Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΑΜΕΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία: «Να μετατρέψουμε τις λέξεις σε πράξεις»

Ε.Σ.Α.μεΑ. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία: «Να μετατρέψουμε τις λέξεις σε πράξεις»

Ε.Σ.Α.μεΑ. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία: Στην εκδήλωση της Διακομματικής Ομάδας για την Αναπηρία του Ευρωκοινοβουλίου με τίτλο: «Θέτοντας την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία σε κίνηση», συμμετείχε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Στην εκδήλωση της Διακομματικής Ομάδας για την Αναπηρία του Ευρωκοινοβουλίου με τίτλο: «Θέτοντας την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία σε κίνηση», που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 30 Μαρτίου, μίλησε ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του EDF.

Εκτός του κ. Βαρδακαστάνη, στην έναρξη χαιρέτησαν η πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας Ευρωβουλευτής Katrin Langensiepen, η Επίτροπος για την Ισότητα Helena Dalli και γενική γραμματέας Εσωτερικών Πορτογαλίας για την ένταξη ατόμων με αναπηρία, κα Ana Sofia Antunes.

Αργότερα το λόγο πήραν οι κ.κ. Inmaculada Placencia Porrero, Senior Expert, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, Gerard Quinn, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και οι ευρωβουλευτές Alex Agius Saliba, Dragos Pislaru, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Jose Gusmao, Mónica Silvana González, Radka Maxová και Katrin Langensiepen.

Θέματα που συζητήθηκαν:

  • Προσβασιμότητα, απόλαυση των δικαιωμάτων της ΕΕ, μη διάκριση
  • Αξιοπρεπής ποιότητα ζωής και ανεξάρτητη ζωή και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία παγκοσμίως
  • Αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής, Δίνοντας το παράδειγμα, και ευαισθητοποίηση, διακυβέρνηση και μέτρηση της προόδου

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την ομιλία του κ. Βαρδακαστάνη:

«Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διακομματικής ομάδας για την αναπηρία. Αγαπητή Επίτροπος για την Ισότητα, κα Helena Dalli. Αγαπητή υπουργός Εσωτερικών Πορτογαλίας για την ένταξη ατόμων με αναπηρία, κα Ana Sofia Antunes. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.

Όταν η τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τα καθήκοντά της στα τέλη του 2019, δεν γνωρίζαμε εάν θα εγκριθεί μια νέα Στρατηγική για την αναπηρία για τη νέα δεκαετία. Ήταν ο ενεργός ρόλος του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως της Διακομματικής Ομάδας Αναπηρίας, που έκανε δυνατή και ξεκάθαρη την ανάγκη για μια πιο φιλόδοξη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Και χάρη στην ηγεσία της Επιτρόπου Dalli, υλοποιήθηκε η Στρατηγική και τώρα έχουμε ένα σύνολο στόχων και δράσεων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι η Στρατηγική από μόνη της δεν θα φέρει καμία αλλαγή στη ζωή των 100 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Η φιλοδοξία, η πολιτική βούληση, οι πόροι και η υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεών της, σε συνεργασία με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία, είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάδειξη πολιτικών και νέων πραγματικοτήτων που θα προκύψουν από αυτό το κομμάτι χαρτί.

Σήμερα απαιτείται απτή αλλαγή για τα άτομα με αναπηρία περισσότερο από ποτέ. Ο αντίκτυπος του COVID-19 στα άτομα με αναπηρία είναι καταστροφικός. Η πανδημία αποτέλεσε άλλο ένα πισωγύρισμα όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματά μας, στην υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Όπως και με την οικονομική κρίση, τα άτομα με αναπηρία χτυπήθηκαν περισσότερα και παραμελήθηκαν. Η Στρατηγική πρέπει να αντιστρέψει αυτήν την κατάσταση και να υποστηρίξει μια μετατόπιση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα με αναπηρία λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές και τους δημόσιους προϋπολογισμούς που διαμορφώνουν τις κοινωνίες μας.

Ναι, εκτιμούμε το γεγονός ότι η τρέχουσα Στρατηγική βασίζεται στη Σύμβαση και δίνει μεγαλύτερη ορατότητα στα άτομα με αναπηρία και σε άλλες εμβληματικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η ψηφιοποίηση και η Πράσινη Συμφωνία. Είναι αναμφίβολα ένα πολλά υποσχόμενο έγγραφο, ωστόσο δεν διαθέτει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα επιτευχθούν οι ενέργειες και οι στόχοι του.

Θα θέλαμε να δούμε μια ισχυρότερη προσέγγιση, μεταξύ άλλων μέσω νομοθετικών προτάσεων, σε ορισμένους τομείς. Ας θυμηθούμε, όπως αποδείχθηκε στην τελευταία αξιολόγηση της Στρατηγικής, ότι τον ισχυρότερο αντίκτυπο σε επίπεδο ΕΕ τον βλέπουμε μέσω σημαντικών νομοθετημάτων, όπως είναι η οδηγία για τον Ιστό και ο ευρωπαϊκός νόμος για την προσβασιμότητα. Η νομοθεσία είναι που επιφέρει μακροπρόθεσμες βιώσιμες αλλαγές. Η νομοθεσία είναι σημαντική, όπως και η χρηματοδότηση. Γνωρίζουμε ότι χωρίς την κατανομή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την εφαρμογή και την παρακολούθησή της, πολλοί από τους στόχους της νέας Στρατηγικής θα παραμείνουν φιλοδοξίες και δεν θα υλοποιηθούν.

