Μια διεθνής ομάδα ερευνητών που συνεργάζονται με το Erasmus University Medical Center (Erasmus MC)

Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη στον οποίο...

Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που είναι σε θέση να εντοπίζει με ακρίβεια τη συμφορητική καρδιακή...

Νέα επιστημονική μελέτη, η οποία προβλέπει πως στο μέλλον οι άνθρωποι θα γίνουν «σε έναν βαθμό...