Επιστημονικά Νέα

Άσθμα Εμβολιασμός: Μπορεί το εμβόλιο COVID-19 να επιδεινώσει τα συμπτώματα;

Άσθμα Εμβολιασμός: Μπορεί το εμβόλιο COVID-19 να επιδεινώσει τα συμπτώματα;

Οι ασθενείς θα πρέπει να παραμένουν στο φάρμακο για το άσθμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. • Οι γιατροί πρέπει να αποφεύγουν τους νεφελοποιητές, καθώς μπορούν να παράγουν αερολύματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης ιών. Τα από του στόματος στεροειδή μπορούν να είναι χρήσιμα

Άσθμα Εμβολιασμός: Μερικά άτομα με άσθμα έχουν αναφέρει ότι τα συμπτώματά τους άσθματος επιδεινώθηκαν μετά τη λήψη του εμβολίου COVID-19. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το εμβόλιο επιδεινώνει τα συμπτώματα άσθματος ή ότι το άσθμα καθιστά το εμβόλιο COVID-19 πιο επικίνδυνο. Τα άτομα με μέτριο έως σοβαρό άσθμα έχουν υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας εάν εμφανίσουν COVID-19.

Η έρευνα δείχνει ότι το ποσοστό θνησιμότητας COVID-19 είναι επίσης υψηλότερο μεταξύ αυτών των ατόμων. Λόγω αυτού, τυχόν υποτιθέμενοι ή υποθετικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το άσθμα και το εμβόλιο COVID-19 είναι λιγότερο σημαντικοί από τους πολύ πραγματικούς κινδύνους από τη λήψη COVID-19.

Τα άτομα με άσθμα συχνά έχουν επίσης υποκείμενες αλλεργίες. Αυτές οι αλλεργίες μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα άσθματος, καθιστώντας τα χειρότερα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το άσθμα αυξάνει τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης στο εμβόλιο COVID-19.

Τα ποσοστά αλλεργικών αντιδράσεων στο εμβόλιο – συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων Pfizer-BioNTechTrusted Source και ModernaTrusted Source – είναι πολύ χαμηλότερα από τα ποσοστά αλλεργικών αντιδράσεων σε άλλες ουσίες.

Τι λέει η έρευνα

Καμία τρέχουσα έρευνα δεν υποστηρίζει την ιδέα ότι το εμβόλιο COVID-19 επιδεινώνει τα συμπτώματα του άσθματος. Άτομα με άσθμα έχουν συμμετάσχει σε δοκιμές εμβολίου έμπιστης πηγής, οπότε αν υπήρχαν σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα, τα δεδομένα θα το έδειχναν.

Ωστόσο, τα άτομα με άσθμα, όπως και με άλλους παραλήπτες εμβολίου, ενδέχεται να εμφανίσουν προσωρινές αναμενόμενες παρενέργειες 1-2 ημέρες μετά τη λήψη του εμβολίου.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δημοσιεύουν τακτικά δεδομένα σχετικά με ανεπιθύμητες αντιδράσεις εμβολίων.

Στις πρώτες δοκιμές εμβολίων, οι ήπιες αντιδράσεις εμβολίου ήταν συχνές, αλλά οι σοβαρές αντιδράσεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

Αν και τα ευρήματα δεν επικεντρώνονται συγκεκριμένα σε άτομα με άσθμα, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι τα άτομα με αυτή την πάθηση είναι πιο πιθανό να έχουν αντιδράσεις εμβολίου.

Ωστόσο, ορισμένα άτομα με άσθμα θεωρούν ότι ο πυρετός ή η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει άσθμα. Είναι πιθανό, επομένως, εκείνοι που έχουν αντίδραση στα εμβόλια να παρουσιάσουν μια προσωρινή επιδείνωση των συμπτωμάτων του άσθματος όπως θα οφείλονταν σε πυρετό ή άλλες ασθένειες που μοιάζουν με γρίπη. Με το εμβόλιο Pfizer, το 77,4% των παραληπτών εμφάνισε τουλάχιστον μία συστημική αντίδραση, όπως πυρετό, κεφαλαλγία ή μυϊκό πόνο μετά τη δεύτερη δόση. Αυτές οι αντιδράσεις ήταν πιο συχνές σε άτομα κάτω των 55 ετών.

Με το εμβόλιο Moderna, το 81,9% των ατόμων ηλικίας 18–64 ετών παρουσίασαν τουλάχιστον μία συστημική αντίδραση μετά τη δεύτερη δόση τους.

Τα ποσοστά ήταν χαμηλότερα στους ηλικιωμένους, στο 71,9% μετά τη δεύτερη δόση.

