Ρεπορτάζ Υγείας

Χρόνια Τραύματα: Σημαντική επιβάρυνση για την υγεία και την οικονομία – Κοστίζουν 350 δολ. ετησίως στη Σιγκαπούρη

Χρόνια Τραύματα: Σημαντική επιβάρυνση για την υγεία και την οικονομία – Κοστίζουν 350 δολ. ετησίως στη Σιγκαπούρη

Για να συμβάλει στον περιορισμό αυτού του προβλήματος, ο Οργανισμός Επιστήμης, Τεχνολογίας και Έρευνας A*STAR αναπτύσσει επί του παρόντος μια ψηφιακή πλατφόρμα με γνώμονα τα δεδομένα, η οποία έχει σχεδιαστεί για τον εξορθολογισμό της αξιολόγησης των τραυμάτων, την παροχή διαστρωμάτωσης κινδύνου, την εμπλοκή των ασθενών και, κυρίως, τη διευκόλυνση του συντονισμού της περίθαλψης.

Χρόνια Τραύματα: Τα χρόνια τραύματα κοστίζουν στη Σιγκαπούρη περίπου 350 εκατ. δολάρια ετησίως, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 0,07% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της. Το ποσό αυτό αποτελεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση, δεδομένου ότι η χώρα δαπανά το 4% του ΑΕΠ της για την υγειονομική περίθαλψη. Αυτό προκύπτει από την πρώτη τοπική μελέτη που έχει ποσοτικοποιήσει το εθνικό κόστος των χρόνιων τραυμάτων σε έναν πολυεθνικό ασιατικό πληθυσμό. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από επιστήμονες και κλινικούς ιατρούς σε οκτώ ιδρύματα της Σιγκαπούρης, πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της Ιατρικής Σχολής Duke-NUS και του Οργανισμού Επιστήμης, Τεχνολογίας και Έρευνας (A*STAR). Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης BMJ Open.

Τα τραύματα που δεν επουλώνονται εντός τεσσάρων εβδομάδων συχνά θεωρούνται χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην επουλωθούν ποτέ ή να χρειαστούν χρόνια για να το κάνουν. Αυτές οι πληγές είναι συχνές σε ηλικιωμένους, οι οποίοι ήδη πάσχουν από άλλες ασθένειες. Ορισμένα κοινά παραδείγματα χρόνιων τραυμάτων περιλαμβάνουν τα διαβητικά έλκη και τα έλκη πίεσης, που μερικές φορές ονομάζονται έλκη κατάκλισης. “Οι χρόνιες πληγές μπορούν να περιγραφούν ως μια “σιωπηλή επιδημία” που πλήττει ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι ασθενείς μπορούν να συσσωρεύσουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δαπανών, καθώς απαιτούν συχνή θεραπεία. Από τη μελέτη μας προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους προέρχεται από τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και τις απώλειες παραγωγικότητας από την επιδείνωση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους”, δήλωσε ο καθηγητής Nicholas Graves, αναπληρωτής διευθυντής του Προγράμματος Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας και Συστημάτων Υγείας του Duke-NUS, ο οποίος ήταν επικεφαλής της μελέτης. “Το κόστος αυτό θα μπορούσε να μειωθεί εάν εφαρμόζονταν κατάλληλα προγράμματα πρόληψης και διαχείρισης, όπως ο κατ’ οίκον έλεγχος και οι εξειδικευμένες κλινικές φροντίδας τραυμάτων”. Για να εκτιμήσει τη νομισματική επιβάρυνση των χρόνιων τραυμάτων στη Σιγκαπούρη, η ομάδα εξέτασε τα δεδομένα υγείας των πολιτών και των μόνιμων κατοίκων που εισήχθησαν σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία αιχμής για χρόνιο τραύμα το 2017. Εκείνη τη χρονιά, υπήρξαν 16.752 τέτοιες εισαγωγές. Τα δεδομένα για τις πληγές, που ελήφθησαν από το Υπουργείο Υγείας, επέτρεψαν μια εκτεταμένη ανάλυση του πολυεθνικού ασιατικού πληθυσμού της χώρας. Ο καθηγητής Graves και η ερευνητική ομάδα συμπεριέλαβαν μια σειρά διαφορετικών στοιχείων για να ποσοτικοποιήσουν και να προβάλουν το συνολικό κόστος της ασθένειας για τον πληθυσμό. Το κόστος που ελήφθη υπόψη περιελάμβανε τη χρηματική αξία των νοσοκομειακών κλινών που καταλαμβάνονται από ασθενείς με χρόνια τραύματα και το κόστος των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία, των επισκέψεων σε πολυϊατρεία και των επισκέψεων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ελήφθη, επίσης, υπόψη η χρηματική αξία της μείωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών από την επιδείνωση της υγείας τους. Δεδομένου ότι η χειρότερη υγεία θα επηρεάσει την ικανότητα κάποιου να είναι οικονομικά παραγωγικός, η προσέγγιση αυτή συνδέει ένα έτος καλής ποιότητας ζωής με το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για τη Σιγκαπούρη. Έτσι, οι αποτιμήσεις σε δολάρια της μείωσης της ποιότητας ζωής μπορούν να θεωρηθούν ως χαμένη παραγωγικότητα από τα χρόνια τραύματα. Η μελέτη αξιοποίησε επίσης δεδομένα από το Μητρώο Πληγών της Σιγκαπούρης (WR), μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας Δέρματος της Σιγκαπούρης (SRIS) σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο της Σιγκαπούρης, το Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Νοσοκομείο Tan Tock Seng στο πλαίσιο του προγράμματος Καινοτομία στη Φροντίδα Τραυμάτων για τους Τροπικούς τόπους.

