Της Νικολέτας Ντάμπου

Για την διεκδίκηση των ασθενών να συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment, HTA) και την πρόσφατη διαμαρτυρία τους με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας- Διαβάστε εδώ: Συμμετοχή με ψήφο στην επιτροπή HTA διεκδικούν οι σύλλογοι ασθενών – ρώτησε το www.healthweb.gr τον κ. Δημήτρη Κούβελα – Πρόεδρο της επιτροπής ΗΤΑ σε  συνέντευξη που παραχώρησε στο κορυφαίο ιατρικό site , ώστε να μας εκφράσει την θέση του αλλά και να δώσει μία απάντηση στις 19 ομοσπονδίες και τους συλλόγους ασθενών .

Κύριε Δημήτρη Κούβελα ως Πρόεδρος της επιτροπής ΗΤΑ ποια είναι η θέση σας για την πρόσφατη διαμαρτυρία των συλλόγων ασθενών με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας , με θέμα τη συμμετοχή τους στην επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment, HTA) ;

Αγαπητή Νικολέτα, για το θέμα που μόλις μου εξέθεσες και αφορά στην συμμετοχή των ασθενών στην επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment, HTA), στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, θα ήθελα να σχολιάσω τα παρακάτω.

‘’ Οι οργανισμοί Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA), δημιουργήθηκαν από την ανάγκη να αξιολογηθούν και να  αποζημιωθούν αναλόγως, οι τεχνολογίες υγείας (φάρμακα, συσκευές, διαγνωστικές εξετάσεις κλπ), αλλά και οι υπηρεσίες (χειρουργεία, αξονικές, μαγνητικές τομογραφίες κλπ). Ο σκοπός για την αξιολόγηση αυτή είναι η πλέον τεκμηριωμένη παροχή ιατρικής φροντίδας, και η ταυτόχρονη διαφύλαξη πόρων, για την μεγαλύτερη προσβασιμότητα των ασθενών στις καταλληλότερες, για τους ίδιους, υπηρεσίες και τεχνολογίες υγείας. Πρέπει να σημειωθεί ότι και τα πλέον εύρωστα οικονομικώς κράτη διαπιστώνουν την ανεπάρκεια πόρων με την ταυτόχρονη « πλημμύρα νέων και ακριβών τεχνολογιών, και ιδρύουν Οργανισμούς Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ). Έτσι ιδρύθηκαν ο NICE, στη Βρετανία, ο HAS στη Γαλλία, ο IQWIG στη Γερμανία, o SMC (μόνο για τα φάρμακα) στη Σκωτία κ.ά. ‘’ μας είπε ο κ. Κούβελας . Τονίζοντας ότι ‘’ Για την καλύτερη συνεργασία των υπαρχόντων οργανισμών, δημιουργήθηκε η EUnetHTA, ως χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα, ώστε να προαχθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών.’’

Στην Ελλάδα πως θα λειτουργήσει η επιτροπή ;

Στην Ελλάδα , συστήθηκε πρόσφατα Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων, με σκοπό, πρωτίστως την κλινική και δευτερευόντως την οικονομική, αξιολόγηση όλων των νέων φαρμάκων που έχουν άδεια και τιμή κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά, καθώς και των ήδη αποζημιούμενων φαρμάκων. Η επιτροπή συνεργάζεται άμεσα με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συλλόγους ασθενών και ιατρών, τη φαρμακοβιομηχανία κλπ. Η τελευταία, ιδρυτική νομοθεσία της Επιτροπής ΗΤΑ, ρητώς αναφέρει ότι η Επιτροπή θα δέχεται θεσμικούς φορείς ασθενώς, προκειμένου να αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τη θέση και την εμπειρία των ασθενών, ανάλογα με το είδος της πάθησης και του εξεταζόμενου φαρμάκου ή θεραπείας. Το τελευταίο δε, είναι απαραίτητη αρχή εφαρμογής της Τεκμηριωμένης Ιατρικής (Evidence Based Medicine), αρχή, που διέπει τη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΗΤΑ).

‘’ Ως κορυφαίο αξιολογικό όργανο, η επιτροπή ΗΤΑ, οφείλει να κρίνει, με απόλυτα επιστημονικά κριτήρια (μηχανισμό δράσης, κλινικές μελέτες, πραγματικά φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα), το κάθε φάρμακο της αγοράς. ‘’ είπε ο κ. Κούβελας .

