Φάρμακο και Πολιτική

Ανατιμολόγηση σε 7834 φάρμακα για το 2019

7834 θα ανατιμολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής ανακοστολόγησης φαρμάκων για το 2019. Βάση της νέας φαρμακευτικής νομοθεσίας πλέον η ανακοστολόγηση γίνεται μία φορά το χρόνο αντί για δύο. Ο κατάλογος με τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ανατιμολογηθούν…
22 Μαρτίου, 2019
Φάρμακo & Πολιτική

'Σήμερα και μετά από την ψήφιση του από τη Βουλή, ο νέος νόμος για  «Αξιολόγηση και...

Η πρωτοπαθής δυσμηνόρροια (όταν δεν υφίσταται άλλο παθολογικό αίτιο) είναι μια συχνή γυναικολογική...

Θετικά αποτελέσματα  ανακοινώνει η Νovartis για την διάρκειας έξι μηνών μελέτη STRIVE Φάσης ΙΙΙ, η...

Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρώτο ολοκληρωμένο σχήμα ενός δισκίου με βάση...

Νέα δεδομένα υποδεικνύουν τη θετική επίδραση της τεριφλουνομίδης της Sanofi...

φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα συνεισφέρουν στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σε ποσοστό...

Τα παιδιά και οι έφηβοι με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είχαν κατά 82% χαμηλότερο ποσοστό υποτροπών με...

Η κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ που αποτελεί ορόσημο για τη Novartis, δείχνει ότι η...

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ή ΧΑΠ, είναι μία χρόνια νόσος των
πνευμόνων.

ol-299.jpg
Η Novo Nordisk Ελλάς ανακοίνωσε την κυκλοφορία στην Ελλάδα του νέου
φαρμάκου για την...

Υποκατηγορίες