Greek English French German Italian
Pin It

Της Νικολέτας Ντάμπου

Από μέρα σε μέρα πρόκειται να ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας την συγκρότηση και τον ορισμό μελών της νέας Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του www.Healthweb.gr

Αναμένεται ,πέραν των νέων ονομάτων που θα προκύψουν από την συμπλήρωση της επιτροπής  με τους εκπροσώπους του ΕΟΠΥΥ ,να ανακοινωθεί το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει επαξίως τον πρόεδρο της επιτροπής  καθηγητή φαρμακολογίας κ. Δημήτρη  Κούβελα. 

Ο πρόεδρος θα είναι από τους καθηγητές φαρμακολογίας ; Θα χρησιμοποιηθεί  ,όπως ακούστηκε, παλαιότερος πρόεδρος της τέως  επιτροπής λίστας, έγκριτο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας φαρμακολογίας ή άραγε από τους καθηγητές οικονομικών υγείας ; Σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει το κύρος αντάξιο του θεσμού που θα υπηρετεί. Ίδωμεν !

 
ΗΤΑ 9
 
 
Να θυμίσουμε ότι βάση του νόμου 4512/2018, η  Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και δύο (2) μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα με αποδεδειγμένη επιστημονική εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι τομείς: α) φαρμακολογία, β) κλινική φαρμακολογία, γ) φαρμακοεπιδημιολογία, δ) αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, ε) στατιστική/βιοστατιστική, στ) φαρμακοοικονομία, και ζ) κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων. Κατά τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής διασφαλίζεται η επαρκής αναλογία μεταξύ των ειδικοτήτων που προβλέπονται αφενός στις περιπτώσεις α’ , β’ , γ’, δ’ και αφετέρου στις περιπτώσεις ε’,στ’ και ζ’.

Συνεδριάσεις

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να συμμετέχει το εκάστοτε τακτικό μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση που έχει διορίσει η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency), χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί ζητημάτων τεχνικής υποστήριξης. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης δύναται να παρίσταται έμμισθος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εκ των υπηρετούντων σε εποπτευόμενο ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας ή πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».

 

Pin It

Cook name