Greek English French German Italian
HTA           HTA.
Pin It

Ο υπουργός υγείας και η κυβέρνηση αποφάσισαν να αναδείξουν το θέμα με τις απολυμένες καθαρίστριες ως πρώτο θέμα με έντονο συμβολισμό. Όμως το θέμα ξέφυγε από τις απολυμένες καθαρίστριες και πήγε σε όλες τις καθαρίστριες και το προσωπικό φύλαξης που εργάζεται στις υπηρεσίες υγείας.

Οι διοικήσεις, και μάλιστα οι προσωρινές, έπρεπε να σταματήσουν την σύμβαση με τους εγκατεστημένους εργολάβους και να προσλάβουν εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις με τόση βιασύνη και προχειρότητα που χρειάσθηκαν μέχρι σήμερα 4 νόμοι και πάρα πολλές τροποποιήσεις τους.

Και τι έγινε μέχρι τώρα; Οι επίτροποι δεν εγκρίνουν τις ατομικές συμβάσεις γιατί ήδη υπήρχαν υπογεγραμμένες συμβάσεις που δεν είχαν λήξει ενώ ταυτόχρονα έχει προσληφθεί και άλλο προσωπικό με ατομικές συμβάσεις. Αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρωθούν ούτε οι εργαζόμενοι στις εταιρείες καθαρισμού ούτε αυτοί με τις ατομικές συμβάσεις αφού τα εντάλματα επιστρέφονται αθεώρητα. Οι εταιρείες βάζουν τους εργαζόμενους μπροστά γα να πιέσουν και έτσι γίνονται και απλήρωτοι και μελλοντικοί άνεργοι.

Η αξία των συμβάσεων για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης στους δημόσιους οργανισμούς είχε μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία 2-3 χρόνια έχοντας περάσει στην απέναντι πλευρά με την προϋπάρχουσα σπατάλη και τις υπερκοστολογήσεις των προηγούμενων ετών.

Μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων απαιτούσε από τις εταιρείες να προσδιορίσουν επακριβώς το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας και το εργολαβικό κέρδος τους.

Μάλιστα πολλές εταιρείες έδιναν μηδενικό εργολαβικό κέρδος με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές περιπτώσεις όπου αποκλείστηκαν λόγω αυτής της προσφοράς τους ή να έχουν προβλήματα με τον έλεγχο από τον επίτροπο!!

Το μόνο που έπρεπε να πράττει ο κάθε διοικητής νοσοκομείου ήταν να παρακολουθεί εάν τηρείται η εργατική νομοθεσία του ν.4046/2012, προκειμένου οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών να είναι εντός των προβλεπομένων ορίων των μισθών και των ημερομίσθιων.

Όμως πρόσφατα σε νοσοκομείο της περιφέρειας που παρευρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Πολάκης , υποστήριξε ότι το « γλέντι » των εργολάβων στα νοσοκομεία τελείωσε, προβαίνοντας σε σειρά καταγγελιών για την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, τα προηγούμενα χρόνια, από κυκλώματα που λυμαίνονται τη δημόσια υγεία.

Ο δε διοικητής του νοσοκομείου που παρευρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας δήλωσε ότι «θα προσληφθούν στις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης όσοι ήδη εργάζονταν μέχρι σήμερα στα εργολαβικά ιδιωτικά συνεργεία για να ζήσουν με μια σχετική αξιοπρέπεια και με σχεδόν διπλάσιες αποδοχές» από αυτές που ελάμβαναν!!

Οι εργαζόμενοι πληρωνόντουσαν και θα συνεχίζουν να πληρώνονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και την συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία προβλέπει ότι το κόστος σύναψης των συμβάσεων πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού του νοσοκομείου.

Οι εργαζόμενοι θα παίρνουν δηλαδή ακριβώς τον ίδιο μισθό με αυτόν που ελάμβαναν!

Αναφέρθηκε στην εκδήλωση και στις ανακοινώσεις του νοσοκομείου ότι θα υπάρξει σεβασμός και στο τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη αφού το νοσοκομείο από αυτή την απόφαση θα έχει εξοικονόμηση 250.000 € το χρόνο. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο μέχρι σήμερα πλήρωνε διπλάσια ποσά, από νοσοκομεία της ίδιας ΥΠΕ και όχι μόνο, για την καθαριότητα!! Είναι πολύ εύκολο να λες ότι θα εξοικονομήσεις 250.000€ όταν μέχρι σήμερα δαπανούσες 350.000€ επιπλέον από ότι τα γειτονικά σου νοσοκομεία για την ίδια υπηρεσία!

Όλοι κρίνονται , και πρέπει να κρίνονται, από το αποτέλεσμα και τα δεδομένα που υπάρχουν.

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ( ΕΠΥ ) θα έπρεπε να είχε συντάξει οικονοµοτεχνική µελέτη για τις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας όλων των εποπτευόµενων φορέων του υπουργείου Υγείας . Δυστυχώς αυτό δεν έγινε με αποτέλεσμα όλοι που συμμετείχαν στο «πάρτι», όπως πολύ σωστά είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας , να επικαλούνται την τιμή παρατηρητηρίου της ΕΠΥ που ήταν διπλάσια από τις επιτυγχανόμενες στα νοσοκομεία που έκαναν διαγωνισμούς!

Pin It

Cook name