Παρασκήνιο

ΕΟΦ : Νέος ‘ φωτογραφικός ‘ διαγωνισμός

ΕΟΦ : Νέος ‘ φωτογραφικός ‘ διαγωνισμός

Της Νικολέτας Ντάμπου

ΕΟΦ :Για ακόμη μία φορά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών παρόχων διαδικτύου (cpv: 72411000-4) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισθείσας δαπάνης (49.910,00)€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, με φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές για τον ανάδοχο και τα κριτήρια αξιολόγησης του, περιγράφοντας με ακρίβεια και με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τις απαιτήσεις που πρέπει να έχει ο ανάδοχος. Να σημειώσουμε οι φωτογραφικοί διαγωνισμοί του ΕΟΦ είναι ένα θέμα που αναδεικνύει αποκλειστικά το healthweb -διαβάστε εδώ .

eof erotimatika

Συγκεκριμένα , οι προδιαγραφές Αναδόχου και τα Κριτήρια Αξιολόγησης για τον εν λόγω διαγωνισμό είναι τα παρακάτω :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις. Τα βιογραφικά των στελεχών και τα τεκμήρια της απαιτούμενης εμπειρίας του κάθε υποψηφίου που θα υποβάλει προσφορά, θα αξιολογούνται ως κριτήρια αποκλεισμού και επιπλέον βαθμολόγησης.

 • 4.1. Λειτουργία Helpdesk με σύστημα ticketing όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες που λειτουργεί ο Οργανισμός.
 • 4.2. Εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) στην οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία ISP, καθώς και στην εκπαίδευση στελεχών στη διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών. Πλήρες βιογραφικό τουλάχιστον ενός ατόμου καθώς και οι εγκαταστάσεις στις οποίες τα εν λόγω άτομα ασχολήθηκαν.
 • 4.3. Εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) στην ανάπτυξη και λειτουργία LIR (Local Internet Registry) και των διαδικασιών του εποπτικού Οργανισμού RIPE. Πλήρες βιογραφικό τουλάχιστον δύο ατόμων καθώς και οι εγκαταστάσεις στις οποίες τα εν λόγω άτομα ασχολήθηκαν.
 • 4.4. Εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) με τις υποδομές, το πλαίσιο διαχείρισης, καθώς και με τις οδηγίες λειτουργίας των υπηρεσιών του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), με το Ευρωπαϊκό δίκτυο Eudranet και εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) με τις υπηρεσίες του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Πλήρες βιογραφικό τουλάχιστον ενός ατόμου καθώς και τις εγκαταστάσεις στις οποίες ασχολήθηκε.
 • 4.5. Εμπειρία (τουλάχιστον 2 περιπτώσεων) με τις διαδικασίες Benchmarking of European Medicinal Agencies (ΒΕΜΑ) του ΕΜΑ. Πλήρες βιογραφικό τουλάχιστον ενός ατόμου, καθώς και οι φορείς στους οποίους ασχολήθηκε.
 • 4.6. Εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) στην λειτουργία DNS υποδομής και τεχνογνωσία σε θέματα DNS resilience και στη λειτουργία και διαμόρφωση μηχανισμών AntiSpam για προστασία εταιρικού δικτύου (μεγέθους > 150 χρηστών με μεγάλο αριθμό συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς). Πλήρες βιογραφικό τουλάχιστον δύο ατόμων καθώς και οι εγκαταστάσεις στις οποίες τα εν λόγω άτομα ασχολήθηκαν.
 • 4.7. Εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) στην Ασφάλεια Διαδικτύου με συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες σχετικά με την αντιμετώπιση δικτυακών παραβιάσεων.
 • 4.8. Εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) σε ανάπτυξη και λειτουργία συσκευών Firewall, IDS, IPS και ανάλυση δικτυακών παραβιάσεων που έχουν καταγραφεί με σκοπό τη βελτίωση των μηχανισμών προστασίας του δικτύου. Πλήρες βιογραφικό τουλάχιστον δύο ατόμων καθώς και οι εγκαταστάσεις στις οποίες τα εν λόγω άτομα ασχολήθηκαν.
 • 4.9. Εμπειρία (τουλάχιστον 5 ετών) στη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα GNU/Linux και FreeBSD. Απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία σε προγράμματα ανοικτού κώδικα για υποστήριξη τεχνολογιών NMS, IDS, Firewall, Router. Πλήρες βιογραφικό τουλάχιστον δύο ατόμων καθώς και οι εγκαταστάσεις στις οποίες τα εν λόγω άτομα ασχολήθηκαν.
 • 4.10. Λειτουργία γραφείου υποστήριξης (helpdesk) και συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων για την αναφορά προβλημάτων από και προς την ΔΟΠ. Η υπηρεσία αυτή θα λειτουργεί με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
 • 4.11. Απαιτείται η δέσμευση τουλάχιστον δύο στελεχών σε καθημερινή βάση για άμεση ανταπόκριση και δυνατότητα παρουσίας στον ΕΟΦ. Πλήρες βιογραφικό τουλάχιστον δύο ατόμων.

