Της Νικολέτας Ντάμπου  Μάθετε στο Παρασκήνιο του www.healthweb.gr ότι o ΕΟΠΥΥ προχώρησε στην συγκρότηση επιτροπής για την επαναξιολόγηση σκευασμάτων ειδικής διατροφής χωρίς να ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής για την λειτουργία της . Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής για την επαναξιολόγηση σκευασμάτων ειδικής διατροφής  τα οποία αποζημιώνονται από τον οργανισμό ορίζοντας επτά (7) μέλη  διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση, αλλά δεν αναφέρεται στην απόφαση του, το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 121 και ειδικά το άρθρο 30 που αφορά στις αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος (ΕΑΛΕ) Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Εθνικού Οργα- νισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Οι επιτροπές που συστήνει ο ΕΟΠΥΥ είναι σύννομες σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα; Το Προεδρικό Διάταγμα βρίσκεται σε ισχύει ή έχει ανευρεθεί σιωπηλά; Την στιγμή που η ημερομηνία της απόφασης έπεται της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος .