Πολιτική Υγείας

ΕΟΠΥΥ: Τι απαντά για τα περί ιδιωτικοποίησης

ΕΟΠΥΥ: Τι απαντά για τα περί ιδιωτικοποίησης

ΕΟΠΥΥ: Στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ περί ιδιωτικοποίησης του οργανισμού απαντά ο ΕΟΠΥΥ κάνοντας λόγο ότι «ένα παραπλανητικό δημοσίευμα δεν μπορεί για κανένα λόγο να αποτελεί στοιχείο για μικροπολιτική και διασπορά ψευδών ειδήσεων, που εν τέλει προκαλούν αναστάτωση στους ασφαλισμένους της χώρας».

Ο ΕΟΠΥΥ σε ανακοίνωσή του μιλάει για εσφαλμένο δημοσίευμα το οποίο αναφέρει «ότι η κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμη διάταξη με την οποία προβλέπεται η παραχώρηση υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρείες» και διευκρινίζει τα εξής:

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας σημειώνονται τα εξής:

  1. Ο ΕΟΠΥΥ βάσει των ισχυουσών διατάξεων (παρ. 9, αρ.28, ν.3918/11) δύναται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και κατόπιν έγκρισης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να αναθέτει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τις ακόλουθες εργασίες:

α) Τη μελέτη, καταγραφή, αποτίμηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων

β) Τη διοικητική και οικονομική οργάνωση των υπηρεσιών τους.

γ) Το κλείσιμο των ισολογισμών – απολογισμών και τη λογιστική εν γένει ενημέρωση.

δ) Την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων στα μηχανογραφικά τους προγράμματα.

ε) Τον έλεγχο των δαπανών υγείας.

Το δημοσίευμα εσφαλμένα αναφέρει πως «η κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμη διάταξη με την οποία προβλέπεται η παραχώρηση υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να ελέγχουν από τις δαπάνες του Οργανισμού, μέχρι και τα περιουσιακά του στοιχεία» καθώς η δυνατότητα ανάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών και ελεγκτικών υπηρεσιών είχε ήδη προβλεφθεί από το 2011. Συνεπώς σε ποια διάταξη αναφέρεται το δημοσίευμα; Η αλήθεια είναι πως η διάταξη που προωθείται από το Υπ. Υγείας, αφορά αποκλειστικά και μόνο δύο ζητήματα:

α) την απάλειψη της πρόβλεψης έγκρισης του Υπ. Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά την απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση αναθέσεων. Και αυτό γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συνεπώς δεν νοείται έγκριση του Υπουργού στη διαδικασία ανάθεσης. Υπενθυμίζεται πως καμία ανάθεση του ΕΟΠΥΥ δεν εγκρίνεται από το Υπ. Υγείας, αφού όλες οι αναθέσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Υπ. Υγείας προϋπολογισμού του Οργανισμού και των πιστώσεων που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

β) την παροχή εξουσιοδότηση στο ΔΣ του Οργανισμού, πέραν των ανωτέρω μελετών και ελέγχων που θεσμοθετήθηκαν ήδη από το 2011, να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου το νομικό έλεγχο των νομικών σχεδίων, διακηρύξεων, συμβατικών κειμένων και νομικών μελετών επί των ζητημάτων που άπτονται ιδίως των Διευθύνσεων Προμηθειών, Συμβάσεων και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του Οργανισμού. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο λόγω των εξειδικευμένων ζητημάτων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός ως αποζημιωτής των δαπανών υγείας και των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των δικαιούχων περίθαλψης τις οποίες καλείται να καλύψει ο ΕΟΠΥΥ.

  1. Αναφορικά με «τον παραγκωνισμό του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και την ακύρωση συνεδριάσεων λόγω της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στα υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού και αλλαγής τρόπου λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ», σημειώνονται τα εξής:

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, έχοντας ως γνώμονα την ταχύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αλλά και την ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών, προέβη στην πρώτη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη από τη σύσταση του Οργανισμού το 2011.