Εμείς μπορούμε από τώρα να στοιχηματίζουμε ότι θα υπάρχει μία μόνο εταιρεία και η τιμή που θα δώσει θα είναι πάρα πολύ κοντά στον προϋπολογισμό του διαγωνισμού . Θα το μάθουμε στις 12 Σεπτεμβρίου που θα προκύψει ο ανάδοχος .

 

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης:

Ελλείψεις φαρμάκων: Ευρεία σύσκεψη φαρμακοποιών με ΕΟΦ και ΣΦΕΕ

ΕΟΦ ενημερώνει για τα τεστ κοροναϊού

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Ιδού η νέα επιτροπή για προμήθειες αντιμετώπισης της COVID-19

Νέα ειδική Τριμελής Επιτροπή συγκροτήθηκε σήμερα από το Υπουργείο Υγείας  με σκοπό την  παρακολούθηση και παραλαβή για διαγωνισμούς  που αφορούν την Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, για έκτακτες καταστάσεις αντιμετώπισης αναγκών δημόσιας υγείας από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

Υπουργείο Υγείας : 125.000,00 € για δράσεις αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων της COVID 19

Eκατόν είκοσι πέντε χιλιάδας ευρώ ( 125.000,00 €) θα δαπανήσει το Υπουργείο Υγείας για τον Μηχανισμό Υποστήριξης για τον συντονισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής δράσεων για την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων από την COVID-19.

Υπουργός Υγείας: Επέκταση της σύμβασης για νομική υποστήριξη της δομής ΕΣΠΑ

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλειος Κικίλιας αποφάσισε  την χρονική  επέκτασης της σύμβασης του έργου «Υπηρεσίες συμβούλου νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας».

Ιδού η ομάδα συντονισμού διαχείρισης ασθενών με Covid19 στα Νοσοκομεία

Στην συγκρότηση και ορισμό μελών Ομάδας Παρακολούθησης και Συντονισμού της Διαχείρισης Ασθενών με Covid-19 στα Νοσοκομεία , προχώρησε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας . Πρόεδρος είναι ο Ιωάννης Κωστιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

ΠΦΣ: Κακώς δώσαμε clawback για το aerochamber

Απαιτούνται αλλαγές στη συλλογική σύμβαση των ιατροτεχνολογικών προϊόντωνΜερίδα φαρμακοποιών φαίνεται να κατέθεσε εσφαλμένα clawback των ετών 2018 και 2019 για το ιατροτεχνολογικό προϊόν aerochamber προς τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος κακώς το επέβαλε και το εισέπραξε.

Κολχικίνη: Γιατί τόση βιασύνη να ανακοινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο η δυνατότητα  χορήγησης ;

Θετική η ανακοίνωση του ΕΟΦ για την χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με COVID-19 , μετά τα θεαματικά αποτελέσματα μεγάλης καναδικής μελέτης η οποία υποδεικνύει σημαντικό όφελος, καθώς παρατηρήθηκε μείωση κατά 44% της θνητότητας, 25% της νοσηλείας και 50% της ανάγκης διασωλήνωσης, όμως οι προβληματισμοί είναι μεγάλοι .