.
Pin It

Της Νικολέτας Ντάμπου


'' Αιμορραγεί’’ το Γενικό Νοσοκομείο της Ικαρίας καθώς οι ελλείψεις χτυπάνε κόκκινο . Παρουσιάζει ελλείψεις σε πρωτότυπα φάρμακα αλλά και γιατρούς καθώς και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό , τραυματιοφορείς, αναλώσιμα υλικά, κρεβάτια παρουσιάζει το Γενικό νοσοκομείο Ικαρίας, το οποίο εξυπηρετεί και τα νησιά Κόρος και Θύμενα, όπως δήλωσε στη Νικολέτα Ντάμπου και το LIFE2DAY, ο αναπληρωτής Διοικητής, Υπεύθυνος Ιατρικής Υπηρεσίας και Καρδιολόγος κ. ΑλαντίνΕλσεχέτα. 


Όπως μας εξήγησε ο κ. Ελσεχέτα , λόγω της καινούργιας οδηγίας του Υπουργείου Υγείας, το νοσοκομείο πλέον έχει στις φαρμακαποθήκες του περισσότερα γεννόσημα φάρμακα, από ότι πρωτότυπα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργείται μία δυσλειτουργία όταν οι ασθενείς ζητάνε πρωτότυπα φάρμακα.


Μέσα από το ρεπορτάζ του LIFE2DAY καθημερινά επιβεβαιώνεται η άθλια κατάσταση των νοσοκομείων της επαρχίας στην χώρα μας , όπως σε χθεσινό ρεπορτάζ μας απεικονίζεται -ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ


Το νοσοκομείο της Ικαρίας πέρα από τους κατοίκους του νησιού, που φτάνουν τους 10.000, καλύπτει και τα νησιά Κόρος και Θύμενα. Ότανοκαιρόςείναιάσχημοςκαιεκδίδετεαπαγορευτικόαπόπλουκαιδενμπορείνααπογειωθείούτεελικόπτερο, τα βαριά περιστατικά που μπορεί να προκύψουν αντιμετωπίζονται μόνο από την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου, ακόμακαιανκάποιαειδικότηταδενείναισχετική, γιαναμηνχάνεταισημαντικόςχρόνοςστηνεπεξήγησημίαςιατρικήςπράξηςστουςνοσηλευτές. ταχύτητακαιηεξειδικευμένηαντίληψηενόςγιατρού, εκείνητηώρα, μπορείνακάνειτηδιαφορά, μεταξύζωήςκαιθανάτου.


Όταν εκδίδεται απαγορευτικό, δεν παραβιάζεται. Μια φορά που παραβιάστηκε, το ελικόπτερο που ερχόταν από την Αθήνα, συνετρίβη λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ικαρίας, με αποτέλεσμα να πεθάνουν, οι δυο πιλότοι, ο γιατρός και ο νοσηλευτής που επέβαιναν μέσα σε αυτό.


Το Νοσοκομείο της Ικαρίας, χρειάζεται άμεσα, ένα ανισθησιολόγο, για τις πρώτες βοήθειες, τις διακομιδές και τα περιστατικά σοκ, που σχετίζοντα ιμε τα  τροχαία ατυχήματα, τις  καρδιακές  νόσου ςκαι τις αλλεργίες, περι στατικάδηλ αδή που τι περισσότερες φορές χρειάζοντα ιδιασωλήνω ση και εποπτεία και από τον αναισθησιολόγο.
Παράλληλα το νοσοκομείο έχει ανάγκη από έναν παιδίατρο και μόνιμο χειρουργό.


Όπως μας τόνισε ο κ. Ελσεχέτα, «πρέπει να καταργηθούν οι μονές θέσεις. Σε όλες τις ειδικότητες, ακόμα και στα μικρά νοσοκομεία, πρέπει να υπάρχουν δύο γιατροί». Επίσης, τον οσοκομεί παρουσιάζει ελλείψειςσετραυματιοφορείςγιανακαλύπτουντονοσοκομείοόλοτο 24ωρο, καθώςοιδύοτραυματιοφορείςπουέχουνμπορούννακαλύψουνμόνοτηπρωινήβάρδια.


Το νοσοκομείοτηςΙκαρίας, κατά καιρούς παρουσιάζει ελλείψεις και σ εαναλώσιμα υλικά, καθώς οι προμηθευτές δε νπαραδίδουν στην ώρα τους, επειδή τον οσοκομείο δεν μπορε να τους εξοφλήσει, οι διαπληκτισμοί μάλιστα, όπως μαςείπε οκ. Ελσεχέτα, είναισυχνοί. Τομεγαλύτεροπρόβλημαστονιατροτεχνολογικόεξοπλισμότουνοσοκομείου, τοδημιουργείουπερηχογράφοςπουείναιπαλιόςκαιησυντήρησήτου, γίνεταιμευψηλόκόστος.


Ελλείψειςπουφτάνουντο 80%, παρουσιάζεικαιτοξενοδοχειακόκομμάτιτουνοσοκομείου, καθώςτακρεβάτιαείναιπολύπαλιά (τασιδερένιαλευκάκρεβάτια, ανθυμάστεαπόπαλιέςταινίες), πουδενδιευκολύνουνούτετουςασθενείς, ούτετουςγιατρούς.


Απότα 80 εκατομμύρια ευρώπου διέθεσε οκ. Κουρουμπλής, τον νοσοκομείο της Ικαρίας, πήρε 15.000 ευρώ για ναε ξοφλήσει μέρος των οφειλών του προς τους προμηθευτές, ενώ απότα 2.300.000 εκατομμύρια ευρώ, πουείναιοπροϋπολογισμόςτουνοσοκομείου, γιατο 2015, δεν έχουν πάρει ούτε 500.000 χιλιάδες ευρώ.
Οκ. Αλαντίν Ελσεχέτα, είναι Σύριος, είναι καρδιολόγοςκ αιτατελευταία 12 χρόνια, παρέχειέργοστοΝοσοκομείοτηςΙκαρίας. Σεσχετικήερώτησηπουτουκάναμεγιατομεταναστευτικό, μαςαπάντησε, «Ειλικρινά, μουείναιπολύδύσκολοναμιλήσωγιααυτήτηντραγωδίατωνσυνανθρώπωνμας. Θαμείνωσεαυτόπουάκουσααπότοστόμαενόςπαιδιού, - γιατίδενκάνουνκάτινασταματήσουναυτόντονπόλεμο, έτσιώστεναμηνξεριζωνόμαστεαπότασπίτιαμας».

Pin It