Απορίας άξιο ήταν γιατί καμία Διοίκηση από τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ δεν προέβη σε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσιακά στελέχη, διοικητική πρακτική η οποία εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στο Δημόσιο και είναι επιβεβλημένη για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των συναλλασσόμενων.

Ενδεικτικό είναι πως για την παροχή σε ασφαλισμένους ιατρικών ή και φαρμακευτικών παροχών, εγκεκριμένων είτε από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) είτε από τους αρμόδιους ιατρούς ελεγκτές, απαιτούνταν οι υπογραφές όλων των υπηρεσιακών παραγόντων και η τελική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδικασία που απαιτούσε πολλαπλά στάδια, εγκρίσεις και υπογραφές με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι να περιμένουν για μήνες.

Σήμερα απαιτείται, πέραν της απαραίτητης ιατρικής έγκρισης, η υπογραφή και του αρμόδιου Δ/ντη ή Γενικού Δ/ντη ανάλογα με το ποσό της παροχής. Ομοίως, σε περίπτωση κατεπείγουσας μετάβασης ασθενών στο εξωτερικό για νοσηλεία πέραν της έγκρισης του ΑΥΣ, απαιτείτο απόφαση ΔΣ με αποτέλεσμα να γίνεται κατεπείγουσα σύγκληση του ΔΣ πριν τη μετάβαση του ασθενή.

Σήμερα, και μετά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, πέραν της ιατρικής έγκρισης απαιτείται μόνο η έγκριση του Διοικητή.

Η σημερινή Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει εμπιστοσύνη στην επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία των ανώτερων στελεχών της και των αρμόδιων ιατρικών ομάδων και στο πλαίσιο αυτό, μειώνει τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά βάρη, υιοθετώντας διαδικασίες ταχύτερης επίλυσης των ζητημάτων των ασφαλισμένων.

Το γεγονός ότι διατυπώνεται προβληματισμός και δυσαρέσκεια για την απεμπλοκή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τους ασφαλισμένους ή με άλλες διαδικαστικές ενέργειες, θα πρέπει να προβληματίσει όσους με θέρμη υπερασπίζονται την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.

Λυπούμαστε που η πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί το αντιπολιτευτικό αφήγημα και είναι κρίμα που άκριτα υιοθετούνται απόψεις που δεν στηρίζονται σε αληθινά δεδομένα. Ο ΕΟΠΥΥ έχει αποφασίσει να παραμείνει προσηλωμένος στο στόχο του, που δεν είναι άλλος από την ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα μέσω ανακοίνωσης είχε εξαπολύσει επίθεση προς τον πρωθυπουργό τονίζοντας ότι «πριν καλά – καλά περάσει η πανδημία, ο κ. Μητσοτάκης βάζει πάλι μπροστά το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της Υγείας».

Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι περνάμε στην de facto αλλαγή χαρακτήρα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται το ρεπορτάζ του Έθνους, σύμφωνα με το οποίο «η κυβέρνηση σκοπεύει να φέρει τροπολογία στη Βουλή με την οποία προβλέπεται η παραχώρηση υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούν να ελέγχουν από τις δαπάνες του Οργανισμού μέχρι και τα περιουσιακά του στοιχεία. Εξέλιξη που, εκτός από υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, πιθανότατα θα οδηγήσει σε ένα πάρτι δισεκατομμυρίων με συμμετέχοντες τους γνωστούς “ημέτερους”».

Ακολούθως υποστηρίζει ότι «στην κατεύθυνση υλοποίησης του ίδιου πολιτικού σχεδίου αναμένεται επίσης η πρόσληψη καλοπληρωμένων golden boys (managers) για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με δημόσια Νοσοκομεία. Στην πραγματικότητα καταργεί με τον τρόπο αυτό τη σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια του ΕΟΠΥΥ προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς όχι μόνο δεν θα είναι δεδομένη, αλλά θα εναπόκειται στην κατάληξη των μεμονωμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ των διορισμένων διοικήσεων των δημόσιων νοσοκομείων και των manager με τον ΕΟΠΥΥ».

