Editorial

Συνεχίζεται το σκάνδαλο στον ΕΟΦ: Νέος φωτογραφικός διαγωνισμός στον Εθνικό προμηθευτή ΤΟΥ!

Συνεχίζεται το σκάνδαλο στον ΕΟΦ: Νέος φωτογραφικός διαγωνισμός στον Εθνικό προμηθευτή ΤΟΥ!

Της Νικολέτας Ντάμπου 

Το  σκάνδαλο στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)  για τις απευθείας αναθέσεις στον Εθνικό Προμηθευτή ΤΟΥ , καλά κρατεί και αυτήν την φορά,  αφορά στην  «Aνάθεση υπηρεσιών αναβάθμισης-ενοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών κτηνιατρικών προϊόντων και συγκεκριμένα ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης αποθεμάτων, αναβάθμιση και διασύνδεση των βάσεων καταχώρισης των Εκτελωνισμών και των Πωλήσεων καθώς και της βάσης αναζήτησης προϊόντων στο portal του ΕΟΦ (CPV: 72212430-2) προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης (74.400,00)€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής» όπως αναφέρεται στην ΑΠΟΦΑΣΗ  του συνοπτικού διαγωνισμού .

Ακάθεκτοι συνεχίζουν στον  ΕΟΦ τις  απευθείας αναθέσεις προς τον Εθνικό Προμηθευτή ΤΟΥ, κλείνοντας η διοίκηση του οργανισμού αυτιά και μάτια αλλά και ο κ. Πολάκης , ο οποίος δεν έχει απαντήσει ακόμη στην επερώτηση του βουλευτή Λάρισας Κώστα Μπαργιώτα , της Δημοκρατικής Συμπαράταξη, στην Βουλή , μετά τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Healthweb για σκάνδαλα απευθείας αναθέσεων στον ΕΟΦ . Διαβάστε εδώ : Στην Βουλή από την ΔΗΣΥ οι αποκαλύψεις του healthwebgr για απευθείας αναθέσεις στην Υγεία

 

Διαβάστε: Συνεχίζεται το σκάνδαλο στον ΕΟΦ: Νέος φωτογραφικός διαγωνισμός στον Εθνικό προμηθευτή ΤΟΥ!

 

Επίσης, Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Αποκάλυψη του healthweb: Παίρνει διδακτορικό ο ΕΟΦ στις απευθείας αναθέσεις. 

Σήμερα το www.healthweb.gr  σας αποκαλύπτει  ότι ο Εθνικός  Προμηθευτής του ΕΟΦ αντί να βελτιώνει  τα ακριβοπληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που έχει εγκαταστήσει στον ΕΟΦ , εφευρίσκει αναβαθμίσεις βελτίωσης  για να αναγκαστεί ο ΕΟΦ να πραγματοποιήσει νέο διαγωνισμό για να τα επιλύσει .

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα υφιστάμενης κατάστασης που περιγράφονται  ανά ενότητα, στην απόφαση του συνοπτικού διαγωνισμού έχουν ως εξής :

Ηλεκτρονική εφαρμογή πωλήσεων κτηνιατρικών (βλ. §Α.2.2 «Ηλεκτρονική εφαρμογή πωλήσεων κτηνιατρικών») Η υπάρχουσα πλατφόρμα καταχώρησης πωλήσεων από τις Εταιρίες στο site του ΕΟΦ δεν λειτουργεί καθώς δεν είναι πλέον τεχνικά και λειτουργικά συμβατή με την αναβαθμισμένη έκδοση του ΠΣ GREVIS IΙI. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να μην έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης (αναφόρτωσης) των στοιχείων πωλήσεων των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ανά τρίμηνο όπως αυτή προβλέπεται ρητά από τη κείμενη νομοθεσία (Ν.1316) με ότι αυτό συνεπάγεται στην αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς. Module αναζήτησης στην Πύλη ΕΟΦ (βλ. §Α.2.3 «Module αναζήτησης στην Πύλη ΕΟΦ»)

Tomodule αναζήτησης στην Πύλη του ΕΟΦ

Tomodule χρειάζεται τεχνική και λειτουργική αναβάθμιση ώστε να αντλεί στοιχεία ΠΧΠ και ΦΟΧ των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων από το αναβαθμισμένο ΠΣ GREVIS III και να τα εμφανίζει με φιλικό τρόπο και format προς τους ενδιαφερόμενους.

Λοιπές πληροφορίες σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (βλ. §Α.2.4 «Λοιπές πληροφορίες σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή») Αναφορικά με πληροφορία που διαχειρίζεται το Τμήμα σε έντυπη μορφή σχετικά με τους Εκτελωνισμούς κτηνιατρικών προϊόντων, απαιτείται ανάλωση σημαντικού ανθρωποχρόνου για την καταχώρηση, αναζήτηση, οργάνωση, διαχείριση, στατιστική επεξεργασία του ιστορικού αρχείου αιτήσεων και διεκπεραιώσεων κάτι που αφενός επιβαρύνει το Τμήμα στην καθημερινή του λειτουργία, αφετέρου δε αυξάνεται και ο χρόνος απόκρισης στα αιτήματα. 17 Ανήκει στη Διακήρυξη 02/2019.

