Ρεπορτάζ Υγείας

Συνάντηση Δημόπουλου με ΕΒΕΑ για κλινικές μελέτες

Συνάντηση Δημόπουλου με ΕΒΕΑ για κλινικές μελέτες

Τα κίνητρα που δίνει η Πολιτεία  για την διεξαγωγή κλινικών μελετών στην χώρα μας  ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στην σημερινή συνάντηση του Υπουργού  Υγείας, Θάνου Δημόπουλου με τους εκπροσώπους του Φαρμακευτικού Φόρουμ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) .

Συγκεκριμένα, πρόεδρος του Φόρουμ, Διονύσιος Φιλιώτης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον τομέα της κλινικής έρευνας ο οποίος, όπως επεσήμανε, αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και επένδυσης που ταυτόχρονα εξασφαλίζει την ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες , συμβάλλει στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και παράλληλα ενισχύει την εθνική οικονομία με την εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του Φόρουμ ανέφεραν στον Υπουργό Υγείας ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά στη διαδικασία διεξαγωγής κλινικών μελετών έτσι ώστε να είναι πιο ευέλικτη, χωρίς να δημιουργεί γραφειοκρατικά προσκόμματα και να εναρμονίζεται με το κοινοτικό δίκαιο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα κίνητρα που δίνει η Πολιτεία για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών. 

Εποικοδομητική και βαρυσήμαντη χαρακτηρίζεται η συνάντηση  από  τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Φόρουμ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) κ. Διονύσιου Φιλιώτη αλλά και από τους υπόλοιπους  εκπρόσωπους του ΕΒΕΑ , τον κ. Χαρίλαο  Λαμπρόπουλο – Καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστημίου Πατρών – Γενικός Γραμματέας EPhForT,  Ιωάννης Χονδρέλης– Sr Manager Clinical Operations & Regulatory Affairs ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ – Ειδικός Σύμβουλος EPhForT ΣτέλιοςΣμπυράκης – Principal Tax Services – Deloitte Business Solutions – Σύμβουλος EPhForT . 

Ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Δημόπουλος – που ως γνωστόν είναι Καθηγητής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής & Πρύτανης του ΕΚΠΑ –  έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα που παρουσιάστηκαν στην συνάντηση από το Φαρμακευτικό Φόρουμ του ΕΒΕΑ.

Ο Πρόεδρος του Φόρουμ κ. Φιλιώτης αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της κλινικής έρευνας για τη χώρα μας, ως βασικού μοχλού επιστημονικής και κοινωνικής προόδου και ιδιαίτερα σημαντικής επένδυσης με εξαιρετικά υψηλή προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία της χώρας.

Κάθε χρόνο διεθνώς καταγράφονται περισσότερες από 10.000 νέες κλινικές μελέτες και επενδύονται μόνο στην Ευρώπη περισσότερα από 35 δις ευρώ για κλινική έρευνα. Δυστυχώς, τόσο ο αριθμός των κλινικών μελετών που διεξάγονται στην χώρα μας, όσο και το ύψος των διεθνών επενδύσεων στον τομέα αυτό είναι εξαιρετικά χαμηλό με αποτέλεσμα  η Ελλάδα να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς Τα αίτια αυτής της κατάστασης στη χώρα μας, σχετίζονται με πλήθος αντικινήτρων στη διαδικασία έγκρισης των κλινικών μελετών, αλλά και στη δυνατότητα απορρόφησης της σχετικής επένδυσης. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πολιτική βούληση για έμπρακτη στήριξη της κλινικής έρευνας στη χώρα μας, τόνισε μεταξύ άλλων ο κος Φιλιώτης.

Ο πρόεδρος του EPhForT , επανέλαβε, ότι χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες – και τώρα πολλές κλινικές μελέτες που θα μπορούσαν να γίνονται στην Ελλάδα, γίνονται σε άλλες χώρες. Μπορεί στις αρχές του 2013 να βελτιώθηκε αισθητά το θεσμικό πλαίσιο και να εξαλείφθηκαν οι υπερβολικές καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, ωστόσο, ήδη είχε πληγεί η αξιοπιστία της χώρας. Από το 2009 και μετά, πολλές κλινικές έρευνες, ενώ προγραμματίστηκαν για να γίνουν στην Ελλάδα, δεν προχώρησαν ποτέ και ματαιώθηκαν.

Ο κ. Φιλιώτης αναφέρθηκε και στο οικονομικό σκέλος της επένδυσης στην κλινική έρευνα και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «Για πολλούς, οι κλινικές έρευνες σημαίνουν ‘ζεστό’ χρήμα που έρχεται στη χώρα. Όπως είναι γνωστό, με κάθε νέα κλινική έρευνα «εισάγονται» στην Ελλάδα περίπου 250.000 ευρώ, ποσό σημαντικά μεγάλο, για τις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Και αν λάβουμε υπόψη μας τους κατάλληλους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι για κάθε νέα έρευνα προκαλείται αύξηση του ΑΕΠ περίπου κατά 500.000 ευρώ.

