Search Icon
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Πολιτική Φαρμάκoυ

EFPIA :Δημοσιεύει συστάσεις για τις προμήθειες φαρμάκων σε όλη την EE

EFPIA :Δημοσιεύει συστάσεις για τις προμήθειες φαρμάκων σε όλη την EE

H EFPIA ,σήμερα,δημοσίευσε 10 συστάσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες προμηθειών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα είναι αποτελεσματικές και βιώσιμες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου φάρμακα για τους ασθενείς, σε σωστές ποσότητες και στο σωστό χρόνο.

Μιλώντας για τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην Λευκή Χάρτα (White Paper) Περί τής Αποτελεσματικότητας των Δημοσίων Προμηθειών Φαρμάκων στην ΕΕ, η Nathalie Moll, Γενική Διευθύντρια της EFPIA, είπε: «Η Λευκή Χάρτα είναι μία συνεισφορά – συγκεκριμένη και επικεντρωμένη στον κλάδο – στην ευρύτερη συζήτηση που γίνεται για την αποτελεσματικότητα των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ, στα πλαίσια των στόχων ανθεκτικότητας και ανάπτυξης τής ΕΕ». Συνέχισε λέγοντας ότι «Ελπίζουμε ότι η δημοσίευση των κατευθυντήριων οδηγιών βέλτιστων πρακτικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη των εθνικών αρμόδιων αρχών, δεν θα βελτιώσει μόνο τις επίσημες διαδικασίες δημοσίων προμηθειών αλλά θα επηρεάσει και τις άτυπες διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο εκτός των ορίων τής Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει οδηγίες που διέπουν την διεξαγωγή διαγωνισμών για τις προμήθειες στον δημόσιο τομέα γενικά, και για τις αγορές στον τομέα τής υγείας ειδικά. Η πανδημία τού COVID-19 δημιούργησε ανανεωμένο ενδιαφέρον για προσφυγή σε διασυνοριακές από κοινού προμήθειες στον τομέα τής υγείας, όπως προβλέπεται από την Απόφαση  1082/2013/EΕ τής ΕΕ όταν πρόκειται για σοβαρές διασυνοριακές απειλές στην δημόσια υγεία. Αυτές οι δημόσιες προμήθειες είναι σχεδιασμένες να συμβάλλουν σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και βέλτιστη σχέση κόστους/αποτελέσματος.Η EFPIA, αντιπροσωπεύοντας την βασιζόμενη στην έρευνα φαρμακευτική βιομηχανία τής Ευρώπης, είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να παρουσιάσει επισήμως τα αποτελέσματα τής ενδελεχούς μελέτης που διεξήγαγε μεταξύ των μελών της προκειμένου να  καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί στην εφαρμογή τής Οδηγίας 2014 τής ΕΕ Περί Δημοσίων Προμηθειών που όφειλε να έχει μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη όλων των κρατών μελών μέχρι τις 16 Απριλίου 2016. Η μελέτη στοχεύει στην κατανόηση τού βαθμού στο οποίο υπήρξαν καθυστερήσεις, διαφοροποιήσεις, κενά στην εφαρμογή, και κατά πόσον οι νέοι κανόνες λειτουργούν καλά ή προκαλούν απρόβλεπτες επιπλοκές στην πράξη.

  • Η Λευκή Χάρτα περιλαμβάνει 10 ειδικές συστάσεις που διασφαλίζουν ότι οι ακολουθούμενες πρακτικές στις προμήθειες είναι αποτελεσματικές και βιώσιμες και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί και να προωθήσει κατευθυντήριες οδηγίες βέλτιστων πρακτικών βασιζόμενη στο Άρθρο 168 τής Συνθήκης Περί της Λειτουργίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίσει ότι οι προμήθειες στον φαρμακευτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των από κοινού προμηθειών, θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας φάρμακα στους ασθενείς, σε ικανή ποσότητα και στον σωστό χρόνο.
  • Συγκεκριμένα, η καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προμήθειες φαρμάκων θα πρέπει να ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή και συνδρομή κλινικών εμπειρογνωμόνων στην προετοιμασία των προσκλήσεων υποβολής προσφορών. Θα πρέπει να ζητά ισόρροπη αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων στην ανάθεση των συμβάσεων που θα οδηγούν σε αποτελεσματικές συμβάσεις-πλαίσιο πολλαπλών αναδόχων και σεβασμό τής εμπιστευτικότητας στην τιμολόγηση ακολουθώντας μια διαφανή και προβλέψιμη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η Λευκή Χάρτα της EFPIA προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να περιορίσουν τις καθοδηγούμενες από την ΕΕ διασυνοριακές από κοινού προμήθειες μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών απειλών για την υγεία, να σεβαστούν την εθελοντική φύση αυτών των διαδικασιών και να αποφύγουν τις περιττές αλληλεπικαλύψεις των διαδικασιών πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή συσσώρευσης απαιτήσεων από τα συμμετέχοντα Κράτη Μέλη.

 

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Η Βιομηχανία καλωσορίζει τον Κανονισμό περί Κλινικών Δοκιμών

Ολύμπιος Παπαδημητρίου στο healthweb: Το 2022 δεν προδιαγράφεται αισιόδοξο για την είσοδο νέων φαρμάκων στην Ελλάδα

Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΦΕΕ

Οι εκλογές του ΣΦΕΕ Θα διεξαχθούν στις17 Ιουνίου

ΣΦΕΕ-EFPIA: Άμεση ανάγκη για τη διαθεσιμότητα των Covid-19 εμβολίων στους πληθυσμούς προτεραιότητας

EFPIA: Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να συνεχίσει να προασπίζεται την ιατρική καινοτομία

EFPIA – ΣΦΕΕ: Συμβάλλουν στην φροντίδα των ασθενών με Κορoνοϊό

ΣΦΕΕ- EFPIA με Ενώσεις Ασθενών: Ανταλλαγή απόψεων και ιδεών

EFPIA και ΣΦΕΕ στην μάχη κατά του κορoναϊού

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Κλειστός προϋπολογισμός για τα σκευάσματα Ριτουξιμάμπης καιΤραστουζουμάμπης για 2024 και 2025

Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού για τα σκευάσματα Ριτουξιμάμπης καιΤραστουζουμάμπης για τα έτη 2024 και 2025, για τις ποσότητες που διατίθενται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ - Γ.Ν. Θεσσαλονίκης .«Παπαγεωργίου».

Κλειστός προϋπολογισμός για γονιδιακή θεραπεία αντιμετώπισης κληρονομικής μορφής απώλειας όρασης

Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού για το προϊόν LUXTURNA για τα έτη 2024 και 2025, για τις ποσότητες που διατίθενται στο πιστοποιημένο για τη χορήγησή του δημόσιο νοσοκομείο.

Κλειστός προϋπολογισμός για γονιδιακή θεραπεία-Τι προβλέπει το ΦΕΚ 

Θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού για το προϊόν ZOLGENSMA για τα έτη 2024 και 2025, για τις ποσότητες που διατίθενται στα πιστοποιημένα για τη χορήγησή του δημόσια νοσοκομεία,αποφάσισε το υπουργείο Υγείας.

Έναρξη λειτουργίας της συμμαχίας της Ε.Ε. για τα κρίσιμα φάρμακα

Στην τελετή επίσης παρευρέθηκαν από πλευράς ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας  ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), κ. Θεόδωρος Τρύφων, και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των εταιρειών ΕΛΠΕΝ και DEMOS.

Close Icon