Άποψη

Γιάννης Δαγρές : Τα σχέδια του κλάδου των φαρμακείων για την 3ετια 2020-2023

Γιάννης Δαγρές : Τα σχέδια του κλάδου των φαρμακείων για την 3ετια 2020-2023

Γράφει για το www.healthweb.gr ο ο κ. Γιάννης Δαγρές, Ταμίας του ΦΣΑ-ΝΠΔΔ και μέλος του ΔΣ του ΠΦΣ-ΝΠΔΔ, ο οποίος ενόψει των προσεχών εκλογών του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στις 26-7-2020, αναπτύσσει τις θέσεις της παράταξης ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, στην οποία είναι επικεφαλής, για το μελλοντικό έργο του ΠΦΣ.

Η συλλογική οργάνωση είναι η μοναδική εγγύηση προστασίας και υλοποίησης θετικών εξελίξεων για τα μέλη ενός συνόλου. Δεν υπάρχει δηλαδή υποκατάστατο της συλλογικότητας, της ισχύος εν τη ενώσει, σε δυνατότητες.

Βάσει αυτού λοιπόν, ζητήματα ζωτικής σημασίας που να προσφέρονται καθολικά και ισότιμα, για την επιβίωση και την ανάπτυξη όλων των Φαρμακείων,όπως είναι ενδεικτικά:

– η επαναφορά ρυθμίσεων που έχουν καταργηθεί στον τρόπο λειτουργίας τους,

– οι συλλογικές συμβάσεις παντού,

– η διεκδίκηση νέας ύλης με τρόπο δίκαια αποζημιούμενο,

– η αύξηση του ποσοστού κέρδους,

– η Διά Βίου Εκπαίδευση και η αναγνώριση των υπηρεσιών,μόνο μέσω Θεσμικά Αναγνωρισμένων Φορέων, όπως είναι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και ο ΠΦΣ, μπορούν να επιτευχθούν.

Ο ΠΦΣ έχει ήδη προτείνει στην Πολιτεία από το 2019 σχέδιο αναθεώρησης του Νόμου 3601-1928, σκέλος του οποίου θα είναι και η πρόβλεψη ίδρυσης του «Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών» (Ι.Φ.Ε.Ε.), διάδοχο και διευρυμένη μορφή του τωρινού Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (Ι.Δ.Ε.Ε.Α.Φ.).

Μέσω αυτής της δομής, θα μπορεί ο ΠΦΣ και οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πλέον όλα όσα χρειάζονται ώστε να οργανωθεί «Δια Βίου Εκπαίδευση» όλων των συναδέλφων, αλλά πλέον αναγνωρισμένη από την Πολιτεία, και παραγωγική, δηλαδή του είδους εκείνου που θα οδηγήσει σε αναγνώριση και αποζημίωση όλων εκείνων των υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν γύρω από το φάρμακο, και αρκετές από τις οποίες ήδη προσφέρονται και αποζημιώνονται σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Όσον αφορά τις μείζονες προκλήσεις και ευκαιρίες του κλάδου των Φαρμακείων, που θα κληθεί ο ΠΦΣ να διαχειριστεί:

– Πρώτη και κύρια πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο ΠΦΣ, στο άμεσο μέλλον, είναι η περιφρούρηση της τακτικότητας των μηνιαίων πληρωμών του ΕΟΠΥΥ, που αποτελεί την κύρια αιμοδοσία με πόρους όλου του συστήματος του φαρμάκου (εταιρείες-χονδρεμπόριο-Φαρμακεία).

– Δεύτερη κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας πρόκληση είναι η τήρησης της Συμφωνίας με την Πολιτεία για τη χορήγηση των Φαρμάκων Ειδικών Παθήσεων (Φ.Υ.Κ.),η προσωρινή μορφή της οποίας εκπνέει τον Δεκέμβριο 2020.

Στην ανανέωση αυτής της Συμφωνίας ο ΠΦΣ πρέπει να περιφρουρήσει ότι:

  • τα Φαρμακεία θα αμείβονται δίκαια για τη μοναδική και αναντικατάστατη υπεραξία που παρέχουν στη χορήγηση των Φ.Υ.Κ., σε όρους ποιότητας-ασφάλειας και προσβασιμότητας,
  • ότι η τροφοδοσία των Φαρμακείων θα τελείται μέσω των συνεταιρισμών και των Φαρμακαποθηκών που επίσης θα πρέπει να αμείβονται δίκαια για την εργασία που θα παρέχουν,
  • ότι η διαδικασία εκτέλεσης συνταγών θα είναι γρήγορη, εύκολη, απλή και κατανοητή, όπως είναι εκείνη της εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων,
  • και ότι σταδιακά όλα τα φάρμακα τα οποία δεν χρειάζονται νοσοκομειακό περιβάλλον για τη χρήση τους, θα καταλήξουν να χορηγούνται από τα 10.000 Φαρμακεία ανά την Επικράτεια, αντί των μόλις λίγων δεκάδων μονάδων (Νοσοκομεία – Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ) που χορηγούν σήμερα τα φάρμακα αυτά,κάτι που θα προσφέρει τεράστια διευκόλυνση, βελτίωση υγείας και ποιότητας ζωής, και αμεσότητα σε όλους τους ασθενείς που τα χρειάζονται ανά την Επικράτεια.

– Τρίτο πεδίο στο οποίο θα κληθεί ο ΠΦΣ να δώσει τεράστια έμφαση, είναι η συνεχής και αμείωτη προσπάθεια για επαναφορά όλων εκείνων των ρυθμίσεων στη λειτουργία των Φαρμακείων, οι οποίες είχαν καταργηθεί την περίοδο 2010-2014, με ολέθριες συνέπειες τόσο για τα Φαρμακεία, όσο και για τους πολίτες και το Σύστημα Υγείας.