Το Μητρώο Πληγών της Σιγκαπούρης WR της Σιγκαπούρης χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την αξιολόγηση της εθνικής επιβάρυνσης των τραυμάτων, τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα αποτελέσματα των τραυμάτων, την παρακολούθηση του κόστους της διαχείρισης των τραυμάτων και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής. Για την παρούσα μελέτη, η ερευνητική ομάδα από το Ινστιτούτο Έρευνας Δέρματος της Σιγκαπούρης SRIS, τον Οργανισμού Επιστήμης, Τεχνολογίας και Έρευνας A*STAR και τα Εργαστήρια Έρευνας Δέρματος (A*SRL) ανέλυσε δεδομένα από το Μητρώο Πληγών της Σιγκαπούρης WR και παρείχε πληροφορίες σχετικά με το κόστος των εξωτερικών ιατρείων και τις εκτιμήσεις για την ποιότητα ζωής. Η καθηγήτρια Rachel Watson, εκτελεστική διευθύντρια του Εργαστηρίου Έρευνας Δέρματος A*SRL και του Ινστιτούτου Έρευνας Δέρματος της Σιγκαπούρης SRIS, δήλωσε: “Η μεταφραστική έρευνα ευδοκιμεί μέσω της συνεργασίας ερευνητών και κλινικών ιατρών. Το Μητρώο Πληγών εκτείνεται πέρα από μια απλή βάση δεδομένων- είναι μια πρωτοβουλία που προάγει τη συνέργεια μεταξύ των ερευνητών του Οργανισμού Επιστήμης, Τεχνολογίας και Έρευνας A*STAR και των κλινικών γιατρών περίθαλψης πληγών. Σε συνεργασία με τους εταίρους του οικοσυστήματος, ο Οργανισμός Επιστήμης, Τεχνολογίας και Έρευνας A*STAR έχει δημιουργήσει ένα στιβαρό πλαίσιο για την ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των χρόνιων τραυμάτων στη Σιγκαπούρη”. Η Dr. Priya Bishnoi, ανώτερη επιστήμονας στο Εργαστήριο Έρευνας Δέρματος A*SRL και στο Ινστιτούτο Έρευνας Δέρματος της Σιγκαπούρης SRIS, δήλωσε: “Η αποτελεσματική διαχείριση των χρόνιων τραυμάτων είναι οικονομικά απαιτητική και πολύπλοκη και απαιτεί απρόσκοπτο συντονισμό μεταξύ των κλινικών φορέων. Για να συμβάλει στον περιορισμό αυτού του προβλήματος, ο Οργανισμός Επιστήμης, Τεχνολογίας και Έρευνας A*STAR αναπτύσσει επί του παρόντος μια ψηφιακή πλατφόρμα με γνώμονα τα δεδομένα, η οποία έχει σχεδιαστεί για τον εξορθολογισμό της αξιολόγησης των τραυμάτων, την παροχή διαστρωμάτωσης κινδύνου, την εμπλοκή των ασθενών και, κυρίως, τη διευκόλυνση του συντονισμού της περίθαλψης. Στόχος είναι να συμβάλει στη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού και του κόστους. Το επόμενο βήμα για την ομάδα είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του εργαλείου στον τομέα της διαχείρισης τραυμάτων”. Ο καθηγητής Patrick Tan, Ανώτερος Αντιπρύτανης Έρευνας στο Duke-NUS, δήλωσε: “Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση παρείχε ένα εθνικό στιγμιότυπο της οικονομικής επιβάρυνσης αυτών των επαναλαμβανόμενων και συχνά αποφεύξιμων τραυμάτων. Τέτοιες γνώσεις είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό των πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων που μπορούν όχι μόνο να μειώσουν την επιβάρυνση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, αλλά κυρίως να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών”.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Διαβήτης - Διαζύγιο - παράγοντας αύξησης του κινδύνου ακρωτηριασμού των κάτω άκρων σε άνδρες με τη νόσο