Πολύ σύντομα η ΕΕ θα περάσει από τη δεύτερη επιθεώρησή της από την επιτροπή για τη Σύμβαση. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτήν την επιθεώρηση χωρίς προστασία έναντι των διακρίσεων σε επίπεδο ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία, χωρίς τη δυνατότητα να ζούμε ανεξάρτητα σε προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες, χωρίς αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, χωρίς το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ, όπως οποιοσδήποτε άλλος πολίτης, χωρίς ίσες ευκαιρίες να εργαστούμε και να σπουδάσουμε όπως οποιοσδήποτε άλλος, χωρίς το δικαίωμα ψήφου σε 14 χώρες, χωρίς να καταργηθούν οι φοβερές πρακτικές όπως η αναγκαστική στείρωση των γυναικών με αναπηρία ή χωρίς έναν ισχυρότερο μηχανισμό εφαρμογής και σεβασμού της Σύμβασης μέσω ισχυρότερων κεντρικών σημείων για τη Σύμβαση σε όλα τα θεσμικά όργανα.

Για να επιτύχει αυτή η στρατηγική, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν και με άτομα με αναπηρία και με τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις. Εκτιμούμε τις προσπάθειες που κατέβαλε η Επίτροπος Dalli, το συμβούλιό της και οι υπηρεσίες της μονάδας αναπηρίας στη διαβούλευση με το αναπηρικό κίνημα κατά την προετοιμασία αυτής της Στρατηγικής και τη δέσμευσή της να συνεχίσει αυτόν τον διάλογο μέσω της νέας πλατφόρμας για την αναπηρία. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη Διακομματική Ομάδα για τα άτομα με αναπηρία του Ευρωκοινοβουλίου για να φέρουμε τη φωνή των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ. Και ελπίζουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στενότερα με το Συμβούλιο για να ανταποκριθούμε στις πολλές δράσεις που εξαρτώνται από την πολιτική βούληση των κρατών μελών. Αυτή η εκδήλωση αφορά το πώς μπορούμε να επιτύχουμε και να ξεπεράσουμε τους στόχους αυτής της Στρατηγικής. Αυτή η εκδήλωση αφορά τον τρόπο μετατροπής των λέξεων σε πράξεις».

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Κορωνοϊός Εμβόλιο: Άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού ζητά ο Σύνδεσμος Καρδιοπαθών

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Συναντήσεις και παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα αναπηρίας  

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά διεύρυνση του προγράμματος εμβολιασμών με επιπλέον κατηγορίες

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Υιοθεσία δέκα ακριτικών περιοχών και δημιουργία δέκα νέων παιδικών σταθμών από HOPEgenesis και Eurolife FFH

HOPEgenesis: Τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν και να επεκτείνουν την κοινή τους δράση ενάντια στην υπογεννητικότητα μέχρι το 2023, ανακοίνωσαν η Eurolife FFH και η HOPEgenesis, κατά τη διάρκεια online εκδήλωσης, σε απευθείας σύνδεση από τα γραφεία της εταιρείας.

ΕΛ.Ε.Α.Ν.Α.: Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ασθενών για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλοαρθρίτιδα

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α: Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) είναι πλέον επίσημα μέλος της ASIF - της Διεθνούς Ένωσης Συλλόγων Ασθενών για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλοαρθρίτιδα. Η ASIF έχει 47 μέλη σε 41 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τη Χάρτα Δικαιωμάτων

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών στις 18 Απριλίου, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, υλοποιεί μία διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τη Χάρτα Δικαιωμάτων.

Δικαίωση του πολύχρονου αγώνα της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ενημερώνει όλους τους πάσχοντες από Διαβήτη πως ο ΕΟΠΥΥ δημοσίευσε εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία, τίθενται οι επιστημονικές προδιαγραφές για τη χορήγηση των θεραπευτικών υποδημάτων στους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, που εμφανίζουν την πλέον επίπονη και κοστοβόρα επιπλοκή, το Διαβητικό Πόδι.

ΕΣΑμεΑ: Κοινοποίηση προτάσεων των ευρωπαίων με αναπηρία προς τον Κ. Χατζηδάκη

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Τις προτάσεις του εθνικού και ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος επί του σχεδίου των Συμπερασμάτων της Πορτογαλικής Προεδρίας για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, κοινοποιεί με επιστολή της η ΕΣΑμεΑ στον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη, που θα λάβει μέρος στο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων όπου το Σχέδιο θα ψηφιστεί.

Απαράδεκτη η απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών για τα διόδια στην Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμο το εθνικό αναπηρικό κίνημα καλεί για πολλοστή φορά με ανοιχτή επιστολή τον υπουργό Μεταφορών κ. Καραμανλή να πάρει θέση, να στηρίξει το αίτημά του για ελεύθερη διέλευση από τους σταθμούς διοδίων κάθε οχήματος ατόμου με αναπηρία ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ την παρουσία αυτού στο όχημα.

Το τέλος του ΚΕΘΕΑ καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Οργανισμού

ΚΕΘΕΑ Εργαζόμενοι: Απάντηση στο προσχέδιο νόμου που κατέθεσε για διαβούλευση η Ομάδα Εργασίας του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ για τον Οργανισμό ΚΕΘΕΑ δίνει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων. Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου.