Pin It

Του Δημήτρη Ν. Πατσάκη 

Πολύ «μελάνι» έχει αναλωθεί για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Περίθαλψης/Νοσηλείας σε βάθος μακρού χρόνου. Η «ανάλγητη» εποπτεία των μηχανισμών των δανειστών ήταν, ωστόσο, αποκαλυπτική για το «πόσα», «πού» και «πώς» δαπανήθηκαν μερικές χιλιάδες εκατομμυρίων Ευρώ πριν και κατά την διάρκεια της «κρίσης».

Σε προηγούμενο σχετικό σημείωμα, είχε επισημανθεί η αδυναμία του «συστήματος» να ελέγξει αποτελεσματικότερα τις «μαύρες τρύπες» του Ε.Σ.Υ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα Νοσοκομεία. Τα τελευταία, παρόλη την φαινομενικά επαρκέστατη διασπορά τους στην χώρα, δεν κατορθώνουν πάντοτε να δικαιολογήσουν τον τίτλο τους.

Η διαχρονική έλλειψη ποιοτικών δεδομένων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα νοσηλείας, συνεχίζει να αμαυρώνει την «μεγάλη εικόνα» του συνόλου όπου χιλιάδες ιατροί ,νοσηλευτές και εξειδικευμένοι τεχνολόγοι υγείας, εξαιρετικά λιγότεροι από ποτέ, διακπεραιώνουν ,νοσηλεύουν και αποκαθιστούν/σταθεροποιούν την υγεία διαρκώς περισσοτέρων ασθενών που καταφεύγουν στις δομές τους.

Τα μοναδικά άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, όπως Νοσηλευθέντες, Η.Ν. και δαπάνες ανά βασική κατηγορία υλικών και υπηρεσιών, ίσως να βοηθήσουν στην κατανόηση του προβληματισμού και της όποιας –καλόπιστης- κριτικής.

Η Νοσηλευτική Κίνηση (Νοσηλευθέντες-Η.Ν-Μ.Δ.Ν)

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περίοδο 2009-18 ήταν,κυρίως, η αύξηση της «ζήτησης» σε Νοσηλευθέντες και «εξωτερικούς» ασθενείς, η μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας και η εκ του αποτελέσματος αποτυχία της προσπάθειας αποσυμφόρησης των Νοσοκομείων από τους χρήζοντες «πρωτοβάθμιας» περίθαλψης. Η «βιαστική» κίνηση διακοπής λειτουργίας των δομών του πρ.Ι.Κ.Α, αντί της αναδιάρθρωσης με ταυτόχρονη προσφορά υπηρεσιών, οδήγησε το σύνολο σχεδόν του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στα Νοσοκομεία, χωρίς να διαφαίνεται τάση ανάσχεσης, ακόμη και μετά την έναρξη λειτουργίας του Π.Ε.Δ.Υ (Κ.Υ-ΤΟ.Μ.Υ).

1.Noσηλευθέντες

Νοσηλευθέντες σε:

2009

2012

2014

2018

2009-14

2014-18

2012-18

Γενικό Σύνολο

1.684.673

2.265.606

2.238.511

2.525.419

32,88%

12,82%

49,91%

Σύνολο 400+ κλινών

886.641

1.207.748

1.229.551

1.391.270

38,68%

13,15%

56,91%

Σύνολο 101-250 κλινών

395.279

474.698

449.084

519.399

13,61%

15,66%

31,40%

Σύνολο 251-400 κλινών

321.251

424.243

429.817

472.280

33,79%

9,88%

47,01%

Σύνολο έως 100 κλινών

72.180

111.963

94.860

107.767

31,42%

13,61%

49,30%

Σύνολο Ψυχιατρικών Ν.

9.322

36.954

35.199

34.703

277,59%

-1,41%

272,27%

 

Είναι εμφανής η ελκυστικότητα των νοσοκομείων μεγάλου μεγέθους που περιλαμβάνουν το σύνολο των Πανεπιστημιακών (7), Ογκολογικών (4), Παιδιατρικών (4) και τα «εμβληματικά» στις έδρες των πρώην νομών. Από την άλλη, η νοσηλεία αφ΄εαυτής δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Οι ροές από και προς Νοσοκομεία εκτός της σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας σημαίνουν συχνά την αδυναμία αρκετών να αντιμετωπίσουν ακόμη και περιστατικά «ρουτίνας», η καθυστέρηση στην έγκαιρη των οποίων ενέχει κινδύνους επιδείνωσης ή κρίσιμου χρόνου με δυσάρεστα αποτελέσματα.

 

2.Μ.Δ.Ν.