– Τέταρτο πεδίο, επίσης συνεχούς, σταδιακής και αμείωτης προσπάθειας, είναι η εκπόνηση μακροπρόθεσμου σχεδίου «Διά Βίου Εκπαίδευσης» όλων των συναδέλφων ισότιμα, κάτι που θα ανοίξει τις πύλες για διεύρυνση, αναγνώριση και αποζημίωση των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν από τα Φαρμακεία γύρω από τη χρήση του φαρμάκου, αλλά και στη λειτουργία των Φαρμακείων (όπως είναι ενδεικτικά οι Εφημερίες, τις οποίες η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα, με χρηματική αποζημίωσή τους και περιφρούρηση της βιωσιμότητάς τους μέσω κατάργησης του διευρυμένου ωραρίου και επαναφορά ενός ενιαίου-κοινού ωραρίου για όλα τα Φαρμακεία ανά περιοχές).

– Πέμπτο πεδίο συνεχούς δράσης του ΠΦΣ θα πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση, απλοποίηση, εκσυγχρονισμός, και στήριξη της καθημερινότητας των συναδέλφων, από τις προκλήσεις και τις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας, πιθανών παράνομων και καταχρηστικών πρακτικών δημοσίων υπηρεσιών ή/και ιδιωτικών εταιρειών σε βάρος συναδέλφων, αλλά και όσο το δυνατόν αντιμετώπιση της μάστιγας των ελλείψεων φαρμάκων.

Οπωσδήποτε όμως και η πίεση για εκσυγχρονισμό και νομοθέτηση νέου και επικαιροποιημένου Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, και στη συνέχεια η περιφρούρηση για τήρηση αυτού από όλους.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι ο κώδικας συμπεριφοράς του φαρμακοποιού ως επιστήμονα και ως επαγγελματία με αξιοπρέπεια και κύρος.

Τέτοιος Κώδικας είναι σε ισχύ σε όλες τις χώρες του Πολιτισμένου Κόσμου, είναι σαφής, ρητός, αυστηρός και ακέραιος, και υποχρεωτικός για όλους τους φαρμακοποιούς με άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες για το μέλλον, αλλά κατά τη γνώμη μας σαν παράταξη ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, που θα λάβουμε μέρος στις προσεχείς Εκλογές του ΠΦΣ στις 26-7-2020, οι παραπάνω ενδεικτικές, δεν είναι οι μόνες, αλλά οπωσδήποτε οι μείζονες σε σημασία και χρονική σειρά προτεραιότητας διεκπεραίωσης.

Στο αναλυτικό προεκλογικό πρόγραμμά μας αναφερόμαστε και αναλυτικά σε αυτό το ζήτημα, στις επιτυχίες και στις δράσεις μας της περιόδου 2017-2020, καθώς και με τι κριτήρια και προϋποθέσεις θα προβούμε σε συνεργασίες ή όχι με άλλες παρατάξεις στη Διοίκηση του ΠΦΣ.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Συνάντηση στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της φυματίωσης

Το Metropolitan Hospital επίσημος υποστηρικτής της Ionikos Nikaia BC HNC Revolution

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Ομιλία προέδρου ΕΣΑμεΑ, Ι. Βαρδακαστάνη, στην 71η Συνόδο Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ

ΕΣΑμεΑ: "Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να δεσμευτούν πολιτικά σχετικά με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να διαχέεται σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του ψηφίσματος του ΠΟΥ καθώς και σε όλες τις εργασίες του ΠΟΥ για την υγεία γενικότερα", είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ.

Αντώνης Δημόπουλος : Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στην πολιτική Υγείας

Οι επανειλημμένες εξαγγελίες του πρωθυπουργού για ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην υγεία και η προσωπική του δέσμευση σε αυτή προσδίνουν ιδιαίτερη σημασία τόσο στην απομάκρυνση όλης της προηγουμένης ηγεσίας όσο και στην επιλογή της τωρινής. Γράφει για το www.healthweb.gr ο Αντώνης Δημόπουλος, ορθοδοντικός, πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας.

Υπ. Υγείας: Απέτυχε η προηγούμενη ηγεσία στους εμβολιασμούς- Τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους νοσήσαντες;

Η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου υγείας με υπουργό τον Βασίλη Κικίλια για τους εμβολιασμούς κατά του COVID  δεν έκανε απολύτως τίποτα. Τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους νοσήσαντες;

Συστάσεις της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας για την 3η δόση στους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία: H χορήγηση της επαναληπτικής δόσης να γίνεται κατά προτίμηση με mRNA εμβόλια (Pfizer, Moderna) και με το ίδιο εμβόλιο που χρησιμοποιήθηκε στον αρχικό εμβολιασμό, όπου αυτό είναι δυνατό.

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Επίδοση ευρημάτων μελέτης στον ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας για εξορθολογισμό νοσοκομειακής δαπάνης

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Οι εκπρόσωποι της Ένωσης παρέδωσαν στο Γενικό Γραμματέα το πλήρες κείμενο της τελικής έκθεσης της μελέτης, της οποίας τα ευρήματα θα παρουσιαστούν σε συνέδρια, δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις, με την παράκληση να διαβιβάσει περίληψή της, που επιδόθηκε, αρμοδίως, στον κ. Υπουργό Υγείας και στις Δ.Υ.Πε.