Άποψη

H κατάσταση των εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών στον Δήμο Αθηναίων

H κατάσταση των εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών στον Δήμο Αθηναίων

Γράφει για το healthweb ο Δημήτρης Ν.Πατσάκης

Οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης λόγω της ένσκηψης του CoVid-19 συνιστούν μια α’τάξης ευκαιρία αναδιοργάνωσης της παροχής εξω-νοσοκομειακών υπηρεσιών. Ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις που σε πολύ μεγάλο ποσοστό διενεργούνται σε νοσοκομειακές δομές είναι επιτακτικό να ανα-κατευθυνθούν εκεί όπου ουσιαστικά ανήκουν. Από την άλλη πλευρά, οι χρήστες/λήπτες επικαλούνται –και όχι άδικα- την αδυναμία εκπλήρωσης των αναγκών τους από τις υφιστάμενες δομές σε Πολύϊατρεία και Κ.Υ, εξαιτίας μιας σειράς λόγων που δεν απέχουν από την πραγματικότητα.

Χωρίς αμφιβολία, ιδιαίτερα σε μείζονες αστικές περιοχές, η «προσφορά» εμφανίζεται ως επαρκής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά σε πληθυσμιακά κριτήρια ή απόσταση/χρόνο πρόσβασης. Αντίστοιχα, η ελκυστικότητα του Ε.Σ.Υ (νοσοκομεία) σε πληρότητα/δικτύωση ιατρικών ειδικοτήτων και εξοπλισμού, ωθεί τον πληθυσμό, ιδίως ηλικιών που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, στα «Εξωτερικά» Ιατρεία σε συνθήκες που δεν τιμούν τον θεσμό.

Η ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης του δικτύου του «Π.Ε.Δ.Υ» και η διαδικασία επικοινωνίας των ουσιαστικών αλλαγών, συνιστούν ένα «στοίχημα» που πρέπει να κερδίσουμε. Η «Α’βάθμια» δεν –πρέπει να- είναι μόνο κτίρια και να εξαντλείται σε συνταγογράφηση ή –ακόμη χειρότερα- σε επικύρωση συνταγών από Τ.Ε.Π. ή ιδιώτες παρόχους αλλά να μετασχηματισθεί σε «one-stop» διαδικασία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως,τουλάχιστον σε όγκο παρόχων, η δυνατότητα είναι απεριόριστη.Από την άλλη, οι χρόνοι «αναμονής» Rv’s, κυρίως σε ειδικότητες που απευθύνονται στον πληθυσμό 65+, η μεγάλη μερίδα του οποίου είναι «φορτωμένη» με χρόνια νοσήματα και απαιτεί συνεχή και συστηματική παρακολούθηση της υγείας του, είναι αποτρεπτικοί και κατευθύνουν τους λήπτες σε ιδιώτες παρόχους, ιδίως μη συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, με συχνότατα δυσανάλογη του εισοδήματος επιβάρυνσή τους.

Οι εκ του αποτελέσματος ουσιαστική αποτυχία του «gatekeeping» ,με «πουσάρισμα» και από τους συνήθεις «κήνσορες» των «λαϊκών» δικαιωμάτων, πλέον του 40% των ιδιωτικών δαπανών υγείας σε βάρος της τσέπης «εχόντων» και μη, υπήρξε μια από τις αιτίες της υπερ-φόρτωσης των Ε.Ι. από περιπτώσεις που, σε «κανονικές» χώρες, θα ήταν αδιανόητη η επαφή.

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω CoVid-19, απέδειξαν στην πράξη την άσκοπη επισκεψιμότητα στα Ε.Ι. των Νοσοκομείων. Ιδιαίτερα στα Τ.Ε.Π, η κατάσταση «εκλογικεύτηκε» στον πραγματικό βαθμό.