Ένα από τα ζητήματα της διαχείρισης της λειτουργίας των νοσοκομείων συνιστά η βέλτιστη εκμετάλλευση των υποδομών σε χρονικό πλαίσιο, με σκοπό την αύξηση, τόσο των ασθενών όσο και της ποιότητας του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Περιπτώσεις π.χ. «εισαγωγής» σε Παρασκευή ή και ΣΚ με την επίκληση του «επείγοντος» και έναρξης διαγνωστικών εξετάσεων Δευτέρα δεν είναι μυθεύματα. Η έλλειψη «δεικτών» προτεραιότητας περιστατικών ανά Τομέα δεν βοηθά την διαμόρφωση αντικειμενικής γνώμης και «αξιολόγησης» των δομών της Δημ.Υγείας.

Μ.Δ.Ν.

2012

2016

2018

2012-18

Γενικό Σύνολο

3,98

3,55

3,34

-16,08%

Άνω των 400 κλινών

3,92

3,46

3,18

-18,88%

251-400 κλινών

3,18

2,96

2,91

-8,49%

101-250 κλινών

3,48

3,15

3,06

-12,07%

Έως 100 κλινών

3,43

3,15

2,88

-16,03%

Ψυχιατρικά Ν.

22,69

21,44

22,00

-3,04%

Τα «μεγάλα» και κατά τεκμήριον περισσότερο οργανωμένα και επαρκώς στελεχωμένα και εξοπλισμένα νοσοκομεία είναι τα «αποδοτικότερα» σε ό,τι αφορά Διαχείριση Χρόνου και υποδομών.

3.Επισκέψεις T.E.I.

Ν.Κ. Τ.E.I:

2010

2014

2018

2010-14

2014-18

2010-18

Γενικό Σύνολο

6.474.511

6.644.271

7.662.608

2,62%

15,33%

18,35%

"Γενικά" Νοσοκομεία (81)

4.415.031

4.505.938

4.950.312

2,06%

9,86%

12,12%

max:1ο Γ.Ν.Θεσ/κης ¨"Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ":97,28%

68,19%

67,82%

64,60%

 

 

 

Νοσοκομεία-Κ.Υ. (18)

485.794

431.862

470.752

-11,10%

9,01%

-3,10%

max: Γ.Ν-Κ.Υ.Κρεστένων (471,89%!!!)

7,50%

6,50%

6,14%

 

 

 

"Ειδικά" Νοσοκομεία (3)

125.450*

192.202

208.010

*

8,22%

*

max: Ν.Δ.Π.Αθηνών "Α.ΣΥΓΓΡΟΣ" (13,03%)

 

2,89%

2,71%

 

 

 

Το "ΩΝΑΣΕΙΟ" Κ.Κ. δεν αναφέρει Ν.Κ. 2010

 

 

 

 

 

 

Μαιευτήρια-Γυναικολογικά Ν.(2)

86.789

134.252

142.638

54,69%

6,25%

64,35%

Γ.Ν-Μαιευτήριο "ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ":24,8%

1,34%

2,02%

1,86%

 

 

 

Ογκολογικά Νοσοκομεία (4)

209.169

307.978

394.306

47,24%

28,03%

88,51%

max: Γ.Ο.Ν.Κηφισιάς "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ":53,87%

3,23%

4,64%

5,15%

 

 

 

Νοσοκομεία Παίδων (4)

233.025

229.165

224.140

-1,66%

-2,19%

-3,81%

Γ.Ν.Παίδων "Αγλ.& Π.Κυριακού":25,82%

 

 

 

 

 

 

Πνευμονολογικά Ν. (2)

59.590

46.431

90.631

-22,08%

95,20%

52,09%

Γ.Ν.Ν.Θ.Αθηνών "ΣΩΤΗΡΙΑ":100,18%

0,92%

0,70%

1,18%

 

 

 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (7)

816.265

835.950

1.201.042

2,41%

43,67%

47,14%

Παν/κό Ν.Λαρίσης: 66,81%

12,61%

12,58%

15,67%

 

 

 

Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (4)

98.161*

129.806

190.016

32,24%*

46,38%

93,58%*

Κρατικό Θερ/ριο-Κ.Υ.Λέρου:63,71%

 

1,95%

2,48%

 

 

 

(Δεν αναφέρει Ν.Κ. 2010)

 

 

 

 

 

 

Οφθαλμιατρείο Αθηνών

33.895

44.304

40.337

30,71%

-8,95%

19,01%

 

