Greek English French German Italian
Pin It

Γράφει για το healthweb ο Δημήτρης Ν.Πατσάκης

Οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης λόγω της ένσκηψης του CoVid-19 συνιστούν μια α’τάξης ευκαιρία αναδιοργάνωσης της παροχής εξω-νοσοκομειακών υπηρεσιών. Ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις που σε πολύ μεγάλο ποσοστό διενεργούνται σε νοσοκομειακές δομές είναι επιτακτικό να ανα-κατευθυνθούν εκεί όπου ουσιαστικά ανήκουν. Από την άλλη πλευρά, οι χρήστες/λήπτες επικαλούνται –και όχι άδικα- την αδυναμία εκπλήρωσης των αναγκών τους από τις υφιστάμενες δομές σε Πολύϊατρεία και Κ.Υ, εξαιτίας μιας σειράς λόγων που δεν απέχουν από την πραγματικότητα.

Χωρίς αμφιβολία, ιδιαίτερα σε μείζονες αστικές περιοχές, η «προσφορά» εμφανίζεται ως επαρκής, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά σε πληθυσμιακά κριτήρια ή απόσταση/χρόνο πρόσβασης. Αντίστοιχα, η ελκυστικότητα του Ε.Σ.Υ (νοσοκομεία) σε πληρότητα/δικτύωση ιατρικών ειδικοτήτων και εξοπλισμού, ωθεί τον πληθυσμό, ιδίως ηλικιών που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, στα «Εξωτερικά» Ιατρεία σε συνθήκες που δεν τιμούν τον θεσμό.

Η ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης του δικτύου του «Π.Ε.Δ.Υ» και η διαδικασία επικοινωνίας των ουσιαστικών αλλαγών, συνιστούν ένα «στοίχημα» που πρέπει να κερδίσουμε. Η «Α’βάθμια» δεν –πρέπει να- είναι μόνο κτίρια και να εξαντλείται σε συνταγογράφηση ή –ακόμη χειρότερα- σε επικύρωση συνταγών από Τ.Ε.Π. ή ιδιώτες παρόχους αλλά να μετασχηματισθεί σε «one-stop» διαδικασία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως,τουλάχιστον σε όγκο παρόχων, η δυνατότητα είναι απεριόριστη.Από την άλλη, οι χρόνοι «αναμονής» Rv’s, κυρίως σε ειδικότητες που απευθύνονται στον πληθυσμό 65+, η μεγάλη μερίδα του οποίου είναι «φορτωμένη» με χρόνια νοσήματα και απαιτεί συνεχή και συστηματική παρακολούθηση της υγείας του, είναι αποτρεπτικοί και κατευθύνουν τους λήπτες σε ιδιώτες παρόχους, ιδίως μη συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, με συχνότατα δυσανάλογη του εισοδήματος επιβάρυνσή τους.

Οι εκ του αποτελέσματος ουσιαστική αποτυχία του «gatekeeping» ,με «πουσάρισμα» και από τους συνήθεις «κήνσορες» των «λαϊκών» δικαιωμάτων, πλέον του 40% των ιδιωτικών δαπανών υγείας σε βάρος της τσέπης «εχόντων» και μη, υπήρξε μια από τις αιτίες της υπερ-φόρτωσης των Ε.Ι. από περιπτώσεις που, σε «κανονικές» χώρες, θα ήταν αδιανόητη η επαφή.

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω CoVid-19, απέδειξαν στην πράξη την άσκοπη επισκεψιμότητα στα Ε.Ι. των Νοσοκομείων. Ιδιαίτερα στα Τ.Ε.Π, η κατάσταση «εκλογικεύτηκε» στον πραγματικό βαθμό.

Ποια είναι όμως η υφιστάμενη κατάσταση στον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας;

Με πληθυσμό περ. 700.000, ο Δ.Αθηναίων εμφανίζει μια ικανοποιητική δικτύωση σε ό,τι σχετίζεται με την προσφορά. Η κατανομή όμως των παρόχων, τόσο με κριτήρια έκτασης ή πληθυσμού, δεν είναι ίδια παντού. Με αναγωγή στον εκτιμώμενο πληθυσμό ανά φύλο & ηλικία, η ικανοποίηση των ληπτών δεν είναι πάντοτε σε ανεκτά επίπεδα. Τα «κενά» καλύπτονται μερικώς από τα 6 Δημοτικά Ιατρεία που διακρίνονται και από μια πλήρη στελέχωση σε ειδικότητες (βλ.Πίνακες).