Ποια είναι όμως η υφιστάμενη κατάσταση στον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας;

Με πληθυσμό περ. 700.000, ο Δ.Αθηναίων εμφανίζει μια ικανοποιητική δικτύωση σε ό,τι σχετίζεται με την προσφορά. Η κατανομή όμως των παρόχων, τόσο με κριτήρια έκτασης ή πληθυσμού, δεν είναι ίδια παντού. Με αναγωγή στον εκτιμώμενο πληθυσμό ανά φύλο & ηλικία, η ικανοποίηση των ληπτών δεν είναι πάντοτε σε ανεκτά επίπεδα. Τα «κενά» καλύπτονται μερικώς από τα 6 Δημοτικά Ιατρεία που διακρίνονται και από μια πλήρη στελέχωση σε ειδικότητες (βλ.Πίνακες).

Είναι αντιληπτό πως η προσέλευση,όπως τουλάχιστον εμφανίζεται στα αναρτημένα στοιχεία (Bi-Forms), ανισοκατανέμεται, με βάση τις πληθυσμιακές εκτιμήσεις.

Σε πρόσφατη τεκμηρίωση της σύνθεσης του πληθυσμού των 7 Δ.Κ. της Αθήνας, το μερίδιο των άνω των 70 ετών φαίνεται σχεδόν ίδιο σε όλες.

Η εξαιρετικά αναλυτική παρουσίαση της στελέχωσης των 6 Δ.Ι. και η σχέση πληθυσμού/ιατρό είναι χαρακτηριστική.

Επιπροσθέτως, η «φέρουσα» δυναμικότητα των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ε/Ε ιατρών κατά ειδικότητα, τεκμηριώνει τα ελλείμματα της παροχής υπηρεσιών (εκτός κλινικών/εργαστηριακών ειδικοτήτων). Χαρακτηριστικά, σε όλο τον Δ.Α. προσφέρονται μόνον 10(!) Παιδίατροι και για πληθυσμό   -circa- 50 χιλ. αντίστοιχα.Η πρόσβαση σε υπηρεσίες π.χ. Πνευμονολόγων (16) ή Ενδοκρινολόγων (3) είναι –επιεικώς- απαράδεκτη, σε αντίθεση με π.χ. Παθολόγους/Γ.Ι. (49) , Καρδιολόγους (46) ή Μαιευτήρες/Γυναικολόγους (52)(βλ.Πίνακες).Επιπροσθέτως, η κατανομή των συμβεβλημένων δεν είναι «λογική», είτε με πληθυσμιακά είτε με εδαφικά κριτήρια. Τα δεδομένα αυτά είναι καθοριστικά για την διοχέτευση του πληθυσμού στα Ε.Ι. των Νοσοκομείων ή τους ιδιώτες ιατρούς,σε βάρος της «τσέπης» των ληπτών, ανεξαρτήτως δυνατότητας. Πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει την «αμέλεια» παρακολούθησης της υγείας δεκάδων χιλιάδων ατόμων, σε απαράδεκτο ύψος για μια χώρα που «επαίρεται» για «Εθνικό» Σύστημα Υγείας, για το οποίο καταβάλλουν είτε εισφορές ή φόρους εισοδήματος.

        
         
  

 

 

    

 

Δ.Αθηναίων

 

2015-18

 

Έκταση

Στρέμματα/

Πληθυσμός

Πληθυσμός/

Ν.Κ/έτος/

Δ.Κ.

ΤΕΙ

ΤΕΠ

Σύνολο

(Στρέμματα)

πάροχο

(Απ.2011)

πάροχο

10.000(2018)

1η Δ.Κ:

 

 

 

 

 

 

 

 

2+1 Πάροχοι (1 Δ.Ι)

9,70%

-31,41%

1,11%

6.813

3.407

75.810

37.905

19.851

Με Δ.Ι

 

 

 

 

2.271

 

12.635

 

2η Δ.Κ:

 

 

 

 

 

 

 

 

2+1 Πάροχοι (1 Δ.Ι)

9,77%

-2,54%

6,57%

4.884

2.442

103.004

51.502

 21.573

Με Δ.Ι.

 

 

 

 

 

 

34.335

 

3η Δ.Κ(Μόνο Δ.Ι):

 

 

 

6.110

6.110

46.508

46.508

ο/δ

 

4η Δ.Κ:

 

 

 

 

 

 

 

 

2+1 Πάροχοι (1 Δ.Ι)

51,07%

71,81%

56,40%

4.441

2.221

85.629

42.815

18.192

Με Δ.Ι.

 

 

 

 

1.480

 

28.543

 

5η Δ.Κ:

 

 

 

 

   

1+1 Πάροχοι (1 Δ.Ι)

-3,58%

121,13%

15,10%

4.027

4.027

98.665

98.665

6.645

Με Δ.Ι.

 

 

 

 

2.013

 

49.333

 

6η Δ.Κ:

 

 

 

 

   

1+1 Πάροχοι (1 Δ.Ι)

11,05%

-9,39%

4,44%

3.995

3.995

130.582

130.582

8.434

Με Δ.Ι.

 

 

 

 

1.998

 

65.291

 

7η Δ.Κ:

 

 

 

 

  

 

1 Πάροχος (1)

47,87%

11,20%

39,98%

7.771

7.771

123.848

123.848

18.677

Σύνολο Δ.Α.

11,12%

-8,60%

6,07%

38.041

2.536

664.050

44.270

14.639

Με Δ.Ι

   

 

1.811

 

31.621

 

         

(1) Κ.Υ.Αλεξάνδρας, 24/7 (προσωρινά μόνο για CoViD-19)

    

Δήμος Αθηναίων:

         

Προσφορά/προσβασιμότητα σε δομές/παρόχους Α’βάθμιας Περίθαλψης

  

Δ.Κοινότητα

Πληθυσμός

Άνω των

Έως 9 ετών

Θήλεις (άνω

Εκταση

Πυκνότητα

 

Δομές

 

 

(Πρ.Δ.Διαμ/σμα)

(2011)

60 ετών

(Απ.2011)

των 10 ετών)

(στρέμματα)

Ανά 1000Μ2

Π.Ι/Π.Ε.Δ.Υ.

Δ.Ι.

Σύνολο

 

1

75.810

26,60%

4.627

36.997

6.813

11,12

2

1

2

 

2

103.004

26,30%

7.353

41.804

4.884

21,09

1

1

2

 

3

46.508

23,00%

4.075

20.968

6.110

7,61

nil

1

1

 

4

85.629

22,20%

7.555

40.017

4.441

19,28

2

1

3

 

5

98.665

23,40%

7.943

48.067

4.027

24,50

1

1

2

 

6

130.582

24,80%

9.570

62.453

3.995

32,67

1

1

2

 

7

123.848

25,50%

8.476

63.684

7.771

15,94

1

nil

1

 
           

Ο πληθυσμός της 7ης Δ.Κ, με 8.500 άτομα ηλικίας έως 9   και 63.684 θήλεις άνω των 10 ετών, δεν διαθέτει Δ.Ι.

   
           
           

Δ.Κοινότητα

 

 

Συμβ/νοι

Ιδιώτες/Ειδικότητες

(Ιούνιος’20)

 

   

(Πρ.Δ.Διαμ/σμα)

Παθολόγοι/Γ.Ι.

Παιδίατροι

Καρδιολόγοι

Πνευμονολόγοι

Ενδ/γοι

Γαστρ/γοι

Ορθ/κοί

   

1

6

3

12

3

nil

nil

4

   

2

6

nil

4

1

1

1

3

   

3

nil

nil

1

nil

nil

nil

nil

   

4

6

2

2

1

1

1

2

   

5

13

2

9

2

nil

3

6

   

6

7

nil

5

3

nil

1

1

   

7

11

3

13

6

1

3

4

   

Διαθέσιμοι (1)

49

10

46

16

3

9

20

   

Δ.Κοινότητα

Ν/Γ/Ψ

Μ/ΓΚΛ

Ουρολόγοι

Οφθ/τροι

Ρευμ/γοι

ΩΡΛ

Φ.Ι/ΑΠΚ

   

1

5

10

3

7

 

7

    

2

11

5

1

1

 

1

nil

   

3

1

1

nil

nil

nil

1

    

4

nil

1

1

1

  

1

    

5

2

7

2

9

 

2

1

   

6

nil

1

2

2

1

1

nil

   

7

8

27

2

9

1

2

4

   

Διαθέσιμοι (1)

27

52

11

29

2

15

5

   

(1) Ιούλιος 2020

   

 

 

     

Πηγές:

     

 

    

“Στρατηγικός Σχεδιασμός της Πρωτεύουσας” (ΚΕΔΕ,2018)

(Σύνθεση πληθυσμού)

     

Ιστότοπος Δ.Αθηναίων

    

 

    

Ιστότοπος ΕΟΠΥΥ

     

 

    
      

 

    
      

 

    
           

Προσφορά Ειδικοτήτων στα Δ.Ι. του Δ.Αθηναίων (2019)

      

Ειδικότητα/Υπ/σίες

Δ.Ι.

