Greek English French German Italian
Pin It

Της Νικολέτας Ντάμπου

Ορίστηκε ο τρόπος και οι διαδικασίες διασύνδεσης των ιδιωτικών κλινικών με τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και τα Κέντρα Αίματος της χώρας, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας συντήρησης αίματος στις ιδιωτικές κλινικές από τον υφυπουργό Υγείας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του healthweb.

Συγκεκριμένα, κάθε ιδιωτική κλινική με ανάγκες μεταγγισιοθεραπείας πρέπει να διαθέτει τμήμα αιμοδοσίας. Προκειμένου μία ιδιωτική κλινική να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες μεταγγισιοθεραπείας των νοσηλευόμενων ασθενών της, θα πρέπει να έχει διασυνδεθεί με Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ή Κέντρο Αίματος και να λάβει άδεια συντήρησης αίματος. Παράλληλα ορίστηκε ότι οι ιδιωτικές κλινικές δέχονται αίμα και παράγωγα αίματος προς μετάγγιση μόνο δια μέσου της υπηρεσίας με την οποία είναι διασυνδεδεμένες.

Άδεια συντήρησης στις ιδιωτικές κλινικές

Η διασύνδεση και η άδεια συντήρησης που λαμβάνουν οι ιδιωτικές κλινικές σχετίζεται με τον ετήσιο αριθμό των μεταγγίσεων που πραγματοποιούν, ανεξαρτήτως του αριθμού κλινών που διαθέτουν.

Αυτό σημαίνει τα εξής :

 • Οι ιδιωτικές κλινικές που πραγματοποιούν ετησίως κάτω από 500 μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων λαμβάνουν άδεια συντήρησης και μετάγγισης αίματος και παραγώγων, των οποίων ο προμεταγγισιακός έλεγχος διενεργείται από την υπηρεσία αιμοδοσίας με την οποία έχουν διασυνδεθεί.
 • Οι ιδιωτικές κλινικές που πραγματοποιούν ετησίως πάνω από 500 μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων λαμβάνουν άδεια συντήρησης και μετάγγισης αίματος και παραγώγων και εκτελούν οι ίδιες τον προμεταγγισιακό έλεγχο, έτσι όπως προβλέπεται από τις εθνικές οδηγίες.
 • Εάν ο αριθμός των μεταγγιζομένων μονάδων αίματος και παραγώγων μεταβληθεί, το είδος της διασύνδεσης μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα, μετά από σχετική εισήγηση του Ε.ΚΕ.Α
 • Μεταξύ της ιδιωτικής κλινικής και του Νοσοκομείου στο οποίο ανήκει η διασυνδεόμενη υπηρεσία αιμοδοσίας υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μεταξύ τους συνεργασίας.

Οι διαδικασίες μεταγγισιοθεραπείας

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες μεταγγισιοθεραπείας και της εν γένει διαχείρισης του αίματος, οι ιδιωτικές κλινικές εποπτεύονται από την υπηρεσία αιμοδοσίας με την οποία έχουν διασυνδεθεί. Για κάθε επιστημονικό συμβάν η ιδιωτική κλινική προσφεύγει για περαιτέρω επιστημονική βοήθεια στην ανωτέρω υπηρεσία αιμοδοσίας.

Τα τμήματα αιμοδοσίας των ιδιωτικών κλινικών επιθεωρούνται από το Ε.ΚΕ.Α, βάσει του προγράμματος επιθεωρήσεων που αυτό διενεργεί και εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτείται. Οι ιδιωτικές κλινικές που διενεργούν προμεταγγισιακό έλεγχο υποχρεούνται να διαθέτουν υπεύθυνο ιατρό αιματολόγο ή βιοπαθολόγο (ο βιοπαθολόγος να διαθέτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αιμοδοσία τουλάχιστον ενός έτους).

 aima2

Το προσωπικό

Το εμπλεκόμενο στην αιμοδοσία προσωπικό, πέραν του ιατρικού, θα ανήκει στις ειδικότητες Νοσηλευτών/ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. Οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνώς αποδεκτών κατευθυντήριων οδηγιών ορθής πρακτικής που περιλαμβάνονται στον “Οδηγό για την παρασκευή, τη χρήση και τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων αίματος”, Σύσταση αρ.R (95) 15-‘Eκδοση Συμβουλίου της Ευρώπης (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components-European Committee-Partial agreement on blood transfusion).

