Search Icon
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Ρεπορτάζ Υγείας

Ομοφυλόφιλες Γυναίκες: Αυξημένες οι πιθανότητες για χειρότερη υγεία καρδιάς έναντι των ετεροφυλόφιλων

Ομοφυλόφιλες Γυναίκες: Αυξημένες οι πιθανότητες για χειρότερη υγεία καρδιάς έναντι των ετεροφυλόφιλων

Ο Deraz και οι συν-συγγραφείς προτείνουν ότι οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να συμπεριλάβουν κοινωνικά δημογραφικά στοιχεία, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το φύλο, η ταυτότητα φύλου και η έκφραση φύλου- και να συνεχίσουν να διερευνούν τη συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών καρδιαγγειακής υγείας και του κινδύνου καρδιακής νόσου μεταξύ των πληθυσμών των σεξουαλικών μειονοτήτων.

Ομοφυλόφιλες Γυναίκες: Οι ομοφυλόφιλες και οι αμφιφυλόφιλες γυναίκες είχαν λιγότερες πιθανότητες να έχουν ιδανικές βαθμολογίες καρδιαγγειακής υγείας σε σύγκριση με τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες, γεγονός που θα πρέπει να τις καταστήσει ομάδα προτεραιότητας για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα στο Περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (Journal of the American Heart Association), ένα ανοικτής πρόσβασης με κριτές από ομοτίμους περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Αντίθετα, οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι άνδρες είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ιδανικές βαθμολογίες καρδιαγγειακής υγείας σε σύγκριση με τους ετεροφυλόφιλους άνδρες συνομηλίκους τους. Τα αποτελέσματα προέρχονται από μελέτη που σημείωσε ανισότητες στην υγεία της καρδιάς μεταξύ των ενηλίκων σεξουαλικών μειονοτήτων στη Γαλλία, όπως μετρήθηκαν τόσο με τις μετρήσεις Life’s Essential 8 όσο και με τις μετρήσεις Life’s Simple 7 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την ιδανική καρδιαγγειακή υγεία. Η μελέτη είναι η πρώτη που αξιολογεί τις ανισότητες στην καρδιαγγειακή υγεία μεταξύ των ατόμων που ταυτίζονται με μια ομάδα σεξουαλικής μειονότητας, η οποία στην έρευνα αυτή ορίζεται μέσω της αυτοαναφερόμενης σεξουαλικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της ζωής, που κατηγοριοποιείται ως λεσβία, ομοφυλόφιλος, αμφιφυλόφιλος ή ετεροφυλόφιλος. Είναι επίσης πιθανότατα η πρώτη μελέτη που εξετάζει την καρδιαγγειακή υγεία μεταξύ ομάδων σεξουαλικών μειονοτήτων με τις μετρικές καρδιαγγειακής υγείας της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Το Life’s Essential 8 επικαιροποιήθηκε το 2022 για να προσθέσει τον υγιεινό ύπνο ως παράγοντα καρδιαγγειακής υγείας εκτός από τις αρχικές 7 μετρικές του Life’s Simple 7: υγιεινή διατροφή, τακτική σωματική δραστηριότητα, μη κάπνισμα, υγιές βάρος και φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου, χοληστερόλης και αρτηριακής πίεσης. “Η βελτίωση αυτών των μετρήσεων αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την πρόληψη των καρδιακών προβλημάτων πριν αυτά συμβούν”, δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Omar Deraz, D.M.D., M.P.H., υποψήφιος διδάκτωρ που συνεργάζεται με το Université Paris Cité, το Inserm (Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας) και την Ομάδα Ολοκληρωμένης Επιδημιολογίας Καρδιαγγειακών Νοσημάτων του Καρδιαγγειακού Ερευνητικού Κέντρου του Παρισιού. “Θέλαμε να δούμε αν υπάρχουν διαφορές στις βαθμολογίες των Life’s Essential 8 για την καρδιαγγειακή υγεία σε άτομα σεξουαλικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ομοφυλόφιλων, λεσβιών και αμφιφυλόφιλων ενηλίκων, σε σύγκριση με τα ετεροφυλόφιλα άτομα.

