Greek English French German Italian
13
Pin It

Το ένα τρίτο των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα δεν διενεργούν την απαραίτητη εξέταση βιοδείκτη εξαιτίας της απουσίας ασφαλιστικής κάλυψης, παρά την αναγνωρισμένη δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων και τα οφέλη για τους ασθενείς που δύναται η εξέταση αυτή να επιφέρει, σύμφωνα με την Amgen και τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη σε ογκολόγους ιατρούς.


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και Διευθυντής του Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας του Γ.Ν. Λάρισας κ. Αθανάσιος Αθανασιάδης, δήλωσε: «Η εξατομικευμένη προσέγγιση συνιστά την πιο σύγχρονη θεραπευτική πρακτική και τον πιο δραστήριο και παραγωγικό τομέα έρευνας στην ογκολογία σήμερα. Η θεραπευτική φαρέτρα της ογκολογίας και της αιματολογίας διαθέτει ήδη αρκετές στοχεύουσες θεραπείες, που έχουν οδηγήσει, αν όχι σε ουσιαστική αλλαγή της έκβασης κάποιων καρκίνων, τουλάχιστον σε βελτίωση σημαντικών κλινικών παραμέτρων». Επιπροσθέτως, ανέφερε: «Η ΕΟΠΕ ως πρωτοπόρος επιστημονική εταιρεία, έθεσε το επιστημονικό πλαίσιο τον Ιούνιο του 2013 με την διοργάνωση μίας μεθοδολογικώς άρτιας συνάντησης-συναίνεσης με την συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων, από την οποία προέκυψε το πόνημα "Κατευθυντήριες οδηγίες για τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις ανάλυσης βιοδεικτών, ανάλυσης κόστους-οφέλους για ίση πρόσβαση στο σύστημα", που δημοσιεύθηκε στο επίσημο επιστημονικό περιοδικό της ΕΟΠΕ, Forum of Clinical Oncology. Η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε στη νομοθέτηση της αποζημίωσης συγκεκριμένων βιοδεικτών, ο προσδιορισμός των οποίων είναι αναγκαία προϋπόθεση της χορήγησης συγκεκριμένων καινοτόμων φαρμάκων. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί παράδειγμα επιτυχούς έκβασης της υπεύθυνης, έγκαιρης και ορθολογικής συνεργασίας της επιστημονικής κοινότητας και των ρυθμιστικών και νομοθετικών αρχών προς όφελος των πολιτών».


Σχολιάζοντας το γεγονός ότι το σύνολο των ογκολόγων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ανέδειξαν το κλινικό και οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη διενέργεια της εξέτασης των βιοδεικτών, ο Επ. Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Παν/μιου Πελοποννήσου κ. Κυριάκος Σουλιώτης, ανέφερε: «Τα αποτελέσματα της έρευνας τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της ασφαλιστικής κάλυψης των βιοδεικτών στην χώρα μας. Πράγματι οι βιοδείκτες δύνανται να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση των ασθενών, οι οποίοι αναμένεται να ωφεληθούν από την εξατομικευμένη θεραπεία, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στην ορθή κατανομή των περιορισμένων πόρων του ΕΟΠΥΥ και στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης εν γένει. Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με την οποία οι βιοδείκτες καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση, καταδεικνύει τα οφέλη τα οποία προκύπτουν για τους πολίτες αλλά και για το σύστημα υγείας, όταν κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αξιοποιούνται τα επιστημονικά ευρήματα».


Η έρευνα διεξήχθη τον Δεκέμβριο 2013 από την εταιρεία ερευνών IPSOS σε δείγμα 100 ογκολόγων από όλη την Ελλάδα με την μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων, αποσκοπώντας στην καλύτερη κατανόηση των απόψεών τους σχετικά με την κλινική και οικονομική αξία των εξατομικευμένων θεραπειών και του επίπεδου πρόσβασης στις εξετάσεις των βιοδεικτών των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα.


Ταυτότητα της Έρευνας


Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ανώνυμα σε δομημένο ερωτηματολόγιο συνολικής έκτασης 18 ερωτήσεων που συμπεριελάμβανε και ανοιχτές ερωτήσεις, στις οποίες οι ογκολόγοι εκλήθησαν να αναφέρουν τα οφέλη των βιοδεικτών και την άποψη τους για τις επιπτώσεις από την απουσία της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν με βάση την κλίμακα Likert σε σημαντικότητα από 1-5 (όπου 1= καθόλου σημαντικό; 5= εξαιρετικά σημαντικό) ενώ δεν είχαν εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου.


Η εν λόγω έρευνα αποτυπώνει την άποψη αντιπροσωπευτικού αριθμού Ελλήνων ογκολόγων για την κλινική και οικονομική αξία των εξετάσεων βιοδεικτών, συμβάλλοντας στην αναγνώριση των πιθανών προβλημάτων στην πρόσβαση των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου, καρκίνο μαστού και μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα στην εξατομικευμένη θεραπεία.


Ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κυριάκος Σουλιώτης, είχε την επιστημονική ευθύνη της έρευνας, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών IPSOS Healthcare υπό το συντονισμό της κας Τίνας Τρίψα, Γενικής Διευθύντριας IPSOS.

Pin It