Το εμβόλιο Janssen ή Johnson & Johnson είχε χαμηλότερο συνολικό ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών. Μεταξύ των παραληπτών ηλικίας 18-59 ετών, το 61,5% ανέφερε συστηματική αντίδραση σε σύγκριση με το 45,3% των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω.

Σε όλες τις ομάδες, οι αντιδράσεις του εικονικού φαρμάκου ήταν επίσης συχνές. Για παράδειγμα, το 38,4% των παραληπτών του εικονικού εμβολίου της Moderna ηλικίας 18–64 ανέφερε ότι αντιμετωπίζει συστηματική αντίδραση. Οι λήπτες εμβολίων Janssen ηλικίας 18-59 ετών ανέφεραν αντιδράσεις εικονικού φαρμάκου με ποσοστό 33,1%

Τα άτομα με άσθμα είναι πιο πιθανό να έχουν αλλεργίες. Ωστόσο, τα ποσοστά αλλεργικών αντιδράσεων στα εμβόλια COVID-19 είναι εξαιρετικά χαμηλά και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα άτομα με άσθμα είναι πιο ευάλωτα.

Κίνδυνος αναφυλαξίας

Σε 1.893.360 παραλήπτες του εμβολίου Pfizer βρέθηκε συνολικό ποσοστό αναφυλαξίας – ο πιο σοβαρός τύπος αλλεργικής αντίδρασης – 11,1 ανά 1 εκατομμύριο δόσεις.

Αυτές οι αντιδράσεις ήταν όλες στο πρώτο εμβόλιο και συνέβησαν εντός 15 λεπτών από τη λήψη του. Δεν υπήρξαν θάνατοι.

Το ποσοστό της αναφυλαξίας που σχετίζεται με το Moderna μεταξύ 4.041.396 αποδεκτών εμβολίων ήταν 2,5 ανά 1 εκατομμύριο δόσεις και πάλι δεν υπήρξαν θάνατοι. Μεταξύ περισσότερων από 8 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου Janssen, οι ερευνητές του CDC βρήκαν 79 αναφορές αναφυλαξίας, αλλά κατάφεραν να συνδέσουν μόνο τέσσερις με το εμβόλιο.

Αυτό έκανε το ποσοστό της αναφυλαξίας μικρότερο από 0,5 περιπτώσεις ανά 1 εκατομμύριο δόσεις.

Η Αμερικανική Ακαδημία Άσθματος και Κλινικής Ανοσολογίας συμβουλεύει οποιονδήποτε έχει αλλεργία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του εμβολίου για να αποφύγει τον εμβολιασμό. Διαφορετικά, δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένου κινδύνου σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων.

Άσθμα και COVID-19 Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι το άσθμα θα μπορούσε να είναι παράγοντας κινδύνου.

Για χειρότερα αποτελέσματα COVID-19, ειδικά εάν ένα άτομο έχει μέτριο έως σοβαρό άσθμα.

Σε μια μελέτη 7.590 ατόμων με COVID-19, 218 εκ των οποίων είχαν άσθμα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι: • Τα άτομα με άσθμα είχαν υψηλότερο ιατρικό κόστος σχετιζόμενο με την COVID-19. • Ο κίνδυνος θανάτου της COVID-19 ήταν πολύ υψηλότερος μεταξύ των ατόμων με άσθμα. Τα άτομα με άσθμα είχαν ποσοστό θνησιμότητας 7,8% σε σύγκριση με 2,8% μεταξύ ατόμων χωρίς άσθμα. • Ούτε η σοβαρότητα του άσθματος ούτε η χρήση του φαρμάκου για το άσθμα επηρέασαν τα αποτελέσματα της COVID-19. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι μετά την προσαρμογή για άλλους παράγοντες, το άσθμα δεν ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για αρνητικά αποτελέσματα COVID-19.

Αυτό υποδηλώνει ότι άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με το άσθμα μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο παρά το ίδιο το άσθμα.

Οι ιοί μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα άσθματος, σύμφωνα με άρθρο του Canadian Medical Association Journal.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα άτομα με άσθμα ενδέχεται να παρουσιάσουν επιδείνωση των συμπτωμάτων του άσθματος κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης από κορωνοϊό.

