Άποψη

Ελληνικά Πανεπιστήμια: Εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας των Ιστοσελίδων των εγχώριων Πανεπιστημίων

Ελληνικά Πανεπιστήμια: Εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας των Ιστοσελίδων των εγχώριων Πανεπιστημίων

Ελληνικά Πανεπιστήμια: Εντυπωσιακή άνοδο της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων τους αλλά και των διασυνδεδεμένων δικτυακών τόπων που αξιοποιούνται στην τηλεκπαίδευση και τηλεσυνεργασία, πέτυχαν στην πλειονότητα τους τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Το στοιχείο αυτό προκύπτει από την ανάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ αλλά και των υπόλοιπων ιστοσελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων με την χρήση των εργαλείων του ιστότοπου Alexa.Com της Amazon. Η ανάλυση και μελέτη πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 28 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 16 Ιουλίου 2021, από τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέσω των συγκεκριμένων εργαλείων. μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει μετρήσεις για την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων παγκοσμίως και να συγκεντρώσει μια σειρά από ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν μεταξύ των άλλων τη θέση της ιστοσελίδας του κάθε Πανεπιστημίου στη χώρα στην οποία ανήκει, αλλά και τη θέση παγκοσμίως, τον μέσο ημερήσιο χρόνο παραμονής στην σελίδα, το μέσο αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα ημερησίως, το ποσοστό «μοναδικών» επισκεπτών, τις λέξεις κλειδιά που αναζητούν οι χρήστες, τις μηχανές αναζήτησης από τις οποίες συνδέονται με την ιστοσελίδα του κάθε ιδρύματος.

Η λήψη των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2020 και στις 16 Ιουλίου 2021, περίπου επτά μήνες μετά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν επιμέρους μετρήσεις, συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων (βλέπε πίνακα 1)..

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν παρατηρείται εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας στην Ελλάδα για τουλάχιστον 16 από τα 23 ελληνικά πανεπιστήμια (ποσοστό 70%). Η άνοδος αυτή κυμαίνεται από 28 έως και 2.376 θέσεις !!!. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παρέμεινε τόσο η «δέσμευση» των χρηστών με την ιστοσελίδα, δηλαδή ο ημερήσιος αριθμός επισκέψεων της ιστοσελίδας ανά επισκέπτη, όσο και ο μέσος χρόνος παραμονής των χρηστών στην ιστοσελίδα.

Η άνοδος της επισκεψιμότητας των σελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

(α) Στην εκτεταμένη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της τηλεσυνεργασίας γενικότερα από τους φοιτητές και το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων. Σε ποσοστό που ξεπερνά το 90% τα μαθήματα λόγω της πανδημίας πραγματοποιούντο με ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, ενώ και για τις εξετάσεις που κυμαίνονταν από 30 λεπτά έως και 3 ώρες οι φοιτητές παρέμεναν διασυνδεμένοι με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες των ιδρυμάτων (π.χ eclass) για να συμμετάσχουν και να αξιολογηθούν.

(β) Στο γεγονός ότι τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού των Ιδρυμάτων ανέπτυξαν και διένειμαν μέσω των δικτυακών τόπων χρήσιμο περιεχόμενο και υλικό για τα μαθήματα.

(γ) Στην αναζήτηση από το ευρύτερο κοινό ενημερωτικού υλικού, επιστημονικών δημοσιεύσεων και γενικότερα πληροφοριών που αφορούν τον COVID -19 και την αντιμετώπιση του.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία βρίσκεται στην 1η θέση σε επισκεψιμότητα μεταξύ των ιστότοπων των 23 Ελληνικών Πανεπιστημίων και στην 72ηη θέση στην Ελλάδα έχοντας ανέβει 111 θέσεις σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020. Από τα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται ότι κάθε χρήστης επισκέφθηκε την ιστοσελίδα και τους συνδεδεμένους με αυτήν ιστότοπους του ΕΚΠΑ κατά μέσο όρο 6,4 φορές την ημέρα παραμένοντας σε αυτή περίπου 6 λεπτά. Με βάση τα στοιχεία περίπου το 60% των επισκεπτών της ιστοσελίδας και των συνδεδεμένων με αυτή ιστότοπων του ΕΚΠΑ, επισκέφθηκαν και επισκέπτονται ξανά τους διαδικτυακούς του τόπους.

Οι ανωτέρω υψηλές επιδόσεις επισκεψιμότητας αποδεικνύουν το πλούσιο περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τη διαδραστικότητα της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ, η οποία φαίνεται ότι έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των χρηστών και γενικότερα του κοινού, το οποίο αναζήτησε έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο, πληροφορίες και οδηγίες για την κατανόηση και αντιμετώπιση του COVID -19

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 μετά την ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ ακολουθεί σε επισκεψιμότητα στη 2η θέση και στην 95η στην Ελλάδα, η ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (του κατ εξοχήν Πανεπιστημίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα.). Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ΕΑΠ επιτυγχάνει το καλύτερο ποσοστό μοναδικών επισκεπτών μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων (15,8%), στοιχείο που δείχνει ότι το 84% περίπου των χρηστών επισκέπτονται ξανά την ιστοσελίδα του. Στην 3η θέση του σχετικού πίνακα ανέβηκε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιώντας άνοδο 298 θέσεων (στην 104η θέση από την 402η θέση). Στην 4η θέση υποχώρησε η ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η οποία βρίσκεται στην 128η θέση έναντι της 216ης θέση στην Ελλάδα, που κατείχε τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ στην πρώτη πεντάδα βρέθηκε ύστερα από εντυπωσιακή άνοδο 445 θέσεων, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (στην 155η θέση από την 600η θέση τον Δεκέμβριο του 2020).