“Η βελτίωση της πολιτισμικής επάρκειας και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου μεταξύ των ενηλίκων σεξουαλικών μειονοτήτων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των συζητήσεων μεταξύ γιατρών και ασθενών σχετικά με την καρδιαγγειακή υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της διαχείρισης”, δήλωσε ο Deraz. “Η κατανόηση και η υπέρβαση των εμποδίων στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της πρόληψης και της περίθαλψης των καρδιαγγειακών παθήσεων στις σεξουαλικές μειονότητες”. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ενήλικες των σεξουαλικών μειονοτήτων έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και περισσότερες πιθανότητες να καθυστερήσουν την υγειονομική περίθαλψη σε σχέση με τους ετεροφυλόφιλους ενήλικες, σύμφωνα με τη μελέτη. Η έρευνα ανέλυσε δεδομένα υγείας για περισσότερους από 169.400 ενήλικες (μέση ηλικία 46 ετών- 54% γυναίκες) χωρίς καρδιαγγειακή νόσο, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε μια πανεθνική μελέτη στη Γαλλία με την ονομασία CONSTANCES (CONSulTANts des Centres d’Examens de Santé) (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ). Η μελέτη, η οποία εξέτασε τους παράγοντες κινδύνου χρόνιων ασθενειών και γήρανσης, συμπεριλαμβανομένης της καρδιαγγειακής νόσου, προσέλαβε τυχαία τους συμμετέχοντες από το 2012 έως το 2020. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα από τα 24 κέντρα υγείας σε 21 πόλεις που ήταν κατανεμημένες στη γαλλική ευρωπαϊκή επικράτεια, όπου υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση και εργαστηριακές εξετάσεις στην αρχή της μελέτης και στη συνέχεια κάθε τέσσερα χρόνια. Μεταξύ των σχεδόν 91.000 γυναικών που συμμετείχαν στη μελέτη, το 93% προσδιορίστηκε ως ετεροφυλόφιλη, περίπου 3,5% προσδιορίστηκε ως αμφιφυλόφιλη και λιγότερο από 1% (0,61%) προσδιορίστηκε ως λεσβία. Μεταξύ των περισσότερων από 78.550 ανδρών που συμμετείχαν στη μελέτη, το 90% ταυτοποιήθηκε ως ετεροφυλόφιλος, το 3,5% ταυτοποιήθηκε ως αμφιφυλόφιλος και το 3% ταυτοποιήθηκε ως ομοφυλόφιλος. Περίπου το 3% των γυναικών και το 3% των ανδρών αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλική τους συμπεριφορά. Μετά από προσαρμογή για διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού ιστορικού καρδιαγγειακής νόσου, της ηλικίας και των κοινωνικών παραγόντων, η ανάλυση διαπίστωσε:

  • Όταν η καρδιαγγειακή υγεία βαθμολογήθηκε με τη χρήση των μετρικών Life’s Essential 8, οι λεσβίες και οι αμφιφυλόφιλες γυναίκες είχαν σημαντικά χαμηλότερες βαθμολογίες καρδιαγγειακής υγείας σε σύγκριση με τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες, 0,95 και 0,78 μονάδες χαμηλότερες, αντίστοιχα. Ωστόσο, μεταξύ των γυναικών που ήταν ποτέ έγκυες, οι λεσβίες είχαν υψηλότερη καρδιαγγειακή υγεία σε σύγκριση με τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες.
  • Οι βαθμολογίες καρδιαγγειακής υγείας για τους ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους άνδρες ήταν 2,72 και 0,83 μονάδες υψηλότερες, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους ετεροφυλόφιλους άνδρες. Οι άνδρες σεξουαλικών μειονοτήτων που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές, ωστόσο, είχαν χαμηλότερες βαθμολογίες καρδιαγγειακής υγείας (μέση βαθμολογία Life’s Essential 8 περίπου 61) σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που ζούσαν σε αστικές περιοχές (μέση βαθμολογία Life’s Essential 8 περίπου 66) και είχαν λιγότερες πιθανότητες να επιτύχουν την ιδανική καρδιαγγειακή υγεία σε σύγκριση με τους ετεροφυλόφιλους ομολόγους τους.
  • Σε σύγκριση με τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες, οι λεσβίες είχαν χαμηλότερες βαθμολογίες για την υγιεινή διατροφή και τα υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης, όπως μετρήθηκαν με το Life’s Essential Αντίθετα, οι αμφιφυλόφιλες γυναίκες είχαν υψηλότερες βαθμολογίες για την υγιεινή διατροφή και επίσης υψηλότερες βαθμολογίες για την έκθεση στη νικοτίνη.

