Greek English French German Italian

ndd optim

   198 .      .
Pin It

'Αλλάζει ο Μανωλιός και βάζει τα ρούχα του αλλιώς ‘ταιριάζει η έκφραση στην Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών και τα προσόντα που προϋποθέτει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για να ‘κερδίσουν' την θέση. Οι 'δημιουργικές’ ασάφειες και η προχειρότητα πρωταγωνιστούν .

Παράθυρο για να μπουν  από την πίσω πόρτα οι νέοι διοικητές αφήνει η Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια για την κάλυψη των θέσεων που αφορούν σε διοικητές και αναπληρωτές διοικητές στα νοσοκομεία της επικράτειας, διότι ορίζει ότι όλα τα απαραίτητα προσόντα είναι προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά. Γεγονός που δίνει περιθώριο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό να κάνουν κομματικές επιλογές .

Αντί δηλαδή να ορίζονται αναγκαία τα ελάχιστα, απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψήφιων Διοικητών, το Υπουργείο διατηρεί την αυθαίρετη και βολική «συνεκτίμηση», που οδήγησε μέχρι σήμερα στην κατάλυση κάθε έννοιας αξιοκρατίας και στην απροκάλυπτη κομματικοποίηση.

Η απλή «συνεκτίμηση» ή όχι, κατά το δοκούν, που αναφέρεται στην προκήρυξη μπορεί να αδικήσει υποψήφιους. Για παράδειγμα να διοριστεί Διοικητής ένας πτυχιούχος Δασοπονίας, χωρίς άλλο τυπικό ή ουσιαστικό προσόν, αρκεί να είναι μέλος κάποιου σωματείου προστασίας των Δασών («συμμετοχή σε εθελοντική οργάνωση»).

Μια άλλη περίπτωση είναι να διοριστεί Διοικητής ένας άνεργος νεαρός πτυχιούχος, χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη εργασιακή εμπειρία (αφού, η επαγγελματική διαδρομή –αν βέβαια και εφόσον υπάρχει- απλώς «συνεκτιμάται») !

''Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή σε έως τρία Νοσοκομεία από τα αναφερόμενα στην παρούσα, τα οποία υπάγονται σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες. O κάθε υποψήφιος θα υποβάλλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειον. Περιφερειών που επιθυμεί. Η Υγειον. Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση, θα την διαβιβάσει και στην άλλη Υγειον. Περιφέρεια και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης’’ αναφέρεται στην προκήρυξη .

Εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: ένας υποψήφιος που δηλώνει ενδιαφέρον για την θέση διοικητή και υποδιοικητή σε ένα νοσοκομείο είναι μια θέση υποψήφιου ή δυο; Εάν δηλαδή κάποιος δηλώσει σε 3 νοσοκομεία για θέση- διοικητή-αναπληρωτή (6 υποψηφιότητες ) . Η αίτηση του είναι αποδέκτη;

Δεν θα έπρεπε να υπήρχε ένα ενιαίο έντυπο αίτησης το οποίο να είναι κοινό για όλους και να φαίνονται όλα με μια μόνο μάτια; Ένα άλλο ερώτημα που θέτουμε είναι γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων μέσα από το site του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια των στοιχείων και να είναι σίγουρο ότι η αίτηση δεν θα παραπέσει πουθενά ; Γιατί επιλέγει ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρείας Ξανθός το ταχυδρομείο;

Να σημειώσουμε ότι την προηγουμένη φόρα επί ΝΔ οι αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσα από φόρμα που υπήρχε στο site του Υπουργείου Υγείας. 

Ένα στοιχείο προχειρότητας , μεταξύ άλλων , στην προκήρυξη είναι στο σημείο που λέει ότι καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται 19-01-2015 (Πέρσι δηλαδή ; ) Στην προκήρυξη του υπουργείου υπάρχουν και άλλες ασάφειες, όπως π.χ. η έλλειψη αναφοράς στην αναγνώριση των τίτλων εξωτερικού από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, κ.λπ.

Ενώ βάσει της προκήρυξης θα γίνεται αξιολόγηση προσωπικότητας και εκτίμηση δεξιοτήτων των υποψηφίων με προφορική συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης . Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα μέλη της επιτροπής είναι τα παλιά.

Καταρρίπτεται καθημερινά ο μύθος της κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού για διαφάνεια και αξιοκρατία . Μία ακόμα απόδειξη αποτελεί η εν λόγω προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων των διοικητών στα δημόσια νοσοκομεία, συνεχίζοντας την ‘’ παράδοσή ‘’ να γίνεται απλά αλλαγή προσώπων με βασικό κριτήριο ότι θα ανήκουν στο κόμμα τους .

Συγκεκριμένα, στην Προκήρυξη αναφέρεται ότι απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού .

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή για την επιλογή του υποψηφίου είναι τα εξής:

1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.
3. Τίτλοι σπουδών στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε χώρες του εξωτερικού.
4. Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.
5. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.
6. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον.
7. Επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησαν οι υποψήφιοι, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή τους.
8. Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.
9. Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.
10. Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.
11. Ηλικία μέχρι 65 ετών.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή σε έως τρία Νοσοκομεία από τα αναφερόμενα, τα οποία υπάγονται σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 19-01-2015 και ώρα 15:00.

Pin It