Greek English French German Italian
Pin It

Γράφει για το Healthweb ο κ. Χαράλαμπος Σαρδέλης -Μέλος ΔΣ φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Το ζήτημα που έχει προκύψει ξανά στον φαρμακευτικό σύλλογο Θεσσαλονίκης με τους σταυρούς φαρμακείων, τις διαστάσεις τους, τον τρόπο τοποθέτησης τους και τη φωτεινότητα τους πρόκειται για ελέγχους που πραγματοποιούνται εδώ και 15 ημέρες από τη δημοτική αστυνομία με την επιβολή για την ώρα προειδοποιήσεων και συστάσεων . Όσον αφορά στην φαρμακευτική νομοθεσία  και τον Νόμο .2946/2001 «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», ο οποίος απαγορεύει την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω στην οροφή του κτιρίου σε κατοικημένες περιοχές (θέση, διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων) και επιτρέπει σε ειδικές περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών πρώτης ανάγκης πχ. Φαρμακεία, κέντρα υγείας κλπ την τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας µέτη από άδεια ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 7 ατελώς και χωρίς ανταλλάγματα.

Είναι επόμενο ότι δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να εξετάσει τις ειδικές εκείνες περιπτώσεις, να τις κατηγοριοποιήσει και να λύσει με αυτόν τρόπο το ζήτημα που άνοιξε η δημοτική αστυνομία , όπως είναι και η θέληση τους από ότι με ενημέρωσαν κατόπιν προσωπικής μου επικοινωνίας με τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, με την έκδοση κανονιστικής εγκυκλίου επί του θέματος για την οποία σύμφωνα με την διαδικασία γίνετε εισήγηση στην επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και στη συνέχεια με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αδειοδοτούνται οι σταυροί και οι ενδεικτικές πινακίδες.

  Ο κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις και παραμέτρους όπως περιπτώσεις που ο σταυρός δεν φαίνεται γιατί ο δήμος έχει κάνει παραχώρηση χώρου στα διπλανά καταστήματα, περιπτώσεις  που τα δέντρα κρύβουν το Φαρμακείο ή περιπτώσεις που το ιδεατό της οικοδομής διαφέρει σημαντικά από το ιδεατό του οικοπέδου κτλ. Για αυτούς τους λόγους ο νομοθέτης επιτρέπει την αδειοδότηση κατευθυντήριων πινακίδων όπως είναι και ο σταυρός φαρμακείου  πέρα από την φαρμακευτική νομοθεσία και επειδή είναι μεταγενέστερος μπορεί να έχει και ισχύ επί του προκειμένου.

Αναφορικά με τη φωτεινότητα του σταυρού και την προβολή της φωτεινής ένδειξης έχει καθιερωθεί στη σημερινή μορφή λόγο του εντονότερου δημόσιου φωτισμού σε σχέση με το παρελθόν. Η ουσία της εξαίρεσης των φαρμακείων από τα υπόλοιπα καταστήματα και επιχειρήσεις όσον αφορά την υπαίθρια διαφήμιση είναι η αναγνώριση από την πολιτεία, του φαρμακείου ως  σημείο το οποίο πρέπει ο πολίτης να ανακαλύψει εύκολα και άμεσα την τοποθεσία του.

Η λύση - πρόταση είναι η ατελώς αδειοδότηση των σταυρών με τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Θεσσαλονίκης σε λογικά πλαίσια διασφαλίζοντας την οπτική επαφή που έχουν ανάγκη οι ασθενείς.

 stavros farmakeiou

Νομίμος λειτουργούντα φαρμακεία και ηλεκτρονικές πωλήσεις

Το άρθρο 258 του Νόμου 4512/2018 περιγράφει στη παράγραφο 1 τη χρήση του πράσινου σταυρού και του όρου Φαρμακείου ως η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση. α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία. Και στη παράγραφο 2 τα χρηματικά πρόστιμα που με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΦ ξεκινούν από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής τριάντα χιλιάδες (30.000). Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.

 Όσον αφορά τώρα την ηλεκτρονική χρήση στο διαδίκτυο του πρασίνου σταυρού και του όρου «Φαρμακείο» και παράγωγων του σε οποιαδήποτε γλώσσα είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα νόμιμος λειτουργούντα ηλεκτρονικά φαρμακεία ούτε και έως προέκταση των φυσικών σημείων, ποσό μάλλον όταν λειτουργούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε διαφορετικό χώρο και με διαφορετικό ΑΦΜ οπότε, δεν νοείτε κατά τη γνώμη μου η χρήση του όρου φαρμακείου και του πράσινου σταυρού. Τα ηλεκτρονικά αυτά καταστήματα θα πρέπει να αυτοπροσδιορίζονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν από τον όρο φαρμακείο. Υπεύθυνοι θεματοφύλακες των παραπάνω είναι οι κατατόπους περιφερειακές διευθύνσεις υγείας σε συνεργασία με τους φαρμακευτικούς συλλόγου και τον ΠΦΣ. Οι φαρμακευτικοί σύλλογοι πρέπει να διαφυλάξουμε την δυνατότητα  που μας δίνει η νομοθεσία για χρήση του όρου Φαρμακείο μόνο από τα νόμιμος λειτουργούντα. 

Κατ’ αντιστοιχία τα συμπληρώματα διατροφής επιτρέπονται να πωλούνται εκτός των νομίμος λειτουργούντων φαρμακείων ΚΥΑ ΓΠ/οικ.103499 (1) (ΦΕΚ 2855 Β΄/11.11.13) και της εγκυκλίου του ΕΟΦ με ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της νομοθεσίας περί συμπληρωμάτων διατροφής Αρ. Πρωτ. 89970 22/11/13 διευκρινίζεται στο άρθρο 6 του νόμου ότι τα συμπληρώματα διατροφής πλέον μπορούν να διατίθενται και εκτός φαρμακείου, από καταστήματα τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται να πωλούν τυποποιημένα τρόφιμα. Η τοποθέτηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, με ευκρινή σήμανση "Συμπληρώματα διατροφής", καθώς και με την προειδοποίηση (υπό μορφή πινακίδας, τουλάχιστον 15 Χ 25) της πρότασης «Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας». Διευκρινίζεται ότι ως ιδιαίτερος χώρος νοείται διακριτός χώρος σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα, κατά τα συνηθισμένα για ιδιαίτερες κατηγορίες προϊόντων, που μπορεί να γίνει με χρήση ξεχωριστής προθήκης, stand, κλπ και όχι ξεχωριστού δωματίου.

Pin It

Cook name