Παρασκήνιο

Expertise France : Ιδού η ομάδα αξιολόγησης του αντικαπνιστικού νόμου

Expertise France : Ιδού η ομάδα αξιολόγησης του αντικαπνιστικού  νόμου

Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη της Expertise France στη διενέργεια της αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων στον αντικαπνιστικό νόμο.

Συγκροτήθηκε  ομάδα εργασίας για την υποστήριξη της Expertise France στη διενέργεια της αξιολόγησης αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων στον αντικαπνιστικό νόμο. Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας οριστηκε ο Σταυρός Διβάνης . Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η κ. Σοφία Ανδρειαωμένου του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

Αναλυτικότερα , τα μέλη αυτής είναι τα εξής :

  • Σταυρός Διβάνης -Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, χωρίς αναπληρωτή.
  • ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, χωρίς αναπληρωτή.
  • ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, Προϊσταμένη του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος, με αναπληρώτρια την ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΑΚΗ ΜΕΡΣΙΝΗ, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγιεινής, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος.
  • ΚΟΚΚΙΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, με αναπληρώτρια την ΠΑΡΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Λοιπών Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.
  • ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΦΡΙΞΟΣ, του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Λοιπών Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, με αναπληρώτρια την ΞΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Λοιπών Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων.

 

Έργο της Ομάδας

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η υποστήριξη της Expertise France στη συγκέντρωση των στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στην υλοποίηση του προβλεπόμενου
αντικαπνιστικού θεσμικού πλαισίου. Η Ομάδα Εργασίας θα συμβάλει στα παρακάτω:
1. Συλλογή και παράδοση στην ομάδα των μελετητών της Expertise France (ΕF) του συνόλου της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και των συνοδευτικών Υπουργικών ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που συνδέονται με την εφαρμογή του νόμου.
2. Συμμετοχή στη διενέργεια GAP assessment(εσωτερική διεργασία μεταξύ των μελών της Ομάδας Έργου).
3. Συμμετοχή σε εικονικό εργαστήριο (τηλεδιάσκεψη) με την Ομάδα Εργασίας της Ε.F. για τα αποτελέσματα της GAP.
4. Συμμετοχή σε εικονικό εργαστήριο (τηλεδιάσκεψη) με την Ομάδα της Ε.F. για την επισκόπηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
5. Εντοπισμός των συνδεδεμένων με το νόμο στατιστικών δεδομένων (Εσωτερικά καιεξωτερικά δεδομένα).
6. Συμμετοχή σε εικονικό εργαστήριο για την Κατανόηση του Λογικού Πλαισίου(Logical Framework).
7. Συμμετοχή σε εικονικό εργαστήριο για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου της αξιολόγησης.
8. Σύνταξη του πρώτου σχεδίου του ερωτηματολογίου (ex.p.e.l).
9. Σύνταξη του τελικού ερωτηματολογίου (ex.p.e.l)-Ημερομηνία ολοκλήρωσης

Η Ομάδα Εργασίας τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Expertise France : Άνοιξε γραφείο στην Ελλάδα

Call centre για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού ετοιμάζει ο Κικίλιας

‘’ Τίτλοι τέλους ‘’ για το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους -Τα πρόστιμα

Οι στρατηγικοί στόχοι και το όραμα του Υπουργείου Υγείας για 2021-2023

Στρατηγικοί στόχοι Υπουργείο Υγείας 2021: Η εξάλειψη παραγόντων κίνδυνου για την υγεία, (κοινωνικο-οικονομικών και συμπεριφοράς) αλλά και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για όλους της πολίτες, με παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποτελούν το όραμα του Υπουργείου Υγείας για την χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2021-2023.

Απόρριψη ένταξης φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Αρνητική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων για την ένταξη φαρμάκου για το καρδιαγγειακό σύστημα στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. , λόγω αρνητικής επίπτωσης στον προϋπολογισμό.

ΙΦΕΤ ιατρικός εξοπλισμός: Πραγματοποιεί γρήγορες προμήθειες αλλά όχι νόμιμες και όχι φθηνές

Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή έχει δημιουργήσει στο πλαίσιο του μηχανισμού rescEU , ένα στρατηγικό απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού για παράδειγμα αναπνευστήρων και προστατευτικών μασκών, ώστε να βοηθήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID 19.

Νέα σύνθεση της επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας

Προστέθηκε ένα ακόμα μέλος  ο κ. Βασίλειος Μποζίκας, Καθηγητής Ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

Διέρρευσε η μυστική τοποθεσία των ψυγείων για τα εμβόλια με ευθύνη των συνεργατών του Κικίλια  

Η μυστική τοποθεσία όπου φυλάγονται τα ψυγεία για τα εμβόλια CoViD-19, διέρρευσε με ευθύνη των συνεργατών του υπουργού υγείας Βασίλη Κικίλια στο Γραφείο Τύπου καθώς πήραν πάνω από 20 άτομα και τα πήγαν εκδρομή να δουν τα ψυγεία ,χωρίς καμία γραπτή δέσμευση να κρατήσουν το απόρρητο .

Διαβλητούς καθιστά τους διαγωνισμούς το κατεπείγον νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Διαβλητούς καθιστούν τους διαγωνισμούς οι διατάξεις στο κατεπείγον νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή ‘’ Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κωρονοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».