Greek English French German Italian
 claw back
Pin It

Της Νικολέτας Ντάμπου

Επικίνδυνο για τους ασθενείς αλλά και την φαρμακοβιομηχανία καθίσταται το νοσοκομειακό claw back που πρόκειται να εφαρμόσει ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι οι ασθενείς δεν θα βρίσκουν φάρμακα και η φαρμακοβιομηχανία λόγω των υψηλών και εξαντλητικών επιστροφών δεν θα μπορεί να προμηθεύει φάρμακα τα νοσοκομεία.

Χωρίς φάρμακα θα μείνουν οι ασθενείς στα νοσοκομεία όλης της χώρας μας και ειδικά οι ογκολογικοί εάν τελικά η κυβέρνηση εφαρμόσει το νοσοκομειακό claw back όπως έχει συμφωνήσει με την τρόικα. Τον Κώδωνα του κινδύνου κρούουν η φαρμακοβιομηχανία  και το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 15 του Ν 4346/2015 ορίζονται τα εξής: Στο άρθρο 11 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος στ΄, ως εξής: «στ. 1. Καθιερώνεται μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για την ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Το όριο δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων για τη φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back), ορίζεται σε πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (570.000.000,00) ευρώ για το έτος 2016, σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000,00) ευρώ για το έτος 2017 και σε πεντακόσια τριάντα εκατομμύρια (530.000.000,00) ευρώ για το έτος 2018, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισθέντα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους αδείας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων.

2. Στην ανωτέρω διάταξη στ.1. εμπίπτουν όλες οι φαρμακευτικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον ισχύοντα κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

3. Οποιαδήποτε υπέρβαση των δημόσιων δαπανών για τα φαρμακευτικά προϊόντα πάνω από το όριο δαπανών του έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η δαπάνη, δεν επιτρέπεται και θα επιστρέφεται αυτόματα.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία θα εκδοθεί έως τις 10.12.2015, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια που απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Στην υπουργική απόφαση αναμένεται να διευκρινιστεί αν το claw back θα υπολογίζεται βάσει των παραγγελιών, βάσει των εκτελεσθέντων ή βάσει των πληρωμών.

Βασική προ υπόθεση για την αποφυγή αυτού του μέτρου που θα κοστίσει πραγματικά τις ζωές χιλιάδων ασθενών αφού δεν θα υπάρχουν φάρμακα στα νοσοκομεία για την πάθηση τους και θα βρίσκονται στο έλεος του Θεού, είναι ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός να κατανοήσει , ως οφείλει, τις καταστροφικές συνέπειες της συγκεκριμένης απόφασης τόσο για τους ασθενείς όσο και για την φαρμακοβιομηχανία η οποία δεν θα έχει τη δυνατότητα τα προμηθεύει επαρκώς φάρμακα εφόσον η δαπάνη που προβλέπεται για το 2016 είναι 570 εκατ. ευρώ όταν φέτος το ποσό υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ δηλαδή για το επόμενο έτος θα είναι μειωμένη κατά 130 εκατ. ευρώ δαπάνη. Με την προσθήκη του claw back για το νοσοκομειακά φάρμακα, οι φαρμακευτικές εταιρίες θα κληθούν να καταβάλουν 900 εκατ. με 1 δισ. ευρώ, όταν η συμβολή του κράτους στη δαπάνη είναι 2,515 δισ. ευρώ. Δηλαδή οι φαρμακευτικές εταιρείες θα συνεισφέρουν στο σύστημα περισσότερο από το 1/3 της συνολικής δημοσίας δαπάνης και σχεδόν όσο η μισή δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο με αυτή τη χρηματοδοτική δομή.

Εάν ληφθεί υπόψιν ότι ήδη οι φαρμακευτικές εταιρείες θα πληρώσουν 707 εκατ. ευρώ, σε claw back και rebate για την εξωνοσοκομειακή δαπάνη το 2015 και βρίσκονται σε πολύ δυσχερή οικονομική κατάσταση , θα αναγκαστούν ή  να φύγουν από την Ελλάδα ή να μην διαθέτουν φάρμακα.

Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί επίσης η στάση του Υπουργού υγείας Ανδρέα Ξανθού διότι δεν έρχεται σε διάλογο με τον κλάδο ώστε συζητήσει τα ζητήματα του φαρμάκου με τον ιδιωτικό τομέα και να έχει την ευκαιρία η φαρμακοβιομηχανία να κατάθεση τις προτάσεις της, εφόσον κατέχει όλη την τεχνογνωσία . Είναι ώρα να σταματήσει ο υπουργούς υγείας να υπογράφει τα πάντα στα μουλωχτά χωρίς να συζητάει με κανέναν εμπλεκόμενο φορέα και όλα να υπογράφονται και να δημοσιεύονται σε ΦΕΚ .Να σημειώσω ότι όταν ήταν αντιπολίτευση  η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ανδρέας Ξανθός μιλώντας πολύ συχνά σε συνέδρια για πολιτική υγείας ήταν κατηγορηματικά αντίθετος σε όλα αυτά που σήμερα υπογράφει. 

Ο πρόεδρος του Ελληνοααμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Ανασταστόπουλος και τα μέλη του βρίσκονται στο πλευρό των ασθενών και της φαρμακοβιομηχανίας κάνοντας ‘’ έκκληση ΄΄στον υπουργό υγείας να συνεργασθούν για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που πλήττει οσο κανένα άλλο τους ασθενείς αλλά και ολόκληρη τη φαρμακευτική βιομηχανία στη χώρα μας, ελληνικών και μη συμφερόντων. 

Μιλώντας ο κ. Σίμος Ανασταστόπουλος σε δημοσιογράφους δήλωσε ότι το μέτρο μεταξύ άλλων πλήττει και τις επενδύσεις και δημιουργεί ασφυκτικό τοπίο, κάτι που θα πρέπει να εξετάσει με σοβαρότητα η κυβέρνηση με την οποία συμφώνησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών του Επιμελητηρίου κ. Hasseb Ahmad αλλά και ο κ. Αντώνης Καρόκης- επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD και μέλος της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιρειών του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

‘’Μπορούμε μαζί να διαπραγματευθούμε μια καλύτερη λύση προς τους δανειστές. Αρκεί να το πιστέψουμε, να συνεργασθούμε για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που αφορά σε ολόκληρη τη φαρμακευτική βιομηχανία στη χώρα μας, ελληνικών και μη συμφερόντων ‘’ τόνισε ο  πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Ανασταστόπουλος.

Οι φαρμακευτικές εταιρίες ζητούν διάλογο με το Υπουργείο Υγείας και προτείνουν κατ’ αναλογία με την εξωνοσοκομειακή δαπάνη, να διατηρηθεί η νοσοκομειακή δαπάνη σταθερή στα 750 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη διαχείριση της δαπάνης και να μπορούν να φέρνουν στην Ελλάδα νέα καινοτόμα φάρμακα .

Προτάσεις για την Λύση του προβλήματος δίνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διαβάστε εδώ

Pin It

Cook name