Ογκολογία

Τα κύτταρα του καρκίνου είναι κύριοι στην αποφυγή της ανίχνευσης, αλλά ένα νέο σύστημα που...

Το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS), ένας από τους συνηθέστερους καρκίνους αίματος, έχει πολύ λίγες...

Καθώς τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται, συχνά δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες γενετικών...

Τι ειπώθηκε στο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Υπερθερμίας στη Θεσσαλονίκη

Η υπερθερμία, μια...

Ομάδα επιστημόνων εντόπισε  έναν αλγόριθμο που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της θεραπείας για...

Σχεδόν το 5,2%των καρκίνων που διαγνώστηκαν το 2015 θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με καλύτερη...

Οι ερευνητές ανακαλύπτουν έναν νέο τρόπο με τον οποίο η τελομεράση δρα για να πολλαπλασιάσει τα...

Μια νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο JAMA Pediatrics κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φλεγμονή νωρίς...

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Aging Cell, διαπίστωσε ότι οι διαδικασίες γήρανσης του...

Μια νέα μελέτη που εξέτασε δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα των παθήσεων από το 2000 μέχρι το 2016...