Όταν μετρήθηκαν με τη χρήση των μετρήσεων του προγράμματος Life’s Simple 7, οι βαθμολογίες για την καρδιαγγειακή υγεία ήταν συνεπείς με τις βαθμολογίες του προγράμματος Life’s Essential 8 σε όλες τις ομάδες συμμετεχόντων, αν και οι διαφορές ήταν μικρότερες. Προηγούμενες έρευνες έχουν αναφέρει παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, όπως η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα, μεταξύ ενηλίκων που αυτοπροσδιορίζονται ως σεξουαλικές μειονότητες. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν επικεντρωθεί σε παράγοντες υγείας όπως το σάκχαρο, η αρτηριακή πίεση και η χοληστερόλη, σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης. Η μελέτη σημειώνει ότι προηγούμενα στοιχεία παρατήρησαν ότι οι πληθυσμοί των σεξουαλικών μειονοτήτων αντιμετωπίζουν δυσανάλογα καταστάσεις ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη και απόπειρες αυτοκτονίας, οι οποίες έχουν συνδεθεί με υψηλότερη καρδιαγγειακή νόσο. Επιπλέον, οι διακρίσεις και η βία που υποκινούνται από προκαταλήψεις, καθώς και οι αυξημένοι κοινωνικοί στρεσογόνοι παράγοντες, μπορεί να οδηγήσουν σε ανθυγιεινές συμπεριφορές αντιμετώπισης, όπως η αυξημένη χρήση αλκοόλ, το κάπνισμα και ο καθιστικός τρόπος ζωής. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν οι δημογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες της υγείας μεταξύ των λεσβιών, των αμφιφυλόφιλων και των ομοφυλόφιλων συμμετεχόντων σε σύγκριση με τους ετεροφυλόφιλους συμμετέχοντες:

  • Κατά μέσον όρο, οι ενήλικες σεξουαλικών μειονοτήτων ήταν νεότεροι, είχαν λιγότερες πιθανότητες να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή να εργάζονται σε διευθυντική θέση, είχαν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο που περιγράφεται ως τουλάχιστον δύο έτη εκπαίδευσης πέραν του λυκείου, είχαν λιγότερες πιθανότητες να ζουν με σύντροφο, ζούσαν συχνότερα σε συνθήκες φτώχειας ή σε αστικές περιοχές και είχαν συχνότερα πρότυπα υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ σε σύγκριση με τους ετεροφυλόφιλους συνομηλίκους τους.
  • Οι ενήλικες σεξουαλικών μειονοτήτων ανέφεραν συχνότερα καταστάσεις ψυχικής υγείας, όπως αγχώδεις διαταραχές, συμπτώματα κατάθλιψης, λήψη συνταγογραφούμενων φαρμάκων για την κατάθλιψη ή ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας σε σχέση με τους ετεροφυλόφιλους ενήλικες. Ωστόσο, οι λεσβίες γυναίκες ανέφεραν λιγότερο συχνά αγχώδεις διαταραχές και συμπτώματα κατάθλιψης σε σύγκριση με τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες.

“Λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενα στοιχεία, τα ευρήματα αυτά μπορεί να εξηγούνται τουλάχιστον εν μέρει από τις συνθήκες διαβίωσης, όπως η φτώχεια, οι υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας, οι προκλήσεις για την ψυχική υγεία, οι διακρίσεις ή/και οι κακές εμπειρίες του παρελθόντος στο σύστημα υγείας”, δήλωσε ο Deraz. Μια επιστημονική δήλωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2020 με τίτλο “Αξιολόγηση και αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής υγείας σε ενήλικες ΛΟΑΤΚΙ”, σημείωσε ότι οι ενήλικες ΛΟΑΤΚΙ βιώνουν σημαντικούς ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την καρδιαγγειακή τους υγεία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης δεν θα πρέπει απαραίτητα να γενικευτούν σε άλλες χώρες, επειδή η Γαλλία είναι μια χώρα υψηλού εισοδήματος με καθολική ασφάλιση υγείας. Άλλοι περιορισμοί περιελάμβαναν τη μοναδική εστίαση της μελέτης στην αξιολόγηση της καρδιαγγειακής υγείας ανά ταυτοποίηση με τη σεξουαλική μειονότητα- και ότι δεν συμπεριέλαβε στοιχεία για την καρδιαγγειακή υγεία για όσους ταυτοποιήθηκαν ως τρανσέξουαλ, επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία κατά τη διάρκεια της μελέτης, ανέφεραν οι ερευνητές. “Αν και τα δεδομένα αυτά μπορεί να μην είναι πλήρως εφαρμόσιμα σε άλλες χώρες, πρόκειται για σημαντική έρευνα σε έναν πληθυσμό που υποεκπροσωπείται κατάφωρα στις κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες”, δήλωσε η εθελόντρια πρόεδρος της ομάδας συγγραφής της στατιστικής ενημέρωσης 2023 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας Connie W. Tsao, M.D., M.P.H., FAHA, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και επιμελήτρια καρδιολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess (Beth Israel Deaconess Medical Center) στη Βοστώνη. “Για να αντιμετωπίσουμε πλήρως τις διακρίσεις και τις ανισότητες που επηρεάζουν την υγεία, πρέπει να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τις μοναδικές εμπειρίες όλων των ατόμων και των πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών μειονοτήτων”, δήλωσε η Tsao. “Η συγγραφική ομάδα της φετινής Στατιστικής Ενημέρωσης κατέβαλε συντονισμένη προσπάθεια να συμπεριλάβει την περιορισμένη έρευνα σχετικά με τους κοινωνικούς και δημογραφικούς παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τα αποτελέσματα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. Ελπίζουμε ότι μελέτες όπως αυτή θα βοηθήσουν να καλυφθεί αυτό το κενό στις γνώσεις μας σχετικά με την καρδιαγγειακή υγεία μεταξύ των πληθυσμών των σεξουαλικών μειονοτήτων, το οποίο είναι απαραίτητο για την αποστολή της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας να βελτιώσει την ισότητα στην καρδιαγγειακή υγεία για όλους τους ανθρώπους”.

