Άποψη

Παύλος Πολάκης: Προτάσεις για την Υγεία

Παύλος Πολάκης: Προτάσεις για την Υγεία

Εν όψη της επεξεργασίας του νέου κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την «επόμενη φορά» και σε μια προσπάθεια να συμβάλλω με θετικό τρόπο στη διαμόρφωση του, κατέθεσεο Παύλος Πολάκης Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Χανιών, πρώην Αν. Υπουργός Υγείας   την παρακάτω πρόταση ως συμβολή στη συζήτηση που αναπτύσσεται στην κοινωνία και στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο πυρήνας μια νέας πρότασης του ΣΠΣ για την Υγεία, θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις κεντρικές ιδέες:

 1. Είναι αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα, που μπορεί να το καλύψει η επιστημονική πρόοδος της εποχής μας και υποχρεούται να το καλύψει το κράτος, η παροχή: Δημόσιας Δωρεάν, Ισότιμης, Υψηλής Ποιότητας, Έγκαιρης, Αποτελεσματικής Περίθαλψης κ Προαγωγής Υγείας για κάθε άνθρωπο που κατοικεί σε αυτή τη χώρα.

Γιατί υγεία δεν είναι μόνο η απουσία ασθένειας ή θανάτου αλλά η κατάσταση πλήρους και δυναμικής αρμονίας του ανθρώπου με το φυσικό, εργασιακό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη η ενίσχυση-επέκταση-αναβάθμιση-θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με:

 • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
 • Συμπλήρωση-αναβάθμιση του ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού και των ξενοδοχειακών υποδομών σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος
 • Ταυτόχρονη δημιουργία και συμπλήρωση νέων υποδομών και υπηρεσιών αποκατάστασης, γηριατρικής φροντίδας, παρηγορητικής θεραπείας, νοσηλείας κατ’ οίκον, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δομών απεξάρτησης, ιατρικής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στο περιβάλλον.
 • Ολοκλήρωση της ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δράσεις οδοντιατρικής περίθαλψης και πρόληψης.
 1. Για να υλοποιηθεί ο πρώτος άξονας-κεντρική ιδέα, πρέπει να αποτελέσει πολιτικό στόχο ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΟΡΑΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ το 7% του ΑΕΠ για την υγεία ως δημόσια δαπάνη (με πηγές χρηματοδότησης τον κρατικό προϋπολογισμό, τα φορολογικά έσοδα και τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγείας των εργαζομένων-εργοδοτών και βεβαίως από ευρωπαϊκούς πόρους).
 • Ένα 7% που υπολογίζεται σε ένα «κανονικό» ΑΕΠ για τη χώρα, δηλαδή της τάξης των 200 δις ευρώ τουλάχιστον (επομένως 14 δις ευρώ δημόσια δαπάνη). Είναι προφανές πως αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί σε μια χρονιά, αλλά είναι επίσης προφανές πως για να δρομολογηθεί αποφασιστικά και ανεπίστρεπτα, θα πρέπει την πρώτη χρονιά εφαρμογής του σχεδίου να υπάρξει μια ενίσχυση της τάξης των δύο (2) δις ευρώ της δημόσιας δαπάνης του συστήματος Υγείας (από 9,8 δις στα 11,8 δις ευρώ).
 1. Τρίτη κεντρική ιδέα είναι η ανάγκη για μια ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ αυτών των πόρων προς όφελος της ζωντανής εργασίας του υγειονομικού δυναμικού και όχι των «προϊόντων υγείας» που χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση και το βάθος του συστήματος υπερ-τιμολογημένα. Μια κατάσταση που αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα το πυρηνικό στοιχείο της οργάνωσης και διάχυσης της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ και της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος στο χώρο της υγείας, πέρα από τις απευθείας παράνομες πληρωμές των ασθενών.

Δηλαδή πρέπει, το 40% αυτών των πόρων τουλάχιστον, να κατευθυνθούν στις αμοιβές του υγειονομικού δυναμικού, κάτι που θα οδηγήσει σε ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ως ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ των σημερινών αποδοχών των εργαζομένων στο χώρο της υγείας. Αυτή η πολιτική-θεσμική ρύθμιση θα συγκροτήσει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας.

Προφανή αποτελέσματα του συμβολαίου αυτού θα είναι:

Α. Το ανεπίστροφο ρήγμα στον κύκλο της παραοικονομίας και του μαύρου χρήματος που με την υπερτιμολόγηση υλικών/φαρμάκων/αντιδραστηρίων/μηχανημάτων  και εξοπλισμού είχε συγκροτήσει το πολιτικό σύστημα με τους κρατικο-τροφοδοτούμενους επιχειρηματίες του χώρου της υγείας και την διευθυντική ελίτ του συστήματος την προηγούμενη περίοδο και το οποίο συνέβαλλε στη χρεοκοπία της χώρας το 2010.

Β. Η δημιουργία μιας βαθιάς κοινωνικής, μαζικής συμμαχίας του άξιου και αξιοπρεπούς υγειονομικού δυναμικού που δουλεύει στο σύστημα, καθώς θα αμειφθεί η διανοητική του εργασία και η τεχνική του δεξιότητα στο ύψος που της αξίζει, για να αποτελέσει έτσι ο κάθε εργαζόμενος/η ασπίδα και φρένο στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Μόνο έτσι θα αντιστραφεί το Brain-Drain. Μόνο έτσι θα δημιουργηθεί ελπίδα και προοπτική για τη σημερινή και την επόμενη γενιά.

Επομένως, χρειαζόμαστε την παρακάτω κατανομή:

ΤΟΜΕΑΣΠΟΣΟ (δις €)
Μισθοί και Αμοιβές Υγειονομικού Προσωπικού5,5
Λειτουργικές Δαπάνες

Α’ βάθμια Φροντίδας

και

Β’ βάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης

2,5
Φάρμακο

(νοσοκομεία και ασφαλιστικό σύστημα)

3,5
ΕΟΠΥΥ2,5
ΣΥΝΟΛΟ14

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω ανακατανομή των πόρων θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου που ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε και ανέπτυξε κατά την κυβερνητική του θητεία. Θα πρέπει δηλαδή να ενισχυθεί η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας και να παραμείνει δημόσιος οργανισμός έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο που ξεκινήσαμε για κεντρικοποίηση των προμηθειών υγείας. Να ενισχυθεί η επιτροπή διαπραγμάτευσης τιμής αποζημίωσης φαρμάκου και να δημιουργηθεί όπως είχε δρομολογηθεί, ο Οργανισμός Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

 1. Τελευταία στη σειρά, αλλά όχι σε αξία, κεντρική ιδέα για να δρομολογηθούν, υλοποιηθούν και θωρακιστούν τα παραπάνω, αλλά και για να…:
 • Υπάρξει διάχυση του χρήματος στην ελληνική οικονομία συμβάλλοντας στην αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση (και στην αντιστροφή του brain-drain)
 • Αποκτήσουμε ένα σοβαρό βαθμό ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ σε υγειονομικά προϊόντα και φάρμακα και για τις τρέχουσες και για τις έκτακτες ανάγκες (π.χ. πανδημία)

…είναι να οργανωθεί η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και άλλων προϊόντων από ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 

Πρώτο βήμα η ανάπτυξη Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας, βασισμένη σε εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο στρατό και αλλού, για την παραγωγή τουλάχιστον 100 φαρμάκων ευρείας κυκλοφορίας. Μόνο έτσι θα υπάρξει πραγματική διαπραγμάτευση τιμών με τις φαρμακοβιομηχανίες και τις εταιρείες υλικών. Μόνο έτσι θα δοθεί διέξοδος σε επιστημονικό δυναμικό που ψάχνει την τύχη του σε άλλες χώρες.

ΥΓ.1  Σε αυτό το πλαίσιο των τεσσάρων κεντρικών ιδεών αποκτούν ολοκληρωμένο περιεχόμενο και πολύ μεγαλύτερη δυναμική, μια σειρά από πολύ θετικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί τόσο εντός του κόμματος όσο και στους συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς των υγειονομικών, για όλο το φάσμα του συστήματος, από την προαγωγή υγείας μέχρι την περίθαλψη, την έρευνα, την εκπαίδευση και τη διαδικασία των προσλήψεων και της αξιολόγησης του δυναμικού.

ΥΓ.2  Η αντίληψη της αναδιανομής των πόρων υπέρ της εργασίας κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διατρέχει όλο το φάσμα του προγράμματος του Σ.ΠΣ (παιδεία, υποδομές κλπ) όπως και τη γραμμή της αυτάρκειας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης από την αγροτική παραγωγή ως και τη μεταποίηση.

Παύλος Πολάκης

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Χανιών, πρώην Αν. Υπουργός Υγείας  

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Αποκαλύψεις για την διάθεση ραδιοφαρμάκου στην Ελλάδα (Συνέντευξη )

Ο Παύλος Πολάκης ομολογεί ότι υποχρηματοδοτήθηκαν τα νοσοκομεία

Στα κάγκελα ο Παύλος Πολάκης με τους ιδιοκτήτες διαγνωστικών

Κ.Ε.Φ.Ι. : Ημερίδα για την φαρμακοεπαγρύπνηση

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών διοργανώνει Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00-19:30 που θα μεταδοθεί μέσω της σελίδας του Συλλόγου στο Facebook, facebook.com/skkephi, για το θέμα της φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τα υβριδικά events και η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων την επόμενη μέρα της πανδημίας

Η ψηφιακή μετάβαση είναι απαραίτητη στις μέρες μας, ακόμα και να τελειώσει σύντομα η δοκιμασία του κορονοϊού. Αυτό που πρέπει όμως να καταλάβουμε είναι ότι δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Κάθε επαγγελματίας και επιχείρηση είναι απαραίτητο να σχεδιάσει ένα συγκεκριμένο πλάνο μετάβασης το οποίο θα εκτείνεται μέσα στο χρόνο και θα περιλαμβάνει μικρά και σταθερά βήματα και θα έχει στόχο τη συνεχή βελτίωση μέσα από τον κύκλο prototype - test - optimize.

1 στους 10 ασθενείς που πήρε εξιτήριο επανασοσηλεύτηκε μέσα σε 2 μήνες

Σχεδόν ένας στους δέκα ασθενείς που πήρε εξιτήριο μετά από νοσηλεία για λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 χρειάστηκε να επανανοσηλευτεί εντός 2 μηνών μετά τη νοσηλεία του, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε προ ημερών στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη Κορομπόκη, Θεοδώρα […]

Σακχαρώδης Διαβήτης: Ο αριθμός των πασχόντων στην Ελλάδα για το έτος 2020

Το πλήθος των μοναδικών πασχόντων που έχουν ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό πρωτόκολλο Σακχαρώδη Διαβήτη ανέρχεται στους 1.050.635, αγγίζοντας το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας,σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ.

Οδηγός εμβολιασμού για τον ιό SARS-CoV-2  για ογκολογικούς ασθενείς

Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης ,Ευάγγελος Τέρπος και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), παραθέτουν οδηγίες για τον εμβολιασμό για τον ιό SARS-CoV-2  για ογκολογικούς ασθενείς.

Μελέτη της ανοσολογικής ανταπόκρισης ασθενών με κακοήθειες στην λοίμωξη από τον SARS-CoV-2

Η ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση της λοίμωξης COVID-19. Όμως, η λειτουργική ακεραιότητα του ανοσοποιητικού συστήματος επηρεάζεται στις διάφορες  κακοήθειες τόσο από την ίδια τη νεοπλασματική νόσο όσο  και από τις θεραπείες  για την κακοήθεια. Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν πρόσφατα δεδομένα.

Ιωάννης Σπηλιώτης : Ένας ξεχωριστός γιατρός - άνθρωπος, εξομολογείται

Συνέντευξη στην Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά Ιωάννης Σπηλιώτης : Μια πρώτη αναζήτηση στο διαδίκτυο σου φέρνει την πληροφορία «Διευθυντής Χειρουργικής – ογκολογίας και Υπεύθυνος Μονάδας Περιτοναϊκής Κακοήθειας Ιατρικού Κέντρου Αθηνών / Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης».

Καθολική Υγειονομική Κάλυψη για τους Ασθενείς με Σπάνιες Παθήσεις

Κάθε χρόνο, 100 εκατομμύρια άνθρωποι οδηγούνται στη φτώχεια, επειδή η περίθαλψη κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά. Εκατομμύρια άνθρωποι, ακόμα και σήμερα, συνεχίζουν να μην έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες Υγείας, ενώ ακόμα περισσότεροι αναγκάζονται να διαλέξουν ανάμεσα στην υγεία τους ή στη σίτιση, στην ένδυση ή στη στέγη.