Είναι αντιληπτό πως η προσέλευση,όπως τουλάχιστον εμφανίζεται στα αναρτημένα στοιχεία (Bi-Forms), ανισοκατανέμεται, με βάση τις πληθυσμιακές εκτιμήσεις.

Σε πρόσφατη τεκμηρίωση της σύνθεσης του πληθυσμού των 7 Δ.Κ. της Αθήνας, το μερίδιο των άνω των 70 ετών φαίνεται σχεδόν ίδιο σε όλες.

Η εξαιρετικά αναλυτική παρουσίαση της στελέχωσης των 6 Δ.Ι. και η σχέση πληθυσμού/ιατρό είναι χαρακτηριστική.

Επιπροσθέτως, η «φέρουσα» δυναμικότητα των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ε/Ε ιατρών κατά ειδικότητα, τεκμηριώνει τα ελλείμματα της παροχής υπηρεσιών (εκτός κλινικών/εργαστηριακών ειδικοτήτων). Χαρακτηριστικά, σε όλο τον Δ.Α. προσφέρονται μόνον 10(!) Παιδίατροι και για πληθυσμό   -circa- 50 χιλ. αντίστοιχα.Η πρόσβαση σε υπηρεσίες π.χ. Πνευμονολόγων (16) ή Ενδοκρινολόγων (3) είναι –επιεικώς- απαράδεκτη, σε αντίθεση με π.χ. Παθολόγους/Γ.Ι. (49) , Καρδιολόγους (46) ή Μαιευτήρες/Γυναικολόγους (52)(βλ.Πίνακες).Επιπροσθέτως, η κατανομή των συμβεβλημένων δεν είναι «λογική», είτε με πληθυσμιακά είτε με εδαφικά κριτήρια. Τα δεδομένα αυτά είναι καθοριστικά για την διοχέτευση του πληθυσμού στα Ε.Ι. των Νοσοκομείων ή τους ιδιώτες ιατρούς,σε βάρος της «τσέπης» των ληπτών, ανεξαρτήτως δυνατότητας. Πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει την «αμέλεια» παρακολούθησης της υγείας δεκάδων χιλιάδων ατόμων, σε απαράδεκτο ύψος για μια χώρα που «επαίρεται» για «Εθνικό» Σύστημα Υγείας, για το οποίο καταβάλλουν είτε εισφορές ή φόρους εισοδήματος.

               
                 
   

 

 

       

 

Δ.Αθηναίων

 

2015-18

 

Έκταση

Στρέμματα/

Πληθυσμός

Πληθυσμός/

Ν.Κ/έτος/

Δ.Κ.

ΤΕΙ

ΤΕΠ

Σύνολο

(Στρέμματα)

πάροχο

(Απ.2011)

πάροχο

10.000(2018)

1η Δ.Κ:

 

 

 

 

 

 

 

 

2+1 Πάροχοι (1 Δ.Ι)

9,70%

-31,41%

1,11%

6.813

3.407

75.810

37.905

19.851

Με Δ.Ι

 

 

 

 

2.271

 

12.635

 

2η Δ.Κ:

 

 

 

 

 

 

 

 

2+1 Πάροχοι (1 Δ.Ι)

9,77%

-2,54%

6,57%

4.884

2.442

103.004

51.502

 21.573

Με Δ.Ι.

 

 

 

 

 

 

34.335

 

3η Δ.Κ(Μόνο Δ.Ι):

 

 

 

6.110

6.110

46.508

46.508

ο/δ

 

4η Δ.Κ:

 

 

 

 

 

 

 

 

2+1 Πάροχοι (1 Δ.Ι)

51,07%

71,81%

56,40%

4.441

2.221

85.629

42.815

18.192

Με Δ.Ι.

 

 

 

 

1.480

 

28.543

 

5η Δ.Κ:

 

 

 

 

     

1+1 Πάροχοι (1 Δ.Ι)

-3,58%

121,13%

15,10%

4.027

4.027

98.665

98.665

6.645

Με Δ.Ι.