Περισσότεροι όροι και προϋποθέσεις

Η μεταφορά αίματος και προϊόντων αίματος διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις καθορίζονται από το Ε.ΚΕ.Α. Σε κάθε ιδιωτική κλινική που πραγματοποιεί συστηματικές μεταγγίσεις συστήνεται Νοσοκομειακή Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων. Το έργο της Νοσοκομειακής Επιτροπής Ιατρικής των Μεταγγίσεων είναι το αναφερόμενο στην υπουργική απόφαση 4 Υ4γ/οικ.11152/2000 (ΦΕΚ1132 Β) και στην Α3β/86513/2016/9-3-2017 (AΔΑ:ΨΩΞ9465ΦΥΟ-ΘΒΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Η κλινική υποστηρίζει και συμμετέχει στις προσπάθειες προσέλκυσης και διατήρησης των εθελοντών αιμοδοτών, σε συνεργασία και υπό την εποπτεία της υπηρεσίας αιμοδοσίας με την οποία έχει διασυνδεθεί και βάσει των οδηγιών του Ε.ΚΕ.Α.

 • Κάθε κλινική που διενεργεί μεταγγίσεις, πρέπει να εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ιχνηλασιμότητας και κοινοποίησης των σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων που σχετίζονται με τη μετάγγιση αίματος και προϊόντων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 • Σε περίπτωση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων, όπως αυτές ορίζονται από το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ), σε λήπτες αίματος που μπορεί να σχετίζονται με προϊόντα αίματος που μεταγγίστηκαν, πρέπει να αποστέλλεται άμεσα σχετική δήλωση στην υπηρεσία αιμοδοσίας με την οποία έχει διασυνδεθεί η ιδιωτική κλινική.
 • Οι ιδιωτικές κλινικές που πραγματοποιούν μεταγγίσεις υποχρεούνται να διασυνδεθούν με ιδία ευθύνη και μέριμνα με το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.ΚΕ.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται. Όλα τα δεδομένα που παράγονται από τις παραπάνω διαδικασίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε αυτό.
 • Πρέπει να διαθέτουν ενημερωμένες περιγραφές εργασίας για όλο το προσωπικό, που εμπλέκεται στην αλυσίδα της μετάγγισης αίματος, στις οποίες θα καθορίζονται με σαφήνεια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες. Πρέπει να διαθέτουν σαφώς καθορισμένες έγγραφες διαδικασίες (πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας-ΠΔΛ) που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια σε κάθε βήμα της διαδικασίας μετάγγισης.

 

aima 4

Μέτρα ασφάλειας για τη Μετάγγιση

 • Επαλήθευση της ταυτότητας του μεταγγιζόμενου ασθενούς.
 • Επιβεβαίωση της ταύτισης στοιχείων ασθενούς και μονάδας αίματος.
 • Τα προϊόντα αίματος να ελέγχονται οπτικά για την επιβεβαίωση απουσίας ορατών αλλοιώσεων.
 • Ορθή χρήση του εξοπλισμού έγχυσης σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
 • Οι διαδικασίες μετάγγισης των προϊόντων να ολοκληρώνονται στα προβλεπόμενα από τις σχετικές οδηγίες όρια .

Σχετικά με τις διαδικασίες μετάγγισης των προϊόντων πρέπει να ακολουθούνται όλα όσα προβλέπονται στον Οδηγό για την παρασκευή, τη χρήση και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων αίματος-Σύσταση αρ.R (95) 15-‘Eκδοση Συμβουλίου της Ευρώπης (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components European Committee-Partial agreement on blood transfusion)και στο άρθρο 9 του ΠΔ 25/2008 (ΦΕΚ50/Α), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 aima 3

Κλινική επιτήρηση της μετάγγισης

Πριν την έναρξη της μετάγγισης ελέγχονται τα ζωτικά σημεία. Στενή παρακολούθηση του ασθενή κατά τα πρώτα 15 λεπτά της μετάγγισης. - Καταγραφή των χρόνων έναρξης της μετάγγισης, προσωρινής παύσης και διακοπής της στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, καθώς και τα σημεία ή συμπτώματα που μπορεί να υποδεικνύουν αντίδραση στη μετάγγιση. - Στα πλαίσια της ιχνηλασιμότητας, οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεούνται να αποστέλλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από την υπηρεσία αιμοδοσίας διασύνδεσης, συγκεντρωτική κατάσταση μεταγγίσεων που να περιλαμβάνει στοιχεία των ασθενών καθώς και τα στοιχεία των προϊόντων αίματος που μεταγγίσθηκαν και πιθανές αντιδράσεις.