Κλείνοντας καταλογίζει στον πρωθυπουργό: «Λιγότερες κρατικές (που λέει και ο Πρωθυπουργός) υπηρεσίες υγείας, περισσότερος χώρος στους ιδιώτες “επενδυτές” και στην αδιαφάνεια.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει αν αυτός είναι ο πραγματικός της σχεδιασμός».

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ εναντίον κυβέρνησης: Υγειονομικά και ηθικά απαράδεκτη η επιστράτευση ιατρών

Γιώργος Βογιατζής: Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας είναι επαρκής ; Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ

Στη "μάχη" του ΕΣΥ οι 206 ιδιώτες γιατροί που επιτάχθηκαν

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Εκτάκτως Πλεύρης - Γκάγκα στη Θεσσαλονίκη - Το εκρηκτικό επιδημιολογικό κοκτέιλ που τρομάζει τους ειδικούς

Βαρύ το ιικό φορτίο σε Μακεδονία και Θράκη - Έξι στους δέκα πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα είναι ανεμβολίαστοι - Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Θάνος Πλεύρης και Ασημίνα Γκάγκα

Το Ιατρικό Συμβούλιο του Όρεγκον ανακάλεσε την άδεια ενός γιατρού που δεν ακολούθησε τις οδηγίες της covid-19 στο γραφείο του

Το ιατρικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι ο LaTulippe συμμετείχε σε οκτώ περιπτώσεις αντιεπαγγελματικής ή παράνομης συμπεριφοράς, 22 περιπτώσεις αμέλειας στην άσκηση της ιατρικής και πέντε περιπτώσεις βαριάς αμέλειας στην άσκηση της ιατρικής.

Νοσοκομεία: Η χρηματοδότηση ,οι δαπάνες και το clawback το 2020

Σύμφωνα με πληροφορίες του www.healthweb.gr  από το υπουργείο Υγείας οι  δαπάνες των  νοσοκομείων  του 2020 ξεπέρασαν τα 2,4 δις ευρώ σ’ αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται  υπερωρίες και εφημερίες. Οι δαπάνες προέρχονται από το BI του υπουργείου το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν το θεωρούσε κάνεις αξιόπιστο αφού οι υπάλληλοι των νοσοκομείων και των ΥΠΕ καταχωρούσαν ότι […]

Οι περιορισμοί στα μη απαραίτητα ταξίδια από τον Καναδά και το Μεξικό μέσω χερσαίων συνόρων θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 21 Οκτωβρίου

Όσο για τους μη εμβολιασμένους Αμερικανούς - οι κανόνες θα είναι αυστηρότεροι, αναφέρει η Global News. Κάθε μη εμβολιασμένος Αμερικανός θα πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις μία ημέρα πριν ταξιδέψει στις ΗΠΑ ή φύγει.

Πρώτη συνάντηση Πλεύρη με τους φαρμακοβιομήχανους

Η συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης ήταν το βασικό θέμα μπήκε στο τραπέζι της συζήτησης της πρώτης συνάντησης του νέου υπουργού Υγείας, κ. Θάνου Πλεύρη με τους εκπροσώπους όλων των συνδέσμων του χώρου του φαρμάκου, που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα.

Ο Μπολσονάρο της Βραζιλίας πρόκειται να συναντηθεί στον ΟΗΕ παρά το γεγονός ότι δεν είναι εμβολιασμένος

Ενώ ο Μπολσονάρο έκανε μια ομιλία στη Γενική Συνέλευση το 2019 που επιτέθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οτιδήποτε άλλο δεν άρεσε στον τότε πρόεδρο Τραμπ, φέτος, σχεδιάζει να προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, εξετάζοντας θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, και η καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών.