Του Δημήτρη Ν.Πατσάκη 

Χωρίς αμφιβολία, η ελεύθερη άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος, σε οποιαδήποτε μορφή (Ιδιωτικό Ιατρείο,Διαγνωστικό Κέντρο, Θεραπευτήριο, Κέντρο Αποκατάστασης/Φυσικοθεραπείας κ.ά) είναι ένα στοιχείο της λειτουργίας της Υγείας που αποτελεί μια πραγματικότητα, εν πολλοίς αποδεκτή από το σύνολο σχεδόν των με κάθε τρόπο ωφελουμένων.

Τόσο οι πάροχοι του Δημοσίου (Νοσοκομεία,μονάδες πρ.ΕΟΠΥΥ/ΙΚΑ,Κέντρα Υγείας,Περιφερειακά Ιατρεία) όσο και το σύνολο των δραστηριοποιούμενων ελευθεροεπαγγελματικών Ιατρών και λειτουργών υγείας είναι μάλλον ευνοημένοι «εν τοις πράγμασι».

Αρχικά, είναι προφανώς αδύνατον για την Πολιτεία να καλύψει το 100% των αναγκών Πρόληψης/Προαγωγής, Διάγνωσης & Θεραπείας του πληθυσμού ισότιμα σε τοπικό επίπεδο, χωρίς αναμονές και «δωρεάν» έως και χαμηλό κόστος για τους φορείς και τους πολίτες. Άλλωστε, το «τσάμπα» κοστίζει κι’αυτό…

Οι διαχρονικές εξαγγελίες περί «ενίσχυσης» του Ε.Σ.Υ, «εξάπλωσης» του Π.Ε.Δ.Υ/Π.Φ.Υ. και «στοργής & φροντίδας» για τους «μη έχοντες» ακούγονται ίσως θαυμάσιες και ανθρωπιστικά επαρκείς. Πλην όμως, ακόμη και σήμερα περιοχές όπως η Κρήτη, η Μακεδονία ή η Θεσσαλία στερούνται π.χ. εξειδικευμένων Παιδιατρικών ή Ογκολογικών Νοσοκομείων. Ας μην αναφερθούμε στην πλήρη απουσία Κέντρων Αποθεραπείας & Αποκατάστασης όπου η κυριαρχία των ιδιωτών είναι καταλυτική.

Η λειτουργία μονάδων Α’βάθμιας περίθαλψης όπου η απλή συνταγογράφηση αγγίζει το 80-90% της συνολικής Ν.Κ, ή δεν διενεργούνται ακόμη και απλές βιοπαθολογικές εξετάσεις, οι συχνότατες βλάβες των απεικονιστικών συστημάτων (CT-ΜRI κ.ά) στα δημόσια θεραπευτήρια που αναγκάζουν τους ασθενείς να μετακινούνται προς & από τους ιδιώτες παρόχους, σε βάρος της –κακής- ψυχολογικής τους κατάστασης, του χρόνου και της «τσέπης» τους, μάλλον καταδεικνύει το πόσο αναποτελεσματικό και «ακριβό» είναι το «δωρεάν».

Ας σκεφθεί κανείς, με την ευκαιρία, πόσο ευχερές θα ήταν για ένα θεραπευτήριο να επισκευάσει ταχύτατα έναν π.χ. Αξονικό Τομογράφο εάν υπήρχαν διαθέσιμα τα «5Ευρα» που καταργήθηκαν.*

Δεκάδες δημόσια Θεραπευτήρια και εκατοντάδες Κ.Υ,μονάδες α΄βάθμιας Υγείας σε αστικά κέντρα και Περιφερειακά Ιατρεία, συνθέτουν, σε αρκετές περιπτώσεις ένα «Χωριό Ποτέμκιν». Πώς αλλιώς μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ένα π.χ. Κέντρο Υγείας που λειτουργεί σε καθεστώς «ημιαργίας» ή «Μονα-Ζυγά»;

Αφορμή για τις γραμμές αυτές δόθηκε από το περιεχόμενο μιας σχετικά πρόσφατης μελέτης, με τίτλο «Μελέτη Οργάνωσης-Χρηματοδότησης Μονάδων Π.Φ.Υ. που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ»**

Εκεί, εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία κατανομής της «ζήτησης» πράξεων μεταξύ Δημοσίου & Ιδιωτών, όσο αφορά την εμπλοκή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως οιονεί «ασφαλιστή-πληρωτή».

Η ομαδοποίηση των δεδομένων κατά κατηγορία και πάροχο, οδηγεί στα ακόλουθα:

-Οι ιδιώτες ιατροί παρέχουν το 71% των συνολικών αποζημιούμενων πράξεων. Σε συγκεκριμένες ειδικότητες, το ποσοστό ξεπερνά το 90% (Αγγειοχειρουργοί, Οφθαλμίατροι, Ουρολόγοι, Νεφρολόγοι, ΩΡΛ, Ορθοπεδικοι, Μαιευτήρες/ Γυναικολόγοι).
-Διαγνωστικά κέντρα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ό,τι αφορά:
-Ακτινολογικές Εξετάσεις :65% (Σύνολο ιδιωτών:74%)
-Βιοπαθολογικές -‘’- :83% ( -΄΄- -‘’- 87%)
-Πυρηνική Ιατρική :83% (Σύνολο ιδιωτών:88%)
-Υπέρηχοι :87% ( -‘’- -‘’- :89%)
-Μαγνητικές Τομογραφίες :68% ( -‘’- -‘’- :92%)

Οι απαραίτητες πράξεις Φυσικοθεραπείας παρέχονται από την φιλόστοργη Πολιτεία μόλις κατά 0,4%!!!!!. Πίνακες

 

Κατά τα γνωστά, για όλα «φταίει το Μνημόνιο,οι “μενουμευρώπηδες» και οι «φιλελέδες». Διαπορών, ως συνήθως…

Επί του «πιεστηρίου»: Μόλις προ ολίγων λεπτών, πληροφορήθηκα ότι ένα από τα επερχόμενα μέτρα βελτίωσης που θα λάβει το σεβαστόν Υ.Υ. είναι και η επαναλειτουργία των μαγειρείων των Νοσοκομείων με «δικό τους προσωπικό». Υποθέτω βάσιμα πως θα έχουν σχετικώς υπόψη ότι σε μεγάλο (τεράστιο…) Νοσοκομείο επί εποχής «γερμανοτσολιάδων» ο Διοικητής είχε υπολογίσει 4 μερίδες/τμχ. «κοτόπουλου». Προφανώς η πρόσληψη προσωπικού για τις Μ.Ε.Θ. δεν ανήκει στα εν λόγω μέτρα…

*Με την προϋπόθεση ότι η Διοίκηση θα είχε την ευθύνη της διαχείρισης…
**Οκτώβριος-Νοέμβριος 2013

 

Ο κ. Δημήτρης Ν. Πατσάκης αναλύει και σχολιάζει από σειρά ετών , αρθρογραφώντας στο ηλεκτρονικό και ημερήσιο Τύπο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιας Υγείας . Έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας ως διοικητής ΚΦ και σύμβουλος της πρώτης Υγειονομικής περιφέρειας.

ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

Please enter your comment!
Please enter your name here