Χειρισμός και αποθήκευση αίματος

Πρέπει να διαφυλάσσεται η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων αίματος πριν τη μετάγγιση, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ε.ΚΕ.Α.

 • Το εμπλεκόμενο προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στις αρχές και στην πρακτική του χειρισμού διαφορετικών προϊόντων αίματος, ενώ πρέπει να υπάρχουν γραπτές πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας (ΠΔΛ) άμεσα διαθέσιμες για χρήση.
 • Χειρισμός κατεψυγμένων μονάδων πλάσματος - Ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ευθραυστότητας των περιεκτών. - Αν η απόψυξη γίνεται σε υδατόλουτρο πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις για την αποφυγή της μόλυνσης των στομίων χορήγησης. - Μετά την απόψυξη το περιεχόμενο πρέπει να έχει διαλυθεί πλήρως και ο περιέκτης να είναι ακέραιος. - Οι περιέκτες που παρουσιάζουν σημεία διαρροής πρέπει να απορρίπτονται. - Τα αποψυγμένα προϊόντα πρέπει να μεταγγίζονται το ταχύτερο δυνατό και δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά.
 • Επιπλοκές μετάγγισης Πρέπει να έχουν προβλεφθεί, σε συνεργασία με τη διασυνδεόμενη Υπηρεσία Αιμοδοσίας, συγκεκριμένες διαδικασίες ανάλογα με τον τύπο διασύνδεσης, για την αντιμετώπιση, τη διερεύνηση και την αναφορά των ανεπιθύμητων αντιδράσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 5 του ΠΔ 25/2008 (ΦΕΚ50/Α) και Υ4γ/οικ11345/2011 (ΦΕΚ261/Β/).

Όσον αφορά στον έλεγχο που απαιτείται μετά από μια αντίδραση μετά τη μετάγγιση, στην περίπτωση που η ιδιωτική κλινική απλώς μεταγγίζει (δεν διενεργεί προμεταγγισιακούς ελέγχους), τότε οι απαιτούμενοι έλεγχοι διενεργούνται στην υπηρεσία αιμοδοσίας με την οποία έχει διασυνδεθεί, σε διαφορετική περίπτωση διενεργούνται από το τμήμα αιμοδοσίας της ιδιωτικής κλινικής, η οποία διενήργησε τον προμεταγγισιακό έλεγχο.

 • Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να λαμβάνεται ως προς το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία της μετάγγισης, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και 6 να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του οδηγού για την Παρασκευή, τη χρήση και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων αίματος-Σύσταση αρ. R (95)15- ‘Eκδοση Συμβουλίου της Ευρώπης (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components-European Committee-Partial agreement on blood transfusion).

Ειδικότερα, τα μέλη του προσωπικού πρπει να υποβάλλονται σε αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση ανάλογη με τα καθήκοντα που έχει αναλάβει. Πρέπει να έχει προβλεφθεί η λειτουργία των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αυτόν το σκοπό.

 • Η αποτελεσματικότητα όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης πρέπει να αξιολογείται με τακτική αξιολόγηση της επάρκειας του προσωπικού.
 • Πρέπει να τεκμηριώνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να διατηρούνται αρχεία εκπαίδευσης.
 • Το προσωπικό πρέπει να εκπαιδεύεται στις αρχές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής που αφορούν στην εργασία που επιτελεί.
 • Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να διαθέτουν συναφείς γνώσεις μικροβιολογίας και κανόνων υγιεινής και να μην αμελούν σε καμία περίπτωση την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη μικροβιακής μόλυνσης των ιδίων, των προϊόντων αίματος και περιβάλλοντος. Στο τμήμα αιμοδοσίας θα πρέπει να υπάρχουν σε εμφανές σημείο οδηγίες υγιεινής, τις οποίες το προσωπικό πρέπει να κατανοεί και να εφαρμόζει αυστηρά.

