Επιστημονικά Νέα

Άσθμα Εμβολιασμός: Μπορεί το εμβόλιο COVID-19 να επιδεινώσει τα συμπτώματα;

Άσθμα Εμβολιασμός: Μπορεί το εμβόλιο COVID-19 να επιδεινώσει τα συμπτώματα;

Οι ασθενείς θα πρέπει να παραμένουν στο φάρμακο για το άσθμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. • Οι γιατροί πρέπει να αποφεύγουν τους νεφελοποιητές, καθώς μπορούν να παράγουν αερολύματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης ιών. Τα από του στόματος στεροειδή μπορούν να είναι χρήσιμα

Άσθμα Εμβολιασμός: Μερικά άτομα με άσθμα έχουν αναφέρει ότι τα συμπτώματά τους άσθματος επιδεινώθηκαν μετά τη λήψη του εμβολίου COVID-19. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το εμβόλιο επιδεινώνει τα συμπτώματα άσθματος ή ότι το άσθμα καθιστά το εμβόλιο COVID-19 πιο επικίνδυνο. Τα άτομα με μέτριο έως σοβαρό άσθμα έχουν υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας εάν εμφανίσουν COVID-19.

Η έρευνα δείχνει ότι το ποσοστό θνησιμότητας COVID-19 είναι επίσης υψηλότερο μεταξύ αυτών των ατόμων. Λόγω αυτού, τυχόν υποτιθέμενοι ή υποθετικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το άσθμα και το εμβόλιο COVID-19 είναι λιγότερο σημαντικοί από τους πολύ πραγματικούς κινδύνους από τη λήψη COVID-19.

Τα άτομα με άσθμα συχνά έχουν επίσης υποκείμενες αλλεργίες. Αυτές οι αλλεργίες μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα άσθματος, καθιστώντας τα χειρότερα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το άσθμα αυξάνει τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης στο εμβόλιο COVID-19.

Τα ποσοστά αλλεργικών αντιδράσεων στο εμβόλιο – συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων Pfizer-BioNTechTrusted Source και ModernaTrusted Source – είναι πολύ χαμηλότερα από τα ποσοστά αλλεργικών αντιδράσεων σε άλλες ουσίες.

Τι λέει η έρευνα

Καμία τρέχουσα έρευνα δεν υποστηρίζει την ιδέα ότι το εμβόλιο COVID-19 επιδεινώνει τα συμπτώματα του άσθματος. Άτομα με άσθμα έχουν συμμετάσχει σε δοκιμές εμβολίου έμπιστης πηγής, οπότε αν υπήρχαν σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα, τα δεδομένα θα το έδειχναν.

Ωστόσο, τα άτομα με άσθμα, όπως και με άλλους παραλήπτες εμβολίου, ενδέχεται να εμφανίσουν προσωρινές αναμενόμενες παρενέργειες 1-2 ημέρες μετά τη λήψη του εμβολίου.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δημοσιεύουν τακτικά δεδομένα σχετικά με ανεπιθύμητες αντιδράσεις εμβολίων.

Στις πρώτες δοκιμές εμβολίων, οι ήπιες αντιδράσεις εμβολίου ήταν συχνές, αλλά οι σοβαρές αντιδράσεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

Αν και τα ευρήματα δεν επικεντρώνονται συγκεκριμένα σε άτομα με άσθμα, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι τα άτομα με αυτή την πάθηση είναι πιο πιθανό να έχουν αντιδράσεις εμβολίου.

Ωστόσο, ορισμένα άτομα με άσθμα θεωρούν ότι ο πυρετός ή η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει άσθμα. Είναι πιθανό, επομένως, εκείνοι που έχουν αντίδραση στα εμβόλια να παρουσιάσουν μια προσωρινή επιδείνωση των συμπτωμάτων του άσθματος όπως θα οφείλονταν σε πυρετό ή άλλες ασθένειες που μοιάζουν με γρίπη. Με το εμβόλιο Pfizer, το 77,4% των παραληπτών εμφάνισε τουλάχιστον μία συστημική αντίδραση, όπως πυρετό, κεφαλαλγία ή μυϊκό πόνο μετά τη δεύτερη δόση. Αυτές οι αντιδράσεις ήταν πιο συχνές σε άτομα κάτω των 55 ετών.

Με το εμβόλιο Moderna, το 81,9% των ατόμων ηλικίας 18–64 ετών παρουσίασαν τουλάχιστον μία συστημική αντίδραση μετά τη δεύτερη δόση τους.

Τα ποσοστά ήταν χαμηλότερα στους ηλικιωμένους, στο 71,9% μετά τη δεύτερη δόση.

