Search Icon
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Ρεπορτάζ Υγείας

ΕΣΥ: Ενισχύονται οι πανεπιστημιακές δομές με την προσθήκη 250 ιατρών

ΕΣΥ: Ενισχύονται οι πανεπιστημιακές δομές με την προσθήκη 250 ιατρών

ΕΣΥ: Η προκήρυξη των νέων πανεπιστηµιακών θέσεων, που κατανεµήθηκαν από το υπουργείο Υγείας και µεταφέρθηκαν στο υπουργείο Παιδείας, θα έχει επίσης σηµαντική θετική επίδραση στο «brain gain».

∆ιακόσιες πενήντα θέσεις επίκουρων καθηγητών κατένειµε το υπουργικό συµβούλιο στην πιο πρόσφατη συνεδρίασή του υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το υπουργείο Υγείας στις πανεπιστηµιακές κλινικές, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ ή σε πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία σε όλη τη χώρα. Οι νέες αυτές θέσεις, µαζί µε τις συνολικά 1.500 θέσεις γιατρών του ΕΣΥ που πρόκειται να προκηρυχθούν το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, θα συµβάλουν τα µέγιστα στη στήριξη και την ποιοτική αναβάθµιση του ΕΣΥ.

Η θετική επίδραση στο «brain gain»

Η προκήρυξη των νέων πανεπιστηµιακών θέσεων, που κατανεµήθηκαν από το υπουργείο Υγείας και µεταφέρθηκαν στο υπουργείο Παιδείας, θα έχει επίσης σηµαντική θετική επίδραση στο «brain gain».

Στην επιστροφή, δηλαδή, Ελλήνων γιατρών από το εξωτερικό, οι οποίοι επιθυµούν να προσφέρουν στο ΕΣΥ καταλαµβάνοντας, παράλληλα, µία θέση ∆ΕΠ σε ιατρική σχολή της χώρας µας και διασφαλίζοντας ότι το σχέδιο της κυβέρνησης στοχεύει στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας από το ΕΣΥ.

Αξίζει να σηµειωθεί, µάλιστα, ότι οι σχετικές συνεννοήσεις µεταξύ των επτά Ιατρικών Σχολών της χώρας µας και σειράς κορυφαίων Ελλήνων γιατρών, οι οποίοι εργάζονται σε µεγάλα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού, κυρίως της Ευρώπης και των ΗΠΑ, βρίσκονται ήδη σε προχωρηµένο στάδιο.

Οι τελευταίοι αναµένουν την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, προκειµένου να ξεκινήσουν τις απαραίτητες ενέργειές τους για την επιστροφή τους στην Ελλάδα και την εγκατάστασή τους στις πανεπιστηµιακές κλινικές του δηµόσιου συστήµατος Υγείας της χώρας µας, µε ισχυρό κίνητρο την ακαδηµαϊκή τους εξέλιξη στις βαθµίδες των επτά Ιατρικών Σχολών.

Ο επόμενος στόχος

Πρόκειται για την πρώτη σχετική παρέµβαση, η οποία θα ακολουθηθεί από άλλες, οι οποίες θα στοχεύουν στην επιστροφή και άλλων Ελλήνων γιατρών από το εξωτερικό για το ΕΣΥ της χώρας µας.

Μάλιστα, εάν προστεθούν οι ως άνω θέσεις στις 1.500 θέσεις επιµελητών γιατρών του ΕΣΥ που αναµένεται να προκηρυχθούν άµεσα, καθώς και στις 3.000 θέσεις επιµελητών γιατρών του ΕΣΥ που είχαν προκηρυχθεί τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια, καθίσταται εύκολα αντιληπτό ότι αυτές οι προσλήψεις θα έχουν καταλυτική επίδραση στη λειτουργία του ΕΣΥ τις επόµενες δεκαετίες, προς όφελος των ασθενών.

Κατανοµή θέσεων από το υπουργείο Υγείας σε πανεπιστηµιακές κλινικές είχαν πραγµατοποιήσει σε µικρότερη κλίµακα και προηγούµενες κυβερνήσεις. Φαίνεται, όµως, ότι η παρούσα κυβέρνηση, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση του ΕΣΥ, θέλησε να ενισχύσει και όλες εκείνες τις πανεπιστηµιακές δοµές που προσφέρουν σηµαντικές υπηρεσίες υγείας.

Η κατανομή των θέσεων

Θετική εισήγηση προς τον πρωθυπουργό για την κατανοµή των θέσεων των πανεπιστηµιακών γιατρών έκαναν, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας διαπίστωσε ότι στη δεκαετία της σοβαρής οικονοµικής κρίσης οι περισσότερες πανεπιστηµιακές κλινικές αποψιλώθηκαν από προσωπικό εξαιτίας αφυπηρετήσεων καθηγητών, γεγονός που καθιστούσε πλέον οριακή τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Υπολογίζεται ότι συνολικά πάνω από 700 θέσεις πανεπιστηµιακών γιατρών δεν είχαν αναπληρωθεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο να καταρρεύσουν οι πανεπιστηµιακές κλινικές και τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, προχώρησε, µε εντολή του κ. Μητσοτάκη, στην κατανοµή των αναγκαίων θέσεων σε κλινικά αντικείµενα που είναι απαραίτητα για το ΕΣΥ.

Επτά Ιατρικές Σχολές

Συγκεκριµένα, αρχικά ζητήθηκαν από τους προέδρους των επτά Ιατρικών Σχολών της χώρας µας (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήµιο Κρήτης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν από αφυπηρετήσεις προηγούµενων ετών.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε η εισήγηση των διοικητών των νοσοκοµείων και των διοικητών των Υγειονοµικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) για τον αριθµό των θέσεων και τα γνωστικά αντικείµενα που είναι απαραίτητο να κατανεµηθούν σε κάθε πανεπιστηµιακή κλινική και σε κάθε νοσοκοµείο. Τελικά, το υπουργείο Υγείας κατένειµε 250 θέσεις πανεπιστηµιακών γιατρών, οι οποίοι θα στελεχώσουν πανεπιστηµιακές κλινικές και εργαστήρια που λειτουργούν σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ ή πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, στις επτά Υ.ΠΕ. της χώρας.

Εκτός του κ. Χρυσοχοΐδη, από την πλευρά του υπουργείου Υγείας σηµαντική ήταν η συνδροµή του υφυπουργού Μάριου Θεµιστοκλέους, καθώς και της γενικής γραµµατέως, Λίλιαν Βιλδιρίδη. Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας, εκτός του κ. Πιερρακάκη, σηµαντικό ρόλο είχε και ο καθηγητής Γεράσιµος Σιάσος.

Προσφορά

Σύµφωνα µε διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα, στις επτά µεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη) οι πανεπιστηµιακές δοµές επιτελούν σχεδόν το 40% του συνολικού κλινικού και εφηµεριακού έργου του ΕΣΥ και αποτελούν «κέντρα αναφοράς» για όλη τη χώρα, εκπαιδεύοντας παράλληλα µεγάλο αριθµό νέων ειδικευόµενων γιατρών του ΕΣΥ.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα µεγάλα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, όπως το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», το οποίο καλύπτει περίπου δύο εκατοµµύρια πληθυσµό στη ∆υτική Αττική, αλλά και τα άλλα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, όπως του Ηρακλείου, που καλύπτει όλη την Κρήτη, του Ρίου, που καλύπτει τη ∆υτική Ελλάδα, των Ιωαννίνων, που καλύπτει την Ηπειρο, της Αλεξανδρούπολης, που καλύπτει όλη τη Θράκη, της Λάρισας, που καλύπτει όλη τη Θεσσαλία κ.ο.κ.