Χώροι στις ιδιωτικές κλινικές

Προκειμένου μία ιδιωτική κλινική να μπορεί να διασυνδεθεί πρέπει να διαθέτει τους εξής χώρους :

 • Χώρος Υποδοχής
 • Διακίνησης Αφορά όλες τις ΙΚ που πραγματοποιούν μεταγγίσεις Χώρος αποθήκευσης φύλαξης αίματος και παραγώγων .Αφορά όλες τις ΙΚ που πραγματοποιούν μεταγγίσεις Χώρος αναμονής Αφορά όλες τις ΙΚ που πραγματοποιούν μεταγγίσεις Εργαστήριο ανοσοαιματολογικού ελέγχου (Μπορεί να εντάσσεται στο εργαστήριο ιατρικής βιοπαθολογίας) Μόνο για όσες ΙΚ προβλέπεται να διενεργούν εξετάσεις προμεταγγισιακού ελέγχου 7 Οι ανωτέρω χώροι πρέπει να παρέχουν πρόσβαση μόνο στο σχετικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Στις εγκαταστάσεις πρέπει να διασφαλίζονται μικροκλιματικές συνθήκες που να διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων αίματος. Ο χώρος, όπου πραγματοποιείται η συσκευασία και προετοιμασία των αποστολών αλλά και οποιοσδήποτε χώρος διαθέτει ψυγεία ή καταψύκτες, θα πρέπει να κλιματίζεται. Επίσης ο εξοπλισμός των χώρων θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα του εύκολου καθαρισμού και της απολύμανσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Η χρήση φυσικού φωτισμού θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή.
 • Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στο είδος της εργασίας που επιτελείται.

aima 11

Χώρος υποδοχής / διακίνησης (μονάδων αίματος, δειγμάτων και παραπεμπτικών) Στο χώρο αυτό εξυπηρετούνται οι πιο κάτω λειτουργίες : Πρέπει να είναι καθαρός και να μπορεί να διατηρήσει τα επίπεδα θερμοκρασίας εντός των απαιτούμενων ορίων. Όταν απαιτούνται ειδικές συνθήκες αποθήκευσης/φύλαξης (π.χ θερμοκρασία, υγρασία), θα πρέπει αυτές να εξασφαλίζονται, να ελέγχονται και να παρακολουθούνται συστηματικά. Πρέπει να διατίθεται σύστημα συναγερμού που να ειδοποιεί έγκαιρα σε οποιαδήποτε απόκλιση από τα προκαθορισμένα όρια.

Εργαστήριο ανοσοαιματολογικού ελέγχου (συμβατότητες/ομάδες ασθενών) .Στο συγκεκριμένο εργαστήριο διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι προμεταγγισιακοί έλεγχοι. Με ευθύνη του υπευθύνου ιατρού τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες που ελήφθησαν κατά την 18η /15.09.2009 συνεδρίαση του Δ.Σ του Ε.ΚΕ.Α, με τις εκάστοτε επικαιροποιήσεις τους. Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένοι, ώστε να είναι κατάλληλοι για τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτούς. Πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος, ώστε να αποφεύγονται οι προσμίξεις και οι επιμολύνσεις. Πρέπει να υπάρχει επαρκής και κατάλληλος χώρος για τη φύλαξη των δειγμάτων και των σχετικών αρχείων. Πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία) για τη διενέργεια των υποχρεωτικών εξετάσεων προμεταγγισιακού ελέγχου. Πρέπει να διαθέτει ψυγεία συντήρησης των 4oC και καταψύκτες των -20οC για τη συντήρηση αντιδραστηρίων και δειγμάτων. Όλα τα ψυγεία θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα συναγερμού και καταγραφικά παρακολούθησης των θερμοκρασιών. Η ροή εργασίας στους χώρους των εργαστηρίων πρέπει να ακολουθεί μια λογική αλληλουχία.

Διαχείριση αποβλήτων : H διαχείριση αποβλήτων της αιμοδοσίας θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Εξοπλισμός