Το εμβόλιο Janssen ή Johnson & Johnson είχε χαμηλότερο συνολικό ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών. Μεταξύ των παραληπτών ηλικίας 18-59 ετών, το 61,5% ανέφερε συστηματική αντίδραση σε σύγκριση με το 45,3% των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω.

Σε όλες τις ομάδες, οι αντιδράσεις του εικονικού φαρμάκου ήταν επίσης συχνές. Για παράδειγμα, το 38,4% των παραληπτών του εικονικού εμβολίου της Moderna ηλικίας 18–64 ανέφερε ότι αντιμετωπίζει συστηματική αντίδραση. Οι λήπτες εμβολίων Janssen ηλικίας 18-59 ετών ανέφεραν αντιδράσεις εικονικού φαρμάκου με ποσοστό 33,1%

Τα άτομα με άσθμα είναι πιο πιθανό να έχουν αλλεργίες. Ωστόσο, τα ποσοστά αλλεργικών αντιδράσεων στα εμβόλια COVID-19 είναι εξαιρετικά χαμηλά και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα άτομα με άσθμα είναι πιο ευάλωτα.

Κίνδυνος αναφυλαξίας

Σε 1.893.360 παραλήπτες του εμβολίου Pfizer βρέθηκε συνολικό ποσοστό αναφυλαξίας – ο πιο σοβαρός τύπος αλλεργικής αντίδρασης – 11,1 ανά 1 εκατομμύριο δόσεις.

Αυτές οι αντιδράσεις ήταν όλες στο πρώτο εμβόλιο και συνέβησαν εντός 15 λεπτών από τη λήψη του. Δεν υπήρξαν θάνατοι.

Το ποσοστό της αναφυλαξίας που σχετίζεται με το Moderna μεταξύ 4.041.396 αποδεκτών εμβολίων ήταν 2,5 ανά 1 εκατομμύριο δόσεις και πάλι δεν υπήρξαν θάνατοι. Μεταξύ περισσότερων από 8 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου Janssen, οι ερευνητές του CDC βρήκαν 79 αναφορές αναφυλαξίας, αλλά κατάφεραν να συνδέσουν μόνο τέσσερις με το εμβόλιο.

Αυτό έκανε το ποσοστό της αναφυλαξίας μικρότερο από 0,5 περιπτώσεις ανά 1 εκατομμύριο δόσεις.

Η Αμερικανική Ακαδημία Άσθματος και Κλινικής Ανοσολογίας συμβουλεύει οποιονδήποτε έχει αλλεργία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του εμβολίου για να αποφύγει τον εμβολιασμό. Διαφορετικά, δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένου κινδύνου σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων.

Άσθμα και COVID-19 Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι το άσθμα θα μπορούσε να είναι παράγοντας κινδύνου.

Για χειρότερα αποτελέσματα COVID-19, ειδικά εάν ένα άτομο έχει μέτριο έως σοβαρό άσθμα.

Σε μια μελέτη 7.590 ατόμων με COVID-19, 218 εκ των οποίων είχαν άσθμα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι: • Τα άτομα με άσθμα είχαν υψηλότερο ιατρικό κόστος σχετιζόμενο με την COVID-19. • Ο κίνδυνος θανάτου της COVID-19 ήταν πολύ υψηλότερος μεταξύ των ατόμων με άσθμα. Τα άτομα με άσθμα είχαν ποσοστό θνησιμότητας 7,8% σε σύγκριση με 2,8% μεταξύ ατόμων χωρίς άσθμα. • Ούτε η σοβαρότητα του άσθματος ούτε η χρήση του φαρμάκου για το άσθμα επηρέασαν τα αποτελέσματα της COVID-19. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι μετά την προσαρμογή για άλλους παράγοντες, το άσθμα δεν ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για αρνητικά αποτελέσματα COVID-19.

Αυτό υποδηλώνει ότι άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με το άσθμα μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο παρά το ίδιο το άσθμα.

Οι ιοί μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα άσθματος, σύμφωνα με άρθρο του Canadian Medical Association Journal.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα άτομα με άσθμα ενδέχεται να παρουσιάσουν επιδείνωση των συμπτωμάτων του άσθματος κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης από κορωνοϊό.

