Search Icon
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Editorial

Υπ.Υγείας-Φάρμακα 1α: Θα αλλάξουν τον νόμο για νομιμοποίηση της απόφασης Πολάκη ή θα αλλάξουν την απόφαση Πολάκη ;

Υπ.Υγείας-Φάρμακα 1α: Θα αλλάξουν τον νόμο για νομιμοποίηση της απόφασης Πολάκη ή θα αλλάξουν την απόφαση Πολάκη ;

Της Νικολέτας Ντάμπου 

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του ΣΦΕΕ   η προϋπολογισθείσα δαπάνη  του ΕΟΠΥΥ πέραν της οποίας ενεργοποιείται το claw back για φάρμακα 1α, το έτος 2017 ήταν 82εκ. και η τελική δαπάνη έφθασε τα 137εκ. Για το 1ο εξάμηνο του 2018 η δαπάνη ήταν 77εκ. και η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους 155εκ. Πλην όμως ο προϋπολογισμός για τα φάρμακα αυτά, για το 2018 είναι  μόνο 55 εκ., υπολειπόμενος του 2017 κατά 27εκ.και ενώ η δαπάνη αυξάνεται.

Σύμφωνα με το  NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549 /18 ΑΡΘΡΟ 25  

«Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας, υπ’ αριθμ. Γ5/63587/2015 (Β΄ 1803), υπουργικής απόφασης και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επεκτείνεται και στα έτη 2019-2022, με αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το 2018, και για καθένα από τα επόμενα έτη το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019-2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Η κατανομή των ορίων στις τρεις υποκατηγορίες δαπανών θα απεικονίζεται στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού κάθε έτους. Για την πρώτη εφαρμογή και όσον αφορά στο έτος 2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ θα ορισθεί με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος

Στο παράρτημα του ιδίου  νόμου αναφέρεται για το 2019 και  για το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνη ΕΟΠΥΥ  ποσό 2028.000.000,το οποίο θεωρητικά  αναλύεται σε 1.945 εκ. εξωνοσοκομειακή δαπάνη και το υπόλοιπο λογικά στη  δαπάνη των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ, για τα φάρμακα υψηλού κόστους 1α, που δίνει ο ΕΟΠΥΥαπό τα φαρμακεία του και  1.450εκ. για τις λοιπές δαπάνες υγείας .

Στην υπουργική απόφαση όμως  που εκδόθηκε από τον κ. Πολάκη στις 30-1-2019, με την παράδοξη  αναφορά στα έχοντας υπόψη , την  απουσία  του Υπουργού Υγείας (δεν έχει ματαγίνει τέτοια μνεία σε απόφαση  και αφού καθυστέρησε επί  εξάμηνο η έκδοσή της ,,καθώς ο νόμος δεσμεύει  την έκδοση εντός μηνός,  «η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ θα ορισθεί με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος» ),δίνονται μόνο 56 εκ. ευρώ στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για τα 1α φάρμακα, και ενώ η δαπάνη εκτινάσσεται στα 155εκ.και το  το claw back  εκτινάσσεται στα 100 εκ  .Αντίθετα δόθηκαν επί πλέον  60 εκατομμύρια στις λοιπές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ, δηλ.η υπουργική απόφαση ανεβάζει το όριο για τις λοιπές δαπάνες υγείας  σε 1.510 εκ. ευρώ. από  1.450.εκ .

Η απόφαση Πολάκη:

«Αρ. Φύλλου 153/Αρ. Β1, Β2/οικ.101439/30 Ιανουαρίου 2019 Κατανομή ορίων έτους 2019 για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1) Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας των Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

6) Το γεγονός της απουσίας του Υπ. Υγείας, αποφασίζουμε:

Την κατανομή των ορίων για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας απότον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για το έτος 2019, ως εξής:

  1. Το όριο φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε 1.945 εκ. ευρώ.
  1. Το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε 569 εκ. ευρώ, από τα οποία 500 εκ. ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 13 εκ. ευρώ στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου και 56 εκ. ευρώ στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  1. Το όριο της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback),ορίζεται σε 1.510 εκ. ευρώ

 

Παρέβη το νόμο ο κ. Πολάκης ,το έχει καταλάβει ο κ. Ξανθός ;

Γιατί έγινε αυτό; Όταν είναι τόσο γνωστό ότι η δαπάνη των φαρμακείων  του ΕΟΠΥΥ για τα 1α  φάρμακα ήταν το 2018  τριπλάσια από το όριο των 55 εκ ευρώ  που δόθηκε , λόγω των νέων ακριβών φαρμάκων σοβαρών ασθενειών που είναι απαραίτητα και αποζημιώνονται και λόγω έλλειψης, βέβαια, διαπραγμάτευσης των τιμών των φαρμάκων στο Υπουργείο .