 

 

 

 

2.013

 

49.333

 

6η Δ.Κ:

 

 

 

 

     

1+1 Πάροχοι (1 Δ.Ι)

11,05%

-9,39%

4,44%

3.995

3.995

130.582

130.582

8.434

Με Δ.Ι.

 

 

 

 

1.998

 

65.291

 

7η Δ.Κ:

 

 

 

 

   

 

1 Πάροχος (1)

47,87%

11,20%

39,98%

7.771

7.771

123.848

123.848

18.677

Σύνολο Δ.Α.

11,12%

-8,60%

6,07%

38.041

2.536

664.050

44.270

14.639

Με Δ.Ι

     

 

1.811

 

31.621

 

                 

(1) Κ.Υ.Αλεξάνδρας, 24/7 (προσωρινά μόνο για CoViD-19)

       

Δήμος Αθηναίων:

                 

Προσφορά/προσβασιμότητα σε δομές/παρόχους Α'βάθμιας Περίθαλψης

   

Δ.Κοινότητα

Πληθυσμός

Άνω των

Έως 9 ετών

Θήλεις (άνω

Εκταση

Πυκνότητα

 

Δομές

 

 

(Πρ.Δ.Διαμ/σμα)

(2011)

60 ετών

(Απ.2011)

των 10 ετών)

(στρέμματα)

Ανά 1000Μ2

Π.Ι/Π.Ε.Δ.Υ.

Δ.Ι.

Σύνολο

 

1

75.810

26,60%

4.627

36.997

6.813

11,12

2

1

2

 

2

103.004

26,30%

7.353

41.804

4.884

21,09

1

1

2

 

3

46.508

23,00%

4.075

20.968

6.110

7,61

nil

1

1

 

4

85.629

22,20%

7.555

40.017

4.441

19,28

2

1

3

 

5

98.665

23,40%

7.943

48.067

4.027

24,50

1

1

2

 

6

130.582

24,80%

9.570

62.453

3.995

32,67

1

1

2

 

7

123.848

25,50%

8.476

63.684

7.771

15,94

1

nil

1

 
                     

Ο πληθυσμός της 7ης Δ.Κ, με 8.500 άτομα ηλικίας έως 9   και 63.684 θήλεις άνω των 10 ετών, δεν διαθέτει Δ.Ι.

     
                     
                     

Δ.Κοινότητα

 

 

Συμβ/νοι

Ιδιώτες/Ειδικότητες

(Ιούνιος'20)

 

     

(Πρ.Δ.Διαμ/σμα)

Παθολόγοι/Γ.Ι.

Παιδίατροι

Καρδιολόγοι

Πνευμονολόγοι

Ενδ/γοι

Γαστρ/γοι

Ορθ/κοί

     

1

6

3

12

3

nil

nil

4

     

2

6

nil

4

1

1

1

3

     

3

nil

nil

1

nil

nil

nil

nil

     

4

6

2

2

1

1

1

2

     

5

13

2

9

2

nil

3

6

     

6

7

nil

5

3

nil

1

1

     

7

11

3

13

6

1

3

4

     

Διαθέσιμοι (1)

49

10

46

16

3

9

20

     

Δ.Κοινότητα

Ν/Γ/Ψ

Μ/ΓΚΛ

Ουρολόγοι

Οφθ/τροι

Ρευμ/γοι

ΩΡΛ

Φ.Ι/ΑΠΚ

     

1

5

10

3

7

 

7

       

2

11

5

1

1

 

1

nil

     

3

1

1

nil

nil

nil

1

       

4

nil

1

1

1

  

1

       

5

2

7

2

9

 

2

1

     

6

nil

1

2

2

1

1

nil

     

7

8

27

2

9

1

2

4

     

Διαθέσιμοι (1)

27

52

11

29

2

15

5

     

(1) Ιούλιος 2020

     

 

 

         

Πηγές:

         

 

       

"Στρατηγικός Σχεδιασμός της Πρωτεύουσας" (ΚΕΔΕ,2018)

(Σύνθεση πληθυσμού)

         

Ιστότοπος Δ.Αθηναίων

       

 

       

Ιστότοπος ΕΟΠΥΥ

         

 

       
           

 

       
           

 

       
                     

Προσφορά Ειδικοτήτων στα Δ.Ι. του Δ.Αθηναίων (2019)

           

Ειδικότητα/Υπ/σίες

Δ.Ι.

