Πολιτική Υγείας

ΠΟΕΔΗΝ Γύθειο: Επιστολή διαμαρτυρίας Αγροτικών Ιατρών Κ.Υ. Γυθείου

ΠΟΕΔΗΝ Γύθειο: Επιστολή διαμαρτυρίας Αγροτικών Ιατρών Κ.Υ. Γυθείου

ΠΟΕΔΗΝ Γύθειο: Η παρούσα επιστολή έχει ως σκοπό να καταγγείλει και να παραθέσει όσα γεγονότα διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και το Κέντρο Υγείας Γυθείου και αφορούν τους αγροτικούς ιατρούς.

Η ΠΟΕΔΗΝ κοινοποίησε αναφορά των Αγροτικών Ιατρών του Κ.Υ. Γυθείου, οι οποίοι αναφέρονται σε παράνομη συμμετοχή τους στις εφημερίες του ΓΝ Σπάρτης, χωρίς την παρουσία ειδικευμένου ιατρού στα επείγοντα σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, μέσα στην επιστολή επισημαίνουν πως διενεργούν εφημερίες χωρίς την παρουσία βασικών ειδικοτήτων ιατρών όπως καρδιολόγου, παιδίατρου, ακτινολόγου που καθιστούν επισφαλείς τις συνθήκες εφημέρευσης. Τέλος, μέσω της επιστολής τους στηλιτεύεται το γεγονός ότι αγροτικοί ιατροί καλούνται να καλύψουν κενά στην παθολογική κλινική του
Νοσοκομείου.

ΠΟΕΔΗΝ: Τι αναφέρει αναλυτικά η επιστολή διαμαρτυρίας των αγροτικών ιατρών Κ.Υ. Γυθείου;

“Η παρούσα επιστολή έχει ως σκοπό να καταγγείλει και να παραθέσει όσα γεγονότα διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και το Κέντρο Υγείας Γυθείου και αφορούν τους αγροτικούς ιατρούς. Εδώ και αρκετούς πλέον μήνες από την ανάληψη υπηρεσίας υπαίθρου, έχουμε γίνει καθημερινά μάρτυρες και θύματα δυσμενών εργασιακών συνθηκών και υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Λακωνίας.

Αρχικά, η διοίκηση του Γ.Ν. Σπάρτης επιμένει να καταθέτει αιτήματα, που παρουσιάζονται με τη συναίνεση των αγροτικών ιατρών, προς την 6η ΥΠΕ σχετικά με εφημέρευση των αγροτικών ιατρών παρά τη βούλησή τους στο Γ.Ν. Σπάρτης. Με τη σειρά της η διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας εκδίδει αποφάσεις για μετακίνηση και εφημέρευση στο Γ.Ν. Σπάρτης χωρίς την έγγραφη εντολή-εντέλλεσθε.

Επανειλημμένα έχουμε δηλώσει εγγράφως στη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ την άρνηση μας για εφημέρευση στο Γ.Ν. Σπάρτης και δεν έχουμε λάβει ποτέ επίσημη έγγραφη απάντηση. Οι λόγοι που δεν επιθυμούμε να εφημερεύσουμε στο Γ.Ν. Σπάρτης αναφέρονται παρακάτω. Αναλυτικά, καλούμαστε να διανύουμε πολλές οδηγικές χιλιομετρικές αποστάσεις από τον τόπο διαμονής μας οι οποίες πραγματοποιούνται έπειτα από 24 και παραπάνω ώρες διαρκούς εργασίας θέτοντας την ατομική μας ακεραιότητα σε κίνδυνο.

Να σημειωθεί ότι ουδέποτε έχουμε αποζημιωθεί για το κόστος των συγκεκριμένων μετακινήσεων. Επιπλέον, δεν υπάρχει διαρκής παρουσία ειδικευμένου επιμελητή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), καθώς επίσης και απουσία νευραλγικών ειδικοτήτων όπως Καρδιολόγος, Παιδίατρος, Ακτινολόγος. Συνεπώς, οι εφημερίες στο Τ.Ε.Π στελεχώνονται σε μεγάλο βαθμό από αγροτικούς ιατρούς με ελάχιστη έως μηδαμινή προϋπάρχουσα κλινική εμπειρία με αποτέλεσμα την μη
εύρυθμη λειτουργία του προς όφελος των ασθενών, παρά τις αντίθετες προφορικές δεσμεύσεις της διοικητρίας του Γ.Ν. Σπάρτης για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων.

