Editorial

Πανάκριβες απευθείας αναθέσεις του Υπουργού Υγείας.Της Νικολέτας Ντάμπου

Πανάκριβες απευθείας αναθέσεις του Υπουργού Υγείας.Της Νικολέτας Ντάμπου

Εντύπωση προκαλεί η δαπάνη των 623.720 ευρώ που ενέκρινε πρόσφατα ο υπουργός Ανδρέας Ξανθός, προκειμένου ο ΕΟΦ να αναθέσει στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) τον έλεγχο των έκτακτων εισαγωγών φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

 Με το ποσό αυτό θα πρέπει να υλοποιηθούν τα παρακάτω:

 α) Οικονομοτεχνική ανάλυση και στατιστικά δεδομένα για τη διαδικασία που αφορά στην έκτακτη εισαγωγή φαρμάκων κατά την πενταετία 2010 –2015. Τα αποτελέσματα οφείλουν να παρουσιαστούν ανά μήνα, κατηγορία ATC και ICD10.

 β) Διερεύνηση των διαδικασιών που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την κάλυψη των αναγκών σε φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση των έκτακτων εισαγωγών φαρμάκων που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες και υλοποιούνται μέσω ΙΦΕΤ. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομοτεχνικά στοιχεία, κατηγορία ATC, διάγνωση ICD10 και χαρτογράφηση των παραγγελιών των νοσοκομείων ανά ΥΠΕ–Υποβολή πρότασης βελτιστοποίησης και εξορθολογισμού.

 γ) Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τα προϊόντα εισαγωγής της ΙΦΕΤ ΑΕ. Τυποποίηση της διαδικασίας για εισαγωγή μετά από εξέταση όλων των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Ανάρτηση όλων των σχετικών με το κάθε φάρμακο στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.

 δ) Προετοιμασία ειδικού επιστημονικού εντύπου, (ηλεκτρονικού ενημερωτικού φυλλαδίου, περιεχόμενο–ύλη-μορφή) το οποίο θα εκδίδεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα απευθύνεται στους νοσοκομειακούς επαγγελματίες υγείας.

 

Το συγκεκριμένο έντυπο θα περιλαμβάνει δύο άξονες:

    • Την παροχή επίσημης και έγκυρης ενημέρωσης στους επιστήμονες του χώρου της υγείας για ειδικές κατηγορίες φαρμάκων και τη συνεχή πληροφόρηση για θέματα τιμολόγησης

 

    • Αποζημίωσης φαρμάκων υψηλού κόστους. (Σχεδιασμός μορφής ηλεκτρονικού εντύπου)

ε) Προετοιμασία έκδοσης ειδικού ενημερωτικού εντύπου (ηλεκτρονικό φυλλάδιο, περιεχόμενο –ύλη –μορφή) με θέματα που αφορούν στη φαρμακευτική πολιτική στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον–Εξελίξεις, Προβληματισμοί και συζήτηση για τις αδυναμίες και τις δυνατότητες εφαρμογής των πολιτικών αυτών γενικότερα και στην Ελλάδα. (Σχεδιασμός μορφής ηλεκτρονικού εντύπου).

 

στ) Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα αναζήτησης πληροφοριών σύμφωνα με επικαιροποιημένα SPC στην ελληνική γλώσσα για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα εισαγωγής του ΙΦΕΤ.

 

Όμως όλα τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης-ανάλυσης τα γνωρίζει πολύ καλά-ή όφειλε να τα γνωρίζει- ο ΕΟΦ. Αυτός είναι που δίνει την εντολή κάθε φορά που προκύπτει θέμα έλλειψης φαρμάκων ή άλλων περιπτώσεων (π.χ δεν έχουν τιμολογηθεί, δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά,..) να τα εισάγει και να τα διαθέσει ο ΙΦΕΤ στους ασθενείς μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας (π.χ από την ίδια την εταιρεία, από το νοσοκομείο,..).Ο ΕΟΦ λοιπόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιες έκτακτες εισαγωγές φαρμάκων έγιναν κατά την πενταετία 2010 –2015. Βέβαια εάν κανείς θέλει να είναι αμερόληπτος θα ζητούσε να καταγραφούν ποιες έκτακτες εισαγωγές φαρμάκων έγιναν από το 2010 έως σήμερα για να μπορεί να συνεχιστεί αυτή η καταγραφή και να μην απαιτηθεί άλλη μια πανάκριβη ανάθεση.

 

Ζητείται επίσης η «Οικονομοτεχνική ανάλυση και στατιστικά δεδομένα για τη διαδικασία που αφορά στην έκτακτη εισαγωγή φαρμάκων κατά την πενταετία 2010 –2015.Τα αποτελέσματα οφείλουν να παρουσιαστούν ανά μήνα, κατηγορία ATC και ICD10.Την διερεύνηση των διαδικασιών που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την κάλυψη των αναγκών σε φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση των έκτακτων εισαγωγών φαρμάκων που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες και υλοποιούνται μέσω ΙΦΕΤ» θα έπρεπε να την κάνει η καθ ύλη αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΦ που είναι επιφορτισμένη με την υποχρέωση αυτή και να επικουρείται για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις υπηρεσίες του ΙΦΕΤ.

