Pin It

 Της Νικολέτας Ντάμπου


Τον Τζουζέπε Καρόνε στις Βρυξέλλες θα συναντήσει σήμερα o πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας  κ. Πασχάλης Αποστολίδης μαζί με μέλη του ΣΦΕΕ αλλά και Ευρωπαίων φαρμακοβιομηχάνων για την  πρόσφατη υπουργική απόφαση ( Διαβάστε εδώ την υπουργική απόφαση ) της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας Ανδρέα Ξανθού να ψηφιστεί νόμος  για νοσοκομειακό clawback.


Αφορμή της συνάντησης αποτελεί η  πρόσφατη απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείο Υγείας Ανδρέα Ξανθού να ψηφιστεί νόμος  για τα προαπαιτούμενα που καθιερώνει ένα μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) στην ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, όπως ήδη σας έχουμε γράψει ( διαβάστε εδώ ).


Η βιομηχανία συνομιλεί σήμερα Δευτέρα 11 Ιανουαρίου με τον επικεφαλής της Τρόικας σε θέματα φαρμάκου Τζουζέπε Καρόνε, στο πλαίσιο της συζήτησης για το επόμενο πακέτο μέτρων. Με βάση τα προβλεπόμενα, το ύψος της δαπάνης πάνω από την οποία θαυπάρχει clawback είναι 570 εκ. ευρώ για το έτος 2016, 550 εκ. ευρώ για τοέτος 2017 και 530 εκ. ευρώ για το έτος 2018.


Ουσιαστικά με το νόμο αυτό προαναγγέλλεται μία δραματική ΜΕΙΩΣΗ της τάξης των 130 εκ. ευρώ της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης για το 2016, που επιδεινώνεται κατά 20 εκ. ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα δύο έτη (2017 και 2018).Με δεδομένο ότι η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη σήμερα κυμαίνεται στα 490 εκ ευρώ και αν σε αυτήν προστεθεί η δαπάνη των φαρμάκων που απαιτούνται στην ημερήσια νοσηλεία των νοσοκομείων, μεγάλο μέρος των οποίων πληρώνεται από τον ΕΟΠΥΥ (δηλαδή τα φάρμακα 1Α που διατίθενται από τον ΕΟΠΠΥ εφόσον υπάρχει ένδειξη «στερείται»), που είναι περίπου 210 εκ ευρώ, καταλήγουμε σε μία δαπάνη της τάξης των 700 εκ. ευρώ.


Με βάση την πρόβλεψη του νέου μέτρου για το clawback, η φαρμακοβιομηχανία (Εγχώρια και Διεθνή) καλείται να πληρώσει τη διαφορά των πραγματικών αυτών αναγκών, πράγμα το οποίο θα προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στους ασθενείς ημερήσιας νοσηλείας που επισκέπτονται το νοσοκομείο για τις θεραπείες τους.


Η μεταφορά των φαρμάκων 1Α από τον ΕΟΠΥΥ στη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφερθεί η δαπάνη στα ιδιωτικά νοσοκομεία, επειδή θα σταματήσουν να παρέχονται εγχύσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Μαζί όμως καλείται
να μεταφερθεί και η περίθαλψη των ασθενών. Δεν υπάρχει ωστόσο η κατάλληλη υποδομή στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία με δεδομένες τις ελλείψεις προσωπικού και υγειονομικού υλικού, θα αδυνατούν να εξυπηρετούν τους ασθενείς αυτούς οι οποίοι σήμερα είναι πολλοί, καθώς μπορούσαν να προμηθευτούν το φάρμακό τους από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ και να κάνουν την έγχυση στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τώρα αυτό πλέον δεν θα είναι δυνατόν.


Με δεδομένο ότι σήμερα τα φάρμακα αυτά χρεώνονται στον ΕΟΠΥΥ, η χρέωση τους στα νοσοκομεία ως αμιγώς νοσοκομειακά θα προκαλέσει μεγάλη αρρυθμία για τους χιλιάδες ασθενείς που προσέρχονται καθημερινά για τις απαραίτητες θεραπείες τους.


Συνεπώς, δεν εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών αυτών των ασθενών αλλά ούτε έχει υπάρξει κάποια πρόβλεψη έτσι ώστε οι ημερήσιες θεραπείες να είναι ευθύνη κάποιο άλλου εξωνοσοκομειακού φορέα. Δυσκολεύει την  πρόσβαση των ασθενών το νοσοκομειακό claw back όπως είπε ( Διαβάστε εδώ  αναλυτικά ) στο LIFE2DAY.GR η κ. Ζωή Γραμματόγλου- Πρόεδρος του συλλόγου Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» ΑΘΗΝΩΝ. 


Στο πλαίσιο αυτό οι περιπατητικοί ασθενείς, δηλαδή οι δαπάνες σε μονάδες εγχύσεων ή νοσηλείας ημέρας, θα πρέπει να εξαιρεθούν και να παραμείνουν στον ΕΟΠΥΥ ώστε να είναι εφικτό να συνεχίσει να παρέχεται η υπηρεσία αυτή προς τους ασθενείς. Με την ρύθμιση αυτή καταργείται η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για τα φάρμακα 1Α (περίπου 210 εκ ευρώ) τα οποίααδυνατούν να χορηγήσουν λόγω μειωμένου προϋπολογισμού τα δημόσια νοσοκομεία. Αντίθετα αυξάνεται ο προϋπολογισμός των νοσοκομειακών φαρμακείων μόνο κατά 70 εκ μόνον.


Τέλος, η επιβολή clawback στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν έχει υιοθετηθεί σε κανένα σύστημα υγείας του κόσμου ως τώρα και χαρακτηρίζεται από την βιομηχανία ως πρωτοφανή και επικίνδυνο μέτρο .


Στις σημερινές συνθήκες παντελούς έλλειψης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην χώρα μας , που οδηγεί σε διόγκωση των νοσοκομειακών δαπανών, η επιβολή πρόσθετων προϋπολογισμών στο νοσοκομειακό σύστημα ουσιαστικά καταδικάζειτους ασθενείς.


Ο κ. Πασχάλης Αποστολίδης και τα μέλη του ΣΦΕΕ συζητάνε και διεκδικούν από τους θεσμούς το δικαίωμα να διαπραγματεύονται οι ίδιοι με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας για για τα μείζονα θέματα του κλάδου και για το νοσοκομειακό clawback . Επίσης οι φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί να εξασφαλίσει , μεταξύ άλλων, τα εξής:
  • Την διαθεσιμότητα των φαρμάκων από όλα τα κανάλια παροχής

  • Επαρκής χρηματοδότηση με δημόσια δαπάνη για τις νοσοκομειακές ανάγκες.

  • Η άμεση επανεξέταση του επικίνδυνου για την υγεία μέτρου νοσοκομειακού clawback .

Pin It