Pin It

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την από στόματος χρήση του εκλεκτικού αγωνιστή του υποδοχέα IP προστακυκλίνης Uptravi (selexipag), για τη θεραπεία της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης με στόχο την καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου και της μείωσης του κινδύνου για νοσηλεία.


Η έγκριση του selexipag βασίστηκε στα θετικά αποτελέσματα της φάσης ΙΙΙ από την παγκόσμια μακροχρόνια μελέτη GRIPHON, που πραγματοποιήθηκε σε 1.156 ασθενείς (από 39 χώρες της Βόρειας και Λατινικής Αμερικής, της Ευρώπης και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού), οι οποίοι ήταν σε θεραπεία για μέσο όρο 4,2 έτη. H μελέτη GRIPHON, στην οποία περισσότεροι από το 80% των ασθενών που συμμετείχαν λάμβαναν ήδη θεραπείες ειδικές με την Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση, έδειξε πως ο κίνδυνος του πρωταρχικού σύνθετου καταληκτικού σημείου μειώθηκε κατά 40% με το selexipag σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.


Οι ασθενείς λάμβαναν δύο φορές ημερησίως selexipag ή εικονικό φάρμακο, ενώ μπορούσαν να λαμβάνουν παράλληλα υποκείμενη θεραπεία με ανταγωνιστή των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ERA) ή/και αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης 5 (PDE-5), εφόσον λάμβαναν σταθερή δόση τους τελευταίους 3 μήνες πριν την ένταξή τους στη μελέτη.


Αυτή η οδηγούμενη μελέτη σχεδιάστηκε για να αποδείξει την παράταση στο χρόνο εμφάνισης του πρώτου συμβάντος νοσηρότητας/θνητότητας με το selexipag συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο και για να αξιολογήσει την ασφάλεια του selexipag στους ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση. Όλα τα συμβάντα νοσηρότητας και θνητότητας που αναφέρθηκαν από τους ερευνητές αξιολογήθηκαν από μια ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης Συμβάντων, η οποία δεν είχε καμία πρόσβαση στα δεδομένα θεραπείας της μελέτης.


Συνολικά, 41 ασθενείς (7.1%) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και 82 (14.3%) στην ομάδα του selexipag διέκοψαν πρόωρα τη θεραπεία λόγω κάποιας ανεπιθύμητης ενέργειας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή θεραπείας στην ομάδα του selexipag ήταν η κεφαλαλγία (3.3%), η διάρροια (2.3%), και η ναυτία (1.7%). Υπερθυρεοειδισμός παρατηρήθηκε σε οκτώ ασθενείς που λάμβαναν selexipag και οδήγησε σε διακοπή σε έναν ασθενή.


Η Vallerie Mclaughlin, διευθύντρια του προγράμματος για την Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση στο τμήμα Καρδιαγγειακής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ αναφέρει: «Η οδός της προστακυκλίνης έχει αναγνωριστεί εδώ και πολύ καιρό ως ένας βασικός στόχος για τη θεραπεία της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης. Ωστόσο, μέχρι τώρα, δεν είχε αξιοποιηθεί πλήρως. Αυτό οφείλεται μερικώς στα σημαντικά εμπόδια που θέτουν οι υπάρχουσες θεραπείες με προστανοειδή στους ασθενείς και στο οικείο περιβάλλον αυτών. Η έγκριση του Uptravi με τα αξιόπιστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σημαίνει ότι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την οδό και να λάβουν θεραπευτική αγωγή πολύ νωρίτερα κατά τη πορεία εξέλιξης της νόσου».


Ο Jean-Paul Clozel, MD και Διευθύνων Σύμβουλος της Actelion, της εταιρείας που θα λανσάρει το φάρμακο, σχολιάζει: «Η έγκριση του Uptravi από τον FDA αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο για την Actelion. Μαζί με τους συνεργάτες μας στην Νippon Shinyaku, είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε μια εξαιρετική από στόματος θεραπεία που στοχεύει στην οδό της προστακυκλίνης. Η ένδειξη του Uptravi αναγνωρίζει τη βελτίωση στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η μείωση του κινδύνου νοσηλείας εξαιτίας της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης ανεξάρτητα από το αν οι ασθενείς λάμβαναν υποκείμενη φαρμακευτική αγωγή συμπεριλαμβανόμενης της θεραπείας με ERA, ενός αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης 5 (PDE-5) ή για πρώτη φορά στη Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση - επιπρόσθετα του συνδυασμού και των δύο, δηλαδή ενός ΕRA και ενός αναστολέα PDE -5. Το Uptravi θα διευρύνει σε μεγάλο βαθμό τις θεραπευτικές επιλογές για την καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου έπειτα από την έναρξη της θεραπείας με φάρμακα όπως το Opsumit και πολύ πριν το Veletri που χορηγείται σε μεταγενέστερο στάδιο της νόσου. Η Actelion έχει τώρα ένα πρωτοποριακό χαρτοφυλάκιο με θεραπείες για τη συνεχή φροντίδα ασθενών με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση που προσφέρουν μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ευκολία».


Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) είναι μια χρόνια, απειλητική για τη ζωή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση στις αρτηρίες ανάμεσα στην καρδιά και τους πνεύμονες του πάσχοντα. Τα συμπτώματα της δεν είναι συγκεκριμένα και μπορεί να ποικίλουν από ήπια δυσκολία στην αναπνοή και κόπωση κατά τις καθημερινές δραστηριότητες, έως συμπτώματα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας και σοβαρό περιορισμό στη δυνατότητα άσκησης, και εν τέλει μειωμένο προσδόκιμο ζωής.

Pin It