Οι συγγραφείς του άρθρου κάνουν τις ακόλουθες προτάσεις για γιατρούς που θεραπεύουν άτομα με άσθμα: • Οι ασθενείς θα πρέπει να παραμένουν στο φάρμακο για το άσθμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. • Οι γιατροί πρέπει να αποφεύγουν τους νεφελοποιητές, καθώς μπορούν να παράγουν αερολύματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης ιών. Τα από του στόματος στεροειδή μπορούν να είναι χρήσιμα. • Τα άτομα με άσθμα πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές για τη μείωση της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 – του ιού που προκαλεί την COVID-19 – αλλά δεν χρειάζεται να σταματήσουν να παίρνουν φάρμακα που καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Μπορεί η άσκηση να βοηθήσει το άσθμα μου;

Κορωνοιός Πανδημία : Όσα πρέπει να ξέρετε πριν τις διακοπές σας

Κορωνοϊός: Προσοχή στους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ

Κορωνοϊός εργασία: Αυτή είναι η λίστα με τις ευπαθείς ομάδες

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Η άσκηση προστατεύει την καρδιά μέσω μίας διαδικασίας γνωστής ως ισχαιμικής προετοιμασίας

Αθλητισμός: Μελέτες σε ζώα υποδεικνύουν ότι η ισχαιμική προετοιμασία φαίνεται να προστατεύει την καρδιά εάν συμβεί έμφραγμα αργότερα, μειώνοντας τη βλάβη έως και 50%.

Νέα έρευνα εντοπίζει την πιθανή αιτία της νόσου Αλτσχάιμερ, παρέχοντας δυνατότητες για νέα θεραπεία

Αλτσχάιμερ: "Ενώ τώρα χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, το αποτέλεσμα της μελέτης δείχνει ότι η αφθονία των τοξικών πρωτεϊνικών εναποθέσεων στο αίμα θα μπορούσε δυνητικά να αντιμετωπιστεί μέσω της διατροφής ενός ατόμου και ορισμένων φαρμάκων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν συγκεκριμένατα τα επίπεδα λιποπρωτεΐνης-αμυλοειδούς, μειώνοντας τον κίνδυνο ή επιβραδύνοντας την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ", είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής John Mamo από το Πανεπιστημίο Curtin.

Τι είναι η ειδική μάσκα που φοράει η Ιωάννα Παλιοσπύρου

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Τι προσφέρει η χρήση της μάσκας στους ασθενείς με εγκαύματα στο πρόσωπο. Επί πόσες ώρες την ημέρα και πόσο καιρό συνήθως χρησιμοποιείται. Τι λένε οι ειδικοί στην αποκατάσταση εγκαυμάτων. Με το πρόσωπό της καλυμμένο με μια ειδική, λευκή, πλαστική μάσκα εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η 35χρονη Ιωάννα Παλιοσπύρου, […]

H μεγαλύτερη στον κόσμο δοκιμή εξέτασης αίματος για την ανίνευση 50 τύπων καρκίνου ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο

Προηγούμενη έρευνα σε όγκους σε στάδιο 1 έως 3 διαπίστωσε ότι η εξέταση Galleri εντόπισε το 67% μιας δωδεκάδας προκαθορισμένων καρκίνων που ευθύνονται για περίπου τα δύο τρίτα των θανάτων από καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ και περίπου το 41% όλων των καρκίνων.

H απεικόνιση αμφιβληστροειδούς ως βιοδείκτης για την ανίχνευση πρώιμου σταδίου κινδύνου Αλτσχάιμερ

Αλτσχάιμερ: Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η παρουσία κηλίδων αμφιβληστροειδούς στα μάτια συσχετίζεται με σαρώσεις εγκεφάλου που δείχνουν υψηλότερα επίπεδα εγκεφαλικού αμυλοειδούς. Το εύρημα υποδηλώνει ότι η μη επεμβατική απεικόνιση αμφιβληστροειδούς μπορεί να είναι χρήσιμη ως βιοδείκτης για την ανίχνευση πρώιμου σταδίου κινδύνου Αλτσχάιμερ.

Μηδενικός ο κίνδυνος αυτόματων αποβολών από τα mRNA εμβόλια λένε ερευνητές

Τα δεδομένα αυτά συνηγορούν υπέρ του ότι ο εμβολιασμός των εγκύων πριν την σύλληψη ή κατά την κύηση δεν αυξάνει τον κίνδυνο των αυτόματων αποβολών πέρα από το αναμενόμενο και υποστηρίζουν την ασφάλεια των mRNA εμβολίων.

Οι συνήθειες άσκησης της μητέρας επηρεάζουν την πνευμονική λειτουργία του βρέφους

Εγκυμοσύνη: "Στη μελέτη μας, διαπιστώσαμε ότι τα μωρά που γεννήθηκαν από αδρανείς μητέρες ήταν πιο πιθανό να ανήκουν στην ομάδα με τη χαμηλότερη πνευμονική λειτουργία σε σύγκριση με τα μωρά που γεννήθηκαν από ενεργές σωματικά μητέρες", σημειώνει η παιδίατρος, Δρ Hrefna Katrin Gudmundsdottir.