Το δημοτικό συμβούλιο της Κοπεγχάγης, της πρωτεύουσας της Δανίας, πρόσφατα αποφάσισε να φυτέψει...

«Ο Αιμίλιος μας μαθαίνει για την αιμορροφιλία» είναι το μήνυμα της εκστρατείας ενημέρωσης για την...

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Novo Νοrdisk Hellas, η ομάδα «Τρέχουμε για να...

«Ο Αιμίλιος μας μαθαίνει για την αιμορροφιλία» είναι το μήνυμα της εκστρατείας ενημέρωσης για την...

Η Βιομηχανία Φαρμάκων DEMO ΑΒΕΕ και η θεατρική ομάδα των εργαζομένων της με τίτλο...

#ZeroStigma είναι το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που...

Η Pfizer Hellas για το 2017-2018 στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , μεταξύ άλλων, συνέβαλε...

‘’Προτεραιότητές μας οι άνθρωποι, η συνέχεια και ο διαρκής εμπλουτισμός της κοινωνικής μας...

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο την ουσιαστική προσφορά και κοινωνική αλληλεγγύη, ο...

91 εργαζόμενοι της DEMO ήταν εκεί!!! Στα 5χλμ και στα 10 χλμ ενώ στην κλασσική διαδρομή των 42χλμ...