Οι εκπρόσωποι του Φόρουμ ανέφεραν στον Υπουργό την ανάγκη μιας νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στη διαδικασία διεξαγωγής κλινικών μελετών η οποία θα συμπληρώνει τις υπάρχουσες στην κατεύθυνση της εξάλειψης της γραφειοκρατίας, καθώς και στην αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων από τα Νοσοκομεία και τους Φορείς Οικονομικής διαχείρισης των κλινικών μελετών.  Είναι απαραίτητη η δημιουργία φιλικού και ευνοϊκού πλαισίου για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων, προκειμένου  να πολλαπλασιαστεί η επένδυση στην Κλινική Έρευνα ανέφερε ο κος Ι. Χονδρέλης.

Έγινε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης κινήτρων, φορολογικών και όχι μόνο, για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στον τομέα της κλινικής έρευνας.

O κ. ΣτέλιοςΣμπυράκης, Principal, Tax, υπεύθυνος Research and Development/ Grants and Incentives της Deloitte παρουσίασετασημαντικότερασημείαμελέτηςτης Deloitte «2014 Global Survey of R&D Tax Incentives». Μίλησε για την υφιστάμενη κατάσταση και διατύπωσε προτάσεις βελτίωσης των κινήτρων στην Ελλάδα, εστιάζοντας στα κίνητρα που αφορούν κλινικές μελέτες και γενικότερα θέματα του τομέα Life Sciences & Health Care. «Η βελτίωση των κινήτρων έγκειται στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει από το ελληνικό κράτος, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στον τομέα του φαρμάκου, αξιοποιώντας ταυτόχρονα το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στον χώρο της Υγείας».

O κος Χ.Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη να ενταχθούν οι δαπάνες των κλινικών μελετών στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, και συνεπώς να εκπίπτουν φορολογικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994. Η εν λόγω ρύθμιση θα προσφέρει επιπλέον κίνητρα στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις για να εμπλουτίσουν το ερευνητικό τους χαρτοφυλάκιο στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τη διεξαγωγή κλινικών μελετών σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.

Πρέπει λοιπόν, κατέληξε ο πρόεδρος του φαρμακευτικού Φόρουμ, η κλινική έρευνα να τύχει της μεγίστης προσοχής από την Πολιτεία, να δοθούν κίνητρα και να εξαλειφθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Σε κάποιες περιοχές της περιφέρειας μπορεί να παραταθεί το lockdown

Χριστούγεννα με ... μέτρο λόγω υψηλού επιδημιολογικού φορτίου

Οι οίκοι ανοχής καλά κρατούν εν καιρώ πανδημίας - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ

Παράλληλα, σε βάρος επτά εκ των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και θα εφαρμοστεί σε βάρος τους το διοικητικό μέτρο της απέλασης.

Πανελλαδική απεργία με βασικό αίτημα τη θωράκιση του ΕΣΥ

Πανελλαδική απεργία για την Υγεία πραγματοποιείται σήμερα, με βασικό αίτημα τα ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη θωράκιση του ΕΣΥ. Έξω από το Σισμανόγλειο η κινητοποίηση των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι  διεκδικήσεις ποικίλουν αλλά με βασικό αίτημα τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας τόσο του προσωπικού όσο και […]

Δραματικές καταστάσεις στο ΣΩΤΗΡΙΑ

Σακκά Λοιμωξιολόγος Σωτηρία: Ζούμε δραματικές στιγμές. Στις δύσκολες στιγμές, που βιώνουν αυτό το διάστημα το προσωπικό των νοσοκομείων, αναφέρθηκε η  γιατρός, που μίλησε σήμερα σε πρωινή εκπομπή. Με μία γλαφυρή περιγραφή έστειλε στους πολίτες το μήνυμα για μεγαλύτερη επαγρύπνηση και προσοχή.  Όπως χαρακτηριστικά είπε: “Ακόμα και ολόκληρες οικογένειες βρίσκονται στους θαλάμους και νοσηλεύονται είναι από […]

Αλ. Βατόπουλος: Στην επαρχία δεν έχουν συνειδητοποιήσει την κατάσταση

Βατόπουλος καθηγητής: Στην επαρχία δεν έχουν συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Ο καθηγητής Μικροβιολογίας Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καλεσμένος σε πρωινή εκπομπή στο Mega σχολίασε τις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων αλλά και για την συνολική κατάσταση. “Έχουμε ένα μήνα ακόμα, θέλω να πιστεύω ότι τα Χριστούγεννα θα είναι […]

Χριστούγεννα με ... μέτρο και περιορισμούς στις μετακινήσεις

Η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι εξετάζει τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα μέρα μέρα και με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων θα ανακοινώσει τις τελικές της αποφάσεις, συνυπολογίζοντας και τον παράγοντα ψυχολογία του κόσμου που βρίσκεται στο ναδίρ.