ΔΕ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

Κάτοικοι/Ιατρό

     

 

1o

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75.810

     

 

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

103.004

     

Βιοπαθολόγος

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

46.508

     
 

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

85.629

     

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

95.665

     

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

     

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

36.997

     

 

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

41.804

     

Γυναικολόγος (3)

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.017

     

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

48.067

     

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

62.453

     

Δερματολόγος

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75.810

     
 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

     

Ενδοκρινολόγος *

5ο

 

 

ΝΑΙ

 

 

98.665

     

Καρδιολόγος

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

46.508

     
 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

98.665

     

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

36.997

     

 

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

20.968

     

Μαια (3)

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

40.017

     

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

24.034

     
 

5ο(1)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

       

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

62.453

     

Νευρολόγος *

2o

 

 

 

ΝΑΙ

 

103.004

     

Νεφρολόγος *

1ο

 

 

 

R/V

 

75.810

     

 

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

103.004

     

 

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

46.508

     

Οδοντίατρος

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

49.333

     

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

       

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

     

Ουρολόγος *

2o

 

 

ΝΑΙ

 

 

103.004

     

Οφθαλμίατρος

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

103.004

     

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75.810

     
 

2ο

 

ΝΑΙ

 

 

 

103.004

     

Παθολόγος/

3ο

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ (2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

46.508

     

Γεν.Ιατρός

4ο

ΝΑΙ (2)

ΝΑΙ (2)

ΝΑΙ (2)

ΝΑΙ (2)

ΝΑΙ (2)

42.815

     

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

98.665

     

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

     

Παιδιατρικά Θέματα *

1ο

 

 

 

 

 

4.627

     

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.627

     

 

2ο

 

 

 

 

ΝΑΙ

7.353

     

Παιδίατρος (4)

3ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.075

     

 

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7.555

     

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7.943

     

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9.570

     

Παιδοψυχολόγος (5)

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7.943

     

Πνευμονολόγος

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

98.665

     

Συμβ.Ψυχικής Υγείας*

4o

 

R/V

 

R/V

 

85.629

     
 

1ο(6)

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

75.810

     

Ταχεία Εξέταση ΗΙV

5ο(6)

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

98.665

     
 

6ο(6)

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

130.582

     

Φυσίατρος

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75.810

     
 

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

103.004

     

Φυσικοθεραπευτής

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

75.810

     
 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

     

Χειρουργός

2ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

 

103.004

     

 

1ο*

R/V

 

 

 

 

75.810

     

 

3ο*

 

ΝΑΙ

 

 

 

23.254

     

Ψυχίατρος

3ο(7)

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

     

 

5ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

98.665

     

 

6ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

130.582

     

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

     

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

       

 

1ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

12.635

     

 

1ο

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

     
 

1ο*

R/V

R/V

 

 

 

 

     

Ψυχολόγος

1ο*

 

R/V

 

R/V

 

 

     

 

2ο

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

51.502

     

 

2ο*

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

     

 

3ο(7)

 

R/V

R/V

 

R/V

23.254

     

 

3ο(7)

R/V

 

 

R/V

R/V

 

     

 

4ο

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

85.629

     

 

5ο(1)

 

 

ΝΑΙ

 

 

98.665

     

 

6ο*

 

 

 

R/V

 

130.582

     

(1)Περιγεννητική Φροντίδα

 

                 

(3) min 10 ετών (2011)

 

                 

(4) έως 10 ετών (2011)

 

                 

(5) έως 19 ετών

 

                 

(7) ΟΗΕ/Ύπατη Αρμοστεία Προσφύγων

                 

(6)Εθελοντικές Οργανώσεις

                 

*Eθελοντής

 

                 
                     

 

Ο κ. Δημήτρης Ν. Πατσάκης αναλύει και σχολιάζει από σειρά ετών , αρθρογραφώντας στο ηλεκτρονικό και ημερήσιο Τύπο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιας Υγείας . Έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας ως διοικητής ΚΦ και σύμβουλος της πρώτης Υγειονομικής περιφέρειας.

 

Pin It

Cook name small