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα προϊόντα εισαγωγής του ΙΦΕΤ θα έπρεπε να υπήρχε, αφού ο ΙΦΕΤ λειτουργεί και ως φαρμακαποθήκη, και να καταχωρούσε τα απαιτούμενα στοιχεία. Άρα κανείς θα πρέπει να ψάξει γιατί δεν γινόταν μέχρι σήμερα, ποιοι το εμπόδιζαν και γιατί, και όχι να αναπτύξει μια απλή πλατφόρμα την οποία θα πληρώσει πανάκριβα και δεν θα χρησιμοποιεί κανένας.

 

Στην εποχή της άμεσης πληροφόρησης και του διαδικτύου το ΙΦΕΤ θα «προετοιμάσει ειδικό επιστημονικό έντυπο (ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο, περιεχόμενο–ύλη-μορφή) το οποίο θα εκδίδεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα απευθύνεται στους νοσοκομειακούς επαγγελματίες υγείας καθώς και ειδικό ενημερωτικό έντυπο (ηλεκτρονικό φυλλάδιο, περιεχόμενο –ύλη –μορφή) με θέματα που αφορούν στη φαρμακευτική πολιτική στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον».
Θα δαπανήσει δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για έντυπα που δεν θα διαβάσει κανένας ενώ μπορεί την πληροφορία αυτή να την δίνει μέσα από τον ιστότοπο του δωρεάν με καθημερινή ενημέρωση και όχι με έντυπα τα οποία θα έχουν στοιχεία της στιγμής που θα τυπωθούν και σίγουρα θα παραμείνουν αποθηκευμένα μέχρι να καταστραφούν. Θυμίζει παλαιότερη έκδοση φυλλαδίων από τον ΕΟΦ για την οποία κατηγορήθηκαν οι προηγούμενες διοικήσεις για σπάταλη και κακοδιαχείριση.

 

Όσον αφορά το «ηλεκτρονικό πρόγραμμα αναζήτησης πληροφοριών με επικαιροποιημένα SPC στην ελληνική γλώσσα για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα εισαγωγής του ΙΦΕΤ» θα μπορούσε τις πληροφορίες να τις αντλήσει κανείς, δωρεάν και άμεσα, μέσα από τις βάσεις δεδομένων των εταιρειών, της EFPIA,..

 

Αυτό που πρέπει να δουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες είναι γιατί παρουσιάζει ζημιές το ΙΦΕΤ τα τελευταία χρόνια παρά την μονοπωλιακή του θέση και τις απευθείας εισαγωγές φάρμακων που του δινόταν εντολή να κάνει συνυπολογίζοντας το κέρδος του, που πήγαιναν τα χρήματα των φορολογουμένων και εάν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Εάν λειτουργούσε με τους κανόνες διαφάνειας που όφειλε και ποιοι ευνοήθηκαν από την μέχρι τώρα λειτουργία του;
Ισχύει ότι το ΙΦΕΤ είχε στείλει επιστολή τον Φεβρουάριο του 2016 να μην μαζεύονται τα ληγμένα φάρμακα γιατί δεν μπορούν να καταστραφούν στην Μαγούλα; Έχει γίνει ο διαγωνισμός για να βρεθεί ο μειοδότης που θα τα καταστρέψει ή ακόμα δεν έχει γίνει; Κινδυνεύει η δημόσια υγεία από την μη σωστή διαχείριση και καταστροφή των ληγμένων φαρμάκων;

 

Ας ξεκινήσουν από αυτά που είναι βασικά και αναγκαία και μετά ας προχωρήσουν σε απευθείας αναθέσεις για υπηρεσίες που έπρεπε ήδη να υπάρχουν στον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ. Εκτός εάν η ύπαρξη ζημιών σε έναν οργανισμό δεν βελτιώνεται με έναν εξορθολογισμό και μια σωστή διαχείριση αλλά με απευθείας επιχορηγήσεις σε αυτόν.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Ποιο είναι το κόστος των εμβολίων γρίπης και κορωνοϊού που δεν χρησιμοποιήθηκαν;

Ποιος θα πληρώσει την ‘’ταμπακέρα’’ για το Clawback

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Με μύθους και με ψέματα δεν κάνεις εξοικονόμηση, μόνο σπατάλες και υπερχρεωμένα νοσοκομεία

Επιτέλους οι ιθύνοντες στο υπουργείο υγείας είδαν αυτό που όλοι οι άλλοι γνωρίζουν δηλαδή όλοι οι απλοί πολίτες και οι ασθενείς. Ότι τα νοσοκομεία έχουν  ξεμείνει από πόρους και υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε αναλώσιμα αλλά ακόμα και σε φάρμακα.

Λιτότητα και στην Υγεία προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο

Ο αναπληρωτής υπουργός Oικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης με την εγκύκλιο  κατάρτισης του νέου Μεσοπρόθεσμου για την περίοδο (2023 -2026) ζήτησε την αυστηρή συγκράτηση των δαπανών σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, προκειμένου να επιτευχθούν οι νέοι δημοσιονομικοί στόχοι για τα πλεονάσματα που επανέρχονται από το 2023.

Οι λειτουργίες της ΥΠΕΔΥΦΚΑ δεν αντικαθίστανται από real time ελέγχους ή  ηλεκτρονικών αρχείων

Οι λειτουργίες της ΥΠΕΔΥΦΚΑ δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τους real time ελέγχους ή ελέγχους ηλεκτρονικών αρχείων, όπως στοχεύουν να κάνουν στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με όσα είπε η Θεανώ Καρποδίνη αλλά και ο Υπουργός Υγείας κατά την ομιλία τους στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για την ανανέωση της θητείας της προσωρινής Διοικήτρια του Οργανισμού.