Η επιβάρυνση των Νοσοκομείων,με 1,2 εκ. περισσότερες επισκέψεις στα «τακτικά» Ε.Ι, οφείλεται εν μέρει στην οιονεί «διάλυση» των προϋφισταμένων δομών Π.Φ.Υ, αλλά και στην ανέξοδη πρόσβαση χωρίς την λειτουργία «gate keeping». Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ευχερέστατα πως η «δημόσια υγεία» εξακολουθεί να είναι «νοσοκομειοκεντρική». Από την άλλη, οι ανεπάρκειες σε ειδικότητες και συστήματα διαγνωστικού τομέα στην ανεπαρκή και υπερ-συγκεντρωμένη πολυδιαφημισμένη «Π.Φ.Υ», πέραν του «χωριού Ποτέμκιν» των «ΤΟ.Μ.Υ», δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό την προτίμηση του κοινού στις μονάδες του Ε.Σ.Υ.

5.Επισκέψεις Τ.Ε.Π.

Ν.Κ. Τ.E.Π:

2010

2014

2018

2010-14

2014-18

2010-18

Γενικό Σύνολο

4.909.283

4.909.880

4.929.440

0,01%

0,40%

0,41%

"Γενικά" Νοσοκομεία

3.741.365

3.816.495

3.755.914

2,01%

-1,59%

0,39%

max:Γ.Ν.Ναυπλίου (617,81%)

76,21%

77,73%

76,19%

 

 

 

Μαιευτικά-Γυναικολογικά Νοσοκομεία

22.679

51.112

36.807

125,37%

-27,99%

62,30%

max: Μαιευτήριο "ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ":-4,75%

0,46%

1,04%

0,75%

 

 

 

"Ειδικά" Νοσοκομεία:

115.302

80.646

97.955

-30,06%

21,46%

-15,04%

max: Οφθαλμιατρείο Αθηνών: 61,13%

2,35%

1,64%

1,99%

 

 

 

Γ.Ν-Κ.Υ:

158.616

146.611

181.331

-7,57%

23,68%

14,32%

max: Γ.Ν-Κ.Υ.Κύμης "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ":108,62%

 

 

 

 

 

 

Ογκολογικά Νοσοκομεία:

7.062

12.532

16.212

77,46%

29,36%

129,57%

max:Γ.Αντ/κό Ν."ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ":71,25%

0,14%

0,26%

0,33%

 

 

 

Νοσοκομεία Παίδων

261.177

271.180

251.969

3,83%

-7,08%

-3,53%

max: Ν.Παίδων Πεντέλης:10,87%

5,32%

5,52%

5,11%

 

 

 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία

528.444

470.941

519.877

-10,88%

10,39%

-1,62%

max: Παν/κό Ν.Πατρών: 35,59%

10,76%

9,59%

10,55%

 

 

 

Πνευμονολογικά Νοσοκομεία

57.997

60.283

48.419

3,94%

-19,68%

-16,51%

max:Γ.Ν.Ν.Θ.Αθηνών "ΣΩΤΗΡΙΑ":-16,3%

1,18%

1,23%

0,98%

 

 

 

Ψυχιατρικά Νοσοκομεία

14.841

20.648

46.178

39,13%

123,64%

211,15%

max:Κ.Θ-Κ.Υ.Λέρου:23,24%

0,30%

0,42%

0,94%

 

 

 

H «σταθεροποιημένη» Ν.Κ. των Τ.Ε.Π, ανεξάρτητα από την όντως «επείγουσα» ανάγκη των αυτό-διαγνωστουμένων, στην ουσία επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης των δομών Π.Φ.Υ. σε ωράριο λειτουργίας, αν όχι 24/7,τουλάχιστον 12/7, σε α’ φάση. Η μελέτη και πιλοτική εφαρμογή αυτόνομων τμημάτων «επειγόντων» τουλάχιστον στα αστικά κέντρα πληθυσμού άνω των 50 χιλ. και η υλοποίηση ενός αντικειμενικού μηχανισμού «gate keeping» θεωρείται ως η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος από-συμφόρησης των Νοσοκομείων και ανάδειξης της Π.Φ.Υ. σε αποτελεσματικό πυλώνα της Δημόσιας Υγείας.

 

Έπεται συνέχεια.

Ο κ. Δημήτρης Ν. Πατσάκης αναλύει και σχολιάζει από σειρά ετών , αρθρογραφώντας στο ηλεκτρονικό και ημερήσιο Τύπο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιας Υγείας . Έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας ως διοικητής ΚΦ και σύμβουλος της πρώτης Υγειονομικής περιφέρειας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :  Σοβαρή εξάρτηση στην «Δημόσια» Υγεία από τον Ιδιωτικό τομέα.

 

Pin It