Editorial

ΕΟΠΥΥ: Έρχονται νέοι χρυσοπληρωμένοι ειδικοί σύμβουλοι και γραμματείς

ΕΟΠΥΥ: Έρχονται νέοι χρυσοπληρωμένοι ειδικοί σύμβουλοι και γραμματείς

Της Νικολέτας Ντάμπου

ΕΟΠΥΥ: Η δημιουργία αυτοτελούς τμήματος γραμματείας που υπάγεται στην Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ καθώς και τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων, ορίστηκε στον Νόμο 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας….»που ψηφίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, στο Άρθρο 53. «Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΠΥΥ» όπου αναφέρονται τα εξής :“1. Στο άρθρο 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) προστίθεται υποπαρ. 4α ως εξής:«4α. Στον υπάγεται Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Αντιπροέδρου, το οποίο συστήνεται με τις διατάξεις του παρόντος. Το Αυτοτελές Τμήμα, το οποίο επικουρεί τον Αντιπρόεδρο στο έργο του έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Την επιμέλεια της αλληλογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, και την τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου του Αντιπροέδρου.
β. Την οργάνωση της επικοινωνίας του με τις υπηρεσιακές μονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το προσωπικό και τους συλλόγους του, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικά.
γ. Τον συντονισμό για τον χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις ανεξάρτητες αρχές.
δ. Τη μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων.
ε. Τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για την ενημέρωσή του κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων του.
στ. Την επιμέλεια για την προμήθεια και διαχείριση υλικών.
Το αυτοτελές τμήμα γραμματείας του Αντιπροέδρου στελεχώνεται από προσωπικό του Οργανισμού με απόφαση του Αντιπροέδρου.»

karpodini

Θεανώ Καρποδίνη -Αντιπρόεδρος στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Συστήνονται επιπρόσθετα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τρείς (3) θέσεις ειδικών συμβούλων-συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπροέδρου, οι οποίοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.Εκ των ανωτέρω θέσεων μία (1) θέση είναι ειδικού συμβούλου-συνεργάτη, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του Αντιπροέδρου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι υπόλοιπες δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων-συνεργατών καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 46 και την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Υγείας και του υπουργείου προέλευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη λήξη της θητείας του Αντιπροέδρου, οι συμβάσεις των ιδιωτών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ οι αποσπάσεις δημόσιων υπαλλήλων ή λειτουργών παύουν να ισχύουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές των ειδικών συμβούλων-συνεργατών της παρούσας.»

Εμείς αναρωτιόμαστε: Ποιες ανάγκες της Αντιπροέδρου θα καλύψουν αυτοί οι ειδικοί συνεργάτες ,τι γνώσεις και εμπειρία κοινωνικής ασφάλισης κλπ, πρέπει να έχουν, πέραν του απλού πτυχίου ΑΕΙ ; Γιατί Θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να χρυσοπληρώσει συμβούλους και γραμματείς και δεν συνεργάζεται η κυρία Καρποδίνη με τους καθ’ύλην αρμόδιους Δ/ντές και υπαλλήλους, που διαθέτει ο οργανισμός για την εκπλήρωση των καθηκόντων της; Υπονοείται ότι οι υπάλληλοι δεν είναι επαρκείς ,δεν έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και την εμπειρία;  Μα αυτοί είναι, που από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΟΠΥΥ,που ήταν ένα φύλλο χαρτί ,έφτιαξαν με τη δουλειά τους έναν μέγιστο οργανισμό !!!

Παράλληλα, εντυπωσιακό είναι ότι συνεχίζεται η κουλτούρα της ασυνέχειας του έργου στον δημόσιο τομέα, αλλά και της άφεσης  αμαρτιών, αφού προβλέπεται στο εν  λόγω σχέδιο νόμου ότι « Με τη λήξη της θητείας του Αντιπροέδρου, οι συμβάσεις των ιδιωτών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ οι αποσπάσεις δημόσιων υπαλλήλων ή λειτουργών παύουν να ισχύουν….»

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Ιδιωτικές κλινικές και Στρατιωτικά Νοσοκομεία στη μάχη της πανδημίας

ΕΟΠΥΥ : Έρχεται η κατάργηση της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.;

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

DRGs: Πόσα χρήματα πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ στο ΚΕΤΕΚΝΥ για τα περιστατικά COVID;

DRGs: Ο ΕΟΠΥΥ πόσα χρήματα πληρώνει στο ΚΕΤΕΚΝΥ για κάθε νοσηλεία COVID-19 σε ΜΕΘ με διασωλήνωση αλλά και σε απλές κλίνες ; Ποια είναι η υψηλότερη αλλά και η μέση χρέωση καθώς και η χαμηλότερη στην Ελλάδα ; Έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια από την εμφάνιση της πανδημίας και οι νοσηλείες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί […]

Υπ. Υγείας: Απέτυχε η προηγούμενη ηγεσία στους εμβολιασμούς- Τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους νοσήσαντες;

Η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου υγείας με υπουργό τον Βασίλη Κικίλια για τους εμβολιασμούς κατά του COVID  δεν έκανε απολύτως τίποτα. Τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους νοσήσαντες;

Covid Free GR: Η Κινεζοποίηση της ελληνικής κοινωνίας

Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε από τον υπουργό  ψηφιακής πολιτικής ότι ξεκινάει η λειτουργία της  εφαρμογής Covid Free GR μέσω της οποίας θα ελέγχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού κάθε υποψηφίου πελάτη τόσο στα εστιατόρια όσο και σε άλλα μαγαζιά που θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους αλλά και όπου απαιτείται έλεγχος προκειμένου να γίνει κάποιος δεκτός. Από πλοία και αεροπλάνα μέχρι τα καταστήματα εστίασης και τα γυμναστήρια.