Greek English French German Italian
Pin It

Της Νικολέτας Ντάμπου

Οι  γιατροί στην  Γερμανία μπορούν πλέον να συνταγογραφούν εφαρμογές ψηφιακής υγείας σε ασθενείς, μετά την ψήφιση του νόμου περί ψηφιακής εφοδιαστικής (DVG), ο οποίος προτάθηκε από τον υπουργό Υγείας Jens Spahn στις αρχές του 2019 και ψηφίστηκε από το Ομοσπονδιακό Γερμανικό Κοινοβούλιο στις 8 Νοεμβρίου, 2019.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι γιατροί θα μπορούν να συνταγογραφούν εφαρμογές ψηφιακής υγείας σε ασθενείς, οι οποίες μπορούν να αποζημιώνονται από τους κρατικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς υγείας της Γερμανίας. Οι πάροχοι των εφαρμογών θα πρέπει να αποδείξουν στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για τα Φάρμακα  και τις Ιατρικές Συσκευές (BfArM) ότι οι εφαρμογές τους μπορούν να βελτιώσουν την περίθαλψη των ασθενών.

Επίσης, οι γιατροί θα μπορούν να λαμβάνουν χρήματα για την παροχή ηλεκτρονικής διαβούλευσης σε ασθενείς που είναι νόμιμα ασφαλισμένοι. Οι γιατροί θα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες μέσω βίντεο αλλά και ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις μέσω των ιστοσελίδων τους, ενώ πριν την εφαρμογή του εν λόγω νόμου, είχαν μόνον τη δυνατότητα να συμβουλεύουν μόνο σε ιδιωτικές συνομιλίες.

Η νομοθεσία αποσκοπεί επίσης στη σταδιακή κατάργηση της χρήσης χαρτιού, προωθώντας τις ηλεκτρονικές συνταγές και παρέχοντας στους γιατρούς κίνητρα με υψηλότερα ποσά αποζημίωσης για την αποστολή ηλεκτρονικών ιατρικών επιστολών, σε σχέση με αυτά που αποζημιώνονται στις περιπτώσεις χρήσης τηλεμοιοτυπίας  (φαξ). Η Γερμανία σχεδιάζει επίσης να εισαγάγει ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (EHR) για όλους τους ασθενείς που καλύπτονται θεσμικά με ασφάλιση έως το 2021.

Ωστόσο, οργανώσεις ασθενών έχουν διαμαρτυρηθεί ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στους ασθενείς να επιλέγουν να μην μοιράζονται τα δεδομένα τους για ερευνητικούς σκοπούς. 

Ο νόμος επιτρέπει τη χρήση δεδομένων από τα ταμεία ασφάλισης ασθενείας από τις αρχές, τα ερευνητικά ιδρύματα ή τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση για ερευνητικούς σκοπούς. Αυτή η διαδικασία  περιλαμβάνει πληροφορίες για τον ασθενή, όπως ηλικία, φύλο, τόπο κατοικίας, κατάσταση υγείας, καθώς και τις θεραπείες.

Τα δεδομένα ασθενούς θα διαβιβάζονται με ψευδώνυμο και θα αποθηκεύονται σε κεντρικό σημείο δεδομένων. Ο Υπουργός Spahn δήλωσε ότι τα δεδομένα θα είναι επίσης ανώνυμα και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, προκειμένου να αποφεύγεται η δυνατότητα ανίχνευσης και ταυτοποίησης.

Σχολιάζοντας στο www.healthweb.gr την θέσπιση του νέου νόμου στην Γερμανία, ο Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης, Καθηγητής-Adjunct στο ΜΒΑ international του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Στρατηγική του Τομέα Υγείας και Επικεφαλής Στρατηγικής & Ανάπτυξης του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών WifOR  , είπε ότι   “Ο νέος Γερμανικός νόμος για την ψηφιακή υγεία επισφραγίζει το γεγονός ότι η υπηρεσία υγείας δεν αφορά μεμονωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά αποτελεί μια θεραπευτική αλυσίδα αξίας, που συμπεριλαμβάνει φάρμακα, διαγνωστικές πράξεις, ιατρικές διαδικασίες, αλλά και ψηφιακές εφαρμογές που βελτιώνουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα και τη ζωή του ασθενή και των φροντιστών του. Είναι αδιανόητη και παρωχημένη η εμμονή του κράτους μας να αντιμετωπίζει την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας μεμονωμένα και να μην υπάρχει μία συνολικότερη αντιμετώπιση στην αξιολόγηση των θεραπειών και της αποζημίωσης αυτών. Και αυτή θα πρέπει να είναι με βάση την ευρύτερη προστιθέμενη αξία που φέρνει στον ασθενή και στην κοινωνία μία ιατρική παρέμβαση, είτε είναι σε φυσική είτε σε ψηφιακή μορφή.''

Alexandrakis Emmanuel Ο Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης

'' Ας δούμε λοιπόν το δάσος και όχι μόνο το δέντρο και σας διαβεβαιώνω ότι από μόνο του αυτό το γεγονός θα συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας σε σχέση με τη διαχείριση των κρατικών πόρων στην υγεία, περιορίζοντας σημαντικά τα διευρυμένα και, τις περισσότερες φορές, κεκαλυμμένα φαινόμενα διαπλοκής στον χώρο της υγείας. Απλά, απαιτείται πολιτική τόλμη για μια πραγματική αξιοποίηση της ψηφιακής καινοτομίας και αυτή θα έχει γρήγορα απτά αποτελέσματα για τους πολλούς.   '' τονίζει ο κ. Αλεξανδράκης.   

Pin It

Cook name