Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αφορούν στο χώρο της υγείας, καθώς οι δανειστές δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Εντός των ημερών αναμένεται να κατατεθεί στη βουλή το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών αλλά και το νέο καθεστώς συμβάσεων για τα οπτικά καταστήματα και την ειδική αγωγή. Τα νέα μέτρα κινούνται στη λογική του εξορθολογισμού των δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ που αφορούν σε υπηρεσίες οι οποίες παραμένουν χωρίς σύμβαση (οπτικά καταστήματα και ειδική αγωγή). Αυτό σημαίνει ότι άμεσα ο EOΠΥΥ θα πρέπει να προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων με δύο κατηγορίες παρόχων οι οποίοι όμως δεν δείχνουν καμία προθυμία να το πράξουν. Αναλυτικότερα, μεταξύ των μέτρων προβλέπεται: Εφαρμογή τουλάχιστον 20 θεραπευτικών πρωτοκόλλων και ένταξη τους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγής. Υποχρεωτική εγγραφή των ασθενών στις ΤΟΜΥ, με τη λειτουργία διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης να εφαρμόζεται σταδιακά το 2018. Είσπραξη του υπολειπόμενου οφειλόμενου clawback (2013-2015) των παρόχων του ΕΟΠΥΥ και τυχόν υπόλοιπο του 2016. Επέκταση ανώτατων ορίων  2018 για τα διαγνωστικά, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα επόμενα τρία χρόνια. Κεντρικό σύστημα προμηθειών. Αναθεωρημένο δελτίο τιμών φαρμάκων το Μάιο με σημαντικές μειώσεις. Αύξηση της διείσδυσης των γενόσημων φαρμάκων κατά 40%. Νομοσχέδιο για τη λειτουργία και ίδρυση ιδιωτικών κλινικών και ρυθμίσεις για την μονάδες ημερήσιας νοσηλείας προκειμένου να μειωθούν οι περιορισμοί στη δημιουργία και λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.