Γιατί οι πληγές συχνά επουλώνουν αργά στους διαβητικούς;

Ερευνητής της Urgo δείχνει πληγή που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τεχνητό δέρμα.

Τοπική αλοιφή από χυμό δέντρων για τη θεραπεία δερματικών λοιμώξεων

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Μεγάλη συμμετοχή αναμένεται στην Πανυγειονομική κινητοποίηση 22 Φεβρουαρίου

Μεγαλειώδεις αναμένονται να είναι οι αυριανές κινητοποιήσεις των υγειονομικών σε ολόκληρη τη χώρα, μέσα από διαμαρτυρίες για την υποστελέχωση, τις πενιχρές απολαβές και την γενικότερη υποβάθμιση της δημόσιας Υγείας.

Είτε ασκείστε τακτικά είτε μία με δύο ημέρες την εβδομάδα, η απώλεια βάρους είναι δυνατή

"Σε υψηλό επίπεδο, αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει το παλιό ρητό για τη σωματική δραστηριότητα και την υγεία: οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι καλύτερη από καμία δραστηριότητα.

Λίστα αναμονής στα χειρουργεία: Οι περιοχές που "χτυπάνε" κόκκινο

Λίστα αναμονής στα χειρουργεία: Στην κορυφή της αναμονής βρίσκεται η Μακεδονία, όπου ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών  ξεπερνά τους 15.000 και αναγκάζεται να περιμένει ακόμη και περισσότερο από 12 μήνες για μια χειρουργική επέμβαση σε δημόσια νοσοκομεία.

Αγρότες: Σε ασφυκτικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις [vid]

Αγρότες: Έχουν τεθεί σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ερευνητές συνδυάζουν σύγχρονο εξοπλισμό για αυξημένη ακρίβεια στην ανάλυση της σύστασης σώματος

Τελικά, ο συνδυασμός αυτών των δύο τμημάτων εξοπλισμού βοήθησε να επιβεβαιωθεί η ισχυρή σχέση μεταξύ του εξωτερικού σχήματος του σώματος και της εσωτερικής σύνθεσης. «Με τον στόχο μας να συνεισφέρουμε στη βάση γνώσεων, ακόμη και η σύζευξη δύο εκτενώς δοκιμασμένων τμημάτων εξοπλισμού ανοίγει πόρτες σε βαθιές δυνατότητες μέτρησης σώματος που είναι τόσο ακριβείς όσο και μη επεμβατικές», δήλωσε ο Δρ. John Kirwan,