MEDISYN
Pin It


MEDISYN τιτλοφορείται ο μεγαλύτερος και ο μοναδικός Συνεταιρισμός στον Ιατρικό χώρο ο οποίος αποτελείται από  520 εργαστηριακούς ιατρούς βιοπαθολόγους,συνεταίρους που λειτουργούν Ιδιωτικά Διαγνωστικά ιατρεία σ' όλη την Ελλάδα. Επιπλέον υποστηρίζει και παρέχει υπηρεσίες σε πάνω από 700 μονάδες εργαστηριακής ΠΦΥ. 


Εταιρική στρατηγική του 2014 αποτελεί η προσαρμογή του MEDISYN και η αναδιάταξη δυνάμεων με στόχο την ανακατανομή και εξοικονόμηση πόρων έτσι ώστε να στηρίξει οικονομοτεχνικά, επιστημονικά, οργανωτικά και επιχειρησιακά τα ιατρεία μέλη που μπορούν και θέλουν να παίξουν ανταγωνιστικό ρόλο στην νέα ΠΦΥ μέσα από μία νέα σχέση με τον κεντρικό οργανισμό με κανόνες σύγκλισης, δικτύωσης, ενσυνείδητης σύμπλευσης, κοινής εικόνας και πρακτικών, συνέργειας και σχεδίου παρεμβάσεων έτσι ώστε να υπάρχει το πλαίσιο εκείνο που θα επιτρέπει να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στη νέα Π.Φ.Υ. 

“Ξεκίνησε πριν από 19 χρόνια με 7 μετόχους και σήμερα είναι ένας υγιής (τόσο σε χρηματοοικονομικό επίπεδό όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακής διαχείρισης ) Συνεταιρισμός 520 Εργαστηριακών Ιατρών. Διαθέτει 3 υπερσύγχρονα εργαστήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης ενταγμένα στα Ιδιωτικά Συνεταιριστικά Διαγνωστικά Εργαστήρια Medisyn AE , καθώς και την Συνεταιριστική Εταιρία Εμπορίας και παροχής υπηρεσιών Medisyn AE. Συμμετέχει μετοχικά και υποστηρίζει την IATRICA AE μέσα από την οποία, μέλη του MEDISYN φτιάχνουν το Δίκτυο Εργαστηριακών ιατρών ΠΦΥ ‘IATRICA’ με πανελλαδική διάσταση. Στο σύνολο όλων των εταιρικών μονάδων, διαθέτει 115 εργαζόμενους στην πλειοψηφία τους ιατροί, βιολόγοι, βιοχημικοί και έμπειρο διοικητικό προσωπικό, που δίνουν ένα καθημερινό αγώνα για να υποστηρίξουν τους εργαστηριακούς γιατρούς σε όλη τη χώρα”, επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής της MEDISYN κ. Μανόλης Κουταλάς, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της εταιρείας σε εξειδικευμένους δημοσιογράφους του χώρου της Υγείας.


Τα κεντρικά του εργαστήρια κάτω από τις αυστηρότερες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και αυτοματοποίησης, διενεργούν πλήθος ειδικών εξετάσεων καθημερινά για να υποστηρίξουν συνεταίρους και συνεργάτες (πάνω από 3.500.000 εξετάσεις για το 2014).


Ο MEDISYN δεν είναι ένα εργαστήριο «φασόν», αλλά ένα εργαστήριο «αναφοράς» ως προς τις μεθόδους εκτέλεσης των εξετάσεων. Στόχο του αποτελεί η στήριξη των εργαστηριακών διαγνωστικών ιατρείων μέσω σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και ποιότητας, άρτιας επιστημονικής κατάρτισης και ικανότητας εκτέλεσης των πιο εξειδικευμένων εξετάσεων και δοκιμασιών.
Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ο MEDISYN διαθέτει Πιστοποιήσεις-Διαπιστεύσεις κατά το διεθνές πρότυπο ISO 15189, πολλαπλά πιστοποιητικά εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001-2008 και αποδεικτικό ορθής διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.


Έχει οργανώσει, πιστοποιήσει και εισάγει σύγχρονες και ουσιαστικές μεθόδους εξωτερικού ελέγχου ποιότητας σε πάνω από το 65% των ιατρείων συνεταίρων με συνέπεια να πληρούν ήδη τις προδιαγραφές αξιολόγησης που περιγράφονται στην τελευταία, προς διαβούλευση, προτεινόμενη σύμβαση από τον ΕΟΠΥΥ.


Σαν συνέπεια της οργάνωσης του, των υπηρεσιών του, της τεχνογνωσίας του, των ποιοτικών του πιστοποιήσεων και διαπιστεύσεων και της επιστημονικής του και διοικητικής του στελέχωσης, o MEDISYN έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες όπως με το Cerba (το κορυφαίο ευρωπαϊκό εργαστήριο), εταιρείες του χώρου όπως η ROCHE, η SIEMENS και η ABBOTT διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τις καλύτερες ποιοτικά μεθόδους ανάλυσης.


