Φάρμακο και Πολιτική

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) για τη...

Μία νέα θεραπευτική επιλογή για τα άτομα με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής...

Νέα Δεδομένα Διάρκειας 6 ετών για την Αποτελεσματικότητα του alemtuzumab της...

Η Sanofi και η Regeneron Ανακοινώνουν την Έγκριση του Dupilumab, της Πρώτης Στοχευμένης Βιολογικής...

Νέα Δεδομένα υποδεικνύουν τη θετική επίδραση της τεριφλουνομίδης της Sanofi...

Νέα θεραπεία της σπογγοειδούς μυκητίασης έλαβε άδεια κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το nivolumab της Bristol-Myers Squibb για την αντιμετώπιση...

Την ανάγκη για άμεση εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου για την Υγεία αλλά και την πρωτοβουλία της...

Τα δεδομένα που συγκέντρωσε η Novartis υπό πραγματικές συνθήκες και τα οποία παρουσίασε στην Ετήσια...

H Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού...

Υποκατηγορίες