Ειδήσεις Φαρμακοποιών

Οι προτάσεις των φαρμακοποιών για τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών

Προτάσεις για τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών κατέθεσε στο υπουργείο Υγείας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος . Στην επιστολή αναφέρουν οι φαρμακοποιοί τα εξής : Τα αντιβιοτικά , ως μια από τις σημαντικότερες εφευρέσεις της επιστήμης,…
27 Φεβρουαρίου, 2020
Ειδήσεις Φαρμακοποιών
Pin It

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου του φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 8-1-2020. Συνεδρίαση του εκλεγμένου από τις εκλογές της 24-11-2019 Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΩΝΑΣΑΝΣΙΝΟΣ ΛΟΤΡΑΝΣΟΣ

ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΣΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΣΕΑΣ : ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥΗΛΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ : ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ ΣΤΛΙΑΝΟΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΑΣΑΝΣΙΝΟΣ

ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΤΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Pin It