Αλλωστε, είναι γνωστό ότι τα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία σε κάθε Υ.ΠΕ. αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του ΕΣΥ και κατακλύζονται από πολλούς ασθενείς, αλλά δέχονται και διακοµιδές ασθενών από νοσοκοµεία µικρότερου δυναµικού. Επιπλέον, πολλές πανεπιστηµιακές κλινικές, σε συνεργασία µε τµήµατα του ΕΣΥ, έχουν αναπτύξει Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης Σπανίων Νοσηµάτων, τα οποία είναι µοναδικά για το σύστηµα Υγείας και διαθέτουν γνώσεις και εξειδίκευση στη διάγνωση, την περίθαλψη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ασθενών µε σπάνιες και πολύπλοκες νόσους.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για τον έλεγχο συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ

Δεν υπάρχει ξέσπασμα νοροϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο - γιατί λοιπόν αναφέρεται απότομη αύξηση των ασθενών;

Tips για να μιλήσετε με τον αγαπημένο σας χωρίς δισταγμούς

Γίνε κι εσύ εθελοντής στο ΚΕΦΙ

ΕΣΥ: Προκήρυξη ξανά 246 θέσεων ειδικευμένων ιατρών

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Ετήσια συνάντηση ASCO 2024: Η φροντίδα των ασθενών βρίσκεται στο επίκεντρο

Όσοι συμμετέχουν αυτοπροσώπως μπορούν επίσης να εγγραφούν χωριστά για δύο εργαστήρια: "Γονιδιωματική 101 για Ογκολόγους" και "Πλοήγηση στην επικοινωνία με σοβαρά άρρωστους ασθενείς". Άλλες προβεβλημένες συνεδρίες περιλαμβάνουν 21 πάνελ βασισμένα σε περιπτώσεις με διαδραστική δημοσκόπηση κοινού και κοινές συνεδρίες με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, την Αμερικανική Ένωση για την Έρευνα για τον Καρκίνο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καρκίνου.

Η πανδημία της Covid μείωσε το προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως κατά σχεδόν δύο χρόνια λέει ο ΠΟΥ

Η Αμερική και η Νοτιοανατολική Ασία ήταν οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με το προσδόκιμο ζωής να μειώνεται κατά περίπου τρία χρόνια, ανέφερε. Ο Δυτικός Ειρηνικός χτυπήθηκε λιγότερο, με το προσδόκιμο ζωής να μειώνεται μόλις 0,1 έτος.

Καθώς τα κρούσματα COVID αυξάνονται ξανά, τι πρέπει να γνωρίζω για τις νέες παραλλαγές FLiRT

Αν και οι πληροφορίες που έχουμε σε αυτό το στάδιο δεν μας δίνουν σημαντική ανησυχία σχετικά με τις παραλλαγές FLiRT συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουμε, ωστόσο, αυξανόμενες λοιμώξεις από COVID για άλλη μια φορά.

Σύμμαχός μας στην πρόληψη του καρκίνου;

Παντζάρια: Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που μπορούν να συμβάλουν στη συνολική μας υγεία και να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού κατά του καρκίνου.

Η πανδημία του Covid μείωσε το προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως κατά σχεδόν δύο χρόνια

ΠΟΥ: «Η πανδημία του Covid-19 αντέστρεψε την τάση της σταθερής αύξησης του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση και του προσδόκιμου υγιούς ζωής κατά τη γέννηση», ανέφερε η υπηρεσία υγείας του ΟΗΕ. 

Η δοκιμή γονιδιακής θεραπείας αποκαθιστά την ακοή σε κοριτσάκι

Αποκατάσταση ακοής: Μια δοκιμή γονιδιακής θεραπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο βελτίωσε την ακοή ενός κοριτσιού που γεννήθηκε κωφό. Η Opal Sandy γεννήθηκε άφωνη λόγω μιας σπάνιας γενετικής διαταραχής γνωστής ως ακουστικής νευροπάθειας

Γρίπη των πτηνών ανιχνεύθηκε σε βόειο κρέας από άρρωστη γαλακτοπαραγωγική αγελάδα

Γρίπη των πτηνών: Ακόμα κι αν καταλήξει στο βόειο κρέας κατανάλωσης, λέει το USDA, το μαγείρεμα του κρέατος σε εσωτερική θερμοκρασία 73,9 Κελσίου θα την σκοτώσει ακριβώς όπως το E. coli και άλλους ιούς.

ΠΑΓΝΗ: 9χρονη με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου

ΠΑΓΝΗ: Οι γιατροί, μετά από προσεκτική εξέταση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 9χρονη πάσχει από μηνιγγίτιδα και έκριναν αναγκαία την εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων για εντατική παρακολούθηση και θεραπεία.

Close Icon