 ESVAC

H ειδική επεξεργασία, σε εξαχθείσα από τη βάση δεδομένων, πληροφορίας σχετιζόμενης με καταναλώσεις αντιβιοτικών έχει το μειονέκτημα ότι δεν γίνεται αυτοματοποιημένα με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος ανθρωποχρόνος για τον έλεγχο και διόρθωση της παραγόμενης αναφοράς. Επίσης, στοιχεία που επεξεργάζονται με μη αυτόματο τρόπο, εκτός ενός συστήματος, ενδεχομένως να παρουσιαστούν και λάθη.

Να σημειώσουμε ότι οι φωτογραφικές διατάξεις στον εν λόγω διαγωνισμό είναι οι εξής:

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε δύο (2) αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο, Έργα, τα τελευταία 5 έτη, με επιτυχία.

Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο, συναφές ή/και ισοδύναμο, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης, σε:

  • φυσικό αντικείμενο
  • οικονομικό μέγεθος
  • μεθοδολογίες
  • εφαρμοσθείσες τεχνολογίες
  • αρχιτεκτονική υλοποίηση
  • τεχνολογική και επιχειρησιακή πολυπλοκότητα (πχ μέγεθος και πολυπλοκότητα στη δόμηση, έλεγχο και διαχείριση πληροφορίας, κλπ) σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του.

Ειδικότερα, ορίζεται το έργο που αφορά τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον : ­κατ΄ελάχιστον για ένα (1) από τα δύο (2) αντίστοιχα έργα o σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος, με επιχειρησιακό αντικείμενο συναφές με αυτό των φαρμακευτικών προϊόντων κτηνιατρικής χρήσης κατ΄ελάχιστον για ένα (1) από τα δύο (2) αντίστοιχα έργα η ανάπτυξη συστήματος πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής με Web interface. Έργο που πληροί συνδυαστικά και τις δύο (2) ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις θα λογίζεται ότι πληροί την ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής.

Αναρωτιόμαστε, γατί κρύβεται για το θέμα αυτό ο αν. Υπουργός Υγείας κ. Πολάκης και δεν απαντάει για το σκάνδαλο των απευθείας αναθέσεων στο Εθνικό προμηθευτή  του ΕΟΦ ; Γιατί του κάνει πλάτες;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποια καινοτόμος σκέψη έδωσε το ‘’εισιτήριο’’ στους νέους προέδρους των ΕΟΦ και ΕΟΠΥΥ;

Ο νέος πρόεδρος και χρόνια υπάλληλος του ΕΟΦ  κ. Μαλέμης τι έχει να πει για το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι αναθέσεις -και επί δικής του αντιπροεδρίας-μηχανογραφικών συστημάτων κ.λ.π δίνονται στην εταιρεία  του Εθνικού προμηθευτή του ΕΟΦ  , οι συντηρήσεις των συστημάτων του Οργανισμού κ.λ.π. και είναι πάντα ο ίδιος μειοδότης .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΕΟΦ: Με τις γνωστές υψηλές ταχύτητες ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό νέου λογισμικού

 Σιγή ιχθύος …ίδωμεν…!! 

Διαβάστε εδώ : Την ΑΠΟΦΑΣΗ του συνοπτικού διαγωνισμού.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Clawback φαρμάκων : Προβλέπουμε νέες γκρίνιες, νέες ενστάσεις και νέους ευνοούμενους

Γιατί τα ποσά για clawback δεν συμπεριλαμβάνονται στις συνολικές δαπάνες υγείας;

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Με μύθους και με ψέματα δεν κάνεις εξοικονόμηση, μόνο σπατάλες και υπερχρεωμένα νοσοκομεία

Επιτέλους οι ιθύνοντες στο υπουργείο υγείας είδαν αυτό που όλοι οι άλλοι γνωρίζουν δηλαδή όλοι οι απλοί πολίτες και οι ασθενείς. Ότι τα νοσοκομεία έχουν  ξεμείνει από πόρους και υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε αναλώσιμα αλλά ακόμα και σε φάρμακα.

Λιτότητα και στην Υγεία προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο

Ο αναπληρωτής υπουργός Oικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης με την εγκύκλιο  κατάρτισης του νέου Μεσοπρόθεσμου για την περίοδο (2023 -2026) ζήτησε την αυστηρή συγκράτηση των δαπανών σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, προκειμένου να επιτευχθούν οι νέοι δημοσιονομικοί στόχοι για τα πλεονάσματα που επανέρχονται από το 2023.

Οι λειτουργίες της ΥΠΕΔΥΦΚΑ δεν αντικαθίστανται από real time ελέγχους ή  ηλεκτρονικών αρχείων

Οι λειτουργίες της ΥΠΕΔΥΦΚΑ δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τους real time ελέγχους ή ελέγχους ηλεκτρονικών αρχείων, όπως στοχεύουν να κάνουν στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με όσα είπε η Θεανώ Καρποδίνη αλλά και ο Υπουργός Υγείας κατά την ομιλία τους στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για την ανανέωση της θητείας της προσωρινής Διοικήτρια του Οργανισμού.