Οι συγγραφείς του άρθρου κάνουν τις ακόλουθες προτάσεις για γιατρούς που θεραπεύουν άτομα με άσθμα: • Οι ασθενείς θα πρέπει να παραμένουν στο φάρμακο για το άσθμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. • Οι γιατροί πρέπει να αποφεύγουν τους νεφελοποιητές, καθώς μπορούν να παράγουν αερολύματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης ιών. Τα από του στόματος στεροειδή μπορούν να είναι χρήσιμα. • Τα άτομα με άσθμα πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές για τη μείωση της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 – του ιού που προκαλεί την COVID-19 – αλλά δεν χρειάζεται να σταματήσουν να παίρνουν φάρμακα που καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις για την υγεία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακολουθήστε το healthweb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε Eπίσης:

Μπορεί η άσκηση να βοηθήσει το άσθμα μου;

Κορωνοιός Πανδημία : Όσα πρέπει να ξέρετε πριν τις διακοπές σας

Κορωνοϊός: Προσοχή στους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ

Κορωνοϊός εργασία: Αυτή είναι η λίστα με τις ευπαθείς ομάδες

svg%3E svg%3E
svg%3E
svg%3E
Περισσότερα

Σύνδρομο Marfan: Μια διαταραχή των συνδετικών ιστών του σώματος

Σύνδρομο Marfan: Το σύνδρομο Marfan είναι μια κληρονομική διαταραχή των συνδετικών ιστών του σώματος, μιας ομάδας ιστών που διατηρούν τη δομή του σώματος και υποστηρίζουν εσωτερικά όργανα και άλλους ιστούς.

Καρκίνος παγκρέατος: Ανακαλύφθηκε μοριακός διακόπτης που πυροδοτεί τη μετάσταση

Καρκίνος παγκρέατος: Ερευνητές στο HICCC στο NewYork-Presbyterian/Columbia University ανακάλυψαν μια πρωτεΐνη της οποίας το επίπεδο έκφρασης λειτουργεί ως μοριακός διακόπτης μεταξύ της πρωτοπαθούς ανάπτυξης καρκίνου και της μεταστατικής διάδοσης στα κύτταρα.

Οι γυναίκες παρουσιάζουν κνησμό λιγότερο συχνά από τους άνδρες

Φλεγμονή δέρματος: Μια ομάδα ερευνητών ανακάλυψε ότι η γυναικεία ορμόνη οιστραδιόλη καταστέλλει την ψωρίαση και ο προστατευτικός ρόλος της ορμόνης έχει παράσχει μια βάση για τις θεραπευτικές της δυνατότητες.

Φτάνοντας στη ρίζα της λειτουργίας του καρδιακού μυός

Καρδιακές παθήσεις: Ο καρδιακός μυς είναι γεμάτος με μικροσκοπικές δυάδες που συντονίζουν τους παλμούς της καρδιάς μας. Νέα έρευνα αποκαλύπτει ένα ζωτικό συστατικό που τακτοποιεί τις δυάδες και τις συγκρατεί.

Τα πορώδη κύτταρα οδηγούν σε πιο αδύναμο ήπαρ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος ήπατος: Στο μικροπεριβάλλον του όγκου του ήπατος που σχετίζεται με την παχυσαρκία, οι ινοβλάστες που ονομάζονται ηπατικά αστρικά κύτταρα γερνούν.

Το παράδοξο της συσχέτισης μεταξύ μάσκας και μεταδοτικότητας της Covid

Covid μάσκα: Τα τυπικά μοντέλα λοίμωξης τείνουν να εστιάζουν μόνο σε καταστάσεις ασθενειών, παραβλέποντας τη δυναμική ενός πολύπλοκου παραδόξου. Ενώ η κάλυψη μειώνει τα ποσοστά μετάδοσης και κατά συνέπεια τον επιπολασμό της νόσου, η μείωση της νόσου αναστέλλει τη χρήση μάσκας, προάγοντας έτσι την επιδημική αναζωπύρωση.

Τα άσχημα όνειρα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για τη νόσο Πάρκινσον

Νόσος Πάρκινσον: Μελέτες δείχνουν ότι μεταξύ 17% και 78% των ατόμων με Πάρκινσον έχουν εφιάλτες κάθε εβδομάδα. ενώ η εμφάνιση συχνών άσχημων ονείρων σε μεγαλύτερη ηλικία θα μπορούσε να είναι ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι επικείμενης νόσου του Πάρκινσον σε κατά τα άλλα υγιή άτομα.

Νέα δεδομένα για τον καρκίνο ήπατος που σχετίζεται με το NASH

Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα: Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά αποδυναμώνουν τη λειτουργία του εντερικού φραγμού, με αποτέλεσμα τη μετανάστευση και τη συσσώρευση λιποτεϊχοϊκού οξέος στο ήπαρ. Το συσσωρευμένο λιποτεϊχοϊκό οξύ διεγείρει τη διάσπαση της πρωτεΐνης γαδερμίνης D, σχηματίζοντας πόρους της κυτταρικής μεμβράνης, όπου οι παράγοντες SASP IL-1β και IL-33 απελευθερώνονται από τα ηπατικά αστερικά κύτταρα. Η IL-33 ενεργοποιεί τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα που καταστέλλουν την ανοσολογική απόκριση, επιταχύνοντας την ανάπτυξη καρκίνου.