Η επιλογή του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κριτήριο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το προσωπικό ή τα προϊόντα αίματος. Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να επικυρώνεται, να βαθμονομείται και να συντηρείται, προκειμένου να εξυπηρετεί τη χρήση για την οποία έχει προβλεφθεί. Πρέπει να διατίθενται οδηγίες λειτουργίας και να τηρούνται τα αντίστοιχα αρχεία. Σε όλες τις διαδικασίες πρέπει να χρησιμοποιείται επικυρωμένος εξοπλισμός. Η επικύρωση πρέπει να τεκμηριώνεται. Η τακτική συντήρηση και βαθμονόμηση πρέπει να διενεργείται και να τεκμηριώνεται σύμφωνα με καθιερωμένες διαδικασίες. Η κατάσταση συντήρησης κάθε τμήματος του εξοπλισμού πρέπει να είναι διαθέσιμη. Για το βασικό εξοπλισμό πρέπει να υπάρχει τακτικό προγραμματισμένο πρόγραμμα συντήρησης, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν αστοχίες και να διατηρείται στην καλύτερη δυνατή λειτουργική κατάσταση. Τα μεσοδιαστήματα συντήρησης και οι σχετικές δράσεις πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια για κάθε τμήμα του εξοπλισμού. Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες χρήσης, συντήρησης, επισκευής, καθαρισμού και απολύμανσης. Οι διαδικασίες επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού δεν πρέπει να προκαλούν όχληση στο προσωπικό ή στην ποιότητα του αίματος και των παραγώγων του.

 • Ο εξοπλισμός πρέπει να έχει επιλεχθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα να καθαρισθεί (και όπου κρίνεται αναγκαίο να απολυμανθεί) . Αυτό πρέπει να γίνεται βάσει αναλυτικών έγγραφων διαδικασιών.

Ελαττωματικός εξοπλισμός: Πρέπει να σημαίνεται και, εφόσον είναι δυνατόν, να απομακρύνεται από το χώρο. Ανάλογα με τις ανάγκες μεταγγίσεων και το είδος των μεταγγιζόμενων προϊόντων, οι κλινικές πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι: α) Kλινικές που δεν διενεργούν προμεταγγισιακό έλεγχο : - Ψυγεία συντήρησης αίματος με καταγραφικά και οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού. - Ψυγεία συντήρησης των 4oC και καταψύκτες των -20οC για τη συντήρηση δειγμάτων. - Συσκευασίες που να διασφαλίζουν τη διατήρηση της ακεραιότητας και της θερμοκρασίας αποθήκευσης του αίματος και των συστατικών του αίματος κατά τη διανομή και μεταφορά τους. β) Kλινικές οι οποίες διενεργούν τον απαιτούμενο προμεταγγισιακό έλεγχο : - Πρέπει να διαθέτουν τον εξειδικευμένο απαιτούμενο εξοπλισμό, ανάλογα με τη μεθοδολογία που έχει επιλεχθεί. - Ψυγεία συντήρησης αίματος με καταγραφικά και οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού. - Καταψύκτης -35 oC με καταγραφικό και οπτικοακουστικό συναγερμό για τη συντήρηση του πρόσφατου κατεψυγμένου πλάσματος - Ανακινητήρα αιμοπεταλίων (εφόσον γίνεται χρήση αιμοπεταλίων).

kliniki mixanimata

Επιθεώρηση

Η Επιτροπή του ΕΚΕΑ, παρουσία του Επιστημονικού Δ/ντή της κλινικής και του Υπευθύνου του τμήματος Αιμοδοσίας αυτής, διενεργεί επιθεώρηση και ελέγχει την καταλληλότητα των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις χώρων, την ύπαρξη του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και του προσωπικού που προβλέπεται να διατεθεί, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και προδιαγραφές του συστήματος ποιότητας.

 • Η επιτροπή υποβάλλει έκθεση, εντός 15 ημερών από την επιθεώρηση, στο Ε.ΚΕ.Α προκειμένου αυτό να εισηγηθεί στο Υπουργείο Υγείας για τη σχετική διασύνδεση και τη χορήγηση άδειας συντήρησης.
 • Για την υποβολή της πρότασής του, το ΕΚΕΑ θα λαμβάνει υπόψη τόσο γεωγραφικά κριτήρια, όσο και κριτήρια υποδομής, προσωπικού, προϋπάρχουσας εμπειρίας σε θέματα διασύνδεσης ιδιωτικών κλινικών με ΝΥΑ και όποια άλλα στοιχεία και δεδομένα διαθέτει.
 • Για κάθε αλλαγή δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία του τμήματος αιμοδοσίας της κλινικής, ενημερώνεται η Υπηρεσία Αιμοδοσίας, με την οποία έχει διασυνδεθεί, και το Ε.ΚΕ.Α.

Εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας, όλες οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας φάκελο, εναρμονισμένο με τα προαναφερόμενα, για την αδειοδότησή τους.

 

Pin It

Cook name small