Greek English French German Italian

ndd optim

Pin It

Γράφει για το healthwevb.gr η κ. Αγγελική, Κατσάπη Διεθνής Επιθεωρήτρια Υπηρεσιών Υγείας- Εκτελ. Γραμματέας Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ασφάλειας & Ποιότητας Υγείας.

Μέσα σε μια νέα τάξη πραγμάτων, με νέους κανόνες κοινωνικής συνύπαρξης και επιχειρησιακής λειτουργίας οι οποίοι αναπροσαρμόζονται διαρκώς προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο σημαντικός υγειονομικός κίνδυνος, το ορθό, το αποτελεσματικό και ασφαλές συμπεριφορικό και λειτουργικό πλαίσιο αποτελούν βασικά ζητούμενα τόσο στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, αλλά, και στους περισσότερους τομείς δραστηριοτήτων. Ο νέος ιός ήρθε να μας θυμίσει πως η οργάνωση και οι δομές είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας ευημερούσας κοινωνίας και πως την ώρα της κρίσης δεν μπορεί να ‘’ανακαλύπτεις τον τροχό’’.

Σήμερα, γίνονται επίκαιρες οι πολιτικές και τα πρωτόκολλα απομόνωσης, η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας και η έγκαιρη διαλογή περιστατικών στις δομές υγείας όταν όλα αυτά θα έπρεπε να αποτελούν πάγιες διαδικασίες ενός σωστά οργανωμένου υγειονομικού συστήματος, κατάλληλα οχυρωμένου απέναντι στα μεταδοτικά νοσήματα και σε ενδεχόμενες επιδημίες.

Με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, η εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και μέτρων πρόληψης οφείλει να είναι ο βασικός οδηγός για την επαναφορά στην κανονικότητα των υπηρεσιών υγείας, και κάθε επιμέρους επιστημονική μονάδα οφείλει να αξιοποιεί τους διεθνείς οδηγούς που εκπονούν οι αρμόδιοι φορείς για την προστασία των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας. Ειδικά πρωτόκολλα έχουν εκδοθεί και αναθεωρούνται διαρκώς, αναφορικά με την οργάνωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας, τη διαχείριση των υποδομών και του εξοπλισμού, τη διαχείριση των χρονίως πασχόντων, των ογκολογικών ασθενών, των γυναικών που υποβάλλονται σε θεραπεία εξωσωματικής, ενώ κάθε διαδικασία προκλινικού ελέγχου έχει, πλέον, ενσωματώσει νέες διεργασίες screening (διαλογής) για τον εντοπισμό του SARS-CoV-2.

katsapi 9

Η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων προϋποθέτει εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες πρακτικές αλλά και διαρκή εσωτερικό έλεγχο για την ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή των υπηρεσιών σε αυτές. Στη διαδικασία αυτή, οι μονάδες υγείας που εφαρμοζουν ήδη συστήματα ποιότητας και ασφάλειας έχουν ένα σοβαρό προβάδισμα. Είναι περισσότερο έτοιμες να αναπροσαρμόσουν τις διαδικασίες τους διότι διαθέτουν τις κατάλληλες δομές, σχέδια ετοιμότητας για τη διαχείριση κρίσεων αλλά και τα μέσα παρακολούθησης της υλοποίησης όλων των νέων μέτρων. Είναι αυτό ακριβώς που παρέχουν τα προγράμματα πιστοποίησης έγκυρων και εξειδικευμένων οργανισμών: το μηχανισμό διασφάλισης της συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες νόρμες και πρωτόκολλα.

Η εξειδικευμένη Πιστοποίηση από έναν αξιόπιστο Διεθνή Φορέα εγγυάται, συνεπώς, τη συμμόρφωση του παρόχου με συγκεκριμένες προδιαγραφές και πρότυπα και την εφαρμογή ειδικών διαδικασιών με σκοπό τη μείωση του κινδύνου. Καμία πιστοποίηση δεν μπορεί να εγγυηθεί, εν τέλει, την ασφάλεια όπως δεν μπορεί να εγγυηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Αποτελεί όμως, έναν ακόμη αμυντικό, προστατευτικό μηχανισμό που κάθε υγειονομική ή άλλη μονάδα οφείλει να αναπτύσσει.

Στο τέλος της όλης αυτής προσπάθειας βρίσκεται πάντα η ατομική ευθύνη την οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερκεράσει κανένα εφαρμοζόμενο σύστημα.

Η πανδημία του νέου κορωναϊού έφερε σε αντιπαράθεση επιστήμονες και εθνικές επιτροπές υψηλού κύρους, πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες. Προκάλεσε ατέρμονες συζητήσεις για την εύρεση της προσφερότερης λύσης για την εξισορρόπηση των συνθηκών μεταξύ της ασφάλειας της δημόσιας υγείας και της επανόρθωσης της σοβαρής οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε. Έτυχε σοβαρής εκμετάλλευσης από ‘’επαείοντες’’ οι οποίοι τοποθετούνται επί παντός επιστητού.

Το διακύβευμα στην τρέχουσα φάση είναι η ασφαλής αποκατάσταση των συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης και εργασίας. Απέναντι σε αυτό οφείλουμε να προάγουμε την ψυχραιμία, την επαγρύπνηση και τη συστηματική προσπάθεια για την υιοθέτηση πρακτικών με επιστημονικές αναφορές, χωρίς υπερβολές, αλλά, με συνέπεια και ορθολογισμό.

Pin It

Cook name