Πολιτική Φαρμάκoυ

Έγκριση νέας ένδειξης για τη ρανιμπιζουμάμπη της Novartis

Έγκριση νέας ένδειξης για τη ρανιμπιζουμάμπη της Novartis

Η αντιμετώπιση της οπτικής δυσλειτουργίας λόγω χοριοειδικής νεοαγγείωσης (ΧΝΑ) που σχετίζεται με αίτια πέραν της νεοαγγειακής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (νΗΕΩ) ή της δευτεροπαθούς ΧΝΑ από παθολογική μυωπία (ΠΜ), πλέον γίνεται με τη ρανιμπιζουμάμπη, μετά από την έγκριση που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης MINERVA5 κατέδειξαν σημαντική βελτίωση της οπτικής οξύτητας κατά περίπου 10 γράμματα σε διάστημα δύο μηνών, η οποία διατηρήθηκε για ένα έτος1

Η ρανιμπιζουμάμπη είναι η πρώτη και η μόνη εγκεκριμένη θεραπεία για αυτή την ένδειξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και η μόνη διαθέσιμη θεραπεία για ένα σύνολο παθήσεων που σχετίζονται με τη ΧΝΑ

Η Νovartis ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια πρόσθετη ένδειξη για τη ρανιμπιζουμάμπη για την αντιμετώπιση ασθενών με οπτική δυσλειτουργία λόγω χοριοειδικής νεοαγγείωσης (ΧΝΑ) που σχετίζεται με αίτια πέραν της νεοαγγειακής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (νΗΕΩ) ή της δευτεροπαθούς ΧΝΑ από παθολογική μυωπία (ΠΜ). Με την έγκριση αυτή, η ρανιμπιζουμάμπη είναι η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία για τέτοιες παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, ικανοποιώντας έτσι μια σημαντική ιατρική ανάγκη που παρέμενε ακάλυπτη.

«Η απόφαση αυτή καθιερώνει τη ρανιμπιζουμάμπη ως το πρότυπο φροντίδας για τις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς», δήλωσε ο Paul Hudson, CEO της Novartis Pharmaceuticals. «Με αυτή την έγκριση, η ρανιμπιζουμάμπη είναι η μόνη διαθέσιμη θεραπεία για ένα μεγάλο εύρος παθήσεων που σχετίζονται με τη ΧΝΑ. Δεσμευόμαστε για την παροχή καινοτόμων λύσεων στην αγορά, καθώς γνωρίζουμε καλά ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ιατρική ανάγκη για τους ασθενείς με παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, η οποία παραμένει ακάλυπτη.»

Η έγκριση θα έχει ισχύ και για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Βασίστηκε στη θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (ΕΦΑΧ), η οποία υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2016. Με την έγκριση αυτή, η ρανιμπιζουμάμπη καλύπτει έξι ενδείξεις στην Ευρώπη.

Υποβολή φακέλου για την ένδειξη αυτή έγινε και σε 11 ακόμη χώρες, όπως η Ελβετία, η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Βραζιλία.

Σχετικά με τη ΧΝΑ
Η ΧΝΑ είναι μια οφθαλμική πάθηση που προκαλείται από την ανάπτυξη μη φυσιολογικών αιμοφόρων αγγείων κάτω από τον αμφιβληστροειδή, τα οποία προκαλούν βλάβη της όρασης2. Η πάθηση μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και αποτελεί κύρια αιτία απώλειας της όρασης, προκαλώντας συμπτώματα όπως αλλοίωση της όρασης, διαταραχές της χρωματικής αντίληψης, μερική απώλεια όρασης ή τυφλό σημείο εντός του οπτικού πεδίου3. Η ΧΝΑ σχετίζεται συνηθέστερα με τη νεοαγγειακή («υγρή») ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και την παθολογική μυωπία, αλλά μπορεί επίσης να εκδηλωθεί σε πολλές άλλες παθήσεις όπως η ραγοειδίτιδα, η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, οι αγγειοειδείς ταινίες, ο τραυματισμός, οι δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς ή της ωχράς κηλίδας, και ως ιδιοπαθής ΧΝΑ (χωρίς προφανή αιτία)4.

Σχετικά με τη μελέτη MINERVA
Η υποβολή του φακέλου υποστηρίχθηκε από δεδομένα της μελέτης MINERVA5 η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του κλινικού προγράμματος της Novartis και κατέδειξε ότι η θεραπεία με ρανιμπιζουμάμπη οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της οπτικής οξύτητας κατά περίπου 10 γράμματα σε διάστημα δύο μηνών. Το εν λόγω όφελος διατηρήθηκε έως τον 12ο μήνα, της διάρκειας ενός έτους1, μελέτης. Ως εκ τούτου, η ρανιμπιζουμάμπη απέδειξε την αποτελεσματικότητά της για τη θεραπεία της ΧΝΑ, ανεξαρτήτως της υποκείμενης αιτιολογίας, χωρίς νέα ευρήματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια1.

