Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΑΜΕΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: O Β. Κούτσιανος στη Βουλή για θέματα οδικής ασφάλειας & οδηγών με αναπηρία

Ε.Σ.Α.μεΑ.: O Β. Κούτσιανος στη Βουλή για θέματα οδικής ασφάλειας & οδηγών με αναπηρία

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ο κ. Κούτσιανος πρότεινε ανά άρθρο τροποποιήσεις και προσθήκες. Ήδη οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ είχαν κατατεθεί εγγράφως με επιστολή.

Ο γεν. γραμματέας της ΕΣΑμεΑ Β. Κούτσιανος μίλησε στην ακρόαση φορέων στη δεύτερη συνεδρίαση της Βουλής για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου. Ήδη οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ είχαν κατατεθεί εγγράφως με επιστολή.

Ο κ. Κούτσιανος πρότεινε ανά άρθρο τις ακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

Άρθρο 14 Διαδικασία πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών

  • Η παρ. 3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«[…]

3. Η πρακτική δοκιμασία όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής. Κατά τη διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών αυτοκινήτων, παρίστανται μέσα στο όχημα ο εξεταστής, στη θέση του συνοδηγού, και ο εκπαιδευτής του υποψήφιου οδηγού, η θέση του οποίου βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος. Σε περίπτωση κωφού και βαρήκοου υποψήφιου οδηγού που έχει ζητήσει παρουσία διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ο διερμηνέας μπορεί να παραβρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος. Κατά τη διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών φορτηγών και λεωφορείων, παρίστανται μέσα στο όχημα ο εξεταστής, η θέση του οποίου βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του οχήματος δίπλα στον οδηγό και ο οποίος έχει τον χειρισμό των ποδομοχλών, και ο εκπαιδευτής του υποψήφιου οδηγού, η θέση του οποίου βρίσκεται δίπλα στον εξεταστή. Η πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων οδηγών και οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων πραγματοποιείται με τον υποψήφιο να επιβαίνει μόνος του επί της εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού μοτοποδηλάτου, ακολουθούμενος από εκπαιδευτικό όχημα».

Άρθρο 17 Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών

  • Οι παρ. 5 και 6 να συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«[…].

5. Η εγγραφή στο Μητρώο Εξεταστών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Για την

οριστική ένταξη των προσώπων των περ. β) και γ) της παρ. 2 στο Μητρώο Εξεταστών

απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων αρχικής

κατάρτισης που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Στα επιμορφωτικά προγράμματα αρχικής κατάρτισης των εξεταστών περιλαμβάνεται και ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.)

6. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εξεταστών, μετά από την οριστική ένταξή τους στο Μητρώο, υπόκεινται στις απαιτήσεις εξασφάλισης της ποιότητας και διαρκούς επιμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα IV του π.δ. 51/2012 (Α’ 101). Η τακτική περιοδική κατάρτιση των εξεταστών περιλαμβάνει και ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.) […]»

Άρθρο 19: Μητρώο Εποπτών

  • Η παρ. 4 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«4. Για την ένταξή τους στο Μητρώο Εποπτών οι υποψήφιοι επόπτες οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ). Η εγγραφή στο Μητρώο Εποπτών γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» Να συμπεριληφθεί νέα διάταξη:

«Μεταξύ των ειδικοτήτων των ιατρών οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με το Υπουργείο Μεταφορών για να εξετάζουν υποψήφιους οδηγούς, συμπεριλαμβάνεται και η ειδικότητα του φυσίατρου (ιατρός φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης)»

Άρθρο 30 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

  • Η παρ. 16 να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

«16. Με προεδρικό διάταγμα Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα του άρθρου 24, η διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης του πορίσματος εξέτασης περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησης σε άτομα με κινητικά προβλήματα ή ακρωτηριασμό άκρου – άκρων ή μικτού τύπου προβλήματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων των ιδιωτικών κέντρων από παρόχους υπηρεσιών υγείας και ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 24»

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Μεγάλες αδυναμίες της εκπαιδευτικής πολιτικής των μαθητών με αναπηρία

Ο Ι. Βαρδακαστάνης συμμετέχει στην αυριανή Διάσκεψη για το Mέλλον της Ευρώπης

Με απόφαση Μητσοτάκη συγκροτείται η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Σε απόγνωση εκατοντάδες ασθενείς από την έλλειψη Γ΄ Σφαιρίνης

ΕΣΑμεΑ: Όπως σημειώνει η Συνομοσπονδία "το πρόβλημα εδράζεται στο ότι η αρμόδια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας, δεν έχει προχωρήσει στη σχετική διαπραγμάτευση εδώ και πάρα πολύ καιρό και οι εταιρείες που εισάγουν τη συγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία δηλώνουν ότι υπάρχει έλλειψη (!), «έλλειψη» που οφείλεται στο μεγάλο clawback και κάνει, προφανώς, «ασύμφορη» την προμήθεια και διάθεσή της στον ΕΟΠΥΥ...".

Κ3: Προσωπικός Βοηθός Ογκολογικού Ασθενούς - Κινητή Μονάδα Πρόληψης & Αντιμετώπισης

Κ3: Στόχος των δράσεων του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών είναι η υποστήριξη της δυνατότητας πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας που δικαιούνται και της ισότιμης ένταξής τους στην  κοινωνία.

Θεσμοθετείται η «φωνή των ασθενών» στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: To Άρθρο 60 του Νόμου 4931/2022, το οποίο ψηφίστηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, από την Ολομέλεια της Βουλής και αποτέλεσε εισήγηση του Υπουργού Υγείας, κ. Θάνου Πλεύρη θεσμοθετεί τη «φωνή των ασθενών» στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Κινδυνεύει με λουκέτο το Χαμόγελο του Παιδιού με υπουργική απόφαση

Το Χαμόγελο του Παιδιού: O Oργανισμός πραγματοποίησε σήμερα ενημέρωση με στόχο να παρουσιάσει τις ραγδαίες και τραγικές επιπτώσεις που έχει για τα παιδιά που μεγαλώνουν στα Σπίτια του καθώς και σε όλους τους χώρους ποιοτικής φιλοξενίας παιδιών, η εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων - της Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας υφιστάμενων και νέων ΜοΠΠ του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Θετική Φωνή: Κάνεις σεξ; Κάνε ΔΩΡΕΑΝ τεστ HIV!

Θετική Φωνή: Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας και τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης Checkpoint προσφέρουν δωρεάν εξέταση για HIV στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης, από Δευτέρα 16 Μαΐου έως και Δευτέρα 23 Μαΐου 2022.