Επίσης, πραγματοποιούνται διακομιδές ασταθών κλινικά περιστατικών και περιστατικών που δεν συνάδουν με την εκπαίδευσή και κατάρτισή μας. Συγκεκριμένα, οι διακομιδές μπορεί να περιλαμβάνουν σοβαρά καρδιολογικά περιστατικά, διασωληνωμένους ασθενείς, καθώς επίσης και νεογνά-παιδιά που απαιτούν την παρουσία ειδικευμένου ιατρού. Επιπρόσθετα, καλούμαστε για μετακίνηση και για την κάλυψη αναγκών της παθολογικής κλινικής. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν συγγραφή εξιτηρίων με οδηγίες εξόδου σε ασθενείς που ουδέποτε έχουμε εξετάσει και παρακολουθήσει την πορεία νοσηλείας τους.

Εκτός από τα προαναφερθέντα, έχουμε γίνει παραλήπτες αναφορών από τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Σπάρτης για παράλειψη καθηκόντων- μη παρουσία μας στο Γ.Ν. Σπάρτης στο πρωινό ωράριο παρά τις αντίθετες οδηγίες και εντολές από τη Διευθύντρια του ΚΥ Γυθείου για παραμονή μας στο ΚΥ στο πρωινό ωράριο λόγω αυξημένων αναγκών, ιδιαίτερα τους τρέχοντες μήνες της τουριστικής περιόδου. Επισημαίνουμε πως δεν μας έχουν κοινοποιηθεί αιτήματα και αποφάσεις από
και προς πάσα κατεύθυνση που μας αφορούν σχετικά με το ωράριο, το πρόγραμμα εφημεριών και τα καθήκοντά μας.

Η διαρκής προσπάθεια για κάλυψη των αναγκών των κλινικών του Γ.Ν. Σπάρτης από αγροτικούς ιατρούς του Κ.Υ. Γυθείου έχει ως αποτέλεσμα την υποστελέχωση και απουσία αγροτικών ιατρών από το ΚΥ και τα περιφερικά ιατρεία του νομού Λακωνίας για τα οποία έχουμε διοριστεί με βάση τη σύμβασή μας. Αναφορικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του ΚΥ Γυθείου σας εκθέτουμε τα ακόλουθα. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις για έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού από το κέντρο υγείας Γυθείου, η διεύθυνση του κέντρου υγείας αδυνατεί να δώσει οριστική λύση με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακάλυπτες βάρδιες από νοσηλευτικό προσωπικό. Εν προκειμένω, επιβαρύνονται οι λιγοστές νοσηλεύτριες του ΚΥ, οι ειδικοί γενικοί ιατροί και οι αγροτικοί ιατροί για την κάλυψη των
συγκεκριμένων ελλείψεων.

Επιπλέον, το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται διακομιδές από αγροτικούς ιατρούς και στρατιωτικό προσωπικό που σε καμία περίπτωση δεν έχει λάβει την πρέπουσα εκπαίδευση για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών (π.χ. τροχαία, εμφράγματα, πνιγμοί). Τα άμεσα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κατάστασης είναι η πολύωρη απουσία αγροτικών ιατρών από το ΚΥ καθώς και η ανεπαρκής αντιμετώπιση των διακομισθέντων-παραληφθέντων περιστατικών με κίνδυνο την υγεία των
ασθενών. Παράλληλα, προαναγγέλλεται και ασκείται πίεση από τη διεύθυνση του ΚΥ σχετικά με την εισήγηση εφημεριών ετοιμότητας για τις άνωθεν διακομιδές που θα καλύπτονται από αγροτικούς ιατρούς, οι συνθήκες των οποίων δεν έχουν αποσαφηνιστεί και δεν προβλέπεται αποζημίωσή τους.

Πρόσθετα με τα υπόλοιπα, έχουμε γίνει δέκτες και της απρεπούς συμπεριφοράς και αντιμετώπισης από τη διεύθυνση του ΚΥ Γυθείου, με προσωπικές λεκτικές επιθέσεις και απειλές που σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με το έργο μας, που αφορούν θέματα εξωτερικής εμφάνισης και αυτοδιάθεσης ακόμα και εκτός του ωραρίου μας. Συνοψίζοντας, κύριο και βασικό μέλημά μας αποτελεί να υπηρετούμε τον ασθενή και την ιατρική επιστήμη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και δεν επιθυμούμε να γίνουμε μάρτυρες και συμμέτοχοι σε πράξεις επαγγελματικής αμέλειας και ιατρικών λαθών που τυχόν συμβούν και δε συνάδουν με την επαγγελματική μας ιδιότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Κ.Ι.Δ. κάθε ιατρός απολαύει κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, επιστημονικής ελευθερίας και ελευθερίας της συνείδησής του, παρέχει, δε, τις ιατρικές του υπηρεσίες με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 ο ιατρός ενεργεί με βάση την εκπαίδευση που του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών, την άσκησή του για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη
ιατρική του εκπαίδευση, την πείρα και τις δεξιότητες που αποκτά κατά την άσκηση της ιατρικής και τους κανόνες της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής επιστήμης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, δηλώνουμε την πλήρη ψυχική και σωματική εξουθένωση, η οποία επανειλημμένως έχει επισημανθεί και αναφερθεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Δηλώνουμε την αδυναμία να εργαστούμε περαιτέρω υπό αυτές τις συνθήκες οι οποίες θέτουν πάνω από όλα σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών του τοπικού πληθυσμού αλλά και τις δικές μας. Δυστυχώς, όλα αυτά τα γεγονότα μας εξωθούν στα πρόθυρα των παραιτήσεων.