Η Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ανέβηκε στην 6η θέση μεταξύ των αντίστοιχων ιστοσελίδων των ελληνικών Πανεπιστημίων (σε σχέση με την 14η θέση τον προηγούμενο Δεκέμβριο) και στην 214η θέση στην Ελλάδα, είναι η ιστοσελίδα με τον υψηλότερο μέσο χρόνο παραμονής των χρηστών (13:56 λεπτά), ενώ τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων επισκέψεων ανά επισκέπτη (7,1) επέτυχε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Άξιο αναφοράς είναι και η επίδοση των ιστοσελίδων νέων Πανεπιστημίων τα οποία ξεκίνησαν την λειτουργία τους από το 2018 και μετά. Παρά το περιορισμένο σχετικά χρονικό διάστημα λειτουργίας, οι ιστοσελίδες αυτές κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο και δέσμευση χρηστών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέσα σε επτά μήνες επέτυχε άνοδο 594 θέσεων στην Ελλάδα, (στην 230η θέση, από την 824η θέση τον Δεκέμβριο) ανεβαίνοντας στην 8η θέση μεταξύ των ιστοσελίδων των ελληνικών Πανεπιστημίων από την 14η θέση τον Δεκέμβριο του 2020.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, ο όγκος και η αλληλεπιδραστικότητα με το περιεχόμενο της αποτελούν σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης σε σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα της Webometrics.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Ανακοινώθηκαν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών

Υπουργείο παιδείας : Αναιρεί την ρύθμιση για την κατανομή των μαθητών

ΕΚΠΑ Πρύτανης : Ανακοινώνει βαθμολογίες και τονίζει την σπουδαιότητα του εμβολιασμού

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

ΕΚΠΑ: Η ανοσολογική απόκριση από τον εμβολιασμό έναντι του SARS-COV-2 διατηρείται τουλάχιστον για 3 μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό με το εμβόλιο των Pfeizer/BioNTech

ΕΚΠΑ: Στο ερώτημα της διάρκειας των εξουδετερωτικών αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό, αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα σε Έλληνες ασθενείς που νόσησαν από COVID-19, και το 75% διατήρησε τα εξουδετερωτικά αντισώματα τουλάχιστον 8 μήνες μετά το πρώτο σύμπτωμα, πιστεύουμε ότι τα αντισώματα από τον εμβολιασμό θα κρατήσουν για τουλάχιστον ένα έτος.

Μέτρα προφύλαξης από τον καπνό της πυρκαγιάς στην Βαρυμπόμπη από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

ΕΑΕ: Η χρήση της γνωστής χειρουργικής μάσκας που χρησιμοποιούμε για την πανδημία δεν προστατεύει από την εισπνοή μικροσωματιδίων 2.5. Μόνο οι ειδικές μάσκες Ν-95 καλά εφαρμοσμένες παρέχουν καλύτερη προστασία.

ΕΣΑμεΑ για Ασφαλιστικό στη Βουλή - Aπάντηση για ρατσιστικό όρο «ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία»

ΕΣΑμεΑ: Κατάργηση του αναχρονιστικού και προσβλητικού χαρακτηρισμού "ανίκανος προς κάθε βιοποριστική εργασία" που αναφέρεται στα πιστοποιητικά αναπηρίας των ΚΕΠΑ, ο οποίος μας φέρνει 50 χρόνια πίσω και εκτός του ότι εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί και ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην εργασία, καθώς τα άτομα με αναπηρία που στο πιστοποιητικό αναπηρίας τους περιλαμβάνεται αυτός ο χαρακτηρισμός δεν μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και ως εκ τούτου να συμμετέχουν στα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης ή να κάνουν χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων.

Συνάντηση Ένωσης Ασθενών Ελλάδας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΙΦΕΤ

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Στη συνάντηση οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο την προάσπιση της δημόσιας υγείας με άμεση κάλυψη των αναγκών των ασθενών σε απαραίτητα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

CDC ΗΠΑ : Συστήνουν την χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους

CDC ΗΠΑ : Σύμφωνα με τη Walensky, η νέα οδηγία του CDC δίνει ένα μήνυμα ακόμα και στους εμβολιασμένους ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί καθώς μπορούν δυνητικά να είναι φορείς του ιού και να τον μεταδώσουν σε άλλους.

Σχολεία Ενταξιακού Αθλητισμού «Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί.»

Σχολεία Ενταξιακού Αθλητισμού: Στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία, η υποστήριξη των οικογενειών τους και η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που τους αφορούν.