Ρεπορτάζ Υγείας

ΟΗΕ: Εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας

ΟΗΕ: Εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα για τους συνεταιρισμούς προκειμένου να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της Ατζέντας του 2030.

Δημοσιεύθηκε η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το 2023 για τους συνεταιρισμούς στην κοινωνική ανάπτυξη. Η έκθεση τονίζει την σημασία του επιχειρηματικού οικοσυστήματος ως βασικό τρόπο υποστήριξης των συνεταιρισμών στην προσπάθεια τους για αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας για όλους. Οι συστάσεις επικεντρώνονται στην έρευνα, τα δεδομένα, τον πολιτικό διάλογο, την τεχνική υποστήριξη και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε μετά το ψήφισμα 76/135 της Γενικής Συνέλευσης του 2021. Περιγράφει βασικές πολιτικές και δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους συνεταιρισμούς να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους για την υποστήριξη των κρατών μελών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), μεταξύ άλλων την παροχή αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την προώθηση της εξάλειψης της φτώχειας και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στην 78η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2023 για την υιοθέτηση ενός νέου ψηφίσματος σχετικά με τους συνεταιρισμούς στην κοινωνική ανάπτυξη.

Στην έκθεση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες, επικροτεί τον τρόπο με τον οποίο οι συνεταιρισμοίπροωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 3 διαστάσεις της, αυτή της κοινωνικής ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξηςκαι της προστασίας του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην «κοινωνική ένταξη και την εξάλειψη της φτώχειας καιτης πείνας». Αν και τα κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει τους συνεταιρισμούς ως βασικούς εταίρους για τη βιώσιμηανάπτυξη, λέει η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το 2023, «συνεχίζουν να διαδραματίζουν σχετικά μικρό ρόλο στις συνολικές οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές και πρακτικές, σε σύγκριση με την τεράστια εν δυνάμεισυνεισφορά που μπορούν να έχουν».

«Ολοένα και περισσότερο, τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν το επιχειρηματικό μας μοντέλο ως βασικό παράγοντα για την πρόοδο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας καιτης δύναμης που επιδεικνύουμε σε κάθε κοινότητα για να ανταποκριθούμε στις κύριες προκλήσεις της παγκόσμιαςατζέντας. Ελπίζουμε ότι αυτή η έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς τις κυβερνήσεις θα μας επιτρέψει νασυνεχίσουμε να εδραιώνουμε ένα μοντέλο συνεργασίας σε κάθε χώρα, σε κάθε περιοχή και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι λαοί του κόσμου και το περιβάλλον έχουν επειγόντως ανάγκη από το να ενισχυθεί ένα σύστημα οικονομικών σχέσεων που διασφαλίζουν ευημερία, ισότητα, δημοκρατία και ειρήνη», λέει ο Ariel Guarco, Πρόεδρος της Διεθνούς

Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA).

Το συνεταιριστικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, όπως περιγράφεται από τον ΟΗΕ, περιλαμβάνει 5 βασικές δράσεις:
▪ Πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον
▪ Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων
▪ Κουλτούρα συνεργασίας
▪ Χρηματοδότηση
▪ Δημιουργία δικτύων και συνεργασιών.

Δίνονται δύο περιπτωσιολογικές μελέτες ως παραδείγματα επιτυχημένων συνεταιριστικών οικοσυστημάτων που
ενσωματώνουν όλα τα βασικά στοιχεία: τα παραδείγματα συνεργασίας των συνεταιρισμών του Mondragon στην
Ισπανία και το κίνημα Kibbutz στο Ισραήλ. Άλλα παραδείγματα μπορείτε να βρείτε εδώ. «Είναι απαραίτητο να
κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες του οικοσυστήματος για εναλλακτικούς τύπους επιχειρήσεων, να σχεδιάσουμε τη
στρατηγική και να βρούμε τους μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορούν να ενδυναμωθούν σε επίπεδο πολιτικής
ώστε να αποφέρουν μεγαλύτερο όφελος στις κοινότητές τους», αναφέρει το κείμενο.

Η έκθεση κάνει 4 βασικές συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης και ενίσχυσης των
συνεταιρισμών ως επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων για να αυξήσουν την ικανότητά τους να υποστηρίζουν
τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αυξάνουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία:
▪ Χρήση της προσέγγισης του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, καθώς και υποστήριξη για περαιτέρω έρευνα
προκειμένου να οικοδομηθεί μια σταθερή βάση για τεκμηριωμένες πολιτικές.
▪ Να συλλεχθούν ολοκληρωμένα και διεθνώς συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με το ρόλο των συνεταιρισμών
στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την εφαρμογή των ΣΒΑ.
▪ Ενσωμάτωση συνεταιρισμών στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια και στις αναφορές για την πρόοδο των ΣΒΑ.
▪ Παροχή τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την προώθηση της συνεχούς
ανάπτυξης των συνεταιρισμών για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.
Αυτή η έκθεση είναι αποτέλεσμα της συζήτησης στο πλαίσιο της Συνάντησης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (EGM)
για τους Συνεταιρισμούς στην Κοινωνική Ανάπτυξη που διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών
Υποθέσεων του ΟΗΕ (UN DESA) τον Μάιο, στην οποία συμμετείχε η ICA. Οι εμπειρογνώμονες προέρχονται από
διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών από τον ακαδημαϊκό χώρο, επαγγελματίες από το
συνεταιριστικό κίνημα και κυβερνητικά τμήματα υπεύθυνα για τους συνεταιρισμούς. Περισσότερες πληροφορίες
είναι διαθέσιμες εδώ.

Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν εδώ και καιρό το συνεταιριστικό κίνημα ως βασικό εταίρο για την ενίσχυση της
κοινωνικής ανάπτυξης και τους συνεταιρισμούς ως πολύ κατάλληλες επιχειρήσεις για την επίτευξη των ΣΒΑ. Η Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθετεί ψηφίσματα σχετικά με τους συνεταιρισμούς στην κοινωνική ανάπτυξη από τη δεκαετία
του 1950 και συστηματικά κάθε 2 χρόνια από το 1992.
Ως συνέχεια αυτών των ψηφισμάτων, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπέβαλε την έκθεση 2023. Σε προηγούμενη
έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2021, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναγνώρισε τη σημασία των συνεταιρισμών ως
βασικών οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων στην παγκόσμια στρατηγική ανάκαμψης μετά την πανδημία
COVID-19. Πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2023, ο ΟΗΕ ενέκρινε την πρώτο Ψήφισμα για την προώθηση της κοινωνικής
και αλληλέγγυας οικονομίας για την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Τα ανωτέρω γίνονται πιο επίκαιρα για την Πατρίδα μας εξαιτίας των καταστροφών που έπληξαν την χώρα το 2023και ειδικότερα την Θεσσαλία. Οι καταστροφές αυτές δείχνουν πως οι τοπικές κοινότητες έχουν ανάγκη απόυψηλότερα επίπεδα συνεργασίας από αυτά που είχαμε συνηθίσει έως σήμερα και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε καλύτερα μέσα από τους Συνεταιρισμούς.

Στη σύγχρονη εποχή όπου οι προκλήσεις είναι πολλαπλές, η αλληλεγγύη και όλες οι Συνεταιριστικές αξίες και αρχές αποτελούν σημαντική κινητήριο δύναμη μεταξύ των ανθρώπων που δοκιμάζονται. Ως εκ τούτου οι Συνεταιρισμοί μπορούν και οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην διαχείριση των διαδοχικών κρίσεων όσο και σε πρωτοβουλίες που επιδιώκουν μία Βιώσιμη Ανάπτυξη με Ανθρώπινο Πρόσωπο και προστιθέμενη Κοινωνική Αξία.

Ως εκπρόσωποι των συνεταιριστικών φορέων καλούμε τις εθνικές αρχές να υιοθετήσουν το ψήφισμα του ΟΗΕ και τους Συνεταιρισμούς και τις ενώσεις τους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στην παραπάνω κατεύθυνση.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Το Μπαγκλαντές αγωνίζεται να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο ξέσπασμα δάγκειου πυρετού

CDC: Η Eris είναι υπεύθυνη για το 22% των νέων λοιμώξεων COVID-19

1 στους 3 άνδρες έχουν τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων

Υφαντόπουλος: Η Ελλάδα έχει τις μεγαλύτερες ανικανοποίητες ανάγκες στις υπηρεσίες υγείας

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Μελέτη βρίσκει σύνδεση με ακάθαρτα καύσιμα μαγειρέματος και αναπτυξιακές καθυστερήσεις στα παιδιά

Η έκθεση σε ακάθαρτο καύσιμο μαγειρέματος από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 36 μηνών αύξησε τις πιθανότητες αποτυχίας σε οποιονδήποτε αναπτυξιακό τομέα κατά 28%, στον ακαθάριστο κινητικό τομέα κατά 52% και στον προσωπικό-κοινωνικό τομέα κατά 36%.

Μια βαθιά ματιά στην εξέλιξη της νόσου του Πάρκινσον

"Η μελέτη αυτή δείχνει τις δυνατότητες της τεχνολογίας NanoSIMS να αποκαλύψει μεταβολικές αλλαγές στον εγκέφαλο, με πρωτοφανή ανάλυση, σε υποκυτταρικό επίπεδο", λέει ο Bernard Schneider. "Μας δίνει ένα εργαλείο για να μελετήσουμε τις πρώιμες παθολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στους ευάλωτους νευρώνες ως συνέπεια της συσσώρευσης της α-συνουκλεΐνης, ενός μηχανισμού που συνδέεται άμεσα με τη νόσο του Πάρκινσον".

Λεπτοσπείρωση Θεσσαλία: 1 άνδρας έχασε τη ζωή του - 2 νοσηλεύονται

Λεπτοσπείρωση Θεσσαλία: Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον διοικητή της 5ης υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτη Σερέτη, κρούσμα έχει εντοπιστεί και στη Λαμία σε περιοχή που είχε πληγεί από πλημμύρες.

ΠΙΣ: Σε θετική κατεύθυνση η απόφαση του υπουργείου για τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων

ΠΙΣ: Το εμβόλιο της γρίπης αποτελεί φαρμακευτικό σκεύασμα και ως εκ τούτου, πριν τη χορήγησή του, πρέπει να προηγείται εξέταση από τον θεράποντα ιατρό

Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Πρόκειται για παγκόσμια σοβαρή κρίση δημόσιας υγείας

«Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλοι κατανοούν πως η ατμοσφαιρική ρύπανση αντιπροσωπεύει πιθανώς μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία που αντιμετωπίζουμε σήμερα», τόνισε η Μαρία Νέιρα, διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας του ΠΟΥ