“Ο στόχος μας είναι όλα τα μέλη μας να αποτελούν εργαστήρια πρότυπα αναφορικά με το βέλτιστο λειτουργικό τους κόστος, την παροχή υψηλών εργαστηριακών υπηρεσιών στον εξεταζόμενο πολίτη και βέβαια όλα αυτά μέσω της συνεχούς επιστημονικής επιμόρφωσης και ενημέρωσης στις σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές των Μικροβιολόγων – Βιοπαθολόγων Ιατρών. Η ολόπλευρη στήριξη που παρέχει ο Συνεταιρισμός, ήδη αναγνωρίζεται από τα μέλη μας και αποτελεί την κύρια αιτία που οδήγησε σε αύξηση του κύκλου εργασιών την περασμένη χρονιά κατά 39% (στα 11+ εκ. ευρώ), καθώς επίσης και αύξηση των μελών κατά 20%” σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού κ. Γ. Βιδάκη.


Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η βασική ποιοτική διαφορά στην εργαστηριακή διαγνωστική πληροφορία δεν είναι πρωτίστως τα σύγρονα αναλυτικά συστήματα και οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ( τα οποία είναι απλά βασικές προϋποθέσεις ) αλλά ο εργαστηριακός ιατρός που καθοδηγεί - αξιολογεί τον εξεταζόμενο και συμβουλέυει τον κλινικό ιατρό στην διάγνωση - παρακολούθηση και θεραπεία, ενώ είναι καθοριστικός ο ρόλος του στις εξετάσεις προληπτικής διάγνωσης του γενικού πληθυσμού.


Το μέλλον ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη είναι το «ολοκληρωμένο Διαγνωστικό Ιατρείο» γι αυτό και ο MEDISYN επενδύει στην επέκτασή του και προς τις άλλες εργαστηριακές ειδικότητες γιατρών (ακτινολόγων ,κυτταρολόγων κτλ) που μέσα από την δικτύωση και τις τοπικές συνέργειες θα εξυπηρετούν τον πολίτη και τον κλινικό ιατρό του.


“Στην κατεύθυνση αυτή, η IATRICA AE, προωθεί τη δημιουργία Δικτύου Συνιατρείων Πιστοποιημένης Φροντίδας, με τη συμμετοχή σε αυτό μελών του Συνεταιρισμού MEDISYN που πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Από τα 520 μέλη του Συνεταιρισμού, μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο IATRICA τα 129 μέλη. Η Εμπορική ομάδα του Medisyn εργάζεται καθημερινά με στόχο να ενταχθούν ολοένα και περισσότερα μέλη στο Δίκτυο. Η εξειδικευμένη ομάδα Διοίκησης του Iatrica στοχεύει στην ανάδειξη των προσφερομένων υπηρεσιών του Δικτύου και στην γνωστοποίηση τους στον πολίτη”, σύμφωνα με τον κ. Ιωσήφ.


“Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου με υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα και πιστοποιημένες υπηρεσίες κάτω από μια ενιαία στρατηγική και κοινή επωνυμία, με επίκεντρο τον πολίτη” τονίζει ο κ. Νικόλαος Ιωσήφ, Εμπορικός Διευθυντής του MEDISYN.


“Ο Συνεταιρισμός θεωρεί ότι έχει χρέος προς τον πολίτη - εξεταζόμενο να επανεπενδύει μέρος των θετικών του αποτελεσμάτων στην ίδια τοπική κοινωνία που δραστηριοποιούνται και στηρίζονται τα μέλη του καθημερινά, αναπτύσσοντας έντονη κοινωνική δράση” τονίζει η Υπεύθυνη Marketing και Επικοινωνίας του MEDISYN κα Ράνια Μπατή. “Παράδειγμα αποτελούν οι δυνατότητες εξετάσεων στα Κοινωνικά Ιατρεία και άλλους ΜΚΟ, όπως η Κιβωτός του Κόσμου και οι ομάδες απεξάρτησης του προγράμματος ‘Θησέας’”, συμπληρώνει η Υπεύθυνη Πωλήσεων και Marketing του δικτύου Iatrica, κα Βασιλική Τσουμπρή.


Επερχόμενες δράσεις του Συνεταιρισμού είναι η οργάνωση της 3ης Πανελλήνιας Επιστημονικής Διημερίδας Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής που θα διεξαχθεί στις 15 & 16 Μαρτίου στο Ξενοδοχείο Royal Olympic, όπως επίσης η συμμετοχή με Ομιλία στο Συνέδριο για το μέλλον του ελληνικού συστήματος Υγείας, Shaping the Future of Healthcare in Greece 2014 που οργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Boussias Communications.


Ακολουθούν, το Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ιογενής Ηπατίτιδα» στην Αθήνα τον Απρίλιο, η 2η Επιστημονική Ημερίδα στο Ναύπλιο στις 4 Μαίου, η 1η Εμπορική Ημερίδα στην Αθήνα τον Ιούνιο και το Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος» επίσης στην Αθήνα τον Ιούνιο.

Pin It