Σχετικά με τη ρανιμπιζουμάμπη
Η ρανιμπιζουμάμπη είναι ένα τμήμα ανθρωποποιημένου αντισώματος που έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει όλες τις βιολογικά ενεργές μορφές του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα Α (VEGF-A). Αυξημένα επίπεδα του VEGF-A παρατηρούνται στην νΗΕΩ και σε άλλες οφθαλμικές νόσους όπως το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας (ΔΟΩ) και η απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς (ΑΦΑ). Η ρανιμπιζουμάμπη σχεδιάστηκε ειδικά για τους οφθαλμούς, ελαχιστοποιώντας τη συστημική έκθεση.
Η ρανιμπιζουμάμπη διαθέτει άδεια κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της νΗΕΩ, καθώς και για την αντιμετώπιση της οπτικής δυσλειτουργίας λόγω ΧΝΑ, ΔΟΩ και ΑΦΑ (κεντρικής και κλάδου). Η ένδειξη για την αντιμετώπιση της οπτικής δυσλειτουργίας λόγω ΧΝΑ περιλαμβάνει τη δευτεροπαθή ΧΝΑ από παθολογική μυωπία (ΠΜ) και τη ΧΝΑ που σχετίζεται με αίτια πέραν της νΗΕΩ ή της ΠΜ (εγκεκριμένη μόνο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων).
Η ρανιμπιζουμάμπη κυκλοφορεί σε περισσότερες από 110 χώρες και διαθέτει ένα καλά τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας που υποστηρίζεται από 129 κλινικές μελέτες, καθώς και από εκτεταμένη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες. Το προφίλ ασφάλειας της ρανιμπιζουμάμπης έχει τεκμηριωθεί επιτυχώς μέσω ενός κλινικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 76.000 ασθενείς από διάφορες ενδείξεις, ενώ έχει καλύψει 3,7 εκατομμύρια έτη έκθεσης ασθενών στη θεραπεία από την κυκλοφορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2006. Η ρανιμπιζουμάμπη αναπτύχθηκε από την Genentech και τη Novartis. Η Genentech κατέχει τα εμπορικά δικαιώματα της ρανιμπιζουμάμπης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Novartis κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα στον υπόλοιπο. 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

AstraZeneca: Νέο κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2

Κορωνοϊός εμβόλιο: 12 δις από την Παγκόσμια Τράπεζα

Gilead Sciences Ελλάς:Υπέγραψε συμφωνία με το ΙΦΕΤ για προμήθεια του remdesivir

Η Ελλάδα προμηθεύεται το remdesivir μετά την συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ με το ΙΦΕΤ που εξασφαλίζει την ευρεία πρόσβαση στα κλινικά οφέλη σε κατάλληλους ασθενείς με COVID-19 στην χώρα μας.

Η διανομή εμβολίων COVID-19 δημιουργεί πολλαπλές προκλήσεις

Εμβόλια φαρμακευτικός εφοδιασμός: Καθώς οι κατασκευαστές προωθούν τη δοκιμή Φάσης ΙΙΙ πολλαπλών υποψηφίων εμβολίων COVID-19, οι βιομηχανίες και οι κυβερνητικές αρχές επικεντρώνονται στην τεράστια διανομή, το χειρισμό και τα συστήματα πληροφοριών που απαιτούνται για να υιοθετήσουν ζωτικά προληπτικά μέτρα σε κατάλληλους χώρους υγειονομικής περίθαλψης. Σημαντικές επιπλοκές είναι ότι ορισμένα πολλά υποσχόμενα εμβόλια απαιτούν δύο λήψεις […]

Τα φάρμακα, η απόκρυψη γεύσης και η συνταγή επιτυχίας

Φάρμακα γεύση ασθενής: Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι πολλές δραστικές φαρμακευτικές ουσίες έχουν πικρή γεύση και ως εκ τούτου πρέπει να είναι καλυμμένες με γεύση για να βελτιώσουν την γευστικότητα και την αποδοχή για τον πληθυσμό των ασθενών. «Η γεύση είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό που καθορίζει τη γευστικότητα των στοματικών μορφών δοσολογίας και τη συμμόρφωση του […]

Gilead Sciences Inc: Νέα θεραπεία για την  ρευματοειδή αρθρίτιδα

Η Gilead Sciences Inc.:  (Nasdaq: GILD) και η Galapagos NV (Euronext & Nasdaq: GLPG) ανακοίνωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) προχώρησε στη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Filgotinib (δισκία 200 mg και 100 mg), έναν άπαξ ημερησίως από του στόματος χορηγούμενο αναστολέα JAK1 για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) σε ενήλικους ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε ένα ή περισσότερα τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα (DMAR

Κορωνοϊός εμβόλιο Moderna: Θετικά αποτελέσματα στη β' φάση δοκιμών

Κορωνοϊός εμβόλιο Moderna: Ενθαρρυντικά είναι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Φάσης 2 των κλινικών δοκιμών του υποψήφιου εμβολίου της Moderna για τον κορωνοϊό, αφού, όπως φαίνεται, προκάλεσε την παραγωγή αντισωμάτων σε ηλικιωμένους και μόνο σε έναν εθελοντή παρενέργειες. Σαράντα εθελοντές, ηλικίας από 56 έως 70 ετών και μεγαλύτεροι που μετείχαν στη συγκεκριμένη μελέτη, έλαβαν ο καθένας […]