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

Κάτοικοι/Ιατρό

   

 

1o

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75.810

   

 

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

103.004

   

Βιοπαθολόγος

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

46.508

   
 

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

85.629

   

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

95.665

   

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

   

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

36.997

   

 

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

41.804

   

Γυναικολόγος (3)

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.017

   

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

48.067

   

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

62.453

   

Δερματολόγος

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75.810

   
 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

   

Ενδοκρινολόγος *

5ο

 

 

ΝΑΙ

 

 

98.665

   

Καρδιολόγος

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

46.508

   
 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

98.665

   

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

36.997

   

 

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

20.968

   

Μαια (3)

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

40.017

   

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

24.034

   
 

5ο(1)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

    

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

62.453

   

Νευρολόγος *

2o

 

 

 

ΝΑΙ

 

103.004

   

Νεφρολόγος *

1ο

 

 

 

R/V

 

75.810

   

 

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

103.004

   

 

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

46.508

   

Οδοντίατρος

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

49.333

   

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

    

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

   

Ουρολόγος *

2o

 

 

ΝΑΙ

 

 

103.004

   

Οφθαλμίατρος

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

103.004

   

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75.810

   
 

2ο

 

ΝΑΙ

 

 

 

103.004

   

Παθολόγος/

3ο

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ (2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

46.508

   

Γεν.Ιατρός

4ο

ΝΑΙ (2)

ΝΑΙ (2)

ΝΑΙ (2)

ΝΑΙ (2)

ΝΑΙ (2)

42.815

   

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

98.665

   

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

   

Παιδιατρικά Θέματα *

1ο

 

 

 

 

 

4.627

   

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.627

   

 

2ο

 

 

 

 

ΝΑΙ

7.353

   

Παιδίατρος (4)

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.075

   

 

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7.555

   

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7.943

   

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9.570

   

Παιδοψυχολόγος (5)

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7.943

   

Πνευμονολόγος

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

98.665

   

Συμβ.Ψυχικής Υγείας*

4o

 

R/V

 

R/V

 

85.629

   
 

1ο(6)

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

75.810

   

Ταχεία Εξέταση ΗΙV

5ο(6)

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

98.665

   
 

6ο(6)

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

130.582

   

Φυσίατρος

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75.810

   
 

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

103.004

   

Φυσικοθεραπευτής

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75.810

   
 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

   

Χειρουργός

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

103.004

   

 

1ο*

R/V

 

 

 

 

75.810

   

 

3ο*

 

ΝΑΙ

 

 

 

23.254

   

Ψυχίατρος

3ο(7)

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

   

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

98.665

   

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

   

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

   

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

    

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

12.635

   

 

1ο

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

   
 

1ο*

R/V

R/V

 

 

 

 

   

Ψυχολόγος

1ο*

 

R/V

 

R/V

 

 

   

 

2ο

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

51.502

   

 

2ο*

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

   

 

3ο(7)

 

R/V

R/V

 

R/V

23.254

   

 

3ο(7)

R/V

 

 

R/V

R/V

 

   

 

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

85.629

   

 

5ο(1)

 

 

ΝΑΙ

 

 

98.665

   

 

6ο*

 

 

 

R/V

 

130.582

   

(1)Περιγεννητική Φροντίδα

 

         

(3) min 10 ετών (2011)

 

         

(4) έως 10 ετών (2011)

 

         

(5) έως 19 ετών

 

         

(7) ΟΗΕ/Ύπατη Αρμοστεία Προσφύγων

         

(6)Εθελοντικές Οργανώσεις

         

*Eθελοντής

 

         
           

 

Ο κ. Δημήτρης Ν. Πατσάκης αναλύει και σχολιάζει από σειρά ετών , αρθρογραφώντας στο ηλεκτρονικό και ημερήσιο Τύπο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιας Υγείας . Έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας ως διοικητής ΚΦ και σύμβουλος της πρώτης Υγειονομικής περιφέρειας.

