diethintria-.jpg
Pin It

Της Νικολέτας Ντάμπου 


Με δύο γενικούς γιατρούς και ένα οδοντίατρο και χωρίς κλίβανο στο οδοντιατρείο αλλά και Γάζες, επιδέσμους καθώς και νάρθηκες, λευκοπλάστ, σύριγγες ακόμα και ορούς, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους ασθενείς το Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου στο Νομό Κοζάνης . Oι εργαζόμενοι κάνουν έρανο για εξοπλισμό . Για τις ηρωικές προσπάθειες όλων μιλάει η Διευθύντρια Φιλέλλη Εύχαρις στο LIFE2DAY.GR.


Στο Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου στο Νομό Κοζάνης υπάρχει ένας υπολογιστής ηλικίας που ξεπερνά τα δεκαπέντε χρόνια και παρά τις προσπάθειες παραγγελίας καινούριου, τίποτα δεν έχει συμβεί.


Αντίθετα οι εργαζόμενοι έκαναν μεταξύ τους έρανο για να αγοράσουν έναν σταθεροποιητή τάσης (UPS). Το ρεπορτάζ του LIFE2DAY.GR σήμερα μας μεταφέρει στο Νομό Κοζάνης όπου θα συναντήσουμε το Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου και την διευθύντρια του Φιλέλλη Εύχαρις, ιατρό γενικής ιατρικής, η οποία μας ξεναγεί σε ένα μικρό Κέντρο Υγείας, με πολύ σοβαρά προβλήματα.
[caption id="attachment_68497" align="alignnone" width="288"]Η  Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου Φιλέλλη Εύχαρις στο LIFE2DAY.GR. Η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου Φιλέλλη Εύχαρις στο LIFE2DAY.GR.[/caption]

Οι ελλείψεις σε προσωπικό, η απουσία ακόμα και των πιο βασικών αναλώσιμων υλικών, οι σοβαρές ελλείψεις σε μηχανήματα ή στην συντήρηση τους και ο μεγάλος όρος ηλικίας των κατοίκων της περιοχής. Ας γνωρίσουμε ένα προβληματικό, σχεδόν ηρωικό Κέντρο Υγείας. Στο Τσοτύλι υπάρχουν δύο γενικοί γιατροί και ένας οδοντίατρος που πλαισιώνονται από δύο γιατρούς που κάνουν το αγροτικό τους. Ο αριθμός αυτός είναι προβληματικός σύμφωνα με την διευθύντρια του κέντρου, αφού δεν επιτρέπει την ομαλή ροή των εφημεριών.


Παραβλέποντας το οργανόγραμμα, μας εξηγεί πως θα έπρεπε να υπάρχουν σίγουρα ακόμα τρεις γιατροί γενικοί γιατροί. Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στις νοσηλεύτριες οι οποίες τώρα είναι δύο, η κάθε μία από τις οποίες έχει υπόλοιπο σε ρεπό, τουλάχιστον τριάντα. Οι οχτώ θέσεις νοσηλευτή που προβλέπονται για το Κέντρο είναι απαραίτητες αφού μόνο έτσι θα βγαίνουν ρεπό και εφημερίες. Παρομοίως ο ένας οδηγός δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για τις ανάγκες του Κέντρου, αφού οι εικοσιτετράωρη λειτουργία του, καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη τεσσάρων οδηγών ασθενοφόρου. Το επίσης τραγικό στο δυναμικό της Μονάδας, είναι και η απουσία διοικητικών στελεχών, αφού ουδείς υπάρχει για τις ανάγκες της θέσης αυτής που είναι πολύ μεγάλες. Δύο άτομα διοίκησης είναι αυτά που απαιτούν οι συνθήκες.


Τραγική είναι η κατάσταση στα αναλώσιμα υλικά του Κέντρου Υγείας. Οι ελλείψεις αφορούν βασικά πράγματα όπως γάζες, επιδέσμους που δεν υπάρχουν καθόλου, νάρθηκες, λευκοπλάστ, σύριγγες και ακόμα και ορούς!
[caption id="attachment_68496" align="alignnone" width="400"]Το Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου στο Νομό Κοζάνης . Το Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου στο Νομό Κοζάνης[/caption]

Παρά τις παραγγελίες, παρά τις υποσχέσεις, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική προμήθεια, ενώ η λύση έρχεται από το νοσοκομείο της Κοζάνης που δανείζει υλικά στο Κέντρο Υγείας, χωρίς φυσικά να υπάρχει ποτέ προοπτική επιστροφής τους. Η κυρία Φιλέλλη εστιάζει στην δυσλειτουργική διαδικασία παραγγελιών, εξηγώντας μας πως την παραγγελία τους, ακολουθεί παραγγελία από το νοσοκομείο στην Υγειονομική Περιφέρεια και από εκεί υπάρχει η αναμονή της έγκρισης, γεγονός που κρατάει περισσότερο από ένα μήνα πολλές φορές και προφανώς δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ειδικά πάντως για τα φάρμακα, στο LIFE2DAY.GR ενημερωνόμαστε πως υπήρξε μία αποστολή η οποία κάλυψε τις ανάγκες του Κέντρου και τις παραγγελίες του, κατά 70%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έλλειψη υλικών από το οδοντιατρείο στο οποίο ο γιατρός δεν μπορεί να δουλέψει (χωρίς υλικά) κι έτσι ουσιαστικά τίθεται σε αναμονή.


Η κυρία Φιέλλη εξηγεί στο LIFE2DAY.GR πως στο οδοντιατρείο χάλασε πρόσφατα και ο κλίβανος και συγκεκριμένα ο διακόπτης. Επειδή η Υγειονομική Περιφέρεια διαθέτει ένα μόνο συνεργείο, αυτό δεν έχει έρθει ποτέ στο Κέντρο για να ελέγξει το πρόβλημα και τότε σύμφωνα και με την επίβλεψη του συντηρητή, έγινε παραγγελία ενός διακόπτη, αξίας περίπου πενήντα ευρώ, τον οποίο θα άλλαζε ο ίδιος ο συντηρητής. Δυστυχώς ούτε καν αυτό δεν μπόρεσε να εγκρίνει η Περιφέρεια. Αναφορικά με τα προβλήματα σε εξοπλισμό, στο Κέντρο υπάρχει ένας υπολογιστής ηλικίας που ξεπερνά τα δεκαπέντε χρόνια και παρά τις προσπάθειες παραγγελίας καινούριου, τίποτα δεν έχει συμβεί. Αντίθετα οι εργαζόμενοι έκαναν μεταξύ τους έρανο για να αγοράσουν έναν σταθεροποιητής τάσης (UPS).


Η κυρία Φιλέλλη, αναφέρει πως το Κέντρο δέχεται καθημερινά περίπου σαράντα άτομα σε ένα σύνολο πληθυσμού που ξεπερνά τις εφτά χιλιάδες, όμως σημειώνει πως το ποσοστό των όσων ζητούν βοήθεια από το Κέντρο είναι μεγάλο, αφού ο Μέσος Όρος ηλικίας των κατοίκων ξεπερνά τα πενήντα πέντε χρόνια.

Pin It