Στην συνέχεια μας εξηγεί ότι ‘’ Είναι αναγκασμένη, από το νόμο και την ιατρική δεοντολογία, να μελετήσει και να εισηγηθεί με απόλυτη τεκμηρίωση την κάθε ένδειξη, αντένδειξη και αλληλεπίδραση, ανά ομάδα ασθενών, καθώς και να αξιολογήσει το προφίλ ασφάλειας για κάθε κατηγορία νοσούντος. Πρέπει να εκτιμά την επιδημιολογία της κάθε νόσου στη χώρα μας, ανεξάρτητα, αλλά και σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, και στη συνέχεια να υπολογίσει τη σχέση κόστους/ωφέλειας καθώς και την επίπτωση στον προϋπολογισμό, ακολουθώντας, επίσης, επιστημονικά πρότυπα, διεθνώς αναγνωρισμένα, για την αποφυγή λαθών. Η ευθύνη της επιτροπής ΗΤΑ προς την πολιτεία, τον πολίτη και τη βιομηχανία, είναι μεγάλη και απαιτεί σύνθεση από προσεκτικά επιλεγμένα άτομα, με σαφώς προσδιορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, με γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα και εμπειρία σε ανάλογες διαδικασίες (Κλινική Φαρμακολογία, Φαρμακο-επιδημιολογία, Φαρμακο-οικονομία κλπ.). ‘’

Είναι σαφές λοιπόν, τονίζει ο κ. Κούβελας στο www.healthweb.gr ότι το επίπεδο και το εύρος των απαραίτητων γνώσεων, όπως ήδη περιγράφηκαν, απαιτεί εξαιρετικά μακρόχρονες και επίπονες σπουδές τις οποίες διαθέτουν άτομα (όχι φορείς), τα προσόντα των οποίων αναφέρονται, σαφέστατα, στην προκήρυξη των θέσεων των μελών της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, αν κάποιος ασθενής διέθετε τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούσε να συμμετέχει στην Επιτροπή δεν θα ήταν δυνατόν να αποκλειστεί, η ασθένεια όμως από μόνη της δεν μπορεί, φυσικά, να αποτελεί στοιχείο επιλογής. ‘’

Πως διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της Επιτροπής;

Επιπλέον αυτών που ήδη σας ανέφερα, ικανή και αναγκαία συνθήκη, για την ορθή λειτουργία της Επιτροπής, είναι η αντικειμενικότητα και η τεκμηρίωση. Οι ασθενείς είναι εξ’ ορισμού ομάδα συναισθηματικά φορτισμένη και προφανώς μεροληπτική, όσον αφορά στο φάρμακο, το οποίο, εκτός από θεραπευτικό, αποτελεί και σημαντικό μέσο ελπίδας και παρηγορίας, ενώ οι ασθενείς είναι ταυτοχρόνως ευάλωτοι σε ατεκμηρίωτες πληροφορίες.

Ολοκληρώνοντας, τι έχετε να πείτε για το άλυτο πρόβλημα της εκπροσώπησης των ασθενών στην επιτροπή ΗΤΑ ;

Για το άλυτο πρόβλημα του αριθμού και της εκπροσώπησης των συμμετεχόντων ασθενών σε μια τέτοια επιτροπή καθώς και του τρόπου επιλογής για τη διασφάλιση των κριτηρίων αντικειμενικότητας, εμπιστευτικότητας και ανεξαρτησίας που υφίστανται σε τέτοια όργανα , θα ήθελα να αναφέρω ,ότι ‘’ Το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής ΗΤΑ, είναι ανάλογο των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Οργανισμών Αξιολόγησης Φαρμάκων, έχει γίνει με τη συμβολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και την έγκριση των Ευρωπαϊκών Θεσμών για την Υγεία στη Χώρα μας και αποτελεί πρότυπο σύγχρονης, επιστημονικής, ευρωπαϊκής και Δημοκρατικής προσέγγισης.»

» Φυσικά δε, ως τέτοιο όργανο, είναι ανοικτό σε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης και όχι σε γενικόλογες και ατεκμηρίωτες διαμαρτυρίες.’’ είπε  ο κ. Δημήτρης Κούβελας – Πρόεδρος της επιτροπής ΗΤΑ . 
.

ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

Please enter your comment!
Please enter your name here