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Έγκαιρη χορήγηση πλάσματος για την πρόληψη σε ηλικιωμένους

Νοσοκομεία : Το Υπ. Υγείας ‘ πάγωσε’ την χρηματοδότηση του ΙΦΕΤ για προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους;

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Μάθετε τι είναι οι ομάδες Balint

Οι ομάδες Balint, δημιουργήθηκαν από τον γιατρό Michael Balint, ο οποίος ασχολήθηκε με τη  σχέση γιατρού – ασθενούς, σ’ αυτόν οφείλεται η φράση «…στο επίκεντρο της ιατρικής υπάρχει πάντα η ανθρώπινη σχέση μεταξύ του ασθενούς και του γιατρού».

Ο μεγάλος αντίκτυπος της πανδημίας στους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Σκλήρυνση κατά πλάκας: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) διοργάνωσε το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Διαχείριση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης και Εμβολιασμοί κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 στην Ελλάδα» προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των πασχόντων και να τους παρέχει πάντα έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Τρία σημαντικά νέα δεδομένα για τον Covid-19

Κορωνοϊός: Παρότι ο SARS-CoV-2 υπάρχει γύρω μας για πάνω από έναν χρόνο, εξακολουθούμε να μαθαίνουμε πράγματα για αυτόν, ενώ οι ειδικοί ασχολούνται εντατικά με τις μεταλλάξεις του και τα εμβόλια.

Ρήξη τένοντα ώμου: Πως να απαλλαγείτε οριστικά από τον πόνο

Ρήξη τένοντα ώμου: Η ρήξη τένοντα είναι μια συνηθισμένη αιτία πόνου στον ώμο. Προκαλεί μειωμένη μυϊκή ισχύ και απώλεια της ομαλής κίνησης του ώμου με αποτέλεσμα ακόμα και απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το χτένισμα ή το ντύσιμο, να γίνονται δύσκολα και επώδυνα. 

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Σπάνια Νοσήματα-Παθήσεις και Ελληνική πραγματικότητα»

ΕΣΑμεΑ: Η ΕΣΑμεΑ στηρίζει την Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων-Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ.- ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.), και υπό την αιγίδα της διοργανώνεται διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τα Σπάνια Νοσήματα-Παθήσεις, με θέμα: «Σπάνια Νοσήματα-Παθήσεις και Ελληνική πραγματικότητα. Νέες διαστάσεις-προκλήσεις, ευκαιρίες για συνέργεια» την Τετάρτη  24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17.00-19.00.

Αντισώματα μετά την πρώτη δόση του εμβολιασμού SARS-CoV-2

Μελέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάπτυξη προστατευτικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε διάφορες ηλικίες μετά από εμβολιασμό έναντι του ιού SARS-CoV-2: περίπου τα μισά άτομα ηλικίας  άνω των 85 ετών αναπτύσσουν αντισώματα μετά την πρώτη δόση του εμβολιασμού.

Την ηλεκτρονική συνταγογράφηση μη αποζημιούμενων φαρμάκων ζητά η Ένωση Ασθενών

Ένωση Ασθενών: Με παρέμβασή της προς το Υπουργείο Υγείας η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας, προτείνει τη τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και για τα φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Πραγματοποιήθηκε επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Κλινικές Μελέτες»

Κ.Ε.Φ.Ι -Ημερίδα: Πραγματοποιήθηκε επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών πραγματοποίησε επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Κλινικές Μελέτες» την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κα Νέλλη Καψή, Δημοσιογράφος Υγείας, η οποία παρουσίασε το θέμα της ημερίδας και ανέφερε τις ποικίλες επιπτώσεις που είχε η πανδημία στην πορεία μεγάλου ποσοστού κλινικών μελετών.