Greek English French German Italian
Pin It

Της Νικολέτας Ντάμπου 

Μία πολύ σοβαρή εκκρεμότητα άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στον υπουργό Υγείας  Βασίλη Κικίλια που αφορά στην εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος στα νοσοκομεία το οποίο θα εξυπηρετεί την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών και υποστήριξη πρωτοκόλλου.

Ειδικότερα , με βάση το άρθρο 24 του ν. 4440/2016  (όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 88 του ν. 4583/2018) όλοι οι φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ) υποχρεούνται να λειτουργήσουν πληροφοριακό σύστημα το όποιο θα εξυπηρετεί την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών και υποστήριξη πρωτοκόλλου.  Καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης και χρήσης του συστήματος ήταν το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2019. 

Σκοπός της εφαρμογής είναι η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών και υποστήριξης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, η δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλων των εγγράφων, η τυποποίηση της ροής, της παρακολούθησης και του ελέγχου διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης της πληροφορίας του Νοσοκομείου, υποστηρίζοντας πλήρως τις αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το σύστημα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ψηφιακής διεκπεραίωσης των εγγράφων των εσωτερικών χρηστών του Νοσοκομείου µε δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του από όλους τους χρήστες που συµµετέχουν σε όλο τον κύκλο ζωής των πάσης φύσης εγγράφων. Επίσης θα υποστηρίζει την δυνατότητα διαλειτουργικότητας, υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας στην διακίνηση εγγράφων µεταξύ των φορέων του Δημοσίους.

H εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος στα νοσοκομεία το οποίο θα εξυπηρετεί την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µε χρήση ψηφιακών υπογραφών και υποστήριξη πρωτοκόλλου στα νοσοκομεία θα συντελέσει τόσο  στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των νοσοκομείων, όσο και στην οργανωτική μεταρρύθμιση των διαδικασιών.

Η εφαρμογή αυτή θα επιφέρει όχι μόνο μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους του νοσοκομείου, αλλά παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, αύξηση της ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων, αύξηση της ταχύτητας απόκρισης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών καθώς και κάλυψη των αναγκών για άμεση πληροφόρηση και ταχύτατη ανάκτηση πληροφοριών.

Τα νοσοκομεία υστερούν γενικά στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών, αν και ξοδεύονται πολλά ευρώ για αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και συντηρήσεις πληροφοριακών συστημάτων. Άλλο, τώρα, πως χρησιμοποιούνται και τι παράγουν, γιατί η μεταφορά των εγγράφων από το ένα τμήμα στο άλλο γίνεται με τα πόδια, η αναζήτηση και αναπαραγωγή εγγράφων αρκετές φορές δύσκολη ή αδύνατη και υπάρχει  συχνή απώλεια των εγγράφων με αποτέλεσμα την συνεχή προσφυγή στα δικαστήρια των εταιρειών, την αποζημίωση  δικαστικών αποφάσεων και την διενέργεια ΕΔΕ για χαμένα έγγραφα (γιατί ο στρατηγός άνεμος τα μεταφέρει διαμέσου των παραθύρων). Mε την προμήθεια και εγκατάσταση του Συστήματος θα επιτευχθεί περιορισμός και μείωση δαπανών σε αναλώσιμα υλικά (μελάνι) και σε γραφική ύλη (χαρτί, κλπ).

Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αφήσει σαφή εικόνα και υπάρχουν ερωτηματικά όπως πόσα νοσοκομεία έχουν υλοποιήσει μέχρι σήμερα την υποχρέωση αυτή; Πόσα χρήματα κοστίζει η προμήθεια ενός τέτοιου συστήματος;

Εθνικός Προμηθευτής πληροφοριακών συστημάτων ψηφιακών υπογραφών στο ΕΣΥ;

Ανατρέχοντας στην διαύγεια, διαπιστώνω ότι πολύ λίγα νοσοκομεία του ΕΣΥ (ούτε το 15%) έχουν υπογράψει συμβάσεις προμήθειας του συστήματος. Και όσα έχουν υπογράψει είναι από την ίδια εταιρεία. Άλλος ένας Εθνικός Προμηθευτής στο ΕΣΥ? (με πρώτο πάντα του ΕΟΦ )

Τα νοσοκομεία που το προμηθεύονται το χρησιμοποιούν ; Υπάρχει νοσοκομείο που να αξιοποιεί όλες αυτές τις δυνατότητες που πλήρωσε ή αξιοποιεί μόνο την καταχώρηση;

Και για να μην βιαστεί κανείς να απαντήσει και  εκτεθεί, θα ρωτήσω ακόμα εάν τα νοσοκομεία έχουν δομημένη καλωδίωση για να μπορούν να χρησιμοποιούν όλα όσα πληρώνουν.

Ματαίωση του διαγωνισμού στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ενώ είχε προκηρύξει διαγωνισμό για την αγορά ενός συστήματος, στις 19 Ιουνίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε την ματαίωση του διαγωνισμού λόγω της απόφασης  εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος “ΙΡΙΔΑ” το οποίο αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου, συντηρείται και υποστηρίζεται από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και διατέθηκε στο νοσοκομείο εντελώς Δωρεάν.

Βασική φιλοσοφία και συγκριτικό της πλεονέκτημα της «ΙΡΙΔΑΣ» αποτελεί, μεταξύ άλλων, η προσαρμοστικότητα του συστήματος στις εκάστοτε ανάγκες του φορέα που το χρησιμοποιεί, αλλά και το γεγονός ότι – στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας – ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις σε ενδιάμεσα βήματα και διαδικασίες, κατά την ηλεκτρονική έκδοση ενός εγγράφου. Το σύστημα χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για την χρησιμοποίηση του συστήματος στα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ. Με αυτό τον τρόπο θα σταματήσει ο κάθε φορέας να κάνει ανεξάρτητους διαγωνισμούς με διαφορετικούς προϋπολογισμούς για το ίδιο σύστημα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα .

Pin It

Cook name