Είμαστε νέοι ιατροί με όνειρα και όρεξη για προσφορά στον συνάνθρωπο. Δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε την υποτίμηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις απειλές και την εκκωφαντική σιωπή των υπευθύνων. Καλούμε όλους του αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την άμεση επίλυση των παραπάνω ζητημάτων, ώστε να μην γίνουμε όλοι μάρτυρες μελλοντικών τραγικών και ατυχών συμβάντων.”

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

ΠΟΕΔΗΝ: Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Ανταποκρίθηκε άμεσα ο Υπουργός στο αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ για συνάντηση

Στάση εργασίας την Τετάρτη 26 Ιουλίου

Άμεση ανταπόκριση Υπουργείου Εργασίας για ανανέωση συμβάσεων 2.000 εργαζομένων στα νοσοκομεία

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Συστάσεις Αγαπηδάκη για τον κίνδυνο λεπτοσπείρωσης και εν όψει της επέλευσης της νέας κακοκαιρίας

Επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος της λεπτοσπείρωσης, η οποία πολλές φορές εμφανίζεται, όπως μας λένε γιατροί, με ήπια συμπτώματα. Μπορεί δηλαδή κανείς να έχει πυρετό και γαστρεντερίτιδα και να μείνει στο σπίτι, να το υποτιμήσει, να θεωρήσει ότι θα περάσει. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Είναι σημαντικό να αναζητούμε βοήθεια πολύ γρήγορα. Όποιος έχει συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, εξανθήματα ή συμπτώματα γαστρεντερίτιδας θα πρέπει να αναζητάει ιατρική βοήθεια, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπορεί πίσω από αυτό να υπάρχει ζήτημα με τη λεπτοσπείρωση».

Διυπουργική σύσκεψη εν όψει της νέας κακοκαιρίας

Πολιτική Προστασία: Με φόντο λοιπόν τη νέα κακοκαιρία, σε λίγη ώρα (στις 13.00) αναμένεται να πραγματοποιηθεί ευρεία διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 

Λίμνη Κάρλα (ΟΦΥΠΕΚΑ) - Δεν προκύπτει σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης, δείχνουν οι πρώτες μετρήσεις του Οργανισμού

Αναφορικά με τα βαρέα μέταλλα, παρατηρείται μικτή εικόνα (ανάλογα με το μεταλλικό στοιχείο και το σημείο δειγματοληψίας), η οποία χρήζει περαιτέρω παρακολούθησης. Συνολικά εκτιμάται ότι η ποιότητα του νερού της λίμνης Κάρλας στα όρια που ήταν πριν από την πλημμύρα δεν έχει ουσιωδώς επιβαρυνθεί, ενώ τα συσσωρευμένα ύδατα γύρω από τη λίμνη είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα ύδατα εντός αυτής.

Προτάσεις Κώστα Μπακογιάννη για την περαιτέρω "εξυγίανση" της Αθήνας

Ο κ. Μπακογιάννης έκανε, επίσης, γνωστό ότι άνοιξε το Δημοτικό Ιατρείο στο 7ο διαμέρισμα. “Πετύχαμε τον στόχο του 7 στα 7. Όταν ξεκίνησαν τα δημοτικά ιατρεία τη δεκαετία του 80, ο Μιλτιάδης Έβερτ είχε πει ότι θα πρέπει να έχουμε ένα δημοτικό ιατρείο σε κάθε δημοτική κοινότητα. Επιτέλους τα καταφέραμε” τόνισε.

Παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον αγώνα δρόμου ενάντια στον παιδικό καρκίνο

3rd Olympic Health Run: Φέτος ο αγώνας είχε ως σύνθημα: "Τρέχουμε ενάντια στον παιδικό καρκίνο- Δώστε πίστη στον αγώνα των παιδιών για ζωή" και είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον παιδικό καρκίνο.