Ο Deraz και οι συν-συγγραφείς προτείνουν ότι οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να συμπεριλάβουν κοινωνικά δημογραφικά στοιχεία, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το φύλο, η ταυτότητα φύλου και η έκφραση φύλου- και να συνεχίσουν να διερευνούν τη συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών καρδιαγγειακής υγείας και του κινδύνου καρδιακής νόσου μεταξύ των πληθυσμών των σεξουαλικών μειονοτήτων.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Ομοφυλοφιλικές σχέσεις : Προστατευτείτε από τα νοσήματα που προκαλούν

Λιγότερες εξετάσεις για ΣΜΝ λόγω πανδημίας καταγράφει η Αγγλία

Υψηλότερη αρτηριακή πίεση για ομοφυλόφιλους άνδρες και αμφιφυλόφιλες γυναίκες

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

ΕΟΔΥ: Δωρεάν εβδομάδα εξετάσεων για Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα 20-24/05

ΕΟΔΥ: Ο διαγνωστικός έλεγχος θα συνοδεύεται από συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση, ενημέρωση σε θέματα σεξουαλικής υγείας, διανομή προφυλακτικών και έντυπου ενημερωτικού υλικού, καθώς και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση του στίγματος.

Αυστραλία: Σημαντική έρευνα για τις προκλήσεις Ανακουφιστικής Φροντίδας

Αυστραλία: Είναι σημαντικό να ακούμε από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών υγείας και εθελοντών – εκείνους που υποστηρίζουν ή θέλουν να δουν καλύτερη υποστήριξη για άτομα με ασθένεια που περιορίζει τη ζωή και τους αγαπημένους τους.

Η πρώτη παγκόσμια δοκιμή δείχνει τα οφέλη της εύρεσης και της θεραπείας αδιάγνωστου άσθματος και ΧΑΠ

«Πολλοί άνθρωποι ξέρουν να ζητούν εξέταση για καρκίνο του μαστού και εξετάσεις καρκίνου του παχέος εντέρου όταν βλέπουν ορισμένα σημάδια. Στην ιδανική περίπτωση, θα ζητούσαν ένα τεστ σπιρομέτρησης όταν παρατηρήσουν συμπτώματα χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων», λέει ο Δρ Aaron. «Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να υποφέρουν αυτά τα αναπνευστικά προβλήματα όταν υπάρχει διαθέσιμη αποτελεσματική θεραπεία».

Γιατί οι αθλητές πρέπει να είναι προσεκτικοί στη χρήση συμπληρωμάτων τεστοστερόνης

Η κατάχρηση της τεστοστερόνης και των συνθετικών μιμητών της μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη, ωστόσο, πολλοί συνεχίζουν να κάνουν κατάχρηση. Οι διεθνείς απαγορεύσεις δεν ήταν αποτελεσματικές. Με έναν αυξανόμενο αριθμό μη αθλητών που κάνουν κατάχρηση τεστοστερόνης, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να ενημερωθεί το κοινό για τις πολλές συνέπειές της στην υγεία μακροπρόθεσμα.

Μετά από 180 χρόνια, νέες ενδείξεις αποκαλύπτουν πώς λειτουργεί η γενική αναισθησία στον εγκέφαλο

Τελικά, τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη γενική αναισθησία προκαλούν μαζική ολοκληρωτική αναστολή στον εγκέφαλο. Φιμώνοντας τη διέγερση με δύο τρόπους, αυτά τα φάρμακα μας βάζουν να κοιμηθούμε και το διατηρούμε με αυτόν τον τρόπο.

Ξεκλείδωμα της άμυνας του σώματος - Κατανόηση της ανοσοθεραπείας

Καθώς η κατανόησή μας για την ανοσολογία συνεχίζει να εμβαθύνεται και η τεχνολογία προχωρά, η ανοσοθεραπεία θα μπορούσε να προσφέρει ιατρική ακριβείας και εξατομικευμένες θεραπείες για μια σειρά από προηγουμένως ανίατες καταστάσεις - η πρόκληση είναι να γίνει διαθέσιμη και προσβάσιμη σε περισσότερους ασθενείς.

Close Icon