Και βέβαια προβληματίζει τόσο η απόφαση της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ  η οποία  ανακοίνωσε και απειλεί ότι δεν θα δίνει φάρμακα 1α στον ΕΟΠΥΥ ,όσο και της ηγεσίας του  Υπουργείου  Υγείας , είναι  ασχετοσύνη ,( ίσως και κάτι άλλο;) ,να μην αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο  που επιφέρει το υψηλό claw back και μάλιστα όχι μόνο να αδιαφορεί ,αλλά και να παρανομεί;

Τώρα τι θα κάνουν ,τι θα υποσχεθούν ,θα αλλάξουν το νόμο για να νομιμοποιήσουν την απόφαση Πολάκη ή θα αλλάξουν την απόφαση Πολάκη ;

Οι ασθενείς που μπορεί να κινδυνεύσουν  από την έλλειψη του φαρμάκου τους, είναι το μείζον θέμα !

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

COVID-19 & Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας: Γιατί δεν γίνονται ιατρικές πράξεις με νοσοκομειακά φάρμακα ;

ΣΦΕΕ & PIF: Στα φάρμακα 1Α, το 2018 το Κράτος συμμετέχει μόνο με το 1/3 της αξίας τους

50 εκατ. ευρώ έφτασε το clawback στα φάρμακα 1Α

Πως το clawback πνίγει τις φαρμακοβιομηχανίες

Merck: Ι. Βλόντζος ο νέος επικεφαλής του Intercontinental Region

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Έρχονται αυξήσεις των τιμών φαρμάκων: Πώς κάποια σκευάσματα είχαν χαμηλότερη τιμή από το μέσο όρο των 2 χαμηλότερων τιμών;

Εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθούν οι αυξήσεις των τιμών των φαρμάκων οι οποίες είχαν δρομολογηθεί από τον Ιανουάριο του 2024

Επιβάρυνση με επιπλέον rebate 3% σε ακριβά φάρμακα

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ακριβά φάρμακα θα επιβαρυνθούν με επιπλέον rebate 3% , όπως αναγράφεται στην υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουνίου 2024, στο ΦΕΚ 3413Β .

Το Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίνει νέους κανόνες για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε νέους κανόνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας του αίματος, των ιστών και των κυττάρων που χρησιμοποιούνται στην υγειονομική περίθαλψη και στη διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας αυτών των ουσιών στην ΕΕ.

Ιστορική εξέλιξη: Επετεύχθη συμφωνία της Παγκ. Συνέλευσης Υγείας για ευρεία, δέσμη τροπολογιών για τη βελτίωση των Διεθνών Κανονισμών Υγείας

Επετεύχθη συμφωνία της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας για ευρεία, αποφασιστική δέσμη τροπολογιών για τη βελτίωση των Διεθνών Κανονισμών Υγείας.

Έρχονται τα QALY’s στην Ελλάδα; Νέες μέθοδοι ελέγχου από τον ΕΟΠΥΥ

Με το ν. 5107-2024 ψηφίστηκε  ο δείκτης εξομάλυνσης προκειμένου να  μειωθούν οι δαπάνες υγείας μέσω της θεσμοθέτησης σύγχρονων μορφών ελέγχου της αιτούμενης προς αποζημίωση δαπάνης υγείας. Με το νέο σύστημα εισάγεται δείκτης εξομάλυνσης, η υπέρβαση του οποίου ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία διαγνωστικής εξέτασης/ιατρικής υπηρεσίας οδηγεί σε μη αποζημίωση της καθ’ υπέρβαση αιτηθείσας δαπάνης.

Ελλείψεις φαρμάκων και Ψηφιακή αποτύπωση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Από το Σεπτέμβριο του 2023 το Υπουργείο Υγείας είχε εξαγγείλει  τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων(Η.Σ.Πα.Δι.Φ.) το οποίο  θα αποτύπωνε ψηφιακά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, που ξεκινά από τις φαρμακευτικές εταιρείες, συνεχίζεται στις φαρμακαποθήκες και καταλήγει στα χέρια του ασθενή μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς.

Πριν το 2026 δεν θα ιδρυθεί το Κέντρο Ακτινοθεραπείας στο 'Σωτηρία'

Στο ταμείο ανάκαμψης εντάχθηκε η ίδρυση κέντρου ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο «H Σωτηρία» για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών με καρκίνο και την έλλειψη τμημάτων ακτινοθεραπείας στη χώρα.  

Τα ληξιπρόθεσμα στα νοσοκομεία έφτασαν τον Ιανουάριο του 2024 στα 1451 εκατομμύρια ευρώ

Έχουμε γράψει έγκαιρα για τον εκτροχιασμό των  ληξιπρόθεσμων στα νοσοκομεία τα οποία έχουν σχεδόν πενταπλασιαστεί από το 2018 ( 294 εκατομμύρια ευρώ ) τον Ιανουάριο του 2024 (1451 εκατομμύρια ευρώ).

Close Icon