12063755_10154305494974689_4486009318168543233_n-e1456132556564.jpg
Pin It

Της Νικολέτας Ντάμπου 


Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση επικείμενης ή έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής, σε ολόκληρη την ΕΕ , λέει σε αποκλειστική συνέντευξη στο www.Life2day.gr ο κ.Δημήτριος Πύρρος - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΕΕΝΑ - European Emergency Number Association 112). 


Με ποιο τρόπο μπορεί οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης που κινδυνεύσει ή βρεθεί αντιμέτωπος με κατάσταση έκτακτης ανάγκης να βοηθηθεί άμεσα ή να διασωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό ;Τις άκρως ενδιαφέρουσες απαντήσεις δίνει αποκλειστικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 κ .Δημήτριος Πύρρος στο www.Life2day.gr ,που κυριολεκτικά σώσει ανθρώπινες ζωές μέσω μίας πρωτοποριακής πρωτοβουλίας η οποία υποστηρίζεται από καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό ,ερευνητές και ευρωβουλευτές.


Πότε ιδρύθηκε και σε τι στοχεύει η “Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112” της οποίας προεδρεύετε;


Η Ε.Ε.Ν.Α., η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΕΕΝΑ - European Emergency Number Association 112), είναι μια Μη-Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) με έδρα τις Βρυξέλλες. Συστάθηκε το 1999, και στόχο έχει την προώθηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που μπορεί να επιτευχθούν μέσα από τον αριθμό κλήσης 112 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η EENA χρησιμεύει ως μια πλατφόρμα συζήτησης για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τις δημόσιες αρχές, τους φορείς λήψης αποφάσεων, τους ερευνητές, τις ενώσεις ιδιωτικών εταιρειών αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που είναι πάροχοι τεχνολογικών λύσεων, με σκοπό τη βελτίωση της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πολιτών. Η EENA προωθεί επίσης την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος για την προειδοποίηση των πολιτών σχετικά με επικείμενες ή εξελισσόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.


Στα μέλη της η EENA περιλαμβάνει περισσότερους από 1200 στελέχη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο, 75 ιδιωτικές εταιρείες παρόχους τεχνολογικών λύσεων, 15 διεθνείς ενώσεις / οργανώσεις, περισσότερους από 200 Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάνω από 90 επιστημονικούς ερευνητές.


Στην EENA πιστεύουμε ότι:


Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα να γνωρίζουν την ύπαρξη του 112 - αυτό μπορεί να σώσει τις ζωές τους!


Όταν βρίσκονται σε κίνδυνο, κάθε πολίτης καλώντας το 112 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να πάρει την κατάλληλη βοήθεια, το συντομότερο δυνατό, στο σημείο της έκτακτης ανάγκης.


Οι πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο δικαιούνται τις ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας υψηλής ποιότητας εντός του εδάφους των κρατών μελών και θα πρέπει να λαμβάνουν την ίδια υψηλή ποιότητα φροντίδας σε περίπτωση ατυχήματος ή καταστροφής.


Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση επικείμενης ή έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής, σε ολόκληρη την ΕΕ.
[caption id="attachment_70995" align="alignnone" width="600"]Δημήτριος Πύρρος - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΕΕΝΑ - European Emergency Number Association 112). Δημήτριος Πύρρος - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΕΕΝΑ - European Emergency Number Association 112)[/caption]

Τι αλλάζει με τη δυνατότητα κλήσεως του 112 από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες;


Μπορείτε να καλέσετε το 112 από σταθερά και κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνήσετε με οποιαδήποτε υπηρεσία έκτακτης ανάγκης: ασθενοφόρο, την πυροσβεστική ή την αστυνομία χωρίς χρέωση.
Ένας ειδικά εκπαιδευμένος τηλεφωνητής θα απαντήσει σε οποιαδήποτε κλήση 112. Ο τηλεφωνητής θα ασχοληθεί είτε με το αίτημα άμεσα ή θα μεταφέρει την κλήση στην πιο κατάλληλη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, ανάλογα με την εθνική οργάνωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.


Η υπηρεσία του 112 σε πολλές χώρες μπορεί να απαντήσει τις κλήσεις όχι μόνο στην εθνική τους γλώσσα, αλλά και στα αγγλικά ή γαλλικά ή και σε άλλες γλώσσες. Αν ο καλών δεν ξέρει πού είναι, ο τηλεφωνητής του 112 θα προσδιορίσει, που βρίσκεται το πρόσωπο που πραγματοποιεί την κλήση και θα περάσει την πληροφορία στις αρχές έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε αυτες μπορούν να βοηθήσουν άμεσα.


Όλα τα ανωτέρω είναι κοινά για το 112 σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δυστυχώς είναι πολλά αυτή τη στιγμή που είναι πολύ διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Σε κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα το 112 λειτουργεί παράλληλα με τους υφιστάμενους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Μάλτα και η Ρουμανία έχουν επιλέξει το 112 ως μόνο εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Στην Ελλάδα την ευθύνη του 112 έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Ιταλία οι καραμπινιέροι στην Ρουμανία ειδική υπηρεσία. Στην εύρεση της θέσης του καλούντος κάθε χώρα έχει διαφορετική διαδικασία με αποτέλεσμα το στίγμα να μην είναι με μεγάλη ακρίβεια αλλά μπορεί να φτάνει και ζώνη 2 χιλιομέτρων. . Στην Ελλάδα η κλήση στο 112 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από τηλεφωνικό θάλαµο ή υπαίθρια τηλεφωνική συσκευή µε κερµατοδέκτη ή καρτοδέκτη είναι χωρίς χρέωση. Το 112 λειτουργεί στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί και χτους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα. Λειτουργεί µε ή χωρίς κάρτα SIM - βλέπε και http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/units/arithmos/more.csp . 


Το 112 χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένες χώρες εκτός της ΕΕ - όπως η Ελβετία


Πως χρηματοδοτείται αυτή η πρωτοβουλία;


Για το 2014 , τα έσοδα της EENA προήλθαν :
41 % από ιδιωτικές εταιρείες (που είναι μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΕΝΑ)
37 % από έργα που συμμετέχει η ΕΕΝΑ και χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
20 % από εκδηλώσεις & συνέδρια που διοργανώνει η ΕΕΝΑ
2 % από άλλα λειτουργικά έσοδα .
Η ανάλυση των εξόδων της ΕΕΝΑ είναι :
69 % για το μισθούς προσωπικού και συμβούλων
31 % για εκδηλώσεις, συνέδρια , ενοικίαση γραφείων και προμήθειες , ιστοσελίδα , επαγγελματικά ταξίδια κλπ.
Η ΕΕΝΑ είναι καταχωρισμένος οργανισμός στο επίσημο μητρώο διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουμε βαθιά ότι το μητρώο διαφάνειας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό για όλες τις δομές που έχουν σχέση με τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σημείωση 1: Η EENA δεν χρηματοδοτείται δομικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν στις λήψεις αποφάσεων της ΕΕΝΑ αφού μπορούν να είναι μέλη μόνο της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΕΝΑ.
Σημείωση 2: Η θέση του Προέδρου όπως και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη


Πείτε μας κάποια ιδιαίτερα και σημαντικά περιστατικά που έχουν ήδη καταγραφεί:


Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα περιστατικά γι’ αυτό και κάθε χρόνο έχουμε τα βραβεία της ΕΕΝΑ όπου βραβεύουμε άτομα που βοήθησαν συνανθρώπους τους, στελέχη των υπηρεσιών διάσωσης που έκαναν απίθανες διασώσεις, τηλεφωνητές του 112 που βοήθησαν συνανθρώπους μας μέσα από οδηγίες που έδωσαν το τηλέφωνο και υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας που αναβάθμισαν σημαντικά της υπηρεσίες τους.


Τα επόμενα βραβεία θα δοθούν στο Συνέδριο της ΕΕΝΑ στην Πράγα στις 6 Απριλίου 2016


Ποιες είναι οι δικές σας πρωτοβουλίες ως Πρόεδρος για την αναβάθμιση ή την ενίσχυση της ΕΕΝΑ και του έργου της;


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Έχουμε συγκεκριμένο πλάνο αύξησης της γνώσης για το 112 Πανευρωπαϊκά, συναντήσεις με Επιτρόπους για πρωτοβουλίες που θέλουμε να πάρει η Commision και συναντήσεις συναδέλφων από όλες τις υπηρεσίες επειγόντων για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Οι 2 Αντιπρόεδροι της ΕΕΝΑ και εγώ προερχόμαστε ο καθένας από μία από τις τρείς υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας (Πυροσβέστης, Αστυνομικός & ιατρός υπηρεσίας ασθενοφόρων) και έτσι έχουμε τη γνώση από μέσα για το πως θα προωθήσουμε την ιδέα του 112 στις υπηρεσίες επειγόντων αλλά και τους πολιτικούς στα Ευρωπαϊκά fora. Το site της